748. kontakt

Sedmistý čtyřicátý osmý kontakt

Pondělí, 27. července 2020, 21.07 hod.

Ptaah  Buď pozdravem, Eduarde, milý příteli – ty tajnůstkáři.

Billy     Jsi tu takřka přesně, milý příteli, vítám tě a salome. Jsi tu o dvě minuty dříve, než bylo dohodnuto.

Ptaah  Eduarde, milý příteli. Ano, ten čas – je právě tolik, kolik říkáš.

Billy     Na tom přece nezáleží, byla to jen nicotná poznámka. Ale proč mě nazýváš tajnůstkářem? Copak jsem pokazil, můj příteli?

Ptaah  Jsi mlčenlivější než ryba.

Billy     To je právě někdy nutné, ale to přece víš sám. Ale proč mě vlastně nazýváš tajnůstkářem? Neexistuje přece nic, co bych ti v našem přátelství zatajoval.

Ptaah  To vím; nevnímám to ani jako nějakou nevýhodu či neférovost v našem přátelství, které je pro mě nezranitelné, svaté, nedotknutelné a úctyhodné, stejně jako pro tebe. Svým výrazem »tajnůstkář« jsem chtěl pouze vyjádřit, že držíš své slovo a že právě zachováváš pod pokličkou nebo v tajnosti vše, co máš skrývat a co si máš právě nechávat pro sebe. Mimoto mám v plánu vysvětlit, že ... ale ne, o tom můžeme hovořit i později, neboť nyní – jak poznávám z tvé mimiky – chceš očividně nejprve vysvětlit své mlčení.