150. kontakt (výňatek)

Výňatek ze 150 kontaktního rozhovoru z 10. října 1981

Quetzal:

 1. Meteor zmíněný v proroctvích – který bude vykazovat enormní velikost, který na Zemi způsobí velmi zlou destrukci a jenž bude hrozit tím, že vyvolá nejen klimatické, ale i tektonické a další změny – bude hrozit i tím, že rozštěpí zemskou kůru od dnešního Severního moře až po Černé moře, k čemuž však s jistotou nemusí dojít, protože dnes jisté faktory hovoří proti tomu.
 2. Proniká do SOL-systému z hlubin vesmíru a je takříkajíc cizincem.

Billy: Tím máš na mysli, že se nejedná o žádnou známou kometu, která stále znovu prolétává naším systémem?

Quetzal:

 1. To je správně, neboť tento meteor letí po dráze, která jej do SOL-systému zavádí poprvé.
 2. V dřívějších dobách v této oblasti ještě nikdy nebyl.

Billy: A jeho let má skončit na Zemi? Nemůžete proti tomu něco podniknout?

Quetzal:

 1. Ty víš velmi přesně, že tomu tak bude a že tuto událost nesmíme zastavit.
 2. Tuto událost předprogramovaly samotné kosmické síly a mohou ji zastavit nebo odvrátit pouze samotní pozemšťané.
 3. Ve své materialistické a zavádějící nejednotnosti a ve svém velikášství však nedbají na žádná varování ani proroctví, takže k oné události zajisté neodvratně dojde, jako upomínka a potrestání, pokud to tak chceš vidět.
 4. A protože tato upomínka a potrestání musí být, nesmíme ani podniknout žádné kroky za účelem odvrácení této události.
 5. Pozemšťané by měli dát na tvoje slova a výzvy, avšak právě to nedělají.
 6. Stojíš na ztracené vartě, jako volající na poušti, a jen velmi málo lidí je a bude ochotných slyšet a chápat tvoje slova, přemýšlet o nich a učit se jednat správně.
 1. Mnoho z těch, co neslyší, proto zahyne, až meteor započne své smrtící dílo a vytvoří nový kontinent následkem ohromné zemské trhliny od Severního až po Černé moře, z níž bude prýštit žhoucí láva, jestliže se proroctví zcela vyplní, což však ještě do posledního důsledku není určeno.

   (…)

 1. Ohledně předpokládané zemské trhliny jsem ti již řekl, že tato rozdělí zemi mezi Severním a Černým mořem.
 2. Žhoucí masy lávy a zemní plyny atd. z ní pak mimoto vytvoří smrtící sirnou stěnu, která se požene na západ a zahalí zemi, čímž navíc vytvoří zónu smrti, pokud se proroctví skutečně zcela vyplní a pokud proti tomu pozemšťané společně nic nepodniknou.

Billy: Aha, o tom taky mluví jedno z proroctví. Ale copak skutečně neexistuje ani sebemenší možnost, abyste něčemu z toho mohli ještě zabránit?

Quetzal:

 1. Tvoje otázka je velmi nelogická, můj příteli – na druhou stranu se ovšem pokoušíme být pozemšťanům nápomocni tím, že mnoha senzitivním jedincům zviditelňujeme prostřednictvím vizí nastávající hrůzy a události, přičemž do těchto vizí zahrnujeme i tebe.
 2. Bohužel však všichni tito senzitivní pozemšťané, které zpracováváme odpovídajícími vizionářskými impulzy, vždy nějakým způsobem propadli bludným náboženstvím, takže nedokážou nic rozpoznat a naše vize, které jsme jim zviditelnili, připisují všelijakým bohům nebo kosmickým hybatelům světa atd., ačkoliv takovéto postavy a síly vpravdě existují jen v nábožensky oklamaných smyslech pozemšťanů (...)

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský