732. kontakt

(Plné znění v PDF zde)

732. kontakt

pondělí, 2. března 2020, 22:03 hod

Ptaah  Tady jsem, Eduarde, můj příteli, abych ti odpověděl na tvé otázky, jak tě informovala Enjana. Řekla mi, že Bernadette a ty jste ohledně koronavirové pandemie sepsali informační leták, který chcete rozšířit všem členům, načež jsem řekl, že sem přijdu a ještě k tomu případně něco doplním.

Billy     Ano, Elizabeth mi nafaxovala e-mail od Andrea Bertuccioliho, na který jsem měl dodat nějaké odpovědi ohledně epidemie koronaviru, načež jsem Bernadettě podal pár informací, o kterých jsme ty a já posledně hovořili. Takže to, co sepsala, je toto zde: můžeš si to přečíst, a pak to společně můžeme třeba ještě dál rozpracovat, čímž mám na mysli, že bys k tomu mohl dodat ještě další informace a ty bych k tomu hned sepsal. Tvé informace jsou zřejmě důležitější než ten nesmysl, který šíří naši pozemští »odborníci«.

Ptaah  Tito »odborníci«, jak je oprávněně s vyčítavým tónem označuješ, jsou všichni do jednoho lidé, kteří by měli nést v rámci svého úřadu tu největší odpovědnost za obyvatele všech států. Jsou ale pro svůj úkol a naplnění svých povinností absolutně neschopní a nezodpovědní, jak jsem ti už vysvětlil při našem rozhovoru 6. ledna.

Billy     Dobrá, pak tedy můžeme rovnou začít s prací, ale mám tu pak ještě jednu otázku od někoho, totiž zda vitamín C posilující imunitní systém zabraňuje nákaze, o čemž sice vím, že tomu tak není, ale na to můžeš později odpovědět. A chceš-li něco dalšího zevrubně vysvětlit k těmto výkladům a seznamu otázek zde, což jistě zabere nějaký čas, pak by to bylo dobře.

Ptaah  Ano, vše vysvětlit zabere nějaký čas, neboť jak vidím, musíme něco doplnit a také k těmto výkladům ještě i něco přidat, přičemž smím jistě očekávat ještě i tvou výpomoc u toho, co tu Bernadette dle tvých pokynů zde písemně zaznamenala, že? To celé jste už rozeslali, ale bude potřebné, když k tomu ještě něco doplním, takže později to celé – co už bylo rozeslané – vyměníte s tím, co k tomu bude teď ještě navíc doplněno.

Billy     Jistě, když myslíš …

Ptaah  Takže začněme, …

Novinky ohledně koronaviru, na co je třeba s rozumem dbát

Všechny následující údaje a doporučení odpovídají

výkladům a vysvětlením Plejare Ptaah

 

Pro informaci

Ptaah Poprvé vznikla v září roku 2002 v provincii Guangdong v jižní Číně epidemie SARS, která do té doby nebyla známa. Původce epidemie však nevykazoval žádné parazity, kteří jsou schopni se množit v buňkách hostitele, jako například Mycoplasma, resp. malinké bakterie třídy Mollicutes, které žijí aerobně až fakultativně anaerobně, jakož ani miniaturní Chlamydiaceae, resp. gram-negativní bakterie, což znamená, že nebyla přítomna bakteriální infekce, ale virová. Nejednalo se tedy o takové původce, kteří způsobují atypický zápal plic, respektive pneumonii, ale o virus. Z toho důvodu nebyla antibiotika podávaná nemocným účinná, což vedlo během 2 let k mnoha úmrtím, jejichž četnost dosáhla dle oficiálních údajů více jak 1000, ale ve skutečnosti jich bylo ještě mnohem více. Neznámý virus byl následně definován jako koronavirus rodu Coronaviridae, který v jedné tajné výzkumné laboratoři zmutoval z patogenu létajícího savce, resp. netopýra rodu vrápenců (Rhinolophidae), ačkoli se tvrdí, že původ patogenu není údajně znám, ale že může být pravděpodobně přenášen netopýry. Tento virus byl následně označen jako SARSem asociovaný koronavirus s názvem SARS-CoV, stručně ale jednoduše SARS, resp. významem zkratky je »těžký akutní respirační syndrom«. Ve skutečnosti to nebylo banální onemocnění, ale epidemie, která byla později označena za pandemii SARS.

Patogen byl přenášen převážně přímou nebo nepřímou kapénkovou infekcí, a sice prostřednictvím kapének z dechu, resp. aerosolu.

1. Mluvíme-li, vydechujeme z úst vlhkost a také nosem vypouštíme dech při mluvení jako velice jemnou mlhu kapének, resp. aerosol. Během tohoto procesu je však vydechovaný vzduch z úst a z nosu zviditelněn pouze v chladných dnech, nikoli v těch teplých, má nicméně tu vlastnost, že se za podmínek chladného vzduchu tento vydechovaný aerosol rozpíná do vzdálenosti půl metru a je následně blízko stojící osobou během rozhovoru vdechován, což v tomto smyslu vede ke kapénkové infekci.

2. V chladných dnech výdech z úst kondenzuje, oblak kapének z dechu, resp. oblak exspiračních kapének se zviditelňuje a vypadá ve vzduchu jako malé mlžné mraky z úst a nosu.

3. Kondenzující vydechovaný kapičkový dech se nevyskytuje pouze u lidí, ale také u zvířat a některé zvířeny.

4. Během výše uvedeného procesu, který – jak bylo vysvětleno – je viditelný jen za podmínek studeného vzduchu a nikoliv za teplých dnů, je třeba dbát toho, že tento proces probíhá, ač neviditelně i za podmínek teplého vzduchu, a právě tak se při hovoru rozpíná do okolí a je tedy blízko stojícími osobami rovněž vdechován.

5. Je třeba znovu zmínit, že dechový aerosol člověka, je patrný vždy tehdy, vstupuje-li teplý a vlhký dech z úst a nosu do studeného a vlhkého vnějšího prostředí. Důvod spočívá ve fyzikální vlastnosti vzduchu, neboť ten může absorbovat pouze určité množství vodní páry a zviditelnit ji. Také teplý vzduch pohlcuje vodu, dokonce více než studený vzduch, vlivem čehož se tento teplý vzduch vycházející z úst šíří dále – na rozdíl od šíření v chladném vzduchu – a navíc neviditelně, a to až do vzdálenosti přibližně dvou (2) metrů, který odpovídá nejzazší výdechové hranici, ovšem v závislosti na povětrnostních podmínkách to může být dál.

6. Dechový aerosol lidí má rovněž svou hmotnost, v závislosti na osobě a za podmínek 0°C, obsahuje metr krychlový přibližně 4,5 – 4,8 gramů, přičemž při 30°C je to přibližně 30 gramů. Dechový aerosol též nasycuje vzduch, v důsledku čehož může vzduch – dle své vlhkosti – absorbovat vlhkost z vyloučených kapének již pouze v omezené míře.

7. Jak se dechový aerosol stále dál ochlazuje, mění se pára z dechu takovým způsobem, že vznikají malé vydechované kapénky, které se vznášejí ve vzduchu a šíří se.

8.  Vydechovaný aerosol zviditelněný chladem závisí na jednu stranu na okolní teplotě, ale na stranu druhou i na vzdušné vlhkosti. Výdechový aerosol se může vytvořit a být zviditelněn jen za podmínek nízké teploty, a to pouze tehdy, pokud molekuly vodní páry obsažené ve vyloučeném dechu kondenzují tak rychle, že okamžitě krystalizují do podoby malé mlhy.

9. Infekci může způsobit rovněž kašel a kýchání infikovaných lidí nebo psů a koček, neboť domácí zvířata mohou koronaviry přenášet též. Ke kontaminaci vede i nepřímá cesta prostřednictvím kontaktní nebo otěrové virové infekce od objektů, povrchu těla nebo z potravin či z něčeho jiného, na čemž ulpěly infekční vydechované kapénky, pokud následně vstoupí do těla sliznicemi, např. ústy, nosem nebo mimo jiné očima. Rovněž může dojít k přenosu stolicí a jinými tělními exkrecemi, jakož i od infikovaných zvířat, zvířenou a domácími brouky, jako například šváby atd.

 

To vše platí i pro novou epidemii, a sice navzdory mnoha dalších tvrzení a fake news, které postrádají jakýkoliv reálný základ. K tomu budou v příští době, a v příchozím měsíci dubnu, v Evropě ve veřejných médiích rozšířené různé volně vymyšlené »zaručené zprávy«, které mají pojednávat ohledně koronaviru o údajném »pravdivém« vzniku, zveřejnění a o mnohých údajných okolnostech v Číně. V pravdě je ovšem všechno pouze senzační smyšlenka, lež a šalba bezohledných a velmi nepoctivých novinářů nenávistných vůči Číně, bažících po senzacích, nemajících svědomí, kteří chtějí svým prolhanými díly poštvat světové obyvatelstvo proti Číně, což už v polovině dubna povede k dotyčným obviněním, nenávistným tirádám, hrozbám a urážkám. Celý začátek toho budou »zaručené mediální zprávy« evropských žurnalistů vycházející ze šalby a klamu; zprávy, po celém širém světě vyvolají spiknutí a hrozbu vůči Číně.

Výskyt nyní zuřící koronavirové pandemie jsi již předpověděl v roce 1995 poté, co o ní i Quetzal v roce 1989 hovořil, což bylo tehdy písemně zachyceno, jako obvykle. A tato předpověď se, jak je zvykem, stala skutečností, přičemž už v polovině minulého roku 2019 se nakazil koronavirem první člověk při jednom testu v tajné laboratoři v důsledku neopatrnosti a ve Wu-chanu pak nakazil coronavirem další lidi, takže až do prosince vinou tohoto viru zemřelo více jak 240 osob. A to bylo v době, než byl vir objeven jinou osobou, která byla zatčena a obviněna z poštvávání národa, načež pak počátkem února 2020 na následky epidemie zemřela. Jinak znějící novinářská tvrzení a volně smyšlené prolhané rozhovory, že koronavirová epidemie byla různě předpovězena a varovalo se před ní už před 10–15 lety, nejsou nic jiného než lži a fake news. Totéž platí o lžích, že epidemie byla rozpoznána už v polovině listopadu 2019 a následně byla informována nejvyšší vláda Číny a Světová zdravotnická organizace. A co se týká počtu uvedených jmen údajně »zúčastněných« ze zdravotnictví a z úřadů, kteří se údajně v administrativách mají snažit mobilizovat nejvrchnější čínskou vládu – ta ovšem údajně nic nebrala vážně a údajně ignorovala veškeré soubory opatření k zamezení epidemie – tak i všechna tato tvrzení se rovnají jen pavučině lží. Ty se už brzy přemění v celosvětovou zlou spikleneckou teorii a v nenávist vůči Číně a jejímu obyvatelstvu, pokud ten nezodpovědný státní mocnář ve Spojených státech amerických bude obelhávat národ a bude Čínu pomlouvat.

Všechny ty vznikající fake news atd. ve věci údajných dřívějších znalostí koronavirové epidemie – že už prý byla rozpoznána počátkem listopadu 2019 a byla nahlášena úřadům a nejvyšší vládě Číny, ta na varování ale prý nereagovala a ani nepodnikla žádná opatření proti propuknutí epidemie – se rovnají jen a pouze prolhaným fake news, stavějících na spikleneckých teoriích. Skutečná fakta v této věci jsou ta, že úřady ve Wu-chanu byly na nákazu upozorněny teprve 8. prosince 2019 a ty ji pak nahlásily nejvrchnější vládě, ta ovšem nic nepodnikla. Jen tuto vinu lze přičíst na vrub čínské vládě, že po rozpoznání a uvědomění si šíření koronaviru se nechopila nutných a nezbytných opatření, a tím otevřela cestu chorobě a podpořila vznikající pandemii. To proto, že nezodpovědně ihned nepodnikla – jak už bylo řečeno - nezbytná opatření k zastavení již rozběhnutému šíření epidemie. Čínské úřady a vláda držely ovšem v tajnosti propuknutí a průběh epidemie, která se už tehdy znatelně musela zákonitě stát pandemií –, čímž se prohrála šance, aby se ještě zabránilo celosvětovému šíření choroby. A tato promeškaná šance bude mít jen v následujících dvou měsících za následek, že – jen to, co se uvede oficiálně –, po celém světě budou asi tři miliony lidí infikováni koronavirem, což bude ve skutečnosti 10,4x více. Až do konce dubna navíc dle oficiálních čísel na tuto epidemii asi 200 000 lidí zemře, přičemž ani tato oficiální čísla nebudou odpovídat pravdě, nýbrž dle našich velmi přesných a exaktních výpočtů na základě pohledů do budoucnosti to bude více jak 512 000 lidí. Takže oficiálně uváděné počty budou jen ty, které budou úřady a státní vůdci uvádět, ale celosvětový počet statisticky nezachycených případů bude mnohem vyšší, jak to už bylo od počátku epidemie, jak to je i dnes a zůstane i nadále. Vzniká to jednak v důsledku nepřesných hlášení a registrací a jednak proto, že mnoho vlád a zdravotních úřadů atd. skutečná čísla zamlčují či vědomě falšují a navíce také mnoho infekcí a z nich plynoucích úmrtí nebudou známá.

Tento nový koronavirus je další vývojovou mutací epidemie SARS, a nyní se rychle šíří po celé Zemi jako pandemie, což ovšem většina všech státních vůdců a WHO – nezodpovědných a svých úřadů neschopných – nerozeznává a nechce si uvědomit, což se týká i všech zdravotních organizací všech států, které to celé bagatelizují a nerozpoznávají tragédii, až nakonec bude příliš pozdě a vyžádá si to stále více mrtvých, jak se to stalo ve Wu-chanu už v polovině minulého roku, kdy epidemie začala a vyžádala si mnoho mrtvých, což ovšem nebylo rozpoznáno a známo, takže teď koronavirová pandemie řádí ve všech zemích světa.

 

Pravidla, která mají být dodržována

Stejně jako dříve je třeba se neustále vyhýbat zbytečnému riziku infekce, což znamená, že je třeba se vyhnout veškerému zbytečnému cestování s cílem dovolené a zábavy atd., a pokud je to možné, je třeba se vyhýbat letadlům, lodím, hromadné dopravě a davům všeho druhu. Heslem pro zdraví a bezpečnost je: Je lepší zůstat doma a vyhýbat se vnějším kontaktům, stejně jako neorganizovat rodinné akce jako jsou narozeninové oslavy atd., než se vystavit riziku infekce, nebo v případě již panující infekce, divoce šířit vir kolem sebe, a tak nesmyslně infikovat ostatní lidi.

 

Jak se projevuje infekce koronaviry resp.,

jaké se např. projevují symptomy,

když se vir Covid-19 stane akutním

Infekce koronavirem není u infikovaných lidí okamžitě patrná, neboť inkubační doba do propuknutí nemoci – navzdory chybným tvrzením pozemských lékařů – není jen 2 týdny dlouhá, ale leží v rozmezí 2 a 4 týdnů a dle informací Plejaren může dle okolností trvat až 3 měsíce, a to v závislosti na síle imunitního systému a dalších faktorech nakažené osoby, které mohou být nesmírně různé. Pokud Covid-19 propukne, prvními příznaky jsou obvykle mírné škrábání v krku, které zpočátku vyvolává mírné nutkání ke kašli, což je následováno pokašláváním a později kašlem. Později se přidá rovněž fluktuační horečka, což znamená, že je horečka někdy vyšší a někdy nižší, stejně jako celkový pocit nepohody, nebo nechutenství a jakmile symptomy zesílí, může dojít také k dušnosti a dalším symptomům, podobným např. chřipce. Covid-19 však není žádná chřipka ani nemá žádné chřipkové příznaky, jako jsou bolesti končetin atd. a není provázen běžným nachlazením s rýmou nebo ucpaným nosem a rýmou.

 

Proč přibývá i Evropanů, resp. příslušníků bílé rasy, a tedy nejen Asiatů, již onemocňují virem Covid-19

Od svého propuknutí ve městě Wu-chan v Číně – coby takříkajíc pokračující epidemie SARS – se způsob chování a působení koronaviru hodně změnil. Výrazně zagresivněl, a proto se šíří mnohem rychleji a silněji i v Evropě nejprve mezi staršími lidmi s oslabeným imunitním systémem v porovnání s mladými lidmi se silnějším imunitním systémem. To se ale rychle změní, takže se pak choroba přenese na mladší lidi, což si během příštích dvou měsíců vyžádá celosvětově na 200 000 obětí. Podle plejarische údajů bude zjevně nejprve chorobou těžce zasažena severní část Itálie, načež celá Evropa nezůstane poté ušetřena. Protože se virus stane choulostivě nakažlivější, proto bude aktuálně mutující koronavirus agresivnější, takže pandemii velmi rychle nezůstanou ušetřeny imunitní systémy lidí všech národů.

 

Jak dlouho bude koronavirus zuřit a lze doufat, že ustoupí, jakmile se venkovní teplota zvýší?

V současné době není možné odhadnout, jak dlouho zůstane koronavirus aktivní. Konstatovat však lze již to, že s rostoucí teplotou neslábne. Chřipka a některé další viry jsou citlivé na vyšší venkovní teploty, a proto mají tendenci se na jaře a v letních měsících stahovat, což znamená, že svou aktivitu snižují. V případě koronaviru hovoří pozorování proti této závislosti na teplotě, neboť agresivně působí nejen v chladnějších zónách naší planety, ale i v jihovýchodní Asii a např. v Austrálii a dalších teplých zemích, kde se šíří stejně rychle, jako u nás v Evropě. Lze proto odvodit, že je virus na klimatu nezávislý a že je tedy riziko infekce rovněž na klimatu nezávislé. Podle posouzení síly/intenzity koronaviru, která se v této podobě udrží dlouho, se lze domnívat, že se virus udrží po dlouhý čas a dle okolností to bude dva nebo tři roky a může přivodit mnoho zla. A protože virus není forma života, ale organická struktura, tak ho nelze zabít, nýbrž ochromit jen díky silnému imunitnímu systému, který se musí obzvláště proti viru posilovat vhodným medikamentem posilujícím sílu imunity. V principu se jedná u takovéhoto medikamentu o očkování, které se ovšem proti koronaviru musí vyzkoumat, pak otestovat a vyrobit, což je časově náročná věc a může trvat měsíce nebo roky.

 

Jak se virus přenáší a jaké je jeho existenční trvání

mimo lidské tělo?

Proti koronaviru, který »nežije«, ale pouze jednoduše »existuje« coby organická struktura, není žádná speciální terapie, takže lze prozatím provádět jen mimořádná preventivní opatření proti nákaze a vlně onemocnění. Koronavirus se šíří kapénky, resp. kapénkovou infekcí, a sice obzvláště při vydechování z úst, ale i přes ruce a napadené plochy, kterých se člověk často dotýká. Vir se může přenášet např. přes kliky od dveří, zvonky, noční stolky, záchody a další předměty z kovu či umělé hmoty atd., které jsou v přímém kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem.

V průměru překoná koronavirus až pět dní – přičemž je to v závislosti na okolí i déle, jak je uvedeno níže. Při normální pokojové teplotě a na površích různých materiálů překoná až devět dní, a přitom zůstane plně infekční. Z toho také plyne, že se existenční doba viru stupňuje při chladu a při vysoké vlhkosti. Na rozdíl od bezpočtu jiných virů, u kterých je doba jejich existence známá jen v málo případech, tak v případě koronaviru je v současné době jeho doba existence známá! Dokáže zůstat aktivní za jistých okolností, i mimo lidské tělo, nejen několik málo hodin – jako je to v případě jiných virů – ale dokonce mnoho hodin a při výhodných podmínkách i dnů.

Jak bylo vysvětleno, virus je šířen kapénkami infikovaných osob, což jsou ty, které jsou vylučovány z úst a nosu lidí ve formě vydechovaného aerosolu pokud pokašlávají a mluví. Ty se pak přenáší na krátké vzdálenosti vzduchem na jiné lidi, kteří to vdechnou, ale dosedá to vše i na oblečení a ruce atd., a tak to infikuje další lidi. Vir se může usadit i na potravinách – jako na rozkrájené ovoce a zeleninu – a na libovolné povrchy, kde se, jak už bylo na začátku řečeno, může udržet dlouhou dobu aktivní dříve, než pak konečně ochabne a odejde. Je tedy naprosto možné, že se člověk může nakazit už tím, že se dotkne oblečení či těla infikovaného člověka a přenese si vir z jeho oděvu na sebe, anebo že sní např. ovoce či něco jiného, co bylo předtím kontaminováno kapénkami infikované osoby. Pokud dojde k infikování oblečení, pak nestačí, aby se přes noc volně pověsilo někde venku, neboť v něm vir dokáže zůstat dlouho aktivní, ale je nutné ho důkladně vyprat, aby virus zaručeně pozbyl své existence.

V principu je třeba dbát na dodržování minimálního odstupu k dalším lidem 1,5 metru, ale správně je nutno dodržovat dva (2) či dokonce tři (3) metry. Rozumné je také nikomu nepodávat ruku při pozdravu atd. a mýt si pravidelně ruce vhodným přírodním mýdlem, pokud se nelze vyvarovat dotyku nějakého jiného člověka, anebo když se ve veřejných prostorech člověk musí dotýkat např. klik od dveří, madel atd. Namísto užívání veřejné dopravy je žádoucí, pokud je to možné, jet vlastním autem a v něm pravidelně desinfikovat např. dveřní kliky a volant. Nemělo by se využívat chemických prostředků na mytí rukou, ani chemických desinfekčních prostředků, neboť jsou škodlivé vůči pokožce a navíc vnikají póry rukou do organizmu a způsobují choroby a onemocnění.

Dále je nutno říct, že desinfikování rukou chemickými přípravky není jen jednoduše zdraví škodlivé, ale už po krátké době se dostavuje těžká otrava desinfekčními přípravky – pokud se několikrát každý den opakovaně desinfikují ruce těmito jedovatými prostředky, načež to negativně ovlivní celý organizmus. Kromě těžkého organického utrpení a onemocnění se tím mohou vyvolat nepříjemné a dokonce těžké závratě, nejistota v chůzi, poškození myšlenkovo-pocitové-psychiky, a může vzniknout i nevolnost, poškození zraku, neurologická onemocnění a poruchy chování atd., které dle okolností mohu trvat celoživotně.

 

Jak lze nejlépe podpořit vlastní imunitní systém,

může vitamín C zabránit infekcím a nemocem, a může po uzdravení se z koronaviru vzniknout imunita?

Pouhý příjem dodatečného množství vitamínu C nestačí k tomu, aby se imunitní systém udržoval v dostatečné aktivitě. Za účelem posílení a podpoření imunitního systému jsou v podstatě nezbytné zdravá strava, dodávající energii a sílu, a všeobecně dobré zdraví. Kromě vitamínu C jsou nepostradatelné ještě další vitamíny, stopové prvky a minerální látky, jako např. zinek, vitamin B12, vitamin E atd., tedy různé biotické látky. Je proto dle okolností prospěšné – totiž dle stravy – vedle zdravého a dobře vybraného stravování pobírat pravidelně i nějaký dobrý multivitaminový přípravek nebo jednotlivé nutné látky, a sice přinejmenším ve dvojnásobné dávce, než jakou doporučují výrobci. Žel, všechny na trhu dostupné doplňky stravy jsou silně poddávkované, což je známo i nám, neboť se i v tomto ohledu snažíme dobírat poznatků.

Zdvojené dávkování multivitaminového doplňku stravy je dle našich poznatků zpravidla nejen nezávadné, ale pro pozemšťany prospěšné, neboť se jim normální stravou nedostává dostatečné množství biotických látek.

Tím, že člověk přijímá vitamín C a multivitaminové přípravky, nelze ovšem zabránit případné nákaze virem; to není možné, i když tyto vitamíny posilují imunitní systém a různé orgány a tělesné funkce. V principu lze zabránit infekci viry, bakteriemi a rozličnými mikroorganizmy jen striktním dodržováním určitých obezřetných pravidel, opatření a způsobů chování.

V podstatě může zkolabovat i ten nejsilnější imunitní systém, a sice tehdy, je-li napaden nebezpečnými choroboplodnými zárodky vyvolávající šokující účinek a celý systém ochromí, což je opět fakt, který je celému pozemskému lékařskému světu neznámý, stejně jako skutečnost, že organizmus jistých lidí se z koronaviru může uzdravit, ale tím nevzniká imunita, jelikož se vyvíjí kómatický impulz, který navzdory uzdravení přesto nadále existuje, v důsledku čehož se může onemocnění opět obnovit, což ovšem neodpovídá reaktivaci, nýbrž dalšímu pokračování nemoci plynoucí z kómatického impulzu.