230. kontakt (výňatek)

Předpověď - koronavirus

Předpověď od Quetzal: 230. kontaktní zpráva z 11. 10. 1989, blok 6, strana 101

700. Stejně tak to bude v novém tisíciletí se závažnou plicní chorobou, která vznikne v Číně kriminálními pokusy za účelem nových biologických zbraní vinou nehody v laboratoři, načež se rozšíří do světa.

701. Také zvířata budou nositelé nemoci, kterou rozšíří a přenesou na lidi.

702. Všechno bude rovněž celosvětově úplně všemi vládami bagatelizováno a bude se tvrdit, že to či ono nemá údajně žádné škodlivé účinky na člověka, zvířata či rostlinstvo, ať už se jedná o všelijaké úniky plynu či jiných látek do vzduchu nebo do vody z chemiček atd., anebo ohledně vojenských či tajně služebních intrik.