UČENÍ TVOŘIVÉ ENERGIE

Symbol Učení ducha: Učení ducha

Učení života se vztahuje na veškerá fakta lidské existence, evoluce vědomí a celé mentality, stejně jako na ctnosti, rozvoj osobnosti a charakteru, na správný způsob života, mezilidské vztahy, partnerství atd., atp. Učení Tvořivé energie se oproti tomu zaměřuje na všechny Tvořivé a přírodní zákonitosti v každém ohledu, jakož i na Tvořivá »přikázání«, jež platí jako doporučení hodná následování, aby člověk činil zadost zákonům Tvoření.

V posledních asi deseti tisících letech se Učení tradovalo prakticky jen ústně a pouze velmi málo z něj bylo předkládáno v písemné formě. To však vedlo k tomu, že krvavá sektářská náboženství, stejně jako náboženské či polonáboženské organizace dokázaly kolem Učení ducha osnovat bájná mysteria, což vedlo k jeho nehoráznému falšování, probíhajícímu až do dnešní doby.

Zákony a doporučení Tvoření a přírody obsahují vlastní Učení Tvořivé energie, jehož šíření je nejdůležitějším úkolem »Svobodného zájmového společenství« společně s »Billym« Eduardem Albertem Meierem.