Bzučivé šumy

Billy Meier mohl 18. července 1980 pořídit magnetofonovou nahrávku bzučivých šumů paprskové lodi Plejaden/Plejaren.

To bylo možné jen tak, že Semjase otevřela ochranný štít, jenž zakrýval její loď.

Výňatek ze 132. kontaktu, pátek, 18. července 1980, 11:03 hod:

Semjase: … Nebudeme-li moci žádoucí práci vykonat dnes do 17:00 hod., pak zařídím, aby byla provedena za všech okolností.

Billy: A co to potom znamená?

Semjase: Sbalíš si pak zase své přístroje a půjdeš domů. Odtamtud si pak s sebou vezmeš některé členy skupiny a pojedeš do Hintersädeleggu, abys tam nainstaloval své nahrávací zařízení. Členové skupiny ať se potom postaví dopředu na rozcestí u stodoly a nenechají projít žádné cizí lidi, jakmile spustím šumy své lodi, jež se rozezvučí krajinou. Nevyhnutelně sem pak totiž budou přicházet a přijíždět lidé ze širokého okolí, protože šumy bude možno slyšet do velké vzdálenosti. Úkol členů skupiny pak tedy bude spočívat v tom, aby tyto lidi od tebe a ode mě drželi dál.

Billy: Je ten šum za plného výkonu opravdu tak hlasitý?

Semjase: To sám zažiješ. Budeš se chvět otřesy, až bude vzduch praskat a trhat se.

Billy: V tom případě se tedy můžu připravit na ledacos …