735. kontakt (výňatek)

Co je zajímavé a dobré vědět o virech a bakteriích 

735. kontakt

Pátek, 3. dubna 2020, 23:48 hodin

 

Ptaah Tady jsem, Eduarde, zdravím tě. Nechal jsi mě zavolat prostřednictvím Florena, milý příteli, copak je naléhavého?

Billy Nejprve ze všeho; buď zdráv a vítej, Ptaah, můj příteli. Podívej se sem, obdržel jsem tento fax od Elisabeth, přičemž si myslím, že by na něj mohla být nutná neodkladná odpověď, protože, pokud se spřádají takové myšlenky, jako ty, které jsou psány v tomto faxu a za jistých okolností se rozšíří, vznikne z nich zlé nedorozumění a strach. Tomu však musíme zabránit, proto bude nutné, abys vysvětlil celou věc podrobněji, co jsi vysvětlil v našich posledních hovorech o tom, co je v tomto faxu uvedeno. Žel je to vždy tak, že když se něco vysvětluje, nikdy to nebude stačit, protože ze všeho a z každé věci se vytváří bezmyšlenkové domněnky, pokřivené myšlenky a špatné interpretace. A zpravidla se to vždy stává proto, protože efektivní a skutečné hluboké přemýšlení a uvažování či zkoumání něčeho vysvětleného není silnou stránkou mnoha lidí na Zemi.

Celý fax, který Elisabeth obdržela e-mailem, se týká toho, co jsi vysvětlil 3. února v bodě 17):

17) Naše zjištění a poznatky také ukazují, že se koronavirus, který se v lidském organismu genově mění dvěma způsoby, chová v závislosti na odpovídajícím stavu imunity velmi agresivně až smrtelně, ale na druhé straně také zdrženlivě, což vede k zotavení, přičemž toto zotavení ale neodpovídá úplnému zničení viru. Naše zjištění ukazují, že určité genetické varianty nezemřou ani po zotavení, ale zůstávají latentně uchovány, ale nejsou okamžitě rozpoznatelné a také nejsou prokazatelné, jako je tomu u různých jiných chorob. S touto zákeřnou koronavirovou epidemií se však může stát nečekaně někdy po letech nebo desetiletích, např. prostřednictvím intimních kontaktů, že toto latentní, spící zlo může být přeneseno, přičemž pak však vznikne neobvyklý jev takovým způsobem, že v důsledku změněných genových variací známého viru proběhne reakce na chorobu v úplně jiné formě. Tuto skutečnost však nelze pochopit pozemským výzkumem s lékařskými a virologickými přístrojovými a jinými technologiemi, protože nástroje k tomu potřebné podle našeho předvídání nemohou být v současném 3. tisíciletí ještě vyvinuty a konstruovány. Lidé na Zemi se sice domnívají, že mají k dispozici vysoce vyvinutou technologii s velmi vysoce vyvinutými technickými hodnotami, ale pravdou je, a to je třeba říct, že veškerá pozemská technologie všeho druhu není ničím jiným než prvním krokem z hluboké tmy do slabého třpytu ještě velmi vzdáleného světla.

To je, můj drahý příteli, podle mého názoru důvod pro fax, který by sis prosím měl přečíst ...

Ptaah ... (čte)

Začátek předávané zprávy:

Od: FIGU <info@figu.org>

Předmět: Wtr: Zadání formuláře od: Kontaktní formulář

Datum: 2. dubna 2020 v 18:48:07 MESZ (= Středoevropský letní čas)

Adresát: Elisabeth Gruber…

 

------ Původní zpráva --------

Předmět: Vložení formuláře od: Kontaktní formulář

Datum: Čt, 2. dubna 2020 09:31:21 +0200 (CEST = Středoevropský letní čas)

Od: "A.B.

Komu: info@figu.org

 Doručeno ve čtvrtek, 2. dubna 2020 - 9:31 uživatelem

 Byly zadány tyto údaje:

Jméno a příjmení: A. B.

preferovaný jazyk: němčina

 

Vaše zpráva pro nás:

Rád bych položil několik otázek o nových životně důležitých informacích týkajících se epidemie, které byly zveřejněny na webových stránkách FIGU:

 

1) Protože virus na základě těchto nedávno zveřejněných informací rychle mutuje a stává se útočnějším, a kromě toho se chová odlišně v závislosti na imunitním systému příslušných národů, lze předpokládat, že pokud by mělo být někdy nalezeno očkování, nebylo by účinné nebo jen částečně, což znamená, že zdravé lidi buď nebude chránit před virovou infekcí, nebo je ochrání pouze částečně, protože mezitím virus již zmutuje takovým způsobem, že očkování není účinnou ochranou. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že by toto virové onemocnění mohlo být ošetřeno a léčeno snad jen nějakým farmaceutickým prostředkem, resp. lékem.

2) Jak to vlastně v tomto ohledu skutečně vypadá?

3) Podle jednoho údaje, který jsem nedávno získal na anglickém FORU FIGU v příspěvku moderátora, který citoval telefonickou informaci od člena základní skupiny FIGU, je aktuálně několik milionů infikovaných po celém světě. A vzhledem k výše uvedenému plejarische informačnímu zdroji je to tak, že v těle lidí infikovaných virem zůstávají stopy viru trvale v genové struktuře, a proto se nemoc může po letech znovu objevit a infikovaní mohou infikovat ostatní i po zotavení, i když už nemají žádné příznaky, mají negativní výsledky testu na tento virus, a proto jsou pozemským zdravotnictvím považováni za uzdravené. Vypadá to tedy tak, že tato epidemie je nezastavitelná nebo bude velmi těžké ji zdolat. Protože případné očkování by bylo možné podat pouze zdravým lidem, a nikoli těm, kteří se zotavili z virové choroby, kteří jsou stále nakažliví, a proto i nadále šíří tuto chorobu, a sice po dlouhou dobu do budoucna. Zdá se, že to je bezvýchodná situace, pokud nebude objeven a použit nějaký lék, který bude schopen zničit každou stopu viru v těle geneticky od základu. Je to správně?

S přátelskými pozdravy

A. B.

 

To je skutečně nepromyšlené, nepříjemné a k nazlobení a odpovídá to tomu, co jsi řekl, že jsou vytvořeny domněnky, špatné myšlenky a špatné interpretace, které mohou způsobit strach a neplechu, a proto bude zjevně další rozsáhlé vysvětlení nevyhnutelné.

Billy Právě.

Ptaah To udělám a v ...

Billy Myslel jsem, že neřekneš ne, protože je to právě opravdu nutné. Musím tě však požádat, abys to, jak je to přece vždy nutné, vysvětlil v jazyce srozumitelném pro pozemšťany a to dostatečně podrobně. Určitě sice vyvstanou i potom znovu otázky, když už nebude nic k nepochopení, protože na jedné straně právě to či ono přece jen zase nebude pochopeno.

Ptaah Bude to tak, ale bude i to, že se některé elementy na všechno budou hloupě troufale doptávat, aby se tím staly důležitými. Na druhou stranu to však půjde ještě dále, konkrétně tak, že tyto elementy, které propadly nutkání po mudrlantství a chytráctví, právě vymyslí chybné teorie a rozšíří je jako nepravdivé informace. Žel se však také stane, že ani odborníci nepřijmou pravdu, protože oni nemohou ve své aroganci vzít v úvahu a následně ani uznat jisté pro ně nesrozumitelné poučky, jim vysvětlené neznámé, cizí poznatky a vyšší úroveň znalostí.

Billy Bude to tak, že budou ve své úzkoprsosti a zabedněnosti tvrdit, že všechno je nesmysl a je to jen dílo mé fantazie atd., jak se to přece tvrdí i tímto či podobným způsobem ve vztahu k našim kontaktům, které jsou známé jako švindl, představivost, fantazie, klamná představa, lež a podvod. A jak přece víš, děje se to ještě dnes, i když pro naše kontakty existují nejen důkazní fotografie a zprávy o zážitcích od mnoha lidí, kteří v souvislosti s našimi kontakty zažili různé věci, což bylo skutečně více než výjimečné. Také svědecké zprávy nejen od členů základní a pasivní skupiny FIGU z celého světa, ale také od lidí nezávislých na FIGU dokazují, že vše, co se týká našich kontaktů, odpovídá skutečnosti. To všechno a ještě mnohem více ovšem přesto nebude k užitku, aby se nepokusili roztrhat mě na kousky ohledně toho, co nyní od tebe po celém světě koluje ve vztahu k vysvětlením ohledně koronavirové pandemie.

Ptaah To, co říkáš, se žel děje již dnes, kvůli dvojnásobné absolutní hlouposti těch, kteří negují pravdu, kteří prohledávají na internetu vaši webovou prezentaci a získávají z ní znalosti, zatímco jiní vás, a sice zejména tebe, zahrnují nadávkami, jako to dělá i větší počet politiků a hlav států, jak to opakovaně zjišťujeme z našich pozorování již po celá desetiletí. To se také děje v takzvaných UFO skupinách, které na jedné straně popírají tebe i naše kontakty proto, že jsi byl ty a tvá bývalá manželka a bývalí její přátelé a členové, kteří jí propadli, pomluveni, stejně jako i proto, že závistiví lidé z nějakých patologicky podmíněných, avšak nesplnitelných přání, by chtěli stát na tvém místě atd.

Billy Dobře, to jsi teď řekl, a to s tou »dvojnásobnou absolutní hloupostí« se ti zjevně líbí, ale opravdu bychom o tom neměli pořád mluvit, ani když krátce něco načnu ve vztahu ke skutečnosti, že jsou naše kontakty zpochybňovány. Jednoduše to není dobré, když se stále znova probírají
má Ex a mí protivníci, kteří s ní jednomyslně táhnou za jeden provaz, stejně jako ostatní odpůrci a věřící křesťansko-náboženští mefistofelové, kteří se nazývají teosofy a bojovníky proti sektám atd. To ... no, myslím, že ty ...

Ptaah Omlouvám se, neměl jsem v úmyslu tě ranit. Už jsi se několikrát proti tomu vzepřel, ale někdy mě to jednoduše nutí k tomu, abych řekl pravdu, protože se otevřeně nebráníš proti nadávkám, lžím a pomluvám a nevěnuješ pozornost nevraživostem směrovaným proti tobě, které se mohou vždy a kdykoli zvrhnout, jak se to již 23krát stalo. To bys měl zvážit, příteli.

Billy Už to dělám, ale to, co teď bylo řečeno, by mělo stačit, prosím.

Ptaah Já ..., ano, máš pravdu. Pak se budu snažit vyložit to, co jsem uvedl při našem rozhovoru dne 3. února v podrobnějších vysvětleních a s využitím slov, u kterých mohu předpokládat, že budou srozumitelné. Chci začít tím, že znovu vysvětlím mnohé, co stojí za poznání o virech a bakteriích, přičemž pro určitá vysvětlení budu také používat obvyklé pozemské termíny:

Jak jsem vysvětlil již 3. února, je třeba k virům říci, že odpovídají jednoduchým infekčním organickým strukturám a tím jsou zcela odlišné od bacilů resp. bakterií. Viry jsou neživé struktury, které v sobě vykazují jednu nebo více molekul a které jsou také v některých z přibližně 2,7 milionu obsáhlých druhů a různých forem – jako například koule, tyčinky nebo ocásky atd. – také obklopeny obalem z bílkovin, ale jsou také nosiči DNA nebo RNA, a tedy informací o genotypu jejich množení. Molekuly předem určené ve své struktuře jsou nosiči kyseliny deoxyribonukleové (deoxyribonucleic acid), resp. DNA, která odpovídá dvojité šroubovici i kyseliny ribonukleové (ribonucleic acid), resp. RNA, která má obvykle pouze jednu šroubovici, přičemž ale obě v sobě nesou báze adeninu, cytosinu a guaninu.

Mezi viry a bakteriemi existuje velký rozdíl, protože na rozdíl od bakterií – které jsou živými organismy, které se skládají z jedné vlastní buňky, mají svou vlastní látkovou výměnu a tím vlastní produkci energie, a jsou tím tedy schopné syntézy proteinů – jsou viry velké pouze do 300 nanometrů, a jako organické struktury nemají takové schopnosti a nevykazují žádný život.

Viry existují všude, ale lidé se infikují pouze určitým malým počtem z těch přibližně 2,7 milionu druhů, které způsobují, že jimi opravdu onemocní nebo na ně zemřou. A pokud dojde k zotavení z virového onemocnění, nemusí to nutně zaručit úplný konec původců nemoci, protože jsou často stále vylučovány infekčními látkami, jako například v důsledku vylučování exkrementů, dechu, slin a hlenů, kapének při výdechu, ale také vylučováním krve v důsledku ran, intimních praktik nebo v důsledku prskavé artikulace atd., k čemuž může dojít ještě nějakou dobu i po kontaktu s nemocí.

Viry způsobují infekce, jako např. HIV/AIDS, zlé gastrointestinální infekce, včetně hepatitidy, spalniček, zarděnek, banálních oparů (herpes) na rtech, nachlazení a planých neštovic, jakož i smrtelné choroby a epidemie.

Viry není snadné potlačit léky, dokonce ani antibiotiky, protože léky jsou proti virovým onemocněním neúčinné. Některá antivirová léčiva lze sice použít proti jednotlivým typům virů, ale opravdu jen proti jednotlivým typům virů, které jsou však obvykle <měniče>. To znamená, že viry se neustále mění z hlediska genové variace, např. virus chřipky, který je z hlediska změny velmi flexibilní, načež se neustále objevují nové formy chřipky, které vždy znovu napadají imunitní systém. A to je také důvod, proč každá chřipková očkovací vakcína funguje pouze pro jednu vlnu chřipky, a tedy pouze po určitý počet měsíců, ale pak je pro další generaci chřipky zcela neúčinná. Neustále se měnící virus chřipky tedy podmiňuje a vyžaduje to, že musí být každoročně zkoumán a vakcína musí být přizpůsobena novým geneticky modifikovaným vlastnostem.

Chřipka není tak neškodná, za jakou je považována kvůli nevědomosti pozemských lidí, protože i když veřejnost obvykle neví, že může být smrtelná, tak každoročně umírá mnoho tisíců lidí při výskytu chřipkových vln. Očkování chrání proti chřipce tedy pouze proti jedinému výskytu nemoci, takže nikoli jako u jiných nemocí, u nichž očkování poskytuje ochranu po celá léta. Dále je třeba také říci, že i imunitní systém se nemůže rychle a snadno přizpůsobit nové vlně chřipky, a proto potřebuje dlouhou dobu, než se vypořádá s virem. U jiných nemocí, u nichž vlastní obrana těla umí zabít patogen, resp. zárodek nemoci, se v mnoha případech stává organismus imunním vůči odpovídajícímu viru. To znamená, že stejným zárodkem nemoci nemůže podruhé dojít k infikaci.

Pokud jsou lidé zdraví a mají tedy energeticky silný, zdravý imunitní systém, pak tento obvykle reaguje velmi rychle a bojuje docela úspěšně proti virům, které do organismu vstupují. Nicméně však viry mohou spustit nebo vyvolat vážné a život ohrožující nemoci. To znamená, – což není pozemským lékařským, imunologickým a virologickým specialistům známo – že »spustit« a »vyvolat« jsou dva naprosto odlišné faktory. Ve skutečnosti »spustit« znamená, že choroba, která se nahromadí a spočívá v lidském organismu, bude právě aktivována a vypukne, zatímco v tom druhém případě slovo »vyvolat« znamená, že nový patogen, který aktivně pronikl do organismu, vytvoří, způsobí, resp. »vyvolá« nemoc a ta aktivně propukne. Přitom může dojít ke skutečnosti, že nemoc, která byla jednou akutní a zažila zotavení – ale uložila se jako lékařsky nezjistitelný impulsní symptom v celém organismu – se geneticky znova jako taková změnila nebo se změnila v důsledku impulsní symptomové proměny, a spustí se jako nová změněná nemoc. To však není známo všem pozemským lékařským, imunologickým a virologickým vědám, o nichž budu hovořit podrobněji později v souvislosti s koronavirem.

Viry pronikají nejen do organismů, a tedy do buněk člověka, ale také do všech rodů a typů savců, zvířeny a nesčetných dalších forem života, jakož i rostlin všeho druhu. Pokud viry nenajdou ve svém prostředí hostitelské buňky, ať už jsou kdekoli nebo v jakýkoli živých organismech, ochromeně zakrnění a rozpustí se ve své organické struktuře, protože nemohou odumřít a zemřít, protože jsou ve skutečnosti neživé a nejsou to tedy živočichové. Takže všechna vysvětlení v tomto ohledu podaná pozemskými »odborníky« odpovídají naprostým nesmyslům, že viry v případě absence hostitelských buněk odumírají a umírají, protože to, co neexistuje v pravém smyslu života, to se nemůže stát neživým a také nemůže umřít, ale pouze zakrnět a disociovat, rozkládat se a rozpustit se.

I když jsou viry neživé struktury, potřebují ke svému množení živé hostitelské buňky jakýchkoli živých organismů. Když viry proniknou do těla a ukotví se v hostitelských buňkách, proběhne infikování celého organismu a velmi rychle se šířící množení, a také se skrze buňky rychle vytvoří strukturální prvky, které viry potřebují. Pokud viry uvolnily svůj genetický materiál v hostitelských buňkách, pak tyto musí produkovat neomezeně velký počet virových částic a spojit je do nových virů, po čemž hostitelská buňka odumře a vyloučí tisíce nových virů. Tyto si okamžitě hledají nové hostitelské buňky, např. svalové buňky, jaterní buňky nebo jiné, stejně jako červené a bílé krvinky atd. Pokud lidé onemocní viry, obvykle se pak stanou infekčními a přenášejí patogeny přímo nebo nepřímo na jiné lidi nebo za jistých okolností také na jiné živočichy.

Zotavení z virového onemocnění nutně nezajišťuje úplný konec patogenů, protože jsou často stále vylučovány infekčními látkami, jako vylučováním exkrementů, dechu, slin a hlenů, kapének při výdechu, ale také vylučováním krve v důsledku ran, intimních praktik nebo v důsledku vlhké prskavé artikulace atd., k čemuž může dojít ještě nějakou dobu i po kontaktu s nemocí.

Pokud je člověk infikován koronavirem – nebo jiným virem – a dojde k uzdravení nebo pokud nákazu přežije, nebude to výsledek žádného léku, který je namířený přímo proti viru, který je léčivý a užívaný, aby virus usmrtil. Takové medicínské léčivé prostředky neexistují, protože virus není žádný živočich (živý organizmus), ale infekční organická struktura, která na rozdíl od bakterií nemůže absorbovat žádnou stravu a následně nemůže absorbovat léky a nemá rovněž látkovou výměnu. Uzdravení lze tedy dosáhnout pouze bojem proti celé existující virové aktivitě prostřednictvím imunitního systému, pokud tento vynaloží patřičnou energii a sílu, která zabrání fungování viru takovým způsobem, že se v lidském organismu dostane do stavu ochrnutí. Pouze v tomto ohledu mohou být léky s protilátkami užitečné, pokud posilují imunitní systém a jeho obranyschopnost, díky čemuž může vyvolat virovou paralýzu. Při úplné paralýze již virus nemůže mít žádný účinek, protože jeho absolutně nefunkční stav brání jakémukoli pohybu a tento vir se v celé své struktuře rozpustí, a tedy již dále neexistuje. V důsledku toho v celém lidském organismu – stejně jako u jiných živočichů – dochází k tomu, že pokud proběhne tento strukturální rozpad, virus již nebude možné žádným způsobem detekovat, s výjimkou případů, kdy se vytvoří protilátky při potírání určitých komplexních druhů virů, kterých je přibližně 2,7 milionů.

V případě zotavení, jak jsem již zmínil, může dojít ke skutečnosti, že takovou nemoc, která byla jednou akutní a zažila zotavení, již nelze lékařsky prokázat, a sice i když existují impulzní symptomy viru uložené v celém organismu. Takové usazení, které lze nazvat impulzní symptomovou proměnou, se nejeví jako patogeny, ale, dle vysvětlení, pouze jako impulzní symptomy podmíněné kmity, které mají mimořádně jemné frekvence a lze je určit pouze pomocí vhodných zařízení. Taková zařízení však nejsou známa odpovídajícím pozemským technologiím a vědám, ani pro ně neexistují žádné náznaky k jejich poznání.

Také zmíněná usazení impulsních symptomů a jejich transformace s genetickými změnami jsou pozemským lékařským, virologickým a imunologickým vědám zcela neznámá, a tedy také to, že tyto impulsní symptomy mohou přetrvat po celý život a mohou vyvolat nová, ale změněná onemocnění, a sice nikoli ta původní, ze kterých tyto impulzní symptomy pocházejí, ale v důsledku proměny změněných genových variací, které mohou napadnout organismus v případě slabého imunitního systému. Jak již bylo zmíněno, je to zcela a absolutně neznámé všem pozemským lékařským, imunologickým a virologickým vědám.

Toto vysvětlení však v žádném případě neznamená, že by lidská bytost byla virem označkovaná, protože to celé zůstává pouze obrazem genové modifikace viru, resp. v lidském organismu nadále přetrvává jako impulsní symptom podmíněný kmity, aniž by hrozilo, že se znovu může stát aktivní ve své původní podobě.

To však již nelze stanovit lékařsky a virologicky atd., resp. již nelze detekovat, protože se ve skutečnosti jedná o symptom virového obrazu, který lze díky svým extrémně jemným kmitům detekovat pouze pomocí zařízení pro zachycení frekvence. V současné době však všechny vědy související s pozemskou elektromagnetickou technologií, medicínou, virologií a imunologií, chemií atd. ještě nejsou schopny takových věcí a nebudou jich schopny po staletí.

Jedině a pouze impulzní symptom podmíněný kmity se usazuje v celém organismu, jak je tomu nevyhnutelně u každé virové choroby, ale tyto impulzní symptomy zůstávají zachovány, aniž by způsobily jakékoli poškození. To však případně může znamenat, že tyto impulzy, pokud bude vhodná příležitost, mohou v důsledku své genetické variační mutace podporovat další a nové nemoci a mohou napomoci k jejímu aktivnímu propuknutí. Musím však opakovaně vysvětlovat, že o tom nemají žádné znalosti celé pozemské lékařské, virologické a imunologické vědy, ani nemají znalosti o tom, že mutace vycházející z viru a nově vznikající genové variace se ukládají jako impulzní symptomy v lidském organismu, a sice po zbytek života člověka. Proto je nutné objasnit, že se u tohoto uložení nejedná o samotný patogen, ale pouze o kmity impulzního symptomu, které se integrují do celého organismu. Jak bylo vysvětleno, nejedná se přitom o přímý patogen, ale pouze o dřímající faktor impulsních vibrací, který může případně sloužit jako indikátor pro spouštění podpovrchově existujících nebo nových do organismu pronikajících zárodků. Celá věc však může být také taková, že původní choroba, která vznikla při napadení virem a vytvořila kmity impulzních symptomů, může být znovu vyvolána novou infikací, pokud neexistuje věcná medikace, a tedy ani účelné očkování, a tak může následně dojít k opakované nemoci stejného druhu. Jen tímto způsobem lze předdefinovat náchylnost k dalšímu infikování stejného typu nebo k podobné či zcela nové nemoci, pokud infekci není zabráněno vhodným očkováním jakožto preventivní opatření, přičemž se dle okolností vakcinace odpovídající daným zárodkům musí čas od času opakovat. Je tomu tak proto, že se při určitých očkováních jejich účinnost po určité době snižuje a musí se uskutečnit rutinní obnovení, jako např. u očkování proti tetanu, které v závislosti na stavu imunitního systému ztrácí svůj ochranný účinek po 8 až 10 letech. Základní očkování proti tetanu tedy neznamená, že nabídne celoživotní ochranu proti bakteriím tetanu. To vše, můj příteli, se mělo podle mého názoru ještě vysvětlit, a tím by nyní mělo být objasněno vše, co je nezbytné k tomu, aby se zabránilo dalším excesům nerozumných interpretací, strachů a teorií.

Billy To, co jsi vysvětlil, by nyní skutečně mělo stačit. Na druhé straně se stane to, že většina takzvaných specialistů – jako jsou lékaři a jiní doktoři, virologové, imunologové, chemici a všechny druhy všeználků, stejně tak i lidé pospolikavší veškerou moudrost atd. – budou ve své úzkoprsosti vše popírat, zatracovat a odsuzovat do říše fantazie a iluze.

Ptaah Tak to bude, protože všeznalectví, jak správně nazýváš chování takových pozemských lidí, odpovídá bludu arogance a umíněném trvání na své pravdě a nárokování si vlastnictví vševědoucnosti.

Billy To je dobře řečeno, ale rád bych dodal, že se takoví pozemšťané považují za chytrolíny a rozumbrady, ale ve skutečnosti jsou to jen hloupí mudrlanti, všetečkové, stejně jako slovíčkáři, hnidopichové, pedanti a puntičkáři, stejně jako sveřepí byrokrati a právě umíněnci neústupně trvající na své pravdě, jak jsi řekl. V zásadě však nejsou ničím jiným než překrucovači slov, kritikáři, lidé slepě lpící na zásadách a rýpalové. A tím je asi vše k tomu řečeno.

Co tady nyní ještě mám, je tento reklamní dvojitý rozhovor »Koronavirus: bakterie jsou lapači virů« s Dr. Anne Katharina Zschocke. Kdyby sis mohl prosím přečíst tento reklamní materiál a vyjádřit k němu svůj názor? 

Ptaah To můžu udělat ...

... ... ...

Je nepochopitelné, že takové polopravdy a někdy nesmysly se smí šířit. Samotný nesmysl: »Neexistují žádné dobré a žádné špatné bakteriální kmeny, žádné, které by způsobovaly nemoc nebo které by uzdravovaly, a rozhodně žádné, které by někoho napadaly. Mikroby se také spolu navzájem nepotlačují.« atd. je tak scestně nesmyslný, že prospekt není jen zlomyslně zavádějící, ale měl by být zakázán. Cítím se nucen vysvětlit k tomu několik věcí:

Pouhé tvrzení, že neexistují dobré a žádné špatné bakteriální kmeny, je opovážlivá lež, protože některé bakterie jsou dobré a užitečné, zatímco jiné jsou špatné, škodlivé, dokonce nebezpečné a smrtící. V zásadě jsou však dobré bakterie mnohem více užitečné pro zdraví a pohodu všech živých organizmů, než skutečnost, že ty špatné prostě škodí!

Pokud jde o člověka samotného, ​​jsou bakterie užitečnými pomocníky ale i patogeny, které v počtu více než 100 bilionů na osobu obývají – jakožto malinkaté, ošklivé a škodlivé patogeny nebo jako dobré a dokonce i velmi potřebné a životně důležité organismy – celý lidský organismus, počínaje kůží až po vnitřek srdce a celkově všechny orgány, přičemž nejdůležitějšími faktory bacilonosičů jsou střevo a žaludek.

Také na pokožce těla jsou také četné bakterie, konkrétně biliony, které tvoří ochranný film a normálně odrážejí patogeny, jak jsem vysvětlil již 3. února v souvislosti s dezinfekčními prostředky, které při dezinfekci rukou dezinfekčními prostředky ničí životně důležité kožní bakterie. Většina bakterií se však nachází převážně v tlustém střevu, ve kterém rozkládají zbytky potravy a podporují tím trávení.

Dobré a užitečné střevní bakterie, jako jsou bakterie mléčného kvašení a bifidobakterie, jsou směrovány tak, aby vytlačovaly špatné bakterie způsobující onemocnění a také pomáhaly rozkládat potravu a tvořit mastné kyseliny s krátkým řetězcem, pomocí kterých se zase dodává energie střevní sliznici.

Na jedné straně jsou bakterie patogeny, jako salmonely, zejména s ohledem na nachlazení a jiná infekční onemocnění. Většina kmenů bakterií je neškodná nebo dokonce dělá dobré a životně důležité věci, takže lidé – stejně jako všichni ostatní živočichové – by bez bakterií sotva mohli žít nebo prostě nemohli žít. Už samotná kůže pokrývající celé tělo je chráněna hustým bakteriálním filmem obsahujícím biliony jednotek. To se děje, zatímco jiné biliony bakterií v žaludku a ve střevech tráví potravu. Všechny bakterie mají různé zvláštnosti, které bych rád uvedl takto:

1) Bakterie jsou mikroskopicky nejmenší živočichové.

2) Bakterie jsou buď dobré, užitečné a životně důležité, nebo špatné, nebezpečné a smrtící.

3) Bakterie jsou jednobuněčné organismy.

4) Bakterie mají látkovou výměnu.

5) Bakterie se mohou reprodukovat, resp. rozmnožovat.

6) Bakterie mohou být až stokrát větší než viry.

7) Bakterie se množí prostřednictvím buněčného dělení.

8) Bakterie mají mnoho forem, např. koky, tyčinky nebo spirály.

9) Bakterie sestávají z jediné živé buňky.

10) Bakterie se množí za správných podmínek extrémně rychle.

11) Bakterie jsou mimořádně přizpůsobivé a rychle se přizpůsobí každé situaci.

12) Bakterie jsou aeroby, které potřebují kyslík.

13) Bakterie jsou anaeroby, které nevyžadují kyslík; některé mohou dělat obojí.

14) Bakterie mohou snést/vydržet buď extrémně nízké, nebo vysoké teploty

 

Existuje mnoho druhů bakterií, přičemž ovšem většina nijak nesouvisí s člověkem, a proto nesouvisí s jeho zdravím a existencí, ani s jeho životem.

Většina všech typů bakterií odpovídá přírodním »mírumilovným« a užitečným formám, zatímco jen nepatrná část z nich způsobuje nemoc, utrpení a smrt, která však může být v tomto ohledu velmi silná. Mnoho dalších bakterií jsou oboupohlavní buňky mezi dobrým nebo zlým, přičemž způsobují problémy pouze za určitých podmínek, například když se množí příliš mnoho, pokud se vyskytnou nějaké změny, změní se jejich prostředí, nebo když se hostitelský organismus stane slabým atd.

Faktem je, že člověk – stejně jako všechny živé bytosti – nemůže žít bez bakterií, protože bez žaludečních a střevních bakterií by nedošlo k žádnému trávení, a tím k žádné látkové výměně. Již na počátku života, který původně v podstatě vznikl z proměn virů, umožnilo mnoho druhů bakteriálních kmenů vznik živých organizmů, které se vyvinuly z prvních prastarých forem života. Stalo se to také na Zemi, a všechny bakterie přežily celkově všechno, a sice až do dneška, navzdory všem nepříznivým okolnostem, které byly způsobeny na jedné straně evolucí a na druhé straně zvláště katastroficky pozemským lidstvem během posledních dvou století.

Ke špatným a zlým bakteriím přirozeně patří původci nemoci, zejména zárodek escherichia coli, který způsobuje vážné infekce v gastrointestinální oblasti a v dalších částech těla. Pak také salmonely, které způsobují vážné choroby v důsledku otravy, jako je tyfus, paratyfus a enteritida resp. zánět střeva, proti kterému lze v závažných případech bojovat pouze antibiotiky. Také kaz je způsoben špatnými bakteriemi, ale uvést je třeba také různé stafylokoky a streptokoky, které způsobují kožní a slizniční infekce, a to jak u dětí, tak u dospělých. Např. špatné grampozitivní bakterie přitom způsobují i u imunokompetentních lidí infekce a závažné a nebezpečné záněty. Toto jsou vysvětlení, která jsem ještě chtěl podat.

Billy Děkuji za tvé výklady a vysvětlení. Pak mám ještě otázku ohledně nošení ochranných roušek »against«, omlouvám se, myslím proti koronaviru. V poslední době jsi toho k tomu hodně řekl, ale rád bych věděl, do jaké míry a kde má smysl nosit takové roušky v blízké budoucnosti.

Ptaah Již jsem vysvětlil, co má v tomto ohledu smysl, ale rád bych zopakoval a znovu vysvětlil:

Pokud se mají nosit ochranné roušky proti infikování způsobenému patogeny, má to smysl pouze tehdy, jsou-li speciálně vyrobeny pro tento účel a splňují svým provedením, hustotou a účelným filtrováním svůj účel, tedy zabránit infikaci. V zásadě takové výrobky skutečně odpovídají pouze lékařským rouškám, ale vhodné vysoce kvalitní roušky mohou být také použity jako ochrana k tomu, aby se zabránilo přenosu vlastního výdechu z úst a dýchacích orgánů na bližší vzdálenost a rovněž s ohledem na přenos na jiné osoby, a stejně tak lze pomocí vhodných kvalitních roušek odvrátit také přenos výdechu z úst a dýchacích orgánů cizích osob. Takové jednoduché roušky však nechrání před viry a bakteriemi, protože pokud se usiluje o tento účel, vyžaduje to odpovídající lékařské roušky.

Jednoduché ochranné roušky, jak jsem je nazval, se samozřejmě mohou nosit kdekoli, přičemž to ale je neúčelné a zbytečné, pokud se nosí všude venku a nejsou tam přítomni jiní lidé nebo jsou pouze široce rozptýleni a jsou od sebe vzdálení několik metrů.

Nošení vysoce kvalitních ochranných roušek má opravdu smysl pouze tehdy, jsou-li také používány účelně, což podle toho, co bylo řečeno, nemůže být, pokud jsou používány tímto způsobem při každodenním používání. Nutnost nošení roušek je jen na ulici s velkým výskytem chodců a v budovách využívaných velkým počtem lidí atd., prostě tam, kde je to potřeba, např. kliniky, místa zásobování, jako jsou místa nakupování potravin všeho druhu, v případě nezbytných komunitních činností s několika zaměstnanci, jakož i v případě zábavy v malé skupině nebo v jiných malých skupinách lidí, v případě shromáždění lidí nebo v blízké nebo úzké oblasti napadených nemocí nebo epidemií, ať už v místnostech nebo venku.

Teď však, Eduarde, musím jít, pokud nemáš ještě něco k prodiskutování?

Billy Ne, nemám, ale moc děkuji a Bernadette zpracuje vše, co jsi vysvětlil a předá to všem členům FIGU, poté se vše také umístí na internet.

Ptaah Pak by to měl být celý náš rozhovor, aniž by se cokoliv odebralo.

Billy Myslíš, že celá zpráva o kontaktu ...?

Ptaah To je smysl mého vyjádření. Ale teď, Eduarde, příteli, teď musím opravdu jít. Na viděnou.

Billy OK, tak jo. Ahoj, děkuji a na viděnou.

******************************