803. kontakt

Rozhovor mezi Florena z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

 

Osmistý třetí kontakt

pátek, 20. května 2022, 6.33 hod.

Kontakt v plném znění v PDF

Billy   Tak tady už čekáš, Florena, zdravím tě a vítám. Jsi tady časně. Vlastně jsem očekával, že přijde Ptaah, a krom toho jsem doufal, že tady bude již v úterý. Ale to, že jsi tady nyní ty, mi rovněž přichází vhod. Každopádně jste si vyzvedli ten dopis, který jsem přichystal na stole.

Florena   Buď také pozdraven, můj otcovský příteli. Ano, jsem tady poněkud brzy, a Ptaah sem přijít nemůže, jelikož bude v příštích dnech nepřítomen. Vyřizuje ti však pozdravy a ještě nařídil, aby byl ten dopis ve tvé pracovně, který jsi tam přichystal, vyzvednut.

Billy   Ten byl přece opět podán v Německu, ačkoliv byl (...)

Florena   (...) ano, je ale skutečně opatřen pečetí od ...

Billy   ... tomu se neříká pečeť, ale hlavička dopisu.

Florena   Promiň. – Každopádně je to celé pravé, to jsme prověřili. Muž, který ten dopis napsal, je tentýž, který napsal ten první. Také ty čtyři podpisy zde od dalších osob jsou pravé, a ...

Billy   ... promiň, ale s tím vlastně nechci mít nic společného; ten dopis zničím, stejně jako jsem zničil ten první, a to udělám. To, co ti lidé píšou v naději, že neuvedu jejich jména, toho se budu samozřejmě držet, ačkoliv mi připadá podivné, že mi zmiňují svá jména, když přece musejí vědět, že je to pro ně nebezpečné.

Florena   To sice souhlasí, ale měl bys skutečně zohlednit tu projevenou důvěru, kterou do tebe vkládají. Ta jména patří osobám, které jsou skutečně za ten dopis odpovědné, které se pohybují kolem tohoto Zelenského a které s jeho konáním a jednáním nejsou srozuměny. Když tady píšou, že se na tebe plně spoléhají a že jsi zřejmě jediný, kdo veřejně uvádí pravdu tak, jak je skutečně dána, pak do tebe vkládají důvěru a naději, že se zachováš tak, jak od tebe očekávají.

Billy   To sice chápu, ale nerad bych touto věcí ohrožoval svoji rodinu, sebe samého, ani FIGU a členy FIGU. Je tomu prostě tak, že s tím nechci mít nic společného.

Florena   To je sice pochopitelné, avšak oni tě zde také prosí o radu, jak Zelenského ...

Billy   ... to vím, neboť jsem přece ten dopis sám četl, ale k tomu tím spíše nemohu zaujmout stanovisko, resp. udělit radu, neboť chtějí-li Zelenského jako prezidenta odstavit od vlády, tak musejí sami uvážit, jak toho chtějí dosáhnout. K tomu nechci udílet radu, a na stranu druhou to ani udělat nemohu, neboť to celé je politická záležitost a do těchto věcí se přece vůbec nevměšuji.

Florena   Nemá to nicméně být pomocí ...

Billy   ... i přesto – já jistě vím, co tam stojí psáno –, neboť se nemůžu a nechci vměšovat do jejich politiky. Musejí si skutečně sami uvážit, jak to chtějí udělat, neboť když nejsou s válečným štváčstvím Zelenského srozuměni a vnímají ho jako úslužný nástroj USA a jako válečného zločince, takže s ním jako s prezidentem nesouhlasí, tak mu to mají také otevřeně povědět, a ne se ptát mě, co mají dělat, aby se ho zbavili.

Florena   O co tě ale žádají, to je to, abys jejich dopis zveřejnil, to ...

Billy   ... částečně to můžu jistě udělat, ale skutečně pouze částečně.

Florena   Jsi žádán o to a je od tebe očekáváno to, abys zveřejnil, co je zde speciálně zmiňováno těmito body, které ti chci předčíst – to můžeš patrně udělat?

Billy   Máš-li na mysli ty výpovědi, které něco vypovídají o konání a působení Zelenského, pak chci ...

Florena   ... ano, ty mám momentálně před očima a budu ti je předčítat, což bys měl skutečně vyvolat a sepsat. Vše je tady poznamenáno podle písmenek ...

Billy   ... ty se angažuješ, že to na mě působí zaujatě; měla bys zůstávat více neutrální. Není dobré ani férové, když se člověk přiklání k jedné straně, a to ani tehdy, když se zdá, že je tato strana v právu. I pak je nutné být neutrální.

Florena   To máš zřejmě pravdu, avšak já pomýšlím na to neštěstí, které tento muž svým válečným štváčstvím páchá a že tím mnoho lidí dohání ke smrti.

Billy   Tak tomu žel je, ale to nevidí všichni ti různí vládní činitelé ani většina národů v dotyčných státech, které se Zelenským a jeho licoměrnými řečmi nechávají zaslepit a dělají všechno pro to, aby si mohl zachovávat svoji moc, obohacovat se a uskutečňovat to, co mu záludně vtloukají do hlavy Američané, aby mohli realizovat svá přání a plány plynoucí z jejich dychtění po světové vládě. Dokonce i Švédsko a Finsko chtějí teď vlivem hanebných machinací a strašení ze strany USA vstoupit do NATO, přičemž falešní a prolhaní živlové švédské a finské vlády, kteří mají přátelský postoj k NATO, prodávají a zrazují svoji vlastní zemi a ženou ji do spárů Američanů, kteří ve skutečnosti všechno kontrolují. Tak se ale zjevně i ty necháváš ošálit a zaujímáš kladný postoj k jedné straně, jelikož vidíš a rozeznáváš, že ta druhá strana hraje falešnou hru. Musíš ale zůstávat neutrální, i když ...

Florena   Poprvé ve svém životě se musím vypořádávat s válkou, a nevím, jak se mám chovat.

Billy   Zůstávat neutrální v každém ohledu; musíš jen vnímat, co se kolem odehrává, a to vše musíš pozorovat zcela neutrálně a netvořit si o tom vlastní mínění. A když mi chceš nyní předčítat to, co stojí v tom dopise a co považuješ za důležité – byť to již sám znám, jelikož jsem si to vše již přečetl –, tak při tom jednoduše zůstávej neutrální a netvoř si o tom vlastní mínění.

Florena   To se zřejmě snadněji řekne, než udělá, neboť ještě nikdy ve svém životě jsem nic takového nedělala. Ale chci se řídit tvojí radou a vynasnažím se, abych činila vše tak, jak jsi řekl. Ráda bych tedy zmínila vývody, které jsou tady v tom dopise uvedeny pod jednotlivými písmenky – – – zde je tedy to, co je uvedeno pod písmenem a):

a) Zelenskyj si nepřeje mír, neboť je to válečný štváč a chce válku zachovat a vést dále.

b) Zelenskyj je nevídaný nacistický fanatik, který pod velením USA uskutečňuje nacistické metody, jaké se od něj požadují, přičemž obětuje svůj vlastní lid a ukrajinské vojáky.

c) Zelenskyj ztělesňuje spolu s vedeními USA nezměrné nebezpečí, že na Ukrajině nebude dosaženo míru, neboť je to válečný štváč a válečný zločinec, který si přeje ve válce pokračovat, aby demonstroval svoji moc a byl považován za hrdinského státního vůdce.

d) Zejména politici v Německu nerozvážně přistupují na Zelenského tužby po válečné pomoci, a proto se chovají stejně, jako se chovali v minulém století nacisté; kvůli dodávkám zbraní tedy Německo podporuje válku na Ukrajině a nepřímo se účastní válečného dění, čímž vede válku proti Rusku; to vinou hloupého nepochopení státních činitelů zjevně není rozeznáno, takže se Německo proviňuje tím, že nepřímo vede válku na Ukrajině.

e) Německo – stejně jako ostatní státy – používá nacistické metody, stejně jako metody, jež byly využívány již ve středověku, kdy byli nevinní lidé z nenávisti a pomstychtivosti obviňováni, mučeni a popravováni jako čarodějská lůza a nepřátelé státu atd.; tentokrát se to však děje lidem, kteří mají ruské občanství nebo se přátelí s osobami, které mají ruský původ. Tito lidé jsou dnes zahrnováni nenávistí a pomstou, jsou jim upírána soukromá práva a jsou v každém myslitelném ohledu diskriminováni.

f) Oligarchové jsou z důvodu zášti a pomsty v různých státech světa a vlivem záštiplných a pomstychtivých státních činitelů olupováni o svůj majetek, přičemž jsou ve své soukromé sféře poškozováni i ostatní, kteří mají přátelský vztah s těmi, kteří nejsou ve shodě s živly, jež zastupují nereálné, jiné a zaujaté názory.

g) My Zelenského již nechceme jako prezidenta, my nepotřebujeme žádného válečného štváče, ale dejte nám radu, jak ho máme odstavit, neboť my nevíme, jak to máme udělat, a nechceme uplatňovat tytéž násilné metody, jaké uplatňují všichni ti, kteří jsou posedlí mocí. My myslíme jinak a přejeme si pokojné řešení, prosím, poraďte a pomozte nám.

Tady, kromě některých jiných věcí, píšou, že na internetu sledují vše, co FIGU zveřejňuje, a že vědí, že s námi udržuješ kontakty, přičemž tě vnímají jako skutečně bezúhonného člověka; proto do tebe vkládají celou svoji důvěru a doufají, že jim budeš nápomocný dobrou radou. Tady je také ještě adresa, na kterou ...

Billy   ... to je celé dobré a správné, a kromě toho se cítím i poctěn, ale skutečně nemohu jinak a nemůžu se vyvléct z vlastní kůže. To také těmto lidem napíšu a ten dopis ...

Florena   ... ano, to jistě půjde, udělám to. Tady se ale také píše, že (...)

Billy   Dobrá, tak tomu žel u lidí na Zemi je, tady Zelenskyj zjevně netvoří výjimku, neboť celé jeho jednání a chování, které může člověk každý den sledovat v televizi, mluví stále touž řečí, jakou mluví i všichni mocní světa. K tomu bych rád pověděl ještě následující: Peníze a moc jdou již od nepaměti ruku v ruce, tak je tomu právě i u Zelenského. On využil své bohatství ke své osobní výhodě, nikdy však k výhodě lidu, stejně jako tak učinili všichni ostatní mocní světa. Při tom to s pravdou nemyslí až tak vážně, neboť lžou a podvádějí o sto šest a zcela bezskrupulně. A tak se jedná v každé vládě, v umění, kultuře, politice a ekonomice, a tak se tomu učí i většina národů, která velké hráče ve vládách a boháče ve všem napodobuje, a tudíž kriminalita stále roste a roste.

Úplně všude platí moc peněz a moc těch, kteří je vlastní, přičemž se pravda jednoduše podle potřeby ohýbá a rozšiřují se lži a podvody do té míry, že peníze a bohatství všechno umožňují. Při tom hraje v prvé řadě nejdůležitější roli náboženská víra bohatých hrabivců, přičemž tito zastánci bludné bohovíry jsou ultrakonzervativně zaměřeni, a možná ještě patří k jednomu z ultrakonzervativních světových náboženství, přičemž se považují za svaté a velmi nadřazené běžnému lidu. Vlivem těchto intrik a pod pláštíkem náboženství a bludné bohovíry jsou vedeny konflikty a války, jako právě nyní, v současnosti, na Ukrajině, což zákeřně vedou USA, senilní vládní činitel Biden a stínová vláda, které povrchně usměrňuje hloupý a mocichtivý válečný štváč Zelenskyj. Všichni ti, kteří jemu a USA stojí otevřeně nebo tajně po boku, aby ospravedlnili teror dodávkami peněz nebo zbraní, jsou právě tak bludně věřící v Boha a mocichtiví jako sám Zelenskyj, a při tom jejich lži a všeobsáhlé podvody již nelze odlišit od pravdy. Bludná náboženská víra se tak stává politickým nástrojem v dobrém i špatném smyslu.

Již celá staletí, ba tisíciletí představuje náboženská víra nevídaný blud, současně ale také bludný faktor v soužití lidí, neboť vlivem lží a podvodů propůjčuje hloupým, nemyslícím lidem zdánlivou orientaci a předstíranou naději, avšak bludná náboženská bohovíra se ve skutečnosti již dávno, a sice již před tisíciletími, stala politickou zbraní nemající sobě rovnou. A tato zbraň obsahuje moc, lačnost peněz a bohatství, jakož ale i zášť, pomstu a odplatu, kvůli čemuž teď Amerika musí litovat již 1 miliónu obětí koronaviru.

Florena   Teď bys měl ale napsat ten dopis pro ...

Billy   To udělám, ale nejprve chci tento zde zničit (...)