688. kontakt (výňatek)

Výňatky z oficiální kontaktní zprávy č. 688 z 20. srpna 2017

Billy … Ale co si vlastně myslíš o všech těch výkyvech počasí a bouřích, které se stále pořád dokola strhávají nad Evropou a i nad Eurázií? Lze proti nim ještě něco dělat, aby se zabránilo ještě horším škodám, které tyto gigantické bouře napáchají?

Ptaah Na to je už příliš pozdě, neboť nyní nadešel čas, který již zvěstovala stará proroctví, která už také znázornily předpovědi tvé a mého otce ve 40. a 50. letech 20. století, jakož i tvá opakovaná varování adresovaná vládám a médiím celého světa, na základě kterých ti akorát bylo nadáváno do fantastů, zlepšovatelů světa, a byls osočován coby trouba a blázen. Až do začátku 70. let by tehdy bylo bývalo ještě dost času na to, aby se zavedla vhodná opatření v podobě nějakého celosvětového zastavení porodnosti a zároveň nějaké rozsáhlé a rovněž celosvětové rigorózní kontroly porodnosti, jakož aby se také zastavily zničující intriky vůči přírodě – avšak nic takového nebylo učiněno. Veškeré zničení přírody, ke kterému od té doby – právě od 40. a 50. let 20. století – došlo, bylo uskutečněno v důsledku machinací nezadržitelně rostoucího přelidnění, které vyžadovaly čím dál tím více zničující zásahy do přírody a vyvolávaly v ní stále větší změny, které v konečné fázi vedly ke změně klimatu, jejíž následky jsou velmi různé a v celkovém jejím rozsahu nebyly ještě vědci rozeznány. V důsledku ničení lesů a moří se např. narušuje tvorba kyslíku, v důsledku čehož klesá podíl kyslíku v planetární atmosféře, přičemž celosvětově velmi razantně tají i ledovce a póly a také velmi rychle mizí permafrost, takže v mnoha oblastech do atmosféry stoupají metanové plyny. Kromě těchto faktů se vyskytuje stále více dalších faktorů přinášejících škody, které vedou k těžkým katastrofám, a sice obzvláště v alpských oblastech, jako tomu bude příští týden ve Švýcarsku. V této věci se totiž přihodí – jak už je to patrné dlouhou dobu a před čím bylo varováno –, že se v údolí Bergell v důsledku uvolnění permafrostu oddělí část hory Piz Cengalo a zřítí se hluboko do údolí, což se uskuteční několikrát po sobě. Sice není takováto událost v hornatém Švýcarsku žádnou vzácností, ale do budoucna takovýchto událostí bude přibývat, takže po tomto dění – které se uskuteční příští týden, několikrát se po sobě zopakuje a vyžádá si navíc vícero lidských životů – budou následovat další sesuvy ve stejné oblasti i po týdnu a delší době. Ve Švýcarsku a i všude v jiných zemích po celém světě bude následovat mnoho dalších sesuvů kopců, což bude absolutně nevyhnutelné. To samé se sice už děje od nepaměti v různých zemích, ale to celé se v příchozích dobách vinou uvolněného permafrostu bude ještě extrémně množit, což se také bude dít i v souvislosti se špatným počasím, které bude stále silnější a zachvátí celou Zemi. I to se prokáže v několika málo dnech, a sice v Americe, ve spolkovém státě Texas, kde nestvůrný hurikán – s rychlostí cca 250 km/h překonávající vše dosud v těchto oblastech zažité – napáchá obrovské škody a zničení, které dalece překročí to, co napáchal hurikán Katrina ve dnech 23.–31. srpna 2005 v Alabamě, Lousianě a na Kubě. Tehdy zemřelo asi 1850 lidí, přičemž ovšem hurikán z příštího týdne tak vysokého čísla obětí nedosáhne, nýbrž jich bude mnohem méně, ale materiální škody atd. budou mnohem rozsáhlejší a likvidační než tomu bylo v roce 2005 vinou hurikánu Katrina. Celkově bude zničeno více jak 100 000 domů. Kromě toho, že bouře s sebou přinese obrovské přívalové deště, nastanou po oslabení bouře ještě nezměrné a devastující záplavy, které si vyžádají i oběti na lidských životech. Zasáhnut tím bude i stát Louisiana, byť v menší míře, ale na druhou stranu v Asii a jižní Asii vyvolají obrovské monzunové nečasy stavy katastrofy a vyžádají si mnoho lidských životů, jejichž počet budou až do období po monzunech mnoho tisíc. I Čína a různé další asijské státy budou postiženy obrovskými výkyvy počasí, které překonají vše, co se v této věci dosud v Evropě událo. Ušetřeny od nečasů a neobvyklých přívalů deště nezůstanou ani Afrika a Austrálie atd., přičemž si to vyžádá i oběti na lidských životech.

Billy … Ano, varování tehdy nebyla vyslyšena. …. A potřeba je ještě říct k tomu nadcházejícímu příští týden v Americe, že pro většinu postižených to celé bude obzvláště hořké a tvrdé, neboť v USA při takovýchto přírodních událostech neexistují u majitelů domů atd. žádná pojištění, takže budou v důsledku svých zničených domů vskutku úplně na mizině. Vláda USA nebyla odjakživa schopna – a není tomu ani dodnes – aby vydala zákon o povinnosti pojištění budov pro jejich vlastníky, jako tomu máme u nás v kantonu Curych. GVZ (= Gebäudeversicherung des Kantons Zürich) = Zkratka GVZ (pojištění budov kantonu Curych) odpovídá švýcarskému pojištění budov, díky němuž jsou všichni vlastníci domů v kantonu Curych pojištěni proti požárním škodám, přírodním rizikům a škodám při zemětřesení v rámci povinného pojištění budov. GVZ bylo založeno 1808 a existuje coby samostatná veřejnoprávní instituce kantonu. GVZ podléhá vrchnímu dozoru curyšské kantonální rady, která je odpovědná i za schválení výroční zprávy a roční účetní uzávěrky, přičemž ale curyšská rada vlády vykonává všeobecný dozor a určuje odhadní kruhy a externí revizní místo. Správní rada sestávající ze sedmi členů vykonává převážně úkoly spojené s právním dozorem. Správní radě náleží z titulu svého úřadu příslušné představenstvo kantonálního ředitelství spravedlnosti a vnitra a je odpovědné za pojišťovací ústav se specializací na budovy. Kromě vládní rady náleží správní radě ještě dalších šest členů zvolených vládní radou z okruhu vlastníků domů, obcí a hospodářství, přičemž management GVZ přísluší ředitelství. Nyní musí být ale řečeno, že dle mých vědomostí žel není v těchto rámcích upravena povinnost nezbytného pojištění budov celoplošně po celém Švýcarsku, takže by bylo nejnaléhavěji nutné, aby všechny vlády všech švýcarských kantonů nutně dbaly na pojištění všech budov bez pardonu, a sice přinejmenším a zcela speciálně obytných budov. Navíc ke kantonálnímu pojištění budov by mělo existovat i soukromé pojištění budov, které nabízí různé pojišťovny, a sice proto, že ty se v případě poškození dodatečně finančně podílí, čímž bude spíše možné finančně pokrýt škody rozsáhlým způsobem.

Ptaah Jsi dobře informován, ale tak to být musí kvůli tvému úkolu správce Centra.

Billy Ano, to máš pravdu, neboť být informovaný ohledně těchto věcí je součást mého úkolu. Nyní jedna otázka – o čem jsme hovořili během těch všech dnů naší práce, na které se částečně podílely také Enjana a Florena – kterou jsem stále ještě nepředložil, a sice ohledně všech těch rozhovorů, které jsme během čtyř nocí vedli a které každou noc trvaly ba někdy až čtyři hodiny. Je nezbytné, abych je také vyvolal a sepsal, neboť to celé by byla …

Ptaah … práce, kterou se nemusíš zbytečně zatěžovat. Sice jsme z naší strany vždy vše zaznamenali, ale vedené rozhovory nejsou relevantní, aby se vyvolávaly a písemně zaznamenávaly jako oficiální kontaktní zprávy. Takže to ponechejme tak, jako u všech neoficiálních kontaktních rozhovorů, které nemusíš vyvolávat a sepisovat, nýbrž budou zaznamenány jen z naší strany.

Billy Tak se to přece vztahuje na všechny ty rozhovory, které vyplynou při soukromých návštěvách. Pokud by tomu tak nebylo, pak bych byl vyvoláváním a sepisováním zatížen do takové míry, že bych už nemohl dělat nic jiného a musel bych všechnu ostatní práci nechat ležet, ale o tom už jsme přece hovořili dříve. Chci se ale vrátit zpět ještě jednou k obrovské bouři v USA s nestvůrným zničením, neboť tyto bouře se budou v příchozí době množit a budou stále mohutnější, jak vím, což se týká i všech dalších katastrof, které se budou všude po celém světě vyskytovat stále častěji.

Ptaah Tak tomu bude a příští velký hurikán už vzniká ve svém původu a začne se vyvíjet na začátku prvních zářijových dní a pravděpodobně bude mohutnější než ten, o kterém jsme hovořili.

Billy Tomu přece nemůže být jinak. Co mě nyní ale zajímá, je věc vykázání 755 diplomatů z Ruska, o čemž si myslím, že to možná prezident USA skutečně uvítal a odpovídá to jeho smýšlení, za což se ale všichni ti okolo něho ve vládě, jež nenávidí Rusko, budou mstít. Donald Trump přece Putinovi poděkoval za vykázání diplomatů, přičemž řekl, že USA tím ušetří mnoho peněz. Trump to celé viděl naprosto pozitivně, že Rusko vypravilo americké diplomaty ze země. Trump řekl, že vykázáním se pro USA velmi sníží náklady na platy a tím se ušetří množství peněz, takže by tím rád poděkoval za to, že USA má teď nižší výplatní listinu a kromě toho není žádný důvod k tomu, aby se vykázaný diplomatický personál vracel do Ruska. Myslím, že to bylo na konci července, kdy to Putin nařídil coby reakci na nové sankce USA proti Rusku a celkově 755 spolupracovníků amerického velvyslanectví v Moskvě a konzultantů USA muselo opustit zemi. Chorobně hloupě-idiotské sankce USA jsou přece vymyšleny a uvaleny coby následek údajných ruských pro-Trumpsky orientovaných hackerských útoků ve volebním boji v USA, stejně jako ohledně anexe poloostrova Krym v roce 2014. Faktem přitom také je, že podle mého názoru oprávněné rozhodnutí Putina – totiž, vyhodit diplomaty, – nadále zatížilo už beztak napjaté vztahy s USA. A jak už to v USA chodí, ti skutečně vládnoucí mocnáři USA v pozadí za Trumpem kují pikle a to celé vykázání diplomatů tak jednoduše nepřijmou. A je patrně jasné, že prezident bude dirigován a úplně změněn těmi, kteří fungují v pozadí a v reálu vládnou podle jejich smýšlení, a to tak, aby tancoval podle toho, jak oni pískají, což si Trump zřejmě neuvědomuje, nebo možná prostě jen mlčí. V důsledku toho se domnívám, že ze strany těch, kteří vládnou v pozadí USA, resp. skutečně vládnou a kteří za Trumpem provádějí záludné machinace, bude naplánován proti vůli Trumpa zpětný úder proti Rusku, totiž prostě podle amerického systému odplaty: »Jak ty mě, tak já tobě a ještě možná o něco víc.« Podle mého názoru by se mohlo rovněž jednat o vykázání diplomatů, jakož i o teroristické akce vlády USA proti ostatním Rusům, podnikatelům a ruským firmám atd. v USA. Takovýto krok vládnoucích mocnářů USA – proti vůli Trumpa – lze zřejmě očekávat, myslím si, jako to USA už udělaly za Trumpova předchůdce Baracka Obamy, který zredukoval počet ruských diplomatů o 35 a nechal zavřít dvě ruská oddechová centra v USA. Také Obama se při své volbě přece zapřísahal vším možným, co vše dobrého udělá, z čehož pak ale jen stěží mohl něco prakticky realizovat, neboť on – jako tomu bylo u všech prezidentů USA odnepaměti a bude tomu i nadále a tak i u Trumpa – si musel všechno nechávat potvrzovat vládnoucími z pozadí a musel se zpronevěřit prakticky všem volebním slibům a zcela selhal. Několik málo svých volebních slibů možná skutečně dokáže prosadit, jako např. tu nemilou záležitost ohledně stavby zdi na hranici s Mexikem, jakož i ohledně přistěhovalců a jejich potomků, kteří do USA migrují bez dokladů a kterých má být o něco více jak jeden milion, jak jsi mi při Trumpově předvolebním vytrubování řekl. A tak, jak to celé spatřuji, to bude celkově i u Trumpa tak, jako u všech prezidentů USA – jako i prakticky u všech státníků světa majících státní moc v rukou –, že on své skutečně dobré a hodnotně rozsáhlé předvolební sliby nebude moci splnit, neboť ti za ním vládnoucí, kteří mají skutečně vládnoucí moc, ho přepólují a donutí ho podle své vůle udělat to, co skutečně chtějí, takže mu znemožní i to dobré, správné a cenné, co chtěl učinit v rámci svých předvolebních slibů. A právě zde spatřuji veliké nepřátelství proti Rusku a nenávist všech vládnoucích v pozadí a u té části lidu, kteří chtějí Rusko převrátit podle manýrů USA a chtějí z něho udělat vazalský stát USA.

Ptaah To celé vidíš správným způsobem, neboť skutečně se už v krátké době prokáže, že se tvá slova stanou skutečností, neboť vinou vládnoucích za prezidentem USA Trumpem – jak ty tuto směrodatnou vládu nazýváš, která skutečně vykonává vládnoucí moc v USA – se už nyní pracuje na protiruských politických intrikářských plánech, aby se pomstili za vykázání diplomatů USA z Ruska. Před krátkou dobou jsi mi sice řekl, že v důsledku neohrabaného, kostrbatého a hulvátského chování bys označil Trumpa za »Trampela« (= nemotoru, nemehlo), protože se chová »nemotorně«, ale je třeba přitom uvážit, že není diplomaticky vyškolen, a proto mluví svobodně tak, jak vše podle svého názoru vidí a rozumí tomu.

Billy Což je vlastně upřímnější než prolhaná diplomacie.

Ptaah To je sice správně, ale to mu vytvoří nepřátele ze strany všech těch, kterým lhaní a podvádění chutná více než pravda, neboť nedokážou využít svou inteligenci, a proto nedokážou v reálně poctivé podobě ani vnímat daná fakta, ani jim správně rozumět. Proto nedokážou vnímat něco řečeného či prostě vyskytující se fakta daným způsobem a nedokážou nad tím ani přemýšlet, aby to celé ve své správnosti prohlédli, skutečně si to zvládli uvědomit a rozklíčovat. To je skutečně nutno označit jako hloupost. A to se týká žel i té většiny všech občanů a občanek USA, která slepě věří vládě, je s ní spjatá, a nechává přemýšlet vládu namísto sebe, neboť sama toho není schopna.

Billy Pokud se správně nenaslouchá a také jinak dané věci se správně nevnímají, a pak se ještě chybně pochopí a překroutí, pak – dle mého názoru – to není jen faktor nepozornosti, ale i faktor chybějící inteligence nebo právě toho, že se ta málo vyvinutá inteligence nepoužívá dobře a účelně.

Ptaah Tak tomu zřejmě je, ale to jsme se odklonili od tématu, neboť jsem chtěl ještě vyjasnit, že v příchozí době, a sice v nadcházejících týdnech, v USA, vyplynou politicky-nepřátelské pletichy proti Rusku, které budou mít za následek velmi nemilé důsledky. Nepřátelství vůči Rusku a opovážlivá nerozvážnost většiny vládnoucích v USA je nejenom extrémně politováníhodná, nýbrž extrémně primitivně lehkovážná, nerozumná a plná nebezpečí, což se ještě umocní v příchozích týdnech vinou zmateného diktátora Kim Jong Una ze Severní Koreje, neboť ze strany USA se nepodniknou žádná smírčí snažení, jak by si to ostatně žádal rozum a chápavost.

Billy Tak to vidím také. K tomu je také potřeba říct, že Kim Jong Un je megalomaniacký pomatenec, je pln nenávisti vůči USA a neví, jakému smrtícímu šílenství se věnuje a věří, že by mohl přemoci USA a americké spojence. Je naprosto pomatený, jakož i mocnáři USA, kteří ve své megalománii věří, že by mohli tomuto šílenství severokorejského diktátora účinně vzdorovat pomocí idiotských hrozeb. Nelze rozumět tomuto chlápkovi, protože to, co se naučil ve Švýcarsku, resp. v Bernu, kde pod falešným jménem po dlouhá léta studoval, to mu určitě nikdo nenatloukl do jeho diktátorské povahy. Co bych chtěl nyní probrat – o čemž jsme už sice dříve jednou mluvili – je to, že nedávno se nějaký návštěvník zeptal jednoho člena Základní skupiny (ZS), zdali pak měl nějaký jiný člen Základní skupiny s někým od vás Plejaren kontakt, na což musela být podána samozřejmě zamítavá odpověď. Také od návštěvníků zazněla nedávno otázka, zdali vy, Plejaren, jednou v budoucnosti navážete otevřené kontakty s vedoucími představiteli Země. Chceš-li k tomu možná něco říct, co už dříve ohledně obou otázek vyplynulo?

Ptaah To mohu, ano. Pro členy Základní skupiny byla možnost osobního kontaktu s námi reálně vzata v potaz, jak ty sám víš a chtěl ses zasadit o to, aby se k tomu vytvořila nezbytná možnost. To celé bylo ale znemožněno vinou neuvěřitelně nerozumných a částečně dokonce zlomyslných sporů různých členů ZS, v důsledku čehož muselo být odstoupeno od různých záměrů a nakonec to celé bylo prohlášeno za nemožné a po všechny časy muselo být prohlášené za neproveditelné. A tak tomu rovněž zůstane po všechny příchozí doby, stejně jako i to, že se my Plejaren po zakončení tvého života definitivně stáhneme ze Země. A co se týká následné otázky, zda navážeme kontakt s pozemskými státními vůdci, tak i to je absolutně jasně vyjasněno, totiž, že my to za žádných okolností neučiníme, a sice ani v současné, ani v nějaké pozdější, resp. budoucí době. Sice jsme byli ochotni za určitých podmínek vstoupit do kontaktu se státními vůdci Země, pro což jsi předal naše požadavky L. E., aby je mohl dále předat vládě USA. Oproti našim požadavkům pak ovšem byly – ať už to bylo z jakéhokoliv místa – přes L. E. tobě a potažmo nám předány jiné a krajně povýšenecké požadavky, které pro nás byly naprosto neakceptovatelné a nestydaté. A tak to bylo proto, že ty nám předložené požadavky byly natolik panovačné, tajemstvím opředené a úskočné stran tajných služeb, tudíž nikoliv my, nýbrž vláda USA, její tajné služby a armáda měla mít kontrolu a moc nad našimi kontakty s USA, což jsme samozřejmě nemohli akceptovat. My jsme nebyli – a nejsme – žádní prosebníci, nýbrž jsme nabídli pomoc a spojenectví, které by Spojeným státům americkým a později i Sovětskému svazu, stejně jako celému pozemskému lidstvu, nakonec bývala přinesla trvalý světový mír a pro pozemské poměry nezměrně cenné technické a lékařské pokroky. Nebyli jsme tehdy – jak už bylo zmíněno – žádní prosebníci, nýbrž naše snažení představovalo kooperativní a pomocné spojení, do kterého o několik dní později – pokud by k tomuto spojení došlo ze strany zodpovědných v USA – měl být zapojený i Sovětský svaz a poté pak postupně všechny země světa. Díky tomuto spojení by bývalo došlo nejprve ke snahám o celosvětové mírové usilování, které by bývalo vedlo v rámci několika málo let k trvalému světovému míru. To ale mocné státníky, tajné služby a vojsko USA očividně nezajímalo, neboť oni všichni trvali ohledně vládní moci na svých mocenských pozicích a nebyli ochotni ji omezit pro blaho US-amerického lidu a celé světové populace za účelem skutečného světového míru. A že k tomu nebyla žádná vůle, aby se přistoupilo na naše mírové požadavky, to vyplývalo zcela jasně z našeho dotazu a US-americké odpovědi, která byla na stranu jednu úskočná a v celém rozsahu opatřena protipožadavky, které byly pro nás neproveditelné.

Billy Vaše snažení byla bývala šance pro celé lidstvo Země, aby konečně mohlo dosáhnout skutečného a trvalého světového míru. To ale nebylo dle smyslu mocnářů USA a jejich stoupenců, tak ani tajených služeb a vojska jakéhokoliv typu. Lstivost a lhaní stejně jako intriky a zločin patří k jejich řemeslu, jako je tomu i v případě NASA, která přece dodnes tvrdí a lže, že se 20. července 1969 prý uskutečnil předstíraný let k měsíci s Apollem 11, zatímco se ale první let s přistáním na měsíci uskutečnil teprve 5. února 1971. Údajná raketa Apollo 11, tak jste to tehdy vysvětlili, byla sice vystřelena, ale bez posádky, zatímco pak přistávací modul byl opět odpojen a vrátil se k Zemi, zatímco ale »astronauti« zůstali na Zemi a za pomocí hypnózy, resp. post-hypnotického působení, prožili údajné měsíční dobrodružství. Jedním pozdějším letem k Měsíci – bylo to zřejmě s Apollem 13 dne 11. dubna 1970 – následovalo ovšem skutečně přistání s posádkou, při kterém pak byly zasazeny stopy, které mělo údajně za sebou zanechat přistání Apolla 11. Tím vznikla druhá lež, neboť oficiálně se tvrdilo a dodnes ještě tvrdí, že na cestě k Měsíci se kvůli explozi na palubě kosmické lodě Apollo bývalo muselo zrušit přistání, a proto se provedlo jen poloviční obkroužení Měsíce s následným návratem na Zemi. Posádka byla – jak jste mi řekli – po návratu na Zemi rovněž »ošetřena« chybnými »vzpomínkami« v post-hypnotické podobě, takže jim bylo něco nalháno a zasazena falešná »vzpomínka«, že prý totiž jen podnikli jedno obkroužení Měsíce.

Ptaah To je správně, ale v této věci by nemělo být nutné, abychom o tom znovu hovořili.

Billy Mysleli jste si přece také, že to celé se má stát jednou oficiální, pokud by vše bývalo klaplo, ale to co USA zpackaly, to nejde pravděpodobně opět napravit a zopakovat, nebo se mýlím?

Ptaah I to je správně, a nemýlíš se, neboť díky tomu celému jsme jasně a zřetelně rozpoznali, že pro vládnoucí na Zemi a i pro většinu pozemského lidstva bude ještě velmi dlouhou nemožné, aby s námi Plejaren udržovali kontakty. Co ovšem bude, vyplyne a přihodí se pak, když se nepozemšťané, kteří se už dlouhou dobu pohybují v pozemském prostoru, či jiní, kteří se ještě dříve či později objeví – což také ovšem bude jen otázka času – to je ještě otevřené a bude to událostí, která s sebou pro celé pozemské lidstvo přinese jistojistě mnoho problémů. Jasné musí být i to, že nepozemšťané nebo pozemšťané z budoucnosti nemusí být stejného druhu jako my lidé, neboť různí nepozemšťané jsou bytosti, které nejsou lidské a ani mírumilovné.

Billy To jste mi už různě řekli při soukromých rozhovorech, ale to co jsi řekl, že by nemělo být nutné hovořit o zfalšovaném přistání na Měsíci a údajném obkroužení Měsíce, to máš zřejmě pravdu. Přišlo mi to na mysl jen kvůli prolhanosti, která se v USA praktikuje i v politických záležitostech, a právě také v důsledku intrik s tou věcí, když jste se pokoušeli vstoupit do kontaktu přes L. E. s vládou USA. Ale nyní mám jednu otázku ohledně sériových vrahů, neboť nedávno bylo v jednom televizním pořadu řečeno, že takoví jsou za jistých okolností vyléčitelní, o čemž ale pochybuji.

Ptaah Tvé pochyby jsou oprávněné, neboť lidi, kteří se vyskytují z patologických příčin jako sérioví vrazi, absolutně nelze léčit, následkem čehož ze svého patologického nutkání tedy nemohou být vyléčeni.

Billy Pozemští psychologové – jakož i celková psychiatrie – je právě ještě velmi omezena, takže se od sériových vrahů a jinak zvrácených vrahů nechávají obalamutit a podvést, takže je nechávají pohybovat se bez dozoru »volně«, anebo je opět propustí na svobodu, přičemž pak spáchají nové vraždy. Tím nemám na mysli lidi, kteří zabíjí spolubližní prostě v afektu, v zoufalství nebo z důvodu pomatenosti vědomí atd., nýbrž opravdu jen zvrácené vrahy.

Ptaah Tvá slova jasně vykládají, co máš na mysli.

Billy Jakpak je to s lidmi, kteří ve válkách atd. jako vojáci atd. pozabíjí mnoho lidí?

Ptaah Pokud na to neonemocní v oblasti myšlenek – pocitů – psychiky – vědomí nebo se dokonce nezhroutí, nýbrž pokračují v zabíjení v lhostejnosti či pro zábavu nebo pro radost, pak zůstává zabíjení lidí trvalý a nebezpečný stav, který se při každé vyskytující se příležitosti a situaci může zvrátit do zabíjení, přičemž tento stav zůstává nadoživotí. Mnoho lidí, pokud jsou svědomití a jsou tak zapletení do válečných akcí, kde musí skutečně zabíjet jiné lidi, neboť jsou k tomu nuceni státními zákony, pak nesou často doživotní psychické újmy.

Billy Tak nějak jsem si myslel, že by to tak mohlo být. Pak tu mám následující: Člověk přece nemusí mít bezpodmínečně vlohy psychopata či být opravdový psychopat, aby dokázal zabít nějakého jiného člověka, jako ani psychopati nemusí bezpodmínečně zabíjet, nebo se mýlím?

Ptaah To, co říkáš, je správné, neboť psychopati se mohou navzdory své predispozici kontrolovat a zdržovat se takovýchto činů, zatímco ale i lidé, kteří jsou zcela normálně způsobilí, jsou schopni jiné lidi zabít, přičemž pro to můžou být nejrůznější pohnutky, které zpravidla plynou ze zvráceností, které dotyční, kteří zabíjí, nedokážou kontrolovat. Jedná-li se přitom o žárlivost, nenávist, mstu či odplatu, pak nepřichází v úvahu ty nejrůznější pohnutky, které se vyskytují u normálně způsobilého člověka, neboť žárlivost, nenávist, msta či odplata jsou emočně-psychopaticky podmíněné.

Billy Aha, pak je možné říct, že např. přívrženci trestu smrti jsou emočně-psychopatičtí a tím tedy nějak v nějaké podobě psychopaticky predisponovaní?

Ptaah To by se mohlo nejen takto říct, ale to skutečně odpovídá jedné podobě psychopatie.

(Výňatek z FIGU Zeitzeichen (Znaky doby) č. 77, září 2017)

 

Další výňatky z oficiální kontaktní zprávy č. 688 z 20. srpna 2017

Billy … Jak je to nyní ale s tím, že i v televizi se pořád vysílají pořady o čarodějnictví ve středověku, přičemž ohledně pronásledování čarodějnic – navzdory vašim dříve uvedeným informacím s počtem okolo 9 milionů či více než 9 milionů upálených čarodějnic a jejich jiných vražd – se dnes tvrdí, že se prý zavraždilo »jen« 200 000 až 250 000 lidí označených jako čarodějnice a čarodějníci?

Ptaah Celá tato falešná tvrzení souvisí na stranu jednu s přímými lživými machinacemi katolické církve, na druhou stranu ovšem i s inkvizitory a církví placenými kronikáři, kteří v této věci vytvářeli lživé kroniky. Ve skutečnosti bylo podle našich velmi přesně vedených záznamů za ta léta od začátku inkvizice až dodnes ve všech zemích světa zavražděno více než 18 milionů lidí, žen, dětí a mužů coby čarodějnice, čarodějníci či nějak jinak posedlí něčím zlým, démonem či ďáblem. A tak to vyplynulo až do dnešní doby u všech hlavních pozemských náboženství a jejich sekt, stejně tak i u jiných náboženství a sekt, přičemž ale jen vinou křesťanského katolicizmu a jeho sekt, stejně jako vinou jiných křesťanských společností víry a sekt, bylo zavražděno okolo devíti milionů žen, mužů a dětí coby čarodějnice, čarodějníci a posedlých démony atd. Že přitom bylo zavražděno i mnoho dětí, většinou mladistvých, rovněž v souvislosti s čarodějnickým a démonickým šílenstvím, bylo ovšem pořád popíráno a je to popíráno ještě i dnes, ačkoliv se tyto vraždy stále ještě ojediněle konají, jako např. vinou exorcizmu anebo stále ještě zabíjením čarodějnic a čarodějů. Tomu se tak ději ještě i dnes, a sice nejenom v takzvaných zemích třetího světa a méně vyvinutých zemích, nýbrž i v průmyslových zemích, které se považují za »osvícené«, přičemž se ovšem tyto vraždy zpravidla nerozpoznávají jako takové, jako je tomu v případě vražd v rodinách a příbuzenstvu, které zůstávají bez povšimnutí.

Billy K tomu si vzpomínám, že jsi před drahnou dobou řekl, že v rodinách a příbuzenstvu ve Švýcarsku proběhne asi 400 a v Německu asi 4300 vražd ročně, aniž by byly jako takové rozpoznané, ať už je to z důvodů finančních či dědických, ze »soucitu« či kvůli tomu, že je někdo na obtíž.

Ptaah Žel tyto vraždy čím dále tím více přibývají, a sice v důsledku stoupající touhy po penězích, jakož i lhostejnosti. Obzvláště se zabíjí stárnoucí členové rodin a příbuzenstva, neboť se stávají churavými, nemocnými a nepohodlnými a je potřeba o ně pečovat. Tím se takovýto lidé stávají pro mnohé členy rodin a příbuzenstva na obtíž a jsou zabiti, přičemž se na to váže i to, že tito lidé chtějí často přijít k dědictví, přičemž tyto vraždy se nikdy jako takové nerozpoznají a nikdy se neodpykají.

Billy To celé se ale ještě zhorší, myslím si, jako tomu bude i v případě vražedných IS teroristů a jiných teroristů, kriminálníků a zločinců, kteří se přece vinou merkelovské uprchlické vítací kultury už po léta vkrádali do celé Evropy, jak i vy sami víte a tuto lůzu sčítáte, jež přece – jak už jsi jednou říkal – čítá mnohem více než 100 000.

Ptaah K tomu už jsem řekl, že se to celé stupňuje, a ten počet 100 000 teroristů, kriminálníků a zločinců, kteří se »vkradli« do celé Evropy, jak to ty nazýváš, se už od našeho posledního rozhovoru, který se týkal tohoto tématu, zdvojnásobil, neboť podle našeho sčítání bylo v celé oblasti Evropy k datu 31. července registrováno 200 316 takovýchto elementů, přičemž zasaženo je rovněž i Švýcarsko, i když v menší míře.

Billy To je šíleně moc, ale bezpečnostní orgány a vládnoucí, stejně jako obyvatelstvo a celá Evropa jsou natolik naivní, v důsledku čehož to celé podceňují a trestuhodně věří, že jsou v bezpečí. V EU-diktatuře lze ve věci těchto vkradených asociálních elementů pocítit více než u nás ve Švýcarsku, neboť očividně nic z toho není bráno dostatečně vážně, než jak by se to muselo brát.

Ptaah Tak tomu skutečně je, neboť odpovědní ve státní sféře a v bezpečnostních složkách jsou příliš málo aktivního ohledně toho, co se ve věci těchto elementů ocitnuvších se ve Švýcarsku skutečně vyvine, takže je nutno se domnívat, že dříve či později vyjdou najevo patřičné neradostné události. …

Billy Dobrá, pak tu mám teď jednu otázku, neboť jsem pořád z celého světa dotazován ohledně dění z roku 2001, když 11. 9. 2001 proběhl dvojitý útok na »World Trade Center« v New Yorku a z něho vyvstala bludná konspirační teorie, že vláda USA a CIA tuto katastrofu prý sama naplánovala a provedla. K tomu jsi ale tehdy výslovně řekl, že to je absolutní nesmysl, neboť tato spiklenecká teorie vznikla a byla poslána do oběhu obzvláště proto, že mnoho lidí slyšelo četné exploze, které byly údajně vyvolané výbušninou, a za což byla vina spiklenecky přisuzována vládě USA a CIA. Ty jsi k tomu ale vysvětlil, že tyto exploze skutečně nastaly, ale nikoliv vinou výbušniny, neboť mnoho tun hliníku ze zničených letadel se rozpustilo a rozteklo tak řídce jako voda a vytvořily tak obrovský žár a explodovaly, když přišly do kontaktu s vodou ze sprinklerova hasícího systému, neboť takto řídký hliník je vysoce explozivní, když přijde do kontaktu s vodou, jak jsi vysvětlil. A tímto obrovským žárem rozteklého hliníku se roztaví i ocelové nosiče, jejichž ochranná betonová pouzdra byla nárazem letounu natržena, čímž se uvolnila ocel, která nemohla odolat obrovskému žáru. Tím bylo dle tvého vysvětlení možné, aby se ocelové nosiče mohly roztavit a zhroutit a věže se také mohly zřítit. K tomu jsi ale řekl – sice nevím proč, protože se nikdy na takováto odůvodnění neptám –, že mám přinejmenším 15 let mlčet a vůbec se k tomu nevyjadřovat, ani o tom nemám nic psát. Nyní už ten čas ale uplynul a navíc jsem na to neustále znovu dotazován, pročpak se u dění okolo »World Trade Center« mělo jednat o spikleneckou teorii, takže nyní otázka, zdali o tom nyní smím otevřeně mluvit a dotazujícímu tak podat správnou odpověď?

Ptaah Dnes už tomu nic nebrání, takže na patřičné otázky můžeš podávat odpovědi, ale důvody toho, o kterých jsem ti musel nařídit mlčení, ty tkví v našich direktivách, které nám nedovolily, aby se zveřejňoval stav věcí, které je nutno nejprve vyzkoumat.

Billy Máš na mysli ohledně vědeckých výzkumů, které musí být provedeny pozemšťany?

Ptaah Přesně, a takovéto výzkumy se už drahnou dobu správným způsobem provádí, takže experti jsou na cestě ke správným poznatkům.

Billy Zajímavé, k čemu teď ale potřebovali více jak 15 let. To je ale asi pochopitelné, neboť kolesa vědy se k jejich poznatkům a pokrokům na Zemi točí jen pomalu.

Ptaah To se ve vzdálenější budoucnosti změní.

Billy To bude docela dobře možné; pověz mi, říká ti něco pojem »SOM1-01 – Mimozemský manuál UFO« či jak se to jmenuje?

Ptaah Ano, proč?

Billy O tom mám následující z internetu, z Wikipedie, o čemž 5. července 2016 jakýsi Andreas Krämer napsal následující:

(Mystery News) V březnu 1994 obdržel odborník na UFO Don Berliner po jednom leteckém dni poštovní obálku, kterou okamžitě otevřel. V ní se nacházející filmový pásek nechal vyvolat a nemálo se podivil, jakmile hotové snímky spatřil. Jednalo se o ofotografované stránky manuálu s názvem SOM1-01 z dubna 1954, který obsahoval protokoly k záchraně, utajení a odstranění mimozemských objektů. Nezávislá organizace MUFON (Mutual UFO Network) se zabývá analýzami případů UFO, mimo jiné i brizantním tajným dokumentem SOM1-01. Tento dokument se dnes označuje coby Mimozemský manuál a má dokázat, že vláda USA pracuje na mimozemských technologiích.

Intenzivní analýza Mimozemského manuálu SOM1-01

Team odborníků z MUFONu prozkoumal manuál SOM1-01 za podpory ufologa Stantona Friedmana. Byly zhotoveny fotokopie negativů, následně byla kniha důkladně analyzována. Výsledkem byla kompletní kopie manuálu. Stanton Friedman prověřil stránky SOM1-01 ohledně odkazů na rok 1954 ve věci reálně existujících základen a zařízení vlády USA. Pojmy a formulace z manuálu byly rovněž součásti zkoumání, aby se zjistilo, zda byla tato slova v tehdejší době používána nebo nikoliv. Označení SOM znamená »Special Operations Manual« a pochází zjevně z Majestic 12 (MJ12), z tajného výboru, který roku 1947 po události v Roswellu měl zřídit president USA Harry S. Truman svým prezidentským nařízením.

Mimozemský manuál obsahuje přesné popisy úkonů za účelem utajení zříceného mimozemského létajícího objektu a jeho odstranění. SOM1-01 bylo dle MUFONu zřízeno velmi pravděpodobně z pověření vlády USA. Pokyny v manuálu jsou výsledkem sesbíraných informací o jevech UFO, na kterých se podílelo vojsko USA.

Pokyny při zřícení UFO

Jedno z takových zřícení se mělo odehrát v květnu 1953 ve městě Kingman (Arizona) a to jeden rok před vznikem manuálu SOM1-01. Při této události registrovala radarová stanice vojenské základy na radiolokátoru objekt, který ztrácel výšku a následně zmizel a také kolegové příslušného důstojníka obsluhujícího radar pozorovali zřícení na svých radiolokátorech. Okamžitě jeli džípem k domnělému místu zřícení, kde po krátkém zkoumání skutečně něco objevili, totiž kovový létající disk, který neměl žádná viditelná poškození. Muži následně o této události informovali své nadřízené.

Okolo místa zřícení se vše uzavřelo a začalo s utajováním UFO. Vojsko si vyslechlo očité svědky a vyzvalo je zachovat absolutní mlčenlivost. Jak je popsáno v SOM1-1, mělo uzavření oblasti zřícení nejvyšší prioritu a samotný team, který zamete stopy, pocházel z řad US Air Force. Podle Mimozemského manuálu bylo celé okolí následně vyklizeno a neautorizovanému personálu bylo nařízeno, aby oblast okamžitě opustil. Všichni dotázaní očití svědci museli oblast rovněž opustit a nesměli se o svém pozorování vůbec zmínit. V dubnu 1954 vyšel SOM1-01 a to znamená, že vojsko již muselo mít zkušenosti se záchranou mimozemských létajících objektů. Středobodem všech předpisů v SOM1-01 je konec konců absolutní utajení.

Pravost toho tajného dokumentu je dokonce mezi zkušenými ufology považována za spornou věc, ale události ohledně UFO, do kterých byla armáda USA zapojena, mohla Mimozemský manuál ovlivnit. Při události v Roswellu v červenci 1947, při které US-Air Force vyprostilo zřícené UFO, pracovalo vojsko dle MUFONu se zastíracími strategiemi. V té době ještě vojsko nikdy žádné UFO nezachraňovalo (neutajovalo), takže tehdy ještě neexistovaly žádné předpisy, jak se má člověk chovat před tiskem.

US-Air Force zamaskovalo pravdu o případu Roswell zříceným meteorologickým balónem. Popsané zastírací strategie v SOM1-01 se zakládají dle MUFONa ze 100% na zkušenostech vojska s Roswellem, při kterém bylo UFO zachráněno a veřejnost byla podvedena. Zastírací strategie předepisují, aby se zveřejnila popírající zpráva a tisk, stejně jako očití svědci, se umlčeli tím, že se zesměšní.

Na základě analýzy MUFONu má Mimozemský manuál SOM1-01 vysokou úroveň pravosti, ale nikdy se nedozvíme, zda je ten tajný dokument pravý.

K tomu nyní otázka, co se za touto věcí skrývá, pokud se tě na to smím zeptat?

Ptaah To celé a ještě něco více o tom je mi známo, ale jsem vázán na naše direktivy, které mi nedovolují, abych zmínil skutečná fakta. Pokud máš o ně přesto zájem, pak ti je mohu podat pod podmínkou mlčenlivosti.

Billy Zajímalo by mě to, pak o tom můžeme tedy hovořit soukromě a mlčet také dokážu, jak víš. Pak něco jiného: V USA se na plné obrátky i nadále obviňuje Rusko, že se prý vmísilo do prezidentských voleb v USA a ty prý zmanipulovalo, k čemuž jsi ty výslovně řekl, že tomu tak nebylo. Touto tvou odpovědí jsem rozuměl – o čemž jsme také hovořili –, že ani Putin, ani jím vedená vláda neprovedla jakékoliv manipulace vměšování, což jste jednoznačně objasnili. Na druhou stranu jsi pak soukromě řekl, že jste kromě tohoto rámce vlády Putina neprováděli v žádné podobě jiný monitoring ohledně elektronických a jiných vměšování, jako např. právě ohledně počítačových pirátů, kteří nebyli ve spojení ani s Putinem, ani s jeho vládou. Můžeš k tomu něco říct?

Ptaah Co se přihodilo mimo rámec vlády Putina – jak to ty nazýváš – ohledně ruských hackerských intrik atd., o tom nemáme žádné znalosti, neboť jsme se omezili výhradně na možnosti vládního úřadu Putina a jen na ně jsme se orientovali. Pokud by se případně odehrávala ruská hackerská ovlivňování do prezidentských voleb čistě na soukromé bázi, pak to spadá mimo naše poznatky.

Billy Tato možnost by tedy mohla eventuálně existovat?

Ptaah Možná, ale to nevíme, a kromě toho to pro nás ani není důležité, takže jsme se ani o tato objasnění nesnažili a ani tak nebudeme dělat, neboť to celé kolem toho je bezpředmětné a ani by to bývalo nemělo vliv na americké prezidentské volby.

Billy Děkuji, tvá odpověď mi stačí. Další otázka: Je ti něco známo ohledně tajného Space-Shuttlu X-37B patřící armádě USA, o kterém se píše, že už jméno této »kosmické lodě« zní prý tajuplně a že prý tento raketoplán už čtyřikrát letěl z pověření US-Air Force do zemi blízkého vesmíru. O tom ale odpovědné osoby neřeknou ani slovo, a to platí jak o jeho konkrétní misi, tak i o výsledcích. Při těchto letech se muselo nashromáždit množství dat, neboť tento objekt o velikosti 8,8 m – který prý létal bez posádky jako drón – strávil od roku 2010 celkově přibližně šest let na oběžné dráze, přičemž poslední let skončil 7. května 2017 a trval prý 718 dní. Oficiálně se tvrdí, že se tím jen testuje budoucí vesmírná technika.

Ptaah Což přirozeně neodpovídá pravdě, jak se ty taky zřejmě domníváš. To celé je nám skutečně známo, ale naše direktivy …

Billy … ti zakazují, abys o tom hovořil.

Ptaah Správně, neboť se jedná o tajnou věc, do které se nesmíme ani vměšovat, ani vyzradit informace.

Billy To říkáš pořád a znovu, stejně jako i nedávno jsi na mou soukromou otázku ohledně takzvaného »Black-Knight-Satellitu« či satelitu s názvem »Černý rytíř« krátce vysvětlil, že oficiálně nesmíš nic povědět, mně ovšem pod podmínku mlčenlivosti ano.

Ptaah Té se ostatně také držíš. Může ti to někdy třeba připadat zvláštní, že naše direktivy obsahují informace a vysvětlení, které spadají pod podmínku mlčenlivosti, jež tobě připadají poněkud divné, jsou ale absolutně oprávněné, čemuž ty také vždy porozumíš, když ti to celé vysvětlím.

Billy Bylo to z mé strany jen zjištění a nikoliv útok či nějaká výtka, milý příteli.

Ptaah Tak jsem to ani nevnímal.

(Výňatek z FIGU Zeitzeichen (Znaky doby) č. 78, září 2017)

 

Další výňatky z oficiální kontaktní zprávy č. 688 z 20. srpna 2017

Billy     … Pak toto: Neustále se v televizi mluví o tom – právě zrovna opět nedávno –, že Jmmanuel alias Ježíš prý při takzvané »večeři Páně« pil společně s učedníky víno z kalichu, přičemž ten prý musel být velmi cenný. Tento kalich měl prý zůstat zachovaný, ale je prý dosud nezvěstný, přičemž se předpokládá, že je na různých místech v Jeruzalémě, jakož i v Řecku, Francii, Španělsku a Anglii, kam měl být totiž dovezen. Dům, ve kterém se konala večeře, která se skládala jen z chleba, plodů a vína, jak vím, patřila jednomu zámožnému židovi, proto se předpokládá, že »kalich« byl prý velmi cenný. Sám ale vím, že Jmmanuel přepychu neholdoval, a proto se vyhýbal přepychovým nádobám na pití, klenotům a všemu cennému, neboť byl v každém ohledu velmi skromný. Vím také, že on i jeho učedníci měli u sebe vždy vlastní malý měch na pití zhotovený ze zvířecích kůží, aby na cestách ukojili žízeň, zatímco – když byli pozváni do nějakého domu – tak pili nápoje z obyčejného šálku na pití. Jak mi tvůj otec Sfath jednou vysvětlil, bylo tomu tak i u této večeře, u které se používaly malé nápojové šálky zhotovené z alabastru, které měly asi 10-12 cm v průměru a byly asi 4 cm hluboké. Sfath mi jednou ukázal takovýto šálek na pití, který dostal od svého pradědečka a držel ho v úctě, neboť pocházel z Jmmanuelovy skupiny, jak mě ujistil.

Ptaah  Tento malý šálek je nyní v mém vlastnictví a skutečně byly i při této večeři používány jen takovéto malé z alabastru zhotovené šálky na pití. Že se prý používal kalich, to neodpovídá ani legendě, nýbrž skutečné lži, která byla vymyšlena a rozšířena už ranými křesťany. Vpravdě se jednalo u těchto šálků na pití o alabastrové šálky, které byly zhotoveny v Itálii ve městě Volterra (lat. »Volaterrae«) a římskými okupanty dovezeny do Jeruzaléma a do všech Římem okupovaných oblastí. To se událo již v době, kdy byl Jeruzalém v roce 63 před Jmmanuelem (před n. l.) dobyt Římany. Tehdy se alabastrové šálky na pití u Římanů těšily velké oblibě – ačkoliv neměli žádnou velkou hodnotu – a byly rády využívány i v malých skupinách a kruzích v obsazených regionech, tak tomu bylo i u Jmmanuela a jeho učedníků.

Billy     A jakpak vznikla ta lež, že se u té večeře prý používal kalich?

Ptaah  Na základě lží, že když Jmmanuel visel na kříži, měla být do kalichu zachycena jeho krev, což se ovšem pravdivě nikdy neodehrálo. Tato lživá historka vedla k legendě o grálu, která dodnes koluje po celém světě, a sice i proto, že v průběhu času byly podvodně zhotoveny různé cenné kalichy, kterým byl přibájen nimbus a lesk označení »krvavý kalich večeře Páně« a »krvavý kalich«, přičemž dva takovéto podvodné kalichy byly zhotoveny v Evropě.

Billy     To mi vysvětloval už Sfath, jakož mi to objasňuje i jiná příhoda o grálu, přičemž vlastní grál je místo, kde je nějaký pramen. K tomu bych rád pro zopakování našel vysvětlení v kontaktních blocích a to zde připojím k našemu rozhovoru namísto mnoha slov.

Výňatek ze 469. kontaktní zprávy, »Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy«, blok 11, strany 412-413:

… A tudíž je tato pravda také dána v knize »Kalich pravdy«, z níž první díl, a sice Učení Henocha, bylo nazýváno druidským knížetem Myrddinem alias Merlinem také »Kotel života«. To nemá nic společného s údajným křesťanským »grálem«, který se zakládá jen na lži a podvodu, nikdy neexistoval a v němž tedy ani Josef z Arimatie nezachytil krev Jmmanuela (Ježíše) při jeho ukřižování. Skutečný grál existoval jen jako svaté místo a v »Kotli života« byla uzavřena písemnost, spis Učení pravého proroka Henocha ze sedmeré řady Nokodemiona. Dokument, coby opis, předala Plejarin Keridwena (Trojnásobná bohyně) druidovi Myrddinovi (Smějící se), který byl později obecně označován »Merlin«. Myrddin zalil přepis do kalichu, který vešel ve známost jako »Kotel života«, přičemž křesťanská falšování z toho vyfabulovala »grál«, který se s tím ovšem nedá vůbec spojovat, neboť grál bylo místo s pramenem, obklopen stromy a rostlinami, kde druidové měli ve zvyku provádět své meditace. A toto křesťanské zfalšování grálu se traduje od jeho vzniku až do dnešní doby, ovšem v další opět zfalšované podobě, která tvrdí, že se prý jedná o kalich, resp. »grál« Jmmenauela (Ježíše), ze kterého Jmmanuel a jeho učedníci při svaté poslední večeři pili a do kterého pak při ukřižování Jmmanuela byla zachycena Josefem z Arimatie jeho krev. …

(Výňatek z FIGU Zeitzeichen (Znaky doby) č. 80, říjen 2017)