261. kontakt (výňatek)

Výňatek z 261. kontaktního rozhovoru, úterý, 24. 2. 1998, 9.03

Billy    … Ta věc byla tematizována a zodpovězena v jednom kuchyňském rozhovoru. Tehdy jsem vysvětlil, že častější sprchování, koupání nebo mytí těla je škodlivé, pokud při tom lidé používají mycí prostředky jako soli, šampóny, mýdla, mýdlové roztoky nebo gely atd. Tyto látky totiž na jednu stranu vyluhují pleť a póry a na stranu druhou také negativně ovlivňují tělesné kmity, což oslabuje imunitní systém. Z toho důvodu by se měl člověk těmito prostředky úplně mýt jen jednou týdně. Pokud se jimi však myje, sprchuje či koupe každý den, tak tím oslabuje své zdraví a kmity, protože tyto prostředky jsou pro pleť, póry a kmity agresivní. Používá-li dále pouze jemné, a tedy žádné agresivní čistící prostředky, potom též patřičně klesá riziko oslabení imunity, jakož i riziko narušení individuálních a jiných tělesných kmitů, ovšem to také jen do určité míry. Jestliže však oproti tomu k hygienické péči užívá jen prostou čistou vodu, jako právě ke krátkému umytí, osprchování či vykoupání, potom tím nepoškozuje ani svůj imunitní systém, ani pleť, póry či kmity, jelikož čirá voda v tomto směru nezpůsobuje žádnou újmu. Individuální tělesné kmity tedy nejsou nerušeny či dokonce zničeny, neboť voda, která se bez chemických příměsí neustále přeměňuje ve svůj původní stav, odstraňuje z těla pouze nečistoty, nikoliv však kmity. Krom toho se kmity neustále a průběžně regenerují, nejsou-li narušeny či zničeny vyluhováním atd. Pouhou čistou vodou lze z dlouhodobého hlediska odstranit a eliminovat jen kmihy z takzvaných mrtvých materiálů, a to z toho důvodu, že se kmity usazené v těchto materiálech nemohou regenerovat, neboť do nich právě vnikají zvenčí. To se ovšem nevztahuje na vlastní kmity těchto materiálů, nýbrž právě jen na ty, které do nich pronikají zvenčí – jako jsou právě v nich uložené lidské kmity. Člověk se tedy může prostou čistou vodou každý den krátce vykoupat, osprchovat nebo umýt 8 nebo 9krát či dokonce ještě častěji, aniž by narušil svůj imunitní systém nebo kmity. Pro špindíry a jiné nemyjící se hlupáky tedy neexistuje žádná omluva, proč by se denně nemohli důkladně mýt, sprchovat nebo koupat tak často, jak je to právě nezbytné. A pokud si lidé poněkud jemnějšími mycími prostředky myjí ruce, paže a jisté tělesné partie (poznámka: např. intimní oblast) – a tedy nikoliv celé tělo –, pak to nehraje velkou roli. Je to správně?

Ptaah

  1. Stav věcí jsi vysvětlil správně.