Kontaktní zprávy

Od roku 1975 do úterý 4. ledna 2022 existuje 2241 osobních a 1547 telepatických kontaktů s mimozemšťany z Plejaden/Plejaren a členů jejich federace, přičemž tyto  kontakty nadále trvají. Ze 790 kontaktů existují kontaktní zprávy.

Různé další výňatky z kontaktních rozhovorů v češtině lze najít i v periodiku Aktuality FIGU Studiengruppe ČR a dalších periodikách FIGU Švýcarsko.