Obytné budovy

Na Erra, centrální planetě Plejaden/Plejaren, sice existuje několik větších měst s vícepatrovými obytnými domy, avšak nelze tam najít žádná obytná sídliště s věžáky a mrakodrapy atp., kde by lidé museli žít namačkáni na sebe. Mezi jednotlivými obytnými budovami se rozprostírají parky a zahrady, jež jsou opatřené čistými pěšími cestami. Na centrálních bodech se také nacházejí dobře uspořádané přistávací plochy pro létající tělesa přepravující osoby či předměty, která celkově spadají do společného vlastnictví a jež může každý používat podle potřeby. Silnice jakéhokoliv typu jsou zcela neznámé, protože Plejaden/Plejaren nepoužívají žádná pozemní vozidla. Ve veškerých obytných oblastech se tedy nacházejí pouze pěší zóny, kde není žádný hluk, žádný dopravní chaos a žádné znečištění životního prostředí skrze výfukové plyny atd. Většina Plejaden/Plejaren upřednostňuje bydlení nikoli ve městech, nýbrž v zeleni, resp. na venkově stranou od měst, a to v rodinných domech, které mají polokulovitý nebo kulovitý tvar o průměru minimálně 21 metrů. Stavební materiál sestává především z velmi odolných slitin kovu anebo z umělé hmoty, která se získává ze zeminy, převážně z písku. Tato umělá hmota se podobá našemu silikonu. Každý rodinný dům stojí samostatně na úrodném pozemku, jenž má zpravidla velikost jednoho hektaru (10 000 čtverečních metrů = 100 x 100 metrů). Společenství spolubydlících, resp. rodiny žijící na těchto pozemcích se snaží být podle možností soběstačné, takže každé obydlí se např. zásobuje vlastní vodou a energií a není závislé na žádné veřejné síti. Každá rodina nebo jiná skupina spolubydlících si na těchto pozemcích zřizuje pro vlastní potřebu ovocnou, zeleninovou, bylinnou a květinovou zahradu, již pokaždé s velkou radostí a péčí obdělává. Zcela všeobecně se každá úrodná plocha země využívá k přirozenému pěstování potravinových plodin, a tudíž je zúrodňována a kultivována. Místo domova se staví tím způsobem a je tak velké, že skýtá prostor pro pětičlennou rodinu, nikoliv větší, neboť nejvyšší počet potomků činí na základě udělené rady pro jednu ženu ne více než tři děti. Taková je rada Vysoké rady, kterou se – stejně jako všemi ostatními radami – lidé řídí. Z důvodů zachování míru atd. nemají tchán a tchyně žít ve stejné domácnosti se svými dětmi, jež se nacházejí v partnerském, resp. manželském svazku; to je pravidlo, které se vesměs jednotně dodržuje. Tchán a tchyně však mohou bydlet na přilehlém pozemku ve svém vlastním rodinném domě, avšak nemají se žádným způsobem vměšovat do záležitostí svých dětí, pokud tyto vstoupily do manželství anebo překročili věk určený k jejich výchově. Také to je pravidlo, mezi mnoha dalšími, které se veskrze dodržuje. Ve věku 14 až 16 let opouštějí děti svůj rodičovský dům a jsou vychovávány v malých skupinách a ve společnosti svých vrstevníků.