711. kontakt

 

Sedmistý jedenáctý kontakt

pondělí, 8. října 2018, 21.56 hod.

Billy     Buď pozdraven, Ptaah, můj příteli. Dnes bych tě rád informoval opět o jedné neradostné záležitosti, ale krom toho i o záležitosti potěšitelné. Ta potěšitelná se týká toho, že jsem udělal dobře, když jsem po své nehodě vzal léčbu do své režie, neboť mezitím se vše zlepšilo natolik, že je má paže postižena jen asi z 5 procent, což se však může za příznivých okolností ještě zlepšit. Když jsem byl na kontrole v nemocnici, vysvětlil mi vedoucí lékař, že kdybych podstoupil rizikovou operaci – a kdybych ji vůbec přestál, k čemuž jsi uvedl, že by tomu tak nebylo –, tak bych mohl svou pravou paži používat už jen asi z 50 procent ve srovnání se stavem před operací. Podle něho je ovšem velmi s podivem, jak obsáhle a s jak malým omezením dokážu nyní bez operace hýbat a používat svou paži a klouby.

Ptaah  Tím zřejmě vyslovil pravdu, neboť to, čeho jsi dosáhl sám bez operace, představuje výkon, jenž není samozřejmý a jenž svědčí o tvé síle, sebekontrole a pevné vůli, což na mě dělá největší dojem; teprve nyní si kvůli tomu uvědomuji, jak se dokážeš sám ovládat. Avšak, buď i ty pozdravem, Eduarde, milý příteli; musím ostatně říci, že je pro mě mimořádnou ctí, že tě smím nazývat svým přítelem.

Billy     Promiň, uvádíš mě do rozpaků, neboť je to přece ...

Ptaah  Ne, ...vím, co chceš říci, avšak nemohu s tím souhlasit.

(Plné znění v PDF zde)