241. kontakt

Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva

Dvoustý jedenačtyřicátý kontakt

pondělí, 3. února 1992, 22.33 hod.

 

Ptaah  Jisté okolnosti mi bránily v tom, abych přišel dříve.

Billy     Důležité je jen to, že jsi vůbec přišel, a tato skutečnost mě těší.

Ptaah  Potěšení je i na mé straně. Budeš mít jistě radost i z četných pozdravů, které ti mám vyřídit od obou svých dcer, Semjase a Pleija. Srdečné pozdravy ti posílají i Asket a Nera, jakož i Quetzal, Taljda, Menara a všichni ostatní. Milá a dobrá přání a pozdravy ti mám vzkázat také od duchovních vůdců z planety Erra. Zdraví tě dokonce i mnozí z těch, které znáš jen od vidění nebo kteří tebe znají pouze od vidění či z doslechu. I ti všichni si přejí, abych tě ubezpečil o jejich sounáležitosti s tebou, Eduarde.

Kontakt v plném znění v PDF