Periodika

Pravidelně vydávané spisy FIGU

Bulletin FIGU a Mimořádný bulletin FIGU jsou periodika FIGU určená všem zájemcům na celém světě.

Vycházejí příležitostně podle potřeby a existujícího materiálu od dubna 1995. Jejich účelem je pravidelně seznamovat čtenáře s nejrůznějšími zajímavostmi a novinkami, jakož ale i dát jim možnost, aby se sami vyjádřili. Publikovány jsou zajímavé otázky čtenářů a čtenářek, stejně jako informace o zajímavých, důležitých a aktuálních událostech, zážitcích, pozorováních UFO, vývojích či objevech ve všech možných oblastech vědění. Články určené pro bulletiny FIGU může napsat kdokoliv a zaslat je (v němčině, popř. v angličtině) do redakce FIGU (wz_AT_figu.org).

Všechny bulletiny FIGU jsou volně ke stažení v němčině ve formátu pdf.

 

Hlas Věku Vodnáře je časopis spolku FIGU vydávaný jednou za čtvrt roku.

Jeho obsah spočívá na principu nezávislosti. Je nepolitický, svobodný, informativní, nadkonfesní, spojuje formy života a pojednává o tématech lásky, míru, harmonie, pravdy, vědění a moudrosti, jakož i o záležitostech hraničních a duchovních věd a ufologických studií. Články určené pro Hlas Věku Vodnáře může napsat kdokoliv a zaslat je do redakce FIGU (wz_AT_figu.org). Budou však zveřejněny jen tehdy, bude-li jejich obsah souviset s misí a bude-li sepsán ve smyslu výše uvedených bodů.

Předplatné časopisu lze získat ve švýcarském FIGU-shopu. Od roku 2007 je na švýcarských stránkách zveřejňován z každého čísla jeden článek.

 

Otevřené dopisy FIGU vycházejí příležitostně a nepravidelně podle potřeby a existujícího materiálu. 

První vydání bylo publikováno v květnu 2007. Účelem otevřeného dopisu je cíleně a osobně oslovit jednotlivé osobnosti z politiky, hospodářství a náboženství, jakož i držitele moci, funkcionáře či organizace atd. Příspěvky může napsat kdokoliv a zaslat je (v němčině, popř. v angličtině) do redakce FIGU (wz_AT_figu.org). Předpokladem pro zveřejnění jsou běžná pravidla slušnosti.

Všechny otevřené dopisy FIGU jsou volně ke stažení v němčině ve formátu pdf.