250. kontakt (výňatek)

250. kontakt (výňatek)

Výňatek z 250. kontaktního rozhovoru z 26. října 1994, 16:23

Billy: To říkáš bohužel velmi pravdivě. Tato nezodpovědnost, o které hovoříš, převládá ale i jinde, jako např. u všech těch, kteří by se měli postarat o to, aby se na Zemi drasticky, rigorózně a radikálně omezilo přelidnění pomocí celosvětového sedmiletého zastavení porodnosti ve směrodatné podobě, jako třeba právě dle abecedního řazení nebo nějakým jiným důsledným způsobem. Ale všechny ty zodpovědné osoby, které byly např. i na káhirské konferenci o přelidnění, jsou v této věci zcela nevhodné, čímž míním, že nejsou nikterak schopné ani rozpoznat skutečnou a zlou pravdu o přelidnění se všemi jejími katastrofickými dopady, ani proti veškerému zlu přelidnění a jeho následkům sáhnout ke skutečně hodnotným opatřením. Ne, právě naopak: Všichni mají zájem jen na tom, aby hromadili své penízky a sami si zařídili pěkný život. Krom toho se nechávají demoralizovat a terorizovat idiotskými náboženskými fundamentalisty a konzervativci atd. jako na konferenci o přelidnění v Káhiře, kde islámští konzervativci a fundamentalisti pomocí zlých hrozeb atd. uplatňovali svou moc proti zastavení a regulaci porodnosti, stejně jako proti účinnému rodinnému plánování a antikoncepci. Totéž činili i zástupci a zastánci vrchního parazita Vatikánu, takže on, papež, zase jednou zůstal posměšně se šklebícím a žezlem mávajícím vítězem, zatímco pozemské lidstvo a celý svět jeho vinou a vinou jeho přívrženců, zástupců a zastánců stále rychleji propadají bídě a zkáze. Na tom nesou spoluvinu i jiné zodpovědné persony tohoto světa, vládnoucí atd., neboť ti nejenže jsou stejní jako papež a jeho biřici a jiní fundamentalisti a konzervativci atd., ale navíc pronášejí i falešná a prolhaná tvrzení a nechávají zhotovovat klamné statistiky, které mají dokazovat, že nic není ani způli tak zlé, jak prohlašují údajní pesimisté. Pomocí klamných statistik se např. lživě tvrdí, že v současnosti žije na Zemi přibližně 5,5 miliardy lidí, zatímco ve skutečnosti jich je už 6 miliard. Tvrzení tohoto typu pokulhávají vždy mezi 300 až 500 milióny za skutečným číslem. Je to přece tak, nebo ne? V každém případě to tak vysvětlili Quetzal, Semjase, Asket a i ty.

Ptaah:

115. Tak je to správně.