593. kontakt (výňatek)

Výňatky z 593. oficiálního kontaktního rozhovoru z 2. srpna 2014

Billy     Na východní Ukrajině stále ještě není klid, co se separatistů týká, stejně jako není v severním Iráku v souvislosti se zločineckým spolkem Islámského státu. Říkal jsi, že ohledně východní Ukrajiny se v Rusku připravují armády dobrovolníků, kteří se připojí k separatistům a budou bojovat s běžnými ukrajinskými vojáky, v důsledku čehož budou přirozeně zabiti i civilisté. V severním Iráku zuří IS zabijáci, zabíjí masově civilisty a jinak věřící a chtějí vytvořit teokracii, přičemž se do toho míchají i noví islamisté z různých neislámských zemí.

Ptaah  Správně. Na východní Ukrajině praktikují teror nejenom separatisté, nýbrž i ruské vojenské jednotky, jako to už bylo i na Krymu. Sice to bude Putin popírat, jako v případě Krymu, ale nebude to už dlouho trvat, než pravda vyjde na světlo. Z mnoha zemí jako i Německo, Švýcarsko, Anglie, Rakousko, Itálie, Španělsko, Francie a ze států bývalého východního bloku budou křesťanští věřící konvertovat k islámu, a pak se islámsky zfanatizují a zradikalizují. Tímto způsobem budou islámští věřící svoláni i z arabských a afrických států, stejně jako z USA, Kanady, Asie a Jižní Ameriky, aby spolupracovali u ISIS, který se nyní nazývá IS, resp. Islámský stát, aby nasadili své životy za šílenou ideu pomatence, a sice za teroristu Abú Bakr al-Bagdádího, který je asi deset let považován za mrtvého a který se sám nazval chalífem. Také Al-Káida se stále ještě činí a rekrutuje lidi stejným způsobem. Vrazi z Islámského státu se nespokojí se severním Irákem, či s celým Irákem, neboť touha po moci u Abú Bakr al-Bagdádího je bez hranic, takže se pokusí i v Sýrii přivést celé provincie pod svou moc, aby pak šel stále dál, neboť si vzal v jeho šílenství do hlavy, že by mohl zlikvidovat jinak věřící či jednoduše jinak myslící masovým zabíjením a vykořisťováním národů a bezbřehým ničením by si mohl podmanit celý svět a udělat teokracii, resp. teokratický svět, jako to kdysi chtěl vynutit Hitler a chtěl vypěstovat pozemské árijské lidstvo.

Billy     Hitler nechtěl žádnou teokracii, resp. teokratický svět, nýbrž – jak správně říkáš – árijský svět. Takže jeho nacisté a další Hitlerovi fanoušci nebyli boží válečníci, nýbrž árijští válečníci, kteří s ním a pod jeho vedením, spáchali asi vůbec ty největší zločiny na lidstvu, které se na Zemi kdy odehrály, a stály miliony lidských životů ve třetí světové válce, která je stále ještě mylně považována za druhou světovou válku.

Ptaah  To co říkáš má svoji správnost.

Billy     Nyní je řeč opět o dalších sankcích, které EU a USA nařídí proti Rusku a které ze strany Putina nezůstanou bez odpovědi, neboť i on se chopí hospodářských sankcí, které přinesou hospodářství v EU velké škody. Tím pádem pak budou muset trpět zřejmě všichni ti, kteří jsou odkázáni na udržování hospodářských vztahů s Ruskem. A v této věci, právě ohledně sankcí ze strany EU a USA, bude asi i Švýcarsko stát opět před rozhodnutím, zda se k tomu má připojit, nebo ne. A sice proto, že máme v naší zemi přece tak mnoho věhlasných zastánců EU, kteří zradí a zaprodají svou domovinu do EU, a tím budou chtít donutit Švýcarsko k cizímu zákonodárství = období Landvogtu nechává pozdravovat. Co ovšem nyní skutečně nastane ohledně připojení se k sankcím, v tom nepanuje zrovna jednota, tedy zda, jak a co se má v této věci udělat. Ze své strany si ale dovedu představit, že si vládní fanatici podporující diktaturu EU vymyslí přinejmenším vlastní částečné sankce proti Rusku, či se k sankcím ze strany EU a USA připojí. U lidí slabých ve vědomí se musí počítat se vším chybným a zlým, jakož i právě s tím, že zradí vlast, její státní zákony, ústavu a domovská práva a zaprodají se totalitní diktatuře EU.

Ptaah  V této věci si EU už vymyslela soubory opatření, aby Švýcarsko donutila držet krok s dohodnutými sankcemi tak, aby vymyšlené sankce z EU vůči jiným státům muselo Švýcarsko automaticky převzít a společně provést. A to by se mělo nepozorovaně udělat tak, aby tím Švýcarsko opět pozbylo další notně velký kus své neutrality. Jinými slovy, nemělo by zůstat u toho, co již Švýcarsko ztratilo bilaterálními dohodami a smlouvami s EU, neboť mocichtivost diktátorů EU a všech jejich vazalů lační po vnucení své kriminální diktatury Švýcarsku. Že tomu tak skutečně je, to nelze již dlouho zpochybňovat, což nemohou ani všichni ti hlupáci bez rozumu a porozumění, kteří už ve svých myšlenkách svou vlast zradili a jsou ochotni své myšlenky přeměnit i ve skutečný čin.

Billy     To je skutečně neradostné, a pokud se tvá výpověď vyplní, pak budeme mít ve Švýcarsku skutečně brzy opět stav jako tehdy, když cizí Landvogtové terorizovali obyvatelstvo.

Ptaah  Za to pak ponesou vinu všichni ti, kteří domovinu zradili.

Billy     Ono se to tak asi vyvine, neboť vlastizrádci jsou všichni do jednoho rovněž tak hloupí, tupí a nezodpovědní jako ti, kteří se nadále vehementně zasazují o nárůst přelidnění a míní, že Země prý může unést ještě miliardy dalších lidí a že pořizování potomků nemusí být regulováno celosvětovou kontrolou porodnosti, neboť vše je prý ryze soukromá věc. Přitom se také ignorují všechny následky, jež vyplývají vinou přelidnění, jako všechna nenapravitelná zničení, vyplenění, vyhlazení a nestvůrná spotřeba nerostných surovin, které budou zločinně vydrancované do poslední mrti. Co se týče potravin, tak se už dlouhou dobu odehrává katastrofa, neboť potraviny už dlouhou dobu nestačí, aby vůbec uživily všechny lidi. Jednou jsi řekl, že už jsme tak daleko, že se po dobu vícero desetiletí drancuje a spotřebovává mnohem více zdrojů a všelijakých látek a potravin, než se může vůbec doplnit a dodatečně vytvořit.

Ptaah  To je správně, neboť vinou bezuzdného přelidnění vše už tak narostlo a překročilo hranici únosnosti, že se mnohem více spotřebovává, než lze opět vytvářet.

Billy     Pak něco jiného: Před nedávnem jsi mi řekl, že Barack Obama už není stejný člověk, jaký byl na začátku svého prezidentství.

Ptaah  To je správně, neboť byl ve veškerém myšlení a snažení psychologicky přeformován všemi těmi, pod jejichž přímým a nepřímým vlivem stojí.

Billy     Takže změnil názory.

Ptaah  Ano, přinejmenším v různých politických záležitostech.

Billy     Je to zřejmě tak, že ze strany jeho odpůrců – kteří pochází jak z jeho vlastních demokratických řad, ale i z řad republikánů, Hnutí čajových dýchánků (Tea Party), hospodářských pohlavárů, mocných z řad obrany, vojska a poradců atd. – byl vystaven psychologickému vymývání mozku, aniž by si toho byl vědom, takže se nyní kýve jako kyvadlo podle jejich vůle. Tudíž už nemůže uskutečnit své dřívější plány, neboť se odpor stal tak extrémní, že už proti němu nemůže nic udělat.

Ptaah  K tomu už zřejmě nemusím podávat žádný komentář. Ale nyní, milý příteli Eduarde, je …

Billy     … je opět čas, že musíš jít svou cestou.

Ptaah  Ano, to jsem chtěl říct, ale v následující době budu chodit častěji, abych s tebou společně redigoval knihu Guida, což zabere velké množství času.

Billy     Lze to tak říct, můj příteli.

Ptaah  Je to tak. Nyní tedy jdu svou cestou, jak jsi řekl. Na shledanou.

Billy     Ahoj, Salome a brzy opět na viděnou.