740. kontakt (výňatek)

Další informace o nezbytných způsobech chování,

kterých je nutno bezpodmínečně dbát

Výňatek ze 740. kontaktu ze soboty 23. května 2020

Ptaah Buď pozdraven i ty, Eduarde, milý příteli; je tomu skutečně tak, že ti v této věci musím ještě leccos vysvětlit ohledně bezpečnostních opatření, kterých je za všech okolností nutno dodržovat. A tato vysvětlení jsou zapotřebí na základě vzniklé nouzové situace a máte je rovněž uveřejnit v podobě oznámení na vaší webové stránce, a sice se jedná o následující body, které ti teď uvedu:

  1. Z nezodpovědnosti vedoucích představitelů států vyplynulo, že se koronavirus dokázal rozšířit v podobě pandemie, jelikož od úplného začátku státní zástupci nepřikročili k nezbytně nutným a nevyhnutelným bezpečnostním opatřením za účelem zabránění nákazy – na rozdíl o vás v Centru, ve kterém jste tak učinili a nadále bezpečnostní opatření dodržujete. V absenci této skutečnosti, resp. vinou selhání státních vůdců, řádí koronavirus úplně všude a vyžádá si do konce června na 500 000 mrtvých. Vyplyne přitom především vinou patologické megalomanie, sebezveličování, panovačnosti a naprosto tupé hlouposti diktátora USA Trumpa a v Brazílii Bolsonara, že tyto státy do konce června zaznamenají největší počet nakažených a mrtvých. Toto vše se však rozšíří i na další státy – obzvláště v různých jihoamerických zemích – takže šířená nákaza bude i nadále vycházet najevo. To se projeví i ve všech státech, které nesmyslně a neodpovědně uvolňují či zcela ruší těch několik málo zavedených bezpečnostních opatření jako zákaz vycházení, zákaz cestování a nezbytný odstup, stejně jako nošení roušek atd., anebo i dovolují demonstrace. To povede k mnoha novým nákazám a obětem na životech, a sice i ve státech, kde dosud lidé oplakávali jen malý počet mrtvých.

  1. Koronová nákaza dosud není v žádném případě pod kontrolou a bude si i nadále vyžadovat mnoho obětí, a sice přímých, které zemřou rychle důsledkem infekce, ale i nepřímých, které zemřou následně na nemoci spjaté s nákazou, jež mohou být různého druhu, např. trvalé plicní obtíže, které se mohou projevovat kromě jiného důsledkem vzniknuvší plicní fibrózy a dýchacích potíží zaviněné virem. To proto, že choroba způsobuje i nedostatek kyslíku v krvi, což vede k tomu, že působení koronaviru vyvolává přetváření plicních struktur a plicní pojivová tkáň se chorobně rozšiřuje. Dochází tedy k vnějším i vnitřním poškozením, resp. difúzním postupům plicních orgánů, což znamená, že se v meziprostorech vlastních funkčních difuzních vazivových tkání vytváří v prostoru, resp. ve výklencích mezi tělesnými buňkami např. tkáňové tekutiny a vyvolávají tím tato onemocnění plic. Z toho nevyhnutelně plyne jen nedostatečná regenerace povrchových buněk v plicních sklípcích a dochází tím k narušení nápravy plicního mechanizmu a navíc se zajizví a ztvrdne podpůrná tkanina plic. Tato nemoc odpovídá jen jedné z mnoha různých, které vyplynou v podobě z části těžkých následných onemocnění a zůstávají účinné v průběhu celého života a povedou v běhu času ke chřadnutí a smrti. Mohou vyvolat ale i nové choroby.

  1. Celý ten nerozum, nezodpovědnost a všechna ta lidskými životy opovrhující příliš rychlá uvolňování a odstraňování alespoň částečně účinných stávajících opatření proti dalšímu šíření, nákaze a obětem koronaviru, si v blízkém a následném čase vyžádá ještě hodně obětí. Mnozí odpovědní z většiny všech státníků jsou zkorumpovaní, naprosto totálně hloupí až na půdu, nezodpovědní či prostě naivní a neschopní svého úřadu.

  1. V důsledku všeho výše uvedeného je nadále nevyhnutelné – a sice z delšího výhledu, který se dle okolností může týkat i příštího a přespříštího roku –, že se mají zachovat všechna myslitelně možná nezbytná bezpečnostní opatření, a sice obzvláště nošení ochranných roušek typu FFP2, přičemž ve speciálních případech dle okolností může postačit i FFP1. Nezbytně nutný je i nevyhnutelný odstup 1,5 až 2 metry, pokud se přichází do kontaktu s lidmi, kteří nejsou zapojeni do vlastní domácnosti, rodiny či oblasti společenství a musí dodržovat nezbytné osobní, rodinné či společensky bezpečnostní opatření. Veškeré tyto bezpečnostní opatření je nutno rozšířit i na blízké a vzdálené rodinné příslušníky, přátelé, přítelkyně a blízké známé.

  1. V žádném případě se nemá věnovat pozornost lhářům ve věci koronavirové nákazy a všemožným spikleneckým teoriím a osobám z řad obyvatelstva naprosto totálně hloupým až na půdu, které demonstrují proti bezpečnostním opatřením vůči koronovirové nákaze, tu popírají, zesměšňují, důsledkem čehož si lehkomyslně, naivně a nezodpovědně vykračují bez roušek a navíc se pohybují trestuhodně nedbale, bezohledně netečně, bez skrupulí v nedostatečném odstupu k ostatním lidem, anebo se jich nějakým způsobem dokonce dotýkají.

To jsou fakta a nezbytnosti, Eduarde, která jsem ti měl předložit už minulou noc, což jsem ale zapomněl.