2. kontakt

Pondělí, 3. února 1975, 22:10
Semjase
 1. Po mém prvním pokusu jsi mne přivedl v úžas, neboť tvoje schopnost přijímat mé myšlenky byla mnohem větší, než jsme počítali.
 2. Vlastně bychom u tebe na překvapení měli být již dávno zvyklí, protože jsi v průběhu let stále znovu dokazoval, že myslíš velmi dalekosáhle.
 3. Ačkoliv jsou tvé myšlenkové pochody často velmi extrémní, vystihují podstatu věci a nalézají řešení problémů, jež jsou pro tvé současníky neřešitelné.
 4. Vlastně jsi mě přivedl v údiv už při mé první návštěvě, protože jsi mlčel a na nic ses neptal, když jsem ti podávala různá vysvětlení.
 5. Při tom mám na mysli mé vysvětlení o prostoru, času a nulovém času.
 6. Přinejmenším zde jsem si myslela, že bys mohl mít nějakou otázku.
 7. Potom jsem si však dovolila pátrat ve tvých myšlenkách a shledala, že jsi skutečně žádnou otázku neměl, protože jsi mému výkladu rozuměl – dokonce více, než jsem ti řekla.
 8. I pro mě samotnou je způsob tvého myšlení ohledně duchovních a materiálních směrů ohromující a fenomenální, což jsem ještě nezjistila u žádného pozemšťana.
 9. Dosud byli všichni vědoucí a schopní myšlení pouze v jednom či maximálně ve třech směrech, zatímco ty jsi schopen myslet všemi libovolnými způsoby.
 10. Skutečně jen stěží jsi za námi v něčem pozadu, odhlédnu-li od vědomostí, které nazýváš knižními nebo školními vědomostmi.
 11. Jak ty sám stále říkáš, tak ale tento druh vědomostí není příliš důležitý, neboť rozhodující jsou pouze duchovní vědomosti a duchovní moudrost, jak jsi již dávno poznal.
 12. A ty jsi ve svém vědění opravdu veliký; v tom za námi nejsi pozadu – právě naopak.
 
Billy: Přivádíš mě do rozpaků, Semjase. Všechno se dnes u tebe zdá být postavené pouze na chvále a na lichotkách. To nemám rád, protože mi to připadá primitivní. Nech toho tedy, prosím.