728. kontakt

Vysvětlení Ptaah o pozadí koronavirové pandemie

 a jejího skutečného původu

728. kontaktní zpráva ze dne 30. listopadu 2019

Kontakt v plném znění v PDF

 

Quetzal Vypadáš poněkud rozespale, můj příteli, zdravím tě.

Billy Ach, vy už tu čekáte. Promiňte, trochu jsem si zdříml před televizí, ale dnes přicházíte již časně. Ale i tak vás vítám a zdravím, mám radost, že vás vidím.

Ptaah I já tě zdravím, milý příteli, a děkuji za tvé uvítání. Dnes máme nějaké věci na práci, a proto jsme přišli tak brzy. Zastaví se zde také Zafenatpaneach a Yanarara, jakož i Florena a Enjana. Musíme s tebou totiž prodiskutovat jisté záležitosti, z nichž některé budou určeny pouze tvému sluchu. Musíme si s tebou také prohlédnout přímé i bližší okolí Střediska a probrat věci, které jsou podstatné pro vaši bezpečnost a bezpečnost celého Střediska. Bude také nezbytné prohovořit některé důležité záležitosti ohledně zdraví, neboť koronavirová nákaza si žádá jisté výklady.

Kontakt v plném znění v PDF