Kontaktní zprávy

Od roku 1975 do úterý 2. ledna 2018 existuje 1861 osobních a 1384 telepatických kontaktů s mimozemšťany z Plejaden/Plejaren a členů jejich federace, přičemž tyto  kontakty nadále trvají. Ze 698 kontaktů existují kontaktní zprávy.

Různé další výňatky z kontaktních rozhovorů v češtině lze najít i v periodiku Aktuality FIGU Studiengruppe ČR a dalších periodikách FIGU Švýcarsko.