736. kontakt (výňatek)

Další důležité informace a doporučená opatření k aktuální situaci

736. kontakt

Neděle, 19. dubna 2020, 7:09 hod

Billy Ahoj, ty už tu čekáš; jsi tu časně, milý příteli. Buď vítán. Salome, Ptaah.

Ptaah Zdravím Tě, Eduarde, příteli můj. Ano, skutečně jsem tu hodně časně, ale tak to být musí, neboť mě čekají povinnosti, kterým musím dostát a která mi znemožní, abych sem v následujících dvou dnech přišel. To je ten důvod, proč jsem tě zavolal už tak brzy.

Billy To není žádný problém, neboť jsem nikdy v životě neměl problém na zavolání vyskočit z postele. Ranní rozmrzelost mi je rovněž cizí. Ale když už jsi tu, mohl bych tě informovat o něčem, co mi připadá trochu divné, tedy pokud máš čas? Sice jsi určitě přišel proto, abys mě informoval o tom, o čem bychom měli zítra diskutovat, tedy o našem dalším chování vůči pandemii, ale myslím si, že to, co ti chci sdělit, je rovněž důležité.

Ptaah Také si myslím, neboť vím i to, co asi ...

Billy Dobře, pak to tak je. Měl jsem si to myslet, neboť vy ve dne v noci … Ach, ale co, takže: Stalo se to teď už podruhé během krátké doby, neboť už před deseti dny, 9. dubna asi kolem 11. hodiny večerní, proletěl nad Schmidrüti konvoj UFO, který je už řadu týdnů možno pozorovat i v jiných evropských státech. Pozorování tohoto druhu mi lidé neustále hlásí telefonicky nebo písemně, takže v zářijovém vydání našeho bulletinu uveřejním některé tyto zprávy. A došlo k tomu i minulou noc, když nad naším Centrem opět proletěl dlouhý řetězec tohoto UFO loďstva. Tentokrát ovšem ne z jihozápadu na jihovýchod, jako tomu bylo 9. dubna, kdy bylo poněkud mlhavo a kdy jsem to nebyl já osobně, který tyto věci mohl pozorovat, nýbrž jen Barbara a Andreas. Před 9 hodinami, když mě Barbara okolo 22. hodiny zavolala, jsem tak i já mohl celou armádu dlouhého řetězce vysoko na obloze za naprosto jasné noční oblohy pozorovat, a sice jak se přesouvá z jihozápadu na severovýchod, což od nás pozorovalo delší dobu několik osob. Před domem jsme stáli: Barbara, Andreas, Uèli, Atlantis, Bernadette a já. Stalo se to znovu i minulou noc a přijde mi divné, že tyto vehikly teď v krátké časové periodě přelétávaly vysoko nad naší oblastí. Co si o tom myslíš, příteli?

Ptaah Jak sis správně myslel, díky našemu dohledu vím, k čemu tu včera a rovněž i před 10 dny atd., došlo v souvislosti s létajícími objekty, a sice i ... dobře, neměli bychom o tom moc mluvit. Ty víš proč, a ...

Billy Dobře, nic neříkám, ale pozemšťané se ještě budou divit, až zjistí ... ... Hloupé je, že vždy hrozí, že se člověk podřekne, takže bude lepší, když pohovoříme o tom, co musíš sdělit, vždyť proto jsi přeci tady. Jak bychom se tedy měli nadále chovat v souvislosti s pandemií koronaviru? Co máme my ve FIGU dělat, na co máme obzvláště dbát, jak se máme chovat my v Centru a jak se mají chovat členové našeho sdružení po celém světě?

Ptaah To je správně, neboť při rozhovoru se tuze snadno rychle řekne něco, co je nutno zamlčet, a to právě tehdy, když to může způsobit škody. Samozřejmě, že je to celé důležité, že létající stroje několikrát přeletí nad vaší oblastí, ale mluvit o tom otevřeně, to z určitých důvodů nelze, jak víš, i když by bylo důležité o tom mluvit. Ale teď je důležité odpovědět na tvé otázky, protože nemám času nazbyt a musím pak opět jít a věnovat se svým povinnostem. Chci tedy zmínit nezbytné a pro vás důležité body:

  1. Na základě našich pozorování a zjištění se situace ohledně intenzity koronavirové pandemie v žádném případě nezměnila, takže zůstane ještě nadále po delší čas stejná a navíc se budou už odteď nově množit případy infekcí a úmrtí, a sice v celé Evropě, která se s více jak 50 % všech infikovaných a mrtvých lidí stala v porovnání s ostatními zeměmi světa chorobou koronaviru nejpostiženější. To znamená, že doporučená bezpečnostní opatření a pravidla mají být i nadále zachována.

  1. Uvedená doporučená opatření a pravidla mají být ale ještě bezpodmínečně rozšířena, neboť do budoucna bude nutné, aby se v zájmu všeobecného zdraví a bezpečnosti užívaly roušky přes dýchací orgány a to proto, aby se kdykoli při opouštění domova a jeho blízkého okolí zabránilo přímému kontaktu s jinými lidmi. Pokud bude nezbytná komunikace s druhými, bude nutné dodržovat minimální vzdálenost mezi 2-3 metry.

Od nynějška je tedy nevyhnutelné opatření nosit roušky, v důsledku iracionality, nedostatečnosti, nerozumu a nechápavosti, stejně jako nezodpovědnosti a bezohlednosti státních představitelů, již zapříčiňuje nárůst infikovaných a mrtvých.

  1. Ochranné roušky přes ústa a nos by neměly být používány zbytečně všude, ale bez výjimky pouze na veřejnosti, pokud je to nutné, ale také na pracovištích, v obchodních domech a všeobecně v lokalitách a místech atd., kde dochází k pohybu více lidí a kde se tito nevyhnutelně potkávají.

  1. Faktem, který zjišťujeme, je, že nošení roušek svádí mnoho lidí k lehkomyslnosti a lhostejnosti, kvůli čemuž jsou na jedné straně roušky nošeny pod nosem namísto v blízkosti očí, a na druhé straně je porušována nezbytně nutná a zdraví ohrožující vzdálenost min. 2 metrů od druhých lidí s chybným předpokladem, že obyčejné roušky už poskytují dostatečnou ochranu. To je však ukonejšení se ve falešném bezpečí, což opět vede ke zvýšenému šíření choroby, nákazám a úmrtím.

  1. Kolísání počtu infekcí a úmrtí je na jedné straně přirozeným důsledkem, ke kterému dochází u všech epidemií a pandemií.

  1. Na základě těchto výkyvů a dočasného poklesu infekcí a úmrtí je chybné předpokládat, že intenzita epidemie slábne, neboť k tomu nedochází.

  1. Pokud je přechodně hlášeno méně infikovaných a mrtvých, pak z toho vyplývá pouze to, že pominula první velká vlna infekcí a úmrtí a že epidemie zasáhla a odstranila ty lidi, kteří kvůli svým rozsáhle oslabeným a nedostatečně stabilním imunitním systémům patřili k těm zdravotně nejslabším. Jejich věk přitom nehrál sám o sobě žádnou velkou roli. Tu sehrál jenom a pouze fakt přirozeně vyplynuvší oslabené imunity, k němuž ve stáří dochází v důsledku nesprávné výživy, jakož i z nedostatku významné fyzické aktivity. Velice významným faktorem ale bylo i nedodržování rozumných a chápavostí podmíněných bezpečnostních opatření proti koronavirové pandemii.

  1. Pokles infekcí a úmrtí vlivem pandemie koronaviru je pouhým zdáním, neboť není způsobeno skutečným oslabením intenzity epidemie, ale tím, že na velikou část lidstva zapůsobil strach nebo rozum a chápavost, jakož i to, že byl na základě úředních nařízení dodržován zákaz vycházení, v důsledku čehož byl omezen nebo zcela znemožněn kontakt mezi mnoha lidmi, což vedlo k poklesu nakažených a mrtvých. Avšak vlivem hlouposti, neschopnosti a tlaku ekonomiky na vládní činitele jsou tyto oficiální nařízení příliš brzy uvolňovány, což znamená, že se část populace cítí býti povzbuzena k tomu, aby se na veřejnosti chovala stejně, jako tomu bylo před nástupem pandemie koronaviru. Výsledkem je, že se vlivem hlouposti a poddajnosti, stejně jako i vlivem vydírání samotnými nechápavými a nepoučitelnými státními úředníky, v důsledku požadavků ekonomiky a náboženských věřících, mnoho lidí začne chovat tak, jako před epidemií a to dříve, než budou moc býti zavedena nová opatření. V důsledku toho již dnes počty infikovaných a mrtvých opět rostou, jelikož představitelé vlád ustupují pod tlakem ekonomik, nepoučitelných lidí, a uvolňují různá bezpečnostní opatření, která však budou ještě dlouhou dobu nezbytná.

Už samo o sobě to, co se týká věřících, kteří chtějí běžet do svých modliteben s představou, že je jejich imaginární bůh vyslyší a pomůže jim, představuje nebezpečný klam, neboť v důsledku shromažďování věřících v kostelech, synagogách, chrámech a mešitách propuknou nekontrolovatelné zdroje infekce, a ne jinak tomu bude i v případě kadeřníků, ve školách a na jiných místech, kde se shromažďují větší skupiny nebo davy lidí.

  1. Zatímco rozumem a chápavostí obdaření lidé pokračovali a stále pokračují v dodržování zákazů vycházení, ti nerozumní a nechápaví takto nekonali a nekonají dál, a tak pokles infikovaných a mrtvých trval jen krátce a nyní se opět začíná zvedat a to i kvůli nevědomosti, bezohlednosti a bezmyšlenkovité nezodpovědnosti všech těch, kteří ignorují nezbytná a účinná bezpečnostní opatření, která byla úřady přijata a která jsou již opět pod tlakem znovu uvolňována, jak to činí důležití a vydíratelní vládní představitelé, již podléhají tlaku ekonomických mocnářů a jejich požadavkům, stejně jako i tlakům věřících atd. a nechají se jimi ve věci rozvolňování opatření ovlivňovat a to i přesto, že ještě nebylo dosaženo bodu kulminace koronavirové pandemie a následkem toho to může mít za následek vzedmutí nových vln infikovaných a mrtvých. A může to mít za následek i to, že se i lidé s imunitním systémem mnohem silnějším, než měli ti již mrtví, stanou oběťmi dalších vln.

Jak nedbale někteří vládní činitelé a jiní odpovědnost držící atd. jednají, a tak dokazují, jak neschopní ve svých úřadech jsou, je možné pozorovat ve veřejných orgánech Německa, diktatury EU a jiných zemích, ale také ve Švýcarsku, jak jsme byli svědky v několika posledních dnech. Co se v tomto ohledu týká např. švýcarské vlády a bezpečnostních nařízení, resp. jejich uvolňování, a rovněž tvrzení, že se údajně virus špatně přenáší mezi dětmi, to je přinejmenším nezodpovědnost nemající obdoby. Budu-li to, co tito lidé činí a podněcují, považovat za pohrdání lidským životem a bezohledností, pak se vyjádřím ještě příliš mírně. Oni mají právě za úkol starat se o zdraví národa a měli by přijímat a prosazovat správná bezpečnostní opatření. Avšak to, co bylo těmito vládními představiteli dvojnásob hloupě zplozeno a velkohubě veřejně rozšířeno, to jasně a zřetelně dokazuje jejich neschopnost v úřadech, které zastávají, a proto je nutné se ptát, proč jsou tito lidé do vedení státu vůbec voleni, když nikoho nevedou, ale naopak svádějí lidi na scestí, které jim přináší jen škody, a proto v daných pozicích, jež zastávají a jež neumí naplňovat, nemají absolutně co pohledávat. To je, Eduarde, můj příteli, vše, co jsem chtěl v souvislosti s tvojí otázkou ozřejmit.

Billy Takže ti nemusím ukazovat tyto výstřižky z novin, protože už jsi jinak informován o tom, jaké nesmysly někteří vládní úředníci v našem spolkovém domě v Bernu sumarizují a vypouštějí ven do světa a dokazují tak to, co jsi právě sám řekl, totiž že jistí lidé se do vlády nehodí a do jim dohozených úřadů nepatří, což už je žel také případ Švýcarska, přičemž v budově Spolkového sněmu mohu skutečně ocenit pouze jednu jedinou osobu ze sedmi, co se jejich práce, lidskosti a věrnosti k jejich domovu a odpovědnosti týká. Zatímco ostatní ostudně zrazují naši švýcarskou domovinu nepřijatelnou rámcovou smlouvou a zaprodávají ji diktatuře EU, a tak chtějí nechat zotročit celou švýcarskou populaci kvůli neomezené hlouposti a šílenství evropské diktatury. Dokonce ani lstivá povaha jedné další osoby si nemůže získat můj respekt, stejně jako ani neschopné chování druhých, k čemuž ale musím dodat, že v případě osoby vedoucí EJPD jsem ještě nedospěl tak daleko, abych si na něj udělal nějaký přesnější názor.

Ptaah V tomto ohledu tě chápu, neboť jak víš, zabývám se i já hodnocením těchto lidí, jakož i mnoha jinými v dalších zemích. Ale teď, Eduarde, můj příteli, musím jít, protože nemohu svou povinnost déle odkládat. Takže na viděnou, drahý příteli.

Billy Tak dobře, na viděnou