669. kontakt

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

Šestistý devětašedesátý kontakt

neděle, 1. ledna 2017, 13.29 hod

 

Kontakt v plném znění v PDF

Výňatek

Ptaah  (...) Předtím, si myslím, budeš chtít vědět nejnovější stav pozemské populace, který jsme minulou noc přesně o půlnoci zjišťovali.

Billy     Samozřejmě, neboť to je důležité. Stejně tak je důležitý přesný počet zdánlivých uprchlíků, kteří přivandrovali, resp. se vkradli do Evropy vinou uprchlické vítací kultury, kterou nastolila ve vědomí pomatená německá spolková kancléřka Angela Merkelová.

Ptaah  Také tato data ti mohou uvést, neboť jsme své registrace v této věci pro rok 2016 rovněž o půlnoci ukončili. Pak tedy slyš: Přelidnění pozemského lidstva vystoupalo o 104 milionů, 995 tisíc osob, tedy na přesný počet čítající 8 739 001 024 lidí. K tomu je ale žel potřeba říct, že pozemské obyvatelstvo se počítá mylně pomocí jednoho matematického vzorce a různé úřady srovnávají pravidelně chybné odhady. Přitom se chybně tvrdí, že celosvětové obyvatelstvo přibývá o cca 2,5 osoby za sekundu, což by znamenalo, že se rodí za vteřinu o 2,5 člověka více, než kolik lidí umírá. Tento výpočet, – jedná se o výpočet Německé nadace pro světovou populaci (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung) – je ovšem krajně chybný, neboť počítá s mnohem méně porody, než které se ve skutečnosti odehrávají, v důsledku čehož do dnešní doby žije na planetě přibližně o 1 miliardu 350 milionů pozemšťanů více, než kolik udává »matematický výpočetní systém« a »hodiny světové populace«. Tento fakt se využívá k tvrzení, že se každoročně zaznamenává menší počet porodů, což ale neodpovídá pravdě, neboť je tomu přesně naopak.

Billy  Tak to je síla, děkuji za tyto údaje, a že se samozřejmě popírá pravda a uvádějí se zcela chybné údaje, to je typické pro pozemšťany zodpovědné v tomto ohledu, ke kterým patří ale i ty prolhané živly, které lživě tvrdí, že na Zemi se věci v každém ohledu nikoliv zhoršují, nýbrž zlepšují. A to jen proto, že se v médiích nově objevují časté zprávy o dobrých a pokrokových věcech, jako např. o tom, že na mnoha místech mizí analfabetismus a více pozemšťanů má lepší podmínky k životu atd. Co se ale skutečně děje a co existuje v pozadí ohledně mnohačetných a rostoucích zlořádů, toho špatného, děsného a člověka nehodného, to se lidé snaží schovat a zakrýt těmi dobrými a pozitivními věcmi a zprávami. Tímto způsobem je tedy vyvíjena snaha udělat z pozemšťanů ještě větší hlupáky a blbce a klamat je ještě vydatněji, než jsou klamáni už od té doby, co jsou média zaměřena už jen na senzace, co pravdu a skutečnost lživě překrucuji a falšují a co šálí čtenářstvo a posluchačstvo lhaním a podvody.

Ptaah  O tom není žel sporu a nelze to změnit, neboť média tím vydělávají peníze.

Billy  Ano, a mají politické a náboženské sklony a angažují se v těchto věcech, takže se orientují proti veškeré chápavosti a pravdě, totiž podle bídného politického vedení a dle své bludné víry v boha. Ale teď něco jiného: Víš, jak vysoko se pohybují čísla v celé Evropě, ale i ve Švýcarsku, pokud jde o vetřelé malé i velké kriminálníky všeho druhu, jakož i o zločince páchající zločiny na těle i životě, tedy vrahy? A kolik stoupenců »Islamistického státu« čeká na to, aby provedli atentáty a pro IS infiltrovali a naverbovali nové úslužníky, a kolik je zde znásilňovatelů žen a dívek, stejně jako podvodníků zneužívajících sociální systémy apod.? A možná máte procentuální údaje o tom, kolik bylo spácháno trestných činů celkově a kolik násilnických zločinů bylo spácháno v Evropě a v Německu v důsledku merkelovské »vítací kultury« v roce 2016 vinou azylantů, zdánlivých azylantů, uprchlíků, hospodářských uprchlíků a vetřelých teroristů atd.?

Ptaah  Ve věci kriminálníků a násilných zločinců, kteří se vkradli do všech evropských států, vykazují naše záznamy za celý rok 2016 celkový počet čítající 131 476 osob, které jsou ovšem fakticky rozděleny do všech států Evropy, což se týká i Švýcarska. Tento počet se vztahuje hlavně na legální a nelegální kriminální přistěhovalce z různých afrických, arabských a asijských, stejně jako i jihoevropských a východoevropských států, přičemž v samotném Německu jsme jich registrovali 102 108 a ve Švýcarsku 916. Zbývající počet je rozdělen do všech států EU diktatury. Ostatní zdánliví uprchlíci, jako ekonomičtí uprchlíci a ti, kteří jen žádali o finanční pomoc, nejsou v našich záznamech obsaženi, neboť když nejsou ani kriminálně, ani násilnicky zločinečtí, pak nejsou důležití pro naše objasňování v této věci. A co se týká tvé otázky ohledně procentních výpočtů, tak jsou takovéto výpočty krajně vrtkavé, neboť je nutno je hodnotit specificky podle té které kriminality či zločinnosti, což pro nás není důležité, takže ti o tomto ani nemohu podat žádné údaje. Jen část všech uprchlíků odpovídá skutečným uprchlíkům, kteří v evropských zemích hledají ochranu pro svůj život a uprchli ze svých domovských zemí před válečnými činy.

Billy  Nicméně základní kámen uprchlických proudů mířících do Evropy byl zasazen prostřednictvím uprchlické kultury vyvolané pomatenou německou spolkovou kancléřkou. V pohybu je přece dle tvých údajů celosvětově už více než 70 milionů lidí coby uprchlíků, přičemž těch přibližně 1,6 milionu – již přišli v roce 2016 do Evropy, anebo se do ní nelegálně vkradli – je proti tomu jen malé procento. Uvážíme-li ovšem, že v následujících dvou staletích – jak uvádí proroctví – způsobí pozemské přelidnění pohyb 250–350 milionů uprchlíků, a sice nejenom vinou válek a terorizmu, nýbrž i v důsledku zničeného klimatu, životního prostředí a z toho plynoucího nedostatku potravin a vody, tak kráčí přelidněná Země, příroda a její fauna a flóra vstříc velmi zlým dobám. Co ovšem chci ještě říct ohledně legálně či nelegálně příchozích a vetřelých kriminálníků a násilníků atd., to je myšlenka, že je budou ještě falešní humanisté – obzvláště ve Švýcarsku a v Německu – navíc vynášet do nebes a budou dělat vše pro to, aby dotyční násilníci atd. byli chráněni před zákonem, pokud se dopustí svých přečinů a zločinů. K tomu bude zcela mimořádně docházet teď, neboť všude – obzvláště ve Švýcarsku a v Německu, jakož i na jiných místech Evropy – prováděli po dobu vánočních a novoročních svátků policisté a jiné úřady a bezpečnostní orgány přísné kontroly, pozatýkali osoby a ochránili obyvatelstvo před vražednými teroristy a násilníky a zabránili další škodě. Ti nepolepšitelní, chorobně zchoulostivělí, inteligenčně slabí a skrz na skrz hloupí falešní humanisté – kteří zcela speciálně pochází z levicových politických partají, anebo kteří by kvůli svému zchoulostivění a životní neschopnosti nemohli existovat bez ochrany policie, úřadů a dalších bezpečnostních sil – se přitom derou do popředí, aby kritizovali ochranné aktivity úřadů, ochranná opatření a bezpečnostní zásahy. A pokud tito idiotští a chorobní hlupáci s nulovou inteligencí sami utrpí škodu vinou kriminálníků nebo násilníků, pak jsou oni první ze všech, kteří začnou řvát na celé kolo jako pominutí kvůli zanedbané ochraně ze strany bezpečnostních sil, úřadů a policistů.

Kontakt v plném znění v PDF