743. kontakt (výňatek)

Výňatek z kontaktu 743. ze dne 16. června 2020

Billy (...) Když se pozorně podívám na všechny vládní činitele kolem celého světa, tak mezi nimi nalézám jen nemnohé počestné a schopné představitele, kteří jsou hodni svého úřadu, avšak ti jsou se svojí dobrou prací přecházeni většinou nedůstojných nepoctivců, již zcela maří jejich snahy, jako se tak děje žel i ve Švýcarsku ohledně našeho spolkového rady Maurera, jehož fakticky dobrá práce ve věci finanční správy je stále znovu torpédována a zneplodňována. Musím přitom zmínit i Putina, který je za své řádné státní vedení napadán a zatracován nejen ve vlastní zemi ze strany asi 25–30 procent populace, ale i ze strany Německa a diktatury EU, avšak zejména i ze strany amerických hegemonických maniaků, kteří jsou následováni všemi těmi individui po celém světě, která postrádají rozum, zdravý úsudek a inteligentství. K těmto osobám se žel ostudným způsobem řadí i jistý počet Švýcarů obojího pohlaví, kteří navíc ve smyslu vlastizrady a zemězrady koketují s myšlenkou, aby bylo Švýcarsko vehnáno do nesvobody, poroby a otroctví diktatury EU; k těmto osobám patří dokonce i zcela neodpovědné živly ve spolkové, stavovské a národní radě, jakož i přinejmenším jedna zemězrádná politická strana.

Kdyby v Rusku nebyl Putin silným mužem, který chytře a shovívavě čelí hlouposti, blbosti, štváčství a mocenským choutkám USA, které mají ambice ponížit, ujařmit a anektovat Rusko a které v tomto ohledu hrají svoji špinavou hru, tak by už dávno vypukla velká válka. Je zásluhou uvážlivého a chytrého Putina, který shovívavě zachází s hloupými, tupými a štváčskými útočnostmi USA – jakož i s bezskrupulním štváčstvím diktatury EU, Německa a všech ostatních nepřátel Ruska, a to včetně zmíněných prostomyslných a hloupých Švýcarů atd. –, že ještě nenastala žádná válka a že stále ještě mezi světovými mocnostmi vládne něco jako mír. Nicméně se může jednoho dne stát, že i Putin ztratí trpělivost, rozzlobí se a jeho shovívavost se zhroutí. To by ale USA a všem ostatním nepřátelům Ruska a Putina zle neprospělo, a to proto, že ...

Ptaah   Prosím, můj příteli, o tom bys měl pomlčet.

Billy   Promiň, ale já jsem nechtěl říci nic o tom, co sis myslel, neboť jsem měl v úmyslu povědět následující: ... a to proto, že je osud v tomto ohledu již předem určen.

Ptaah  Promiň, dělal jsem si starosti, a proto jsem se nerozvážně ukvapil. (...)