150. kontakt (výňatek)

Výňatek ze 150 kontaktního rozhovoru z 10. října 1981

Quetzal:

  1. Meteor zmíněný v proroctvích – který bude vykazovat enormní velikost, který na Zemi způsobí velmi zlou destrukci a jenž bude hrozit tím, že vyvolá nejen klimatické, ale i tektonické a další změny – bude hrozit i tím, že rozštěpí zemskou kůru od dnešního Severního moře až po Černé moře, k čemuž však s jistotou nemusí dojít, protože dnes jisté faktory hovoří proti tomu.
  2. Proniká do SOL-systému z hlubin vesmíru a je takříkajíc cizincem.

Billy: Tím máš na mysli, že se nejedná o žádnou známou kometu, která stále znovu prolétává naším systémem?

Quetzal:

  1. To je správně, neboť tento meteor letí po dráze, která jej do SOL-systému zavádí poprvé.
  2. V dřívějších dobách v této oblasti ještě nikdy nebyl.

Billy: A jeho let má skončit na Zemi? Nemůžete proti tomu něco podniknout?

Quetzal:

  1. Ty víš velmi přesně, že tomu tak bude a že tuto událost nesmíme zastavit.
  2. Tuto událost předprogramovaly samotné kosmické síly a mohou ji zastavit nebo odvrátit pouze samotní pozemšťané.
  3. Ve své materialistické a zavádějící nejednotnosti a ve svém velikášství však nedbají na žádná varování ani proroctví, takže k oné události zajisté neodvratně dojde, jako upomínka a potrestání, pokud to tak chceš vidět.
  4. A protože tato upomínka a potrestání musí být, nesmíme ani podniknout žádné kroky za účelem odvrácení této události.
  5. Pozemšťané by měli dát na tvoje slova a výzvy, avšak právě to nedělají.
  6. Stojíš na ztracené vartě, jako volající na poušti, a jen velmi málo lidí je a bude ochotných slyšet a chápat tvoje slova, přemýšlet o nich a učit se jednat správně.