771. kontakt

Varování před rozvolňováním opatření a před koronavirovými vakcínami

771. kontakt, jenž proběhl v neděli, 18. července 2021

Kontakt v plném znění v PDF

 

Florena   Máš pravdu, milý otcovský příteli. O všech těchto soukromých záležitostech se můžeme bavit ještě později. Kromě toho bychom s tebou my, tedy já a Bermunda, chtěly ještě odejít pryč. Ale nejprve ti musím sdělit to, co vysvětloval Ptaah; učiním tak v následujícím sledu bodů.

1. Vše má zůstat prozatím tak, jak Ptaah uváděl, neboť rozvolňování protinákazových opatření, které pověření státní činitelé Země nařizují, představuje podle něj naprosto chybné rozhodnutí.

2. Každá osoba má ze zdravotních důvodů nutně nosit vhodné ochranné roušky/masky, ať už je očkovaná, či nikoliv, neboť zaprvé není nákaza vlivem očkování zažehnána a zadruhé jsou očkovací látky krajně pochybné a neotestované, a nezaručují člověku, že se po celou dobu uchrání infekce.

3. Člověk by neměl vstupovat do žádného domu, aniž by měl nasazenou ochrannou roušku/masku, a to dokonce ani do domu vlastních rodinných příslušníků, u nichž předpokládá, že nejsou nakaženi, neboť naprostá bezpečnost před nákazou zatím nemůže být zaručena.

4. Očkování dosud nezajišťuje ani nezaručuje imunitu proti nákaze.

5. Existuje příliš mnoho případů úmrtí, jež plynou z nedostatečnosti očkovacích látek, což ovšem příslušné úřady v zásadě zatajují veřejnosti, stejně jako lékaři, virologové a epidemiologové atd.

6. I očkovaní lidé se mohou nově virem nakazit a mohou i navzdory očkování infikovat ostatní.

7. Člověk, který se neřídí pravidlem nosit ochrannou respirační roušku/masku a udržovat nezbytný odstup od ostatních, je natolik neodpovědný či lehkomyslný, že pro něj nehraje žádnou roli, že si zahrává s vlastním zdravím a zdravím ostatních lidí.

8. Zachovávat nutný odstup od ostatních je stejně nezbytné jako nosit ochranné respirační roušky/masky při stycích s ostatními lidmi, v jejichž případě člověk neví, zda přenášejí původce nákazy, či nikoliv.

Toto jsou pravidla, jimiž se podle Ptaah musí člověk plně řídit, jinak se vystavuje riziku, že se infikuje nákazou, která si bude – podle jeho údajů a pohledů do budoucnosti – žádat ještě mnoho smrtelných obětí. Tak tomu bude proto, že pozemšťané tuto nákazu podceňují, a rovněž i proto, že bude ve společnosti ještě dlouho přítomná a že se již nikdy definitivně nevytratí, třebaže ustoupí.

Billy     To nezní právě potěšitelně. Přečtěte si ale tohle, jedná se o výzvu pro rozumné lidi. Zatím žel ještě nevím, zda smí být tento článek oficiálně uveřejněn. Michael se v každém případě dotazoval, zda jej budeme smět eventuálně zveřejnit. Pokud to možné bude, pak jej připojím na toto místo rozhovoru. Nyní si jej můžete přečíst. Tady prosím. Michael celé toto pojednání našel na internetu a já sám jej považuji za správné a dobré, ba dokonce za velmi dobré, neboť vypovídá o skutečném stavu věcí.

Bermunda   Děkuji.

Florena   To mě zajímá. (obě čtou)

 

Moderna přiznává, že každý člověk je částí obrovského experimentu,

a rýsuje se nová podivná situace

uncutnews.ch; 14. července 2021

Moderna gibt zu, dass jeder Teil eines riesigen Experiments ist und ein neues seltsames Muster zeichnet sich ab | uncut-news.ch (uncutnews.ch)

Moderna Rep Admits Everyone Is Part of Huge Experiment (mercola.com)

další informace:

https://rumble.com/viwkzh-breaking-recordings-of-moderna-representative-making-horrific-admission-abo.html

 

– Na zvukové nahrávce připouští zástupce společnosti Moderna, že každý člověk, který obdrží koronavirovou injekci, je účastníkem studie. Rovněž připouští, že není známo, zda je ochranný účinek proti nemoci covid-19 dlouhodobý.

– Z pokusů na zvířatech plyne, že subjednotka spike proteinu (hrotového proteinu) nemoci SARS-CoV-2 přímo poškozuje srdce a způsobuje myokarditidu tím, že vyvolává v srdečních buňkách přehnanou imunitní odpověď, cytokinovou bouři (hypercytokinemii).

– Subjednotka S1 hrotového proteinu SARS-CoV-2, aktivuje NF-kB (nukleární faktor kappa B), tedy proteinový komplex, který kontroluje nejen transkripci DNA, nýbrž i přežívání buněk a produkci cytokinů.

Na tomto chorobném procesu se nepodílí ACE2 receptor, nýbrž Toll-like receptor 4 (TLR4; česky receptor podobný genu Toll), který odpovídá za rozeznávání původců nemoci a vyvolávání vrozených imunitních odpovědí.

– Rýsuje se nová a podivná situace: Mnozí lidé, kteří trpí silnými vedlejšími účinky po koronavirových vakcinačních injekcích, vykazují normální laboratorní hodnoty, což ztěžuje diagnózu a léčbu.

V představeném videu, které bylo vysíláno 22. června 2021, pouští nezávislý reportér Stew Peters zvukovou nahrávku, kterou pořídila jedna mladá žena, jež po injekci od firmy Moderna začala náhle trpět Guillainovým-Barrého syndromem. Její neurolog věří, že její stav je přímým důsledkem koronavirové vakcíny.

Zatímco zmíněný neurolog poskytl americkému programu s názvem Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (Vaccine Adverse Events Reporting System) zprávu o nežádoucích reakcích, rozhodla se dotyčná žena nahlásit tuto informaci i firmě Moderna. Zástupce této firmy nejeví ani nejmenší známky překvapení, když se dovídá o utrpěných zdravotních škodách, a evidentně přiznává, že podobná hlášení dostával již dříve.

Každý, kdo obdrží vakcínu, je částí bezpečnostního průzkumu

Během zmíněného telefonátu předčítá zástupce firmy Moderna dotyčné ženě následující výluku ručení: »Očkovací látka proti koronaviru od firmy Moderna není schválena ani licencována Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration), ale byla tímto Úřadem roku 2019 připuštěna v rámci nouzové autorizace pro osoby nad 18 let za účelem prevence koronavirového onemocnění. Za účelem prevence proti covidu-19 nebyla ze strany Úřadu schválena žádná očkovací látka. Autorizace pro nouzové použití (Emergency Use Authorization) očkovací látky proti covidu-19 od firmy Moderna je v platnosti na dobu určenou v tomto autorizačním prohlášení a ospravedlňuje nouzové použití tohoto produktu, dokud neskončí platnost tohoto prohlášení či dokud nebude ještě předtím povolení odvoláno.«

Řečený zástupce upozorňuje též na to, že všechny klinické studijní fáze dosud probíhají a že není známo, zda vakcína poskytuje dlouhodobou ochranu před covidem-19. Když se pacientka táže, zda každý, kdo dostane protikoronavirovou injekci, je skutečně součástí klinické studie (byť se výslovně nepřihlásil jako její účastník), odpovídá zástupce se smíchem: »Tak tomu docela dobře je, ano.«

Tedy, krátce řečeno: Zatímco výrobci očkovacích látek, zdravotní úřady, mainstreamová média, platformy sociálních médií, jako jsou Facebook, a veřejná oznámení Vám říkají, že byly očkovací látky podrobeny přísným testům, že byly »schváleny« a že jsou bezpečné a účinné, tak žádné z těchto tvrzení neodpovídá pravdě. Očkovací látky byly připuštěny jen v nouzovém řízení, což je něco dočista jiného než regulérní schválení a licencování Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Oni nevědí, jak účinná je ta injekce nebo jak dlouho účinkuje, a nevědí ani, zda je bezpečná, neboť studie dosud nejsou uzavřené. Veřejná očkovací kampaň je ve skutečnosti velkou součástí těchto studií, ať to lidé rozeznávají, či nikoliv.

Děti jsou nuceny k lékařským experimentům

Ve světle výše zmíněných skutečností je nápor na očkování dětí a mladistvých tím více zneklidňující. Výrobci očkovacích látek obdrželi v rámci Autorizace pro nouzové použití povolení pro děti od 12 let, přičemž rodičům se říká, že se jejich děti »musejí« účastnit věci, která se označuje jako lékařský experiment.

Lidem se povídá, že mají sociální »povinnost« účastnit se lékařského experimentu. Říká se jim, že se tohoto pokusu musejí účasnit, jinak ztratí svoji práci a svoji šanci na vzdělávání. To, co se zde odehrává, neznamená nic jiného, než když se Vám řekne: Buď se budete »nutně« účastnit nové studie na výrobu léčiv proti rakovině, nebo přijdete o práci a nebudete smět navštěvovat svoji školu. To je však naprosto absurdní, neetické a ilegální.

Když lidé dostanou svoji injekci, nejsou informováni o tom, že se účastní lékařského experimentu, a nejsou prošeni o to, aby podepsali prohlášení, že s tímto experimentem souhlasí (jelikož podávat takovouto speciální žádost není podle pravidel Autorizace pro nouzové použití nutné). Autorizace pro nouzové použití sice nevyžaduje prohlášení o souhlasu, avšak nezříká se pravdivých informací o možných vedlejších následcích.

Je vskutku podstatné si uvědomit, že nucení lidí k účasti na lékařských experimentech se příčí pravidlům badatelské etiky, která byla etablována již před dlouhou dobou. Kdybyste chtěli provádět lékařskou studii a rozhodli se lákat účastníky na bezplatnou zmrzlinu či bezplatné hraní na playstationu, tak by etická komise Váš projekt zastavila.

Problémem zde je, že studie o proticovidových injekcích postrádají dozorčí grémia. Nepůsobí zde žádný Monitorovací výbor pro sledování bezpečnosti údajů (Data Safety Monitoring Board), Výbor pro klinické události (Clinical Event Committee), ani Výbor pro klinickou etiku (Clinical Ethics Committee). A to i přesto, že takovýto dozor bývá v případě všech výzkumů na lidech standardem. Pokud takovéto výbory existují, pak nebyly uvedeny ve známost a nebyly zveřejněny žádné standardní zprávy.

Aktuální data o myokarditidě

Peters hovoří také o jednom častějším vedlejším účinku, totiž o myokarditidě, což je vlastně srdeční zánět. Výsledky pokusů na zvířatech, které prováděli badatelé z výzkumného ústavu Masonic Medical Research Institute ve spolupráci s Dětskou nemocnicí v Bostonu, byly zveřejněny 20. června 2021 na preprintovém serveru bioRxiv.

Subjednotka hrotového proteinu nemoci SARS-CoV-2 přímo poškozuje srdce a způsobuje myokarditidu tím, že vyvolává v srdečních buňkách přehnanou imunitní odpověď, cytokinovou bouři.

Ze studie s anglickým názvem »Selectively Expressing SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Subunit in Cardiomyocytes Induces Cardiac Hypertrophy in Mice« plyne, že samotný hrotový protein (bez zbytku viru) »přímo poškozuje funkci endotelů«. Vyšlo najevo, že subjednotka S1 hrotového proteinu nemoci SARS-CoV-2 aktivuje faktor NF-kB, tedy komplex proteinů, který nekontroluje pouze transkripci DNA, nýbrž i přežívání buněk, produkci cytokinů a sekundární záněty.

Na tomto chorobném procesu se nepodílí ACE2 receptor, nýbrž Toll-like receptor 4 (TLR4), který odpovídá za rozeznávání původců nemoci a vyvolávání vrozených imunitních odpovědí. Celkově z výzkumu vyplynulo, že subjednotka hrotového proteinu »zapříčiňuje srdeční dysfunkci, indukuje hypertrofickou remodelaci a vyvolává kardiální zánět.«

»Jelikož CoV-2-S (SARS-CoV-2) neinteraguje s murinním (myším) ACE2 receptorem, prezentuje naše studie novou patologickou roli CoV-2-S nezávislou na ACE2 a podává zprávu o tom, že cirkulující CoV-2-S1 (subjednotka 1 CoV-2 hrotového proteinu) představuje jako TLR4 rozpoznatelný alarmin, který může poškozovat kardiomyocyty (tj. srdeční buňky) tím, že vyvolává vrozené imunitní odpovědi.« Tolik slova autorů.

Krátce řečeno: Subjednotka spike proteinu (hrotového proteinu) nemoci SARS-CoV-2 přímo poškozuje srdce a zapříčiňuje myokarditidu tím, že vyvolává v srdečních buňkách přehnanou imunitní odpověď, cytokinovou bouři (hypercytokinemii).

Důležité je vědět, že hypertrofická remodelace představuje trvalou transformaci a trvalé poškození srdce, což vyvrací tvrzení, že stovky případů myokarditidy, jež byly hlášeny »Systému hlášení nežádoucích účinků vakcín«, nejsou příliš závažné a že se srdeční tkáně dotčených lidí nakonec uzdraví. Věřím tomu, že se tyto domněnky prokážou být chybné a že mnozí lidé budou patrně žít s trvale narušeným srdcem.

Věděli, co dělají

MUDr. Jane Rubyová poznamenala v show Stewa Peterse, že tento výzkum musel být proveden dříve, než se tyto injekce začaly veřejně aplikovat. Místo toho, aby prováděli rigorózní pokusy na zvířatech, použili výrobci očkovacích látek celou veřejnost jako pokusné králíky v jednom z největších experimentů v historii lidstva; a navíc docilují zisku v podobě mnoha miliard dolarů s tím, že mají naprostou imunitu ve vztahu ke všem škodám, které jejich experimentální vakcíny způsobují.

Tito výrobci dostali zelenou, aby pod pláštíkem nouzové situace veřejného zdraví prováděli na lidech experimenty, aniž by jim nabídli odškodnění, aniž by obdrželi jejich informovaný souhlas či aniž by nesli odpovědnost za svůj pokus, a to proto, že své geneticky modifikující nástroje nepravdivě označili za očkovací látky (jelikož genetická terapie není hodnocena jako léčba v situaci pandemie, která umožňuje výluku ručení).

Kdyby racionálně uvažující společnost nebyla tímto neblahým způsobem oklamána, bylo by nemožné, aby v ní byly volně prováděny tyto genetické terapie, při nichž je testováno tak mnoho lidí, včetně těhotných žen a dětí.

Zde je však ta nevíce zneklidňující myšlenka: Zdá se, že proticovidové injekce byly záměrně navrženy tak, aby způsobily tento typ buněčných škod. Proč asi? Protože badatelé chtěli testovat i přirozenou subjednotku hrotového proteinu jiného koronaviru, jenž se jmenuje NL63.

Tento virus byl vybrán proto, že pro vstup do lidské buňky využívá ACE2 receptor, stejně jako SARS-CoV-2. Hrotový protein NL63 ovšem nevyvolával tento typ srdečních škod. Rubyová podotýká: »Věděli, co dělají, když tyto mRNA látky upravili tak, aby produkovaly tento speciální hrotový protein.«

Oběť injekce od firmy Pfizer se vyslovuje

Ve výše uvedeném videu vede Peters rozhovor se Stevie Thrasherovou, což je 29letá žena ze spolkového státu Washington, která byla dříve zdravá a která obdržela svoji první vakcínu od firmy Pfizer 27. dubna 2021. Od té doby byla devětkrát odvezena do nemocnice, přičemž její lékař potvrdil, že její potíže jsou přímým důsledkem mRNA injekce od Pfizeru. Její neurolog jí radil, aby si nenechala vpíchnout druhou dávku.

Jedním z jejích prvních příznaků byla silná menstruační krvácení. Poté začala pociťovat silné tělesné bolesti, slabost a selhání svalů, únavu, závratě a dezorientaci. Od té doby, co přijala vakcínu, byla devětkrát v nemocnici, prodělala tři neurologická vyšetření a byla odkázána na revmatology a imunology.

Je spodivem, že navzdory závažnosti jejích symptomů, vyplývají ze všech jejích testů – včetně screeningových vyšetření a krevních odběrů – normální výsledky, vyjma krevního testu ANA (tento test prokazuje antinukleární protilátky, které mohou napadat tkáň vlastního těla), z nějž vyplynulo, že by mohla trpět autoimunitním onemocněním, třebaže nebylo patrné, jakým konkrétně.

Její lékaři zatím nebyli schopni vysvětlit, proč všechny výsledky jejích testů dopadly normálně, zatímco trpí jednoznačnými chorobnými příznaky a zatímco vše, co jí bylo doposud diagnostikováno, svědčí o »nežádoucí reakci na proticovidovou vakcínu od Pfizeru s myalgiemi[1]«. Jak můžete vidět na videu výše, trpí bezděčným chvěním. Říká, že tyto záškuby přicházejí a odeznívají podle okolností. Mezi spouštěče patří sluneční svit, vedro, výšková poloha, stres a tělesná aktivita.

Thrasherová byla sice varována před možnými krevními sraženinami a anafylaktickými reakcemi, avšak nebyla informována o tom, že se mohou objevit i neurologické a autoimunitní vedlejší účinky. Petersovi vypráví toto: »Kdybych věděla, že je toto možné, pak bych se na místě otočila a utekla pryč.«

Neočkovaní lidé jsou mylně obviňováni z toho, že jsou »továrnami na nemoc«

Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že mainstreamová média nyní šíří ideu, že lidé, kteří se odmítají proti covidu-19 nechat očkovat, zaviňují vznik variant SARS-CoV-2, třebaže celá řada zdravotních expertů varovala před tím, že tento vznik zaviňují naopak lidé očkování: Hromadná vakcinace, z níž plyne tvorba velmi úzkého spektra protilátek, vynucuje totiž rychleji virové mutace.

V biologii, vakcinologii a mikrobiologii platí všeobecný princip, že jsou-li živé organizmy, jako bakterie či viry, vystaveny tlaku, například vlivem antibiotik či jistých protilátek, aniž by tyto organizmy byly kompletně usmrceny, pak se tím může neplánovaně podporovat jejich mutace ve virulentnější kmeny. Ty organizmy, které se ubrání Vašemu imunitnímu systému, nakonec přežívají a svým specifickým způsobem mutují, aby si zajistily své další přežití.

Je-li infikována osoba, která nemá vytvořené úzké spektrum protilátek, je mnohem méně pravděpodobné, že virus zmutuje ve svoji agresivnější formu. Mutace se sice může objevit u očkovaných i neočkovaných osob, avšak u těch očkovaných je skutečně mnohem pravděpodobnější, že bude virus donucen k mutaci, která jej posílí a učiní nebezpečnějším. CNN žel hovoří o tomto:

»Neočkovaní lidé riskují více než jen své vlastní zdraví. Podle specialistů na infekční choroby představují též riziko pro všechny ostatní, pokud se nakazí koronavirem. Tak je tomu proto, že jediným zdrojem nových koronavirových variant je tělo infikované osoby. Doktor William Schaffner, profesor na oddělení infekčních chorob v Lékařském centru Vanderbiltovy univerzity, sdělil CNN, že ›neočkovaní lidé jsou potenciálními továrnami na nové virové varianty‹, dále dodal, že ›čím více je neočkovaných lidí, tím větší má virus možnosti se reprodukovat‹«

To, co ale Schaffner ani CNN nezmiňují, je potvrzený fakt, že proticovidová injekce neposkytuje proti infekci SARS-CoV-2 imunitní ochranu. Lidé, kteří injekci obdrželi, mohou tedy být rovněž hostiteli viru, stejně jako ti, kteří se k této vakcinaci nenechali svést.

Z lékařského hlediska naprosto nelze obhájit segregační tvrzení, že neočkovaní lidé jsou jedinými přenašeči nemoci nebo jejích mutací. Tato skutečnost je dokázána tím, že nákaza vypukla i u kompletně »oočkovaných« lidí. Bohužel nejsou očkovaní lidé informováni o možnosti, že mohou být postiženi problémem ADE (antibody-dependent enhancement; tzv. protilátkové zesílení nemoci) nebo problémem PIE (paradoxial immune enhancement; tzv. paradoxní imunitní zesílení nemoci), kvůli nimž by si mohli skutečně vypěstovat větší náchylnost k infekci virovými variantami. Pokud by tomu tak mělo být – přičemž již existují indicie, které o tom svědčí –, pak vakcinace ještě většího počtu lidí není řešením. Neočkovaným lidem nelze připisovat odpovědnost za to, co se děje osobám, které se dobrovolně zúčastnily tohoto hromadného experimentu, a nemohou být vyzýváni k tomu, aby tyto osoby »zachránili« tím, že dají v sázku i své vlastní zdraví.

Záměrně zrušená kontrolní skupina

Je znepokojivé, že všechny důkazy nasvědčují tomu, že výrobci očkovacích látek a zdravotní úřady nechtějí rozpoznat problémy spojené s těmito vakcínami. Třebaže se jedná o největší lékařský experiment v dějinách lidstva, ruší výrobci očkovacích látek záměrně své kontrolní skupiny, takže pro ně bude mnohem obtížnější zjišťovat zdravotní újmy, jelikož nebudou mít očkované lidi s čím srovnávat.

Rita Rubinová, vedoucí autorka serveru JAMA Medical News and Perspectives, cituje ve zprávě tohoto serveru vedoucího vědeckého poradce programu Operation Warp Speed, MUDr. Moncrefa Slaouiho, těmito slovy: »Je velmi podstatné, abychom studii ihned odslepili (otevřeli) a nabídli skupině, která dostala placebo, očkovací látky«; účastníci studie »by totiž měli být odměněni« za svoji účast.

Takovéto výpovědi podrývají základní princip bezpečnostní studie, jenž spočívá v možnosti dlouhodobě porovnávat účinky pochybného léku s kontrolní skupinou. Považuji za nepředstavitelné, že bylo vůbec zvažováno otevření (odslepení) skupin, když se zamyslím nad tím, že stěžejní studie ještě ani nejsou uzavřené a že se některé standardní bezpečnostní studie kompletně obešly.

Společnost Pfizer například neprovedla žádné reprodukčně toxikologické studie, ačkoliv se látky mRNA a hrotové proteiny kumulují ve vaječnících. Jediným cílem otevření kontrolních skupin je snaha zakrýt skutečnost, že injekce nejsou bezpečné. Také americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv potopil bezpečnostní hodnocení, když se rozhodl, že po výrobcích očkovacích látek nebude požadovat robustní data ve vztahu k injekcím a k dodatečným průzkumům na populaci.

O co v této masivní očkovací kampani skutečně jde?

Je očividné, že se výrobci proticovidových injekcí záměrně zřekli veškeré kontroly ve věci bezpečnostního dozoru, jelikož chtěli zamaskovat komplikace, o nichž se domnívali, že se s jistotou objeví. Chtěli docílit toho, aby vcházelo ve známost co nejméně komplikací. Bezpečnost očividně není téma, jímž se zabývají.

Zamyslete se nad tímto: Kdyby jim šlo v očkovací kampani o to, aby se v populaci zvýšila křivka imunních jedinců, pak by akceptovali přirozenou imunitu proti covidu-19 jako možnou alternativu. Oni ji ovšem neakceptují. Dokonce i tehdy, když můžete doložit, že máte v těle po přirozené infekci vysokou hladinu protilátek, musíte přijmout očkovací injekci, abyste mohli navštěvovat školu nebo si uchovat v některých branžích svoji pracovní pozici; chcete-li dostat certifikát imunity, pak vaše přirozená imunita nehraje roli.

To znamená, že v případě těchto injekcí NEJDE o to docílit kolektivní imunity. Proč chtějí do paže všech lidí vpíchnout injekci, má totiž jiný důvod. Jaký důvod by to mohl podle Vás být? Mnozí lidé, kteří o této otázce přemýšleli, dospěli k závěru, že ať už je tento důvod jakýkoliv, tak je to důvod hanebný.

Přinejmenším jde v této kampani, která se snaží o to, aby byla vpíchnuta jehla do paží všech lidí, o maximalizaci zisku. V nejextrémnějším případě by se mohlo jednat o část chytře vykonstruované strategie vylidňování. Doktor Michael Yeadon, biovědec, někdejší viceprezident a vedoucí vědec ve výzkumu alergií a dýchacích cest u společnosti Pfizer, zapsal do protokolu, že věří, že proticovidové injekce a zejména budoucí revakcinace představují »vážný pokus a hromadnou depopulaci«.

Podle mého mínění existuje stále ještě tak mnoho potenciálních zdravotních rizik a tak mnoho neodhadnutelných možností, že bych chtěl/a každého povzbudit k tomu, aby si splnil svůj domácí úkol, a četl a učil se dále zvažovat potenciální výhody a nevýhody, a aby si dal načas s rozhodnutím, zda bude absolvovat nějakou z takovýchto genetických terapií proti covidu-19. Pokud jste již jednu dávku obdrželi, přemýšlejte dlouho a důkladně nad tím, zda si necháte vstříknout dávku novou.

Zdroje:

1 Red Voice Media June 22, 2021

2 The Guardian May 10, 2021

3 Trial Site News May 30, 2021

4 Nuremberg Code of 1947

 5 HHS.gov The Belmont Report

 6,bioRxiv June 20, 2021 DOI: 10.1101/2021.06.20.448993

 7 Geert Vanden Bossche, DMV PhD Open Letter

 8 CNN July 3, 2021

 9 International Journal of Clinical Practice, October 28, 2020 DOI: 10.111/ijcp.13795

10 Epoch Times April 11, 2021

11 Reuters April 10, 2021

12 Washington Examiner April 11, 2021

13 Medical Xpress April 11, 2021

14 Cell Host & Microbe March 20, 2021

15 BioRxiv January 25, 2021 DOI: 10.1101/2021.01.25.427948

16 JAMA 2021;325(10):918-921

17 Rumble, Planet Lockdown interview with Michael Yeadon

Zdroj: Moderna Rep Admits Everyone Is Part of Huge Experiment

 

Whistleblower z WHO:

18 000 v Evropě hlášených případů úmrtí v souvislosti s očkováním

tvoří jen zlomek skutečného počtu

uncut-news.ch; 19. červenec 2021

https://twitter.com/camus37/status/1416747444252065797?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416747444252065797%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Funcutnews.ch%2Fwhistleblower-von-der-who-die-18000-gemeldete-impftodesfaelle-in-europa-sind-nur-ein-bruchteil-der-tatsaechlichen-zahl%2F 

https://thehighwire.com/videos/episode-224-the-covid-cartel/

 

Zatím bylo síti EudraVigilance, evropské databance shromažďující zprávy o domnělých vedlejších účincích léků, hlášeno více než 18 000 případů úmrtí v přímé souvislosti s očkovacími látkami proti koronaviru. Toto uvedla ve čtvrtek v pořadu The Highwire Astrid Stuckelbergerová, whistleblowerka z WHO.

Mimoto bylo hlášeno 1,8 miliónu případů závažných nežádoucích účinků. Stuckelbergerová zdůrazňovala, že za normálních okolností by byl očkovací program ihned zastaven.

Hlášeno je pouze 1 až 10 procent všech případů

Stuckelbergerová poukazovala na to, že advokát Reiner Fuellmich a vícero další vědců upozorňovali na to, že je hlášeno jen 1 až 10 procent všech existujících případů. Aby mohli lékaři nahlásit nežádoucí účinek léku, musejí vyplňovat formulář, což je časově velmi náročný proces.

Stuckelbergerová – která mezi lety 2009 a 2012 pracovala ve WHO (Světové zdravotnické organizaci) jako odbornice na pandemie – uvedla, že lékaři si musejí být také jistí tím, že existuje kauzální souvislost mezi očkovací látkou a případem úmrtí. Tato zasvěcenkyně, která vyučuje na Ženevské univerzitě, dodala, že vládne v širokém okruhu cenzura. Jinými slovy: Spolupracovníkům ve zdravotnictví není právě ulehčována situace ve věci hlášení nežádoucích účinků léků.

Jak bylo zmíněno, hlášeno je 1 až 10 procent případů. To by znamenalo, že reálně vzato zemřelo na koronavirovou vakcínu v nejlepším případě 180 000 Evropanů a v nejhorším případě 1,8 miliónu.

 

Billy     Tak co si o tom myslíte?

Bermunda   To vskutku odpovídá pravdě.

Florena   To si také myslím, ano, je to maximálně výstižné. Bude nutné, aby to FIGU uveřejnilo.

Billy     Uvidím, zdali k tomu dostaneme povolení. (To jsme dostali, a smíme tedy tyto články publikovat v kontaktních zprávách i dále zveřejňovat; informace z 16. 7. 2021.)

Bermunda   To by bylo dobré.

Florena   Ano.

Billy     Uvidíme.

Kontakt v plném znění v PDF

 


[1]   Myalgie, tj. bolesti svalu bez abnormální kontrakce; pozn. překl.