804. kontakt

Rozhovor mezi Quetzal z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

 

Osmistý čtvrtý kontakt

Sobota, 21. května 2022, 3.11 hod.

Kontakt v plném znění v PDF

Quetzal   Tak tady už přicházíš. Buď pozdraven, Eduarde, můj příteli.

Billy   Ahoj, Quetzal, vítám tě a také zdravím. Ano, jsem tu rychle, protože jsem ležel a byl vzhůru. Nečekal jsem ovšem speciálně na tebe, protože jsem přece nevěděl, že přijdeš ty. Také jsem si nemyslel, že sem někdo z vás přijde tak rychle.

Quetzal   Jelikož mám momentálně na 3 hodiny volno, byl jsem požádán, abych vyhověl tvému volání, neboť ty nevoláš jednoduše jen tak, když se nevyskytuje nic, co je pro tebe naléhavé.

Billy   To máš pravdu, neboť se skutečně vyskytlo něco, co mi pomalu dělá starosti. Podívej se semhle, to je nový dopis, který mi byl včera doručen ranní poštou. Jedná se o pokračování toho, co jste již objasnili, totiž o další psaní, které pochází od ... ... z Ukrajiny. Zjevně si dotyční nepřejí, aby byly ty dopisy podávány na Ukrajině, ale jsou posílány jiným osobám v jiných zemích a ty je pak zasílají mně nebo FIGU. Nyní přišlo již třetí psaní, které je určeno mé osobě; proto jsem vás volal. Ten první dopis – jehož správnost a pravost jste objasnili, stejně jako identitu toho muže, který jej napsal – jsem následně zničil, jelikož jste to tak chtěli. Ten druhý dopis – stejně jako ten první – nebyl podán na ukrajinské poště, nýbrž v Německu, a sice, podle poštovního razítka, v Berlíně, odkud mi byl zaslán. Byl adresován FIGU, ale určen mé osobě. To se stalo začátkem týdne; ten dopis jsem pak položil na svůj psací stůl, odkud jste si jej vyzvedli. Opět jste zjistili, že ten dopis byl pravý, stejně jako podpis muže, který jej napsal. Také dodatečné podpisy těch dalších osob byly pravé, tedy těch spolupodepisovatelů. Proto tu byla včera ráno i Florena, z čehož vyplynulo, že jsem na udanou adresu napsal krátký dopis, který si Florena pak vzala a postarala se o to, aby dospěl tam, kam byl právě určen. Jasně a zřetelně jsem v něm psal, že se do této věci nebudu vměšovat, že se v žádném ohledu politicky neangažuji a že ani nemohu udělit žádnou radu, co a jak je třeba činit ohledně prezidenta Zelenského, neboť se celé věci naprosto zdržuji a nechci s ní mít nic společného.

Nuže, včera ale přišel opět jeden dopis, tentokrát dokonce doporučeně, načež jsem o tom informoval Bernadette, která rychle vypátrala, že to psaní bylo podáno v Rakousku, poblíž hranice s Českem, a sice 17. května. A tento dopis ti chci nyní ukázat, dopis, v němž je i Bruni prošena o to, aby zavolala na udané telefonní číslo, jelikož pisatele zřejmě osobně znala a on byl v dřívější době několikrát ve Středisku, takže je patrně také informován o vašem kontaktu se mnou. Každopádně to tak stojí v tomto dopise, stejně jako to, že se k němu připojily i další osoby, které sledují na internetu vše, co FIGU zveřejňuje, ale nemohou o tom otevřeně mluvit. A jelikož vědí, že otevřeně, bez obalu a přímo šířím informace, obracejí se na mě, přičemž Bruni má být zřejmě prostřednicí mezi ... ... a mojí osobou. On přece nemůže vědět, že Bruni mezitím již zemřela.

Quetzal   Tak mě nech si ten dopis přečíst ...

Billy   Samozřejmě, tady, to je on.

Quetzal   Aha, je opatřen razítkem ze 17. května, byl podán v S..., v Rakousku. Toto je zřejmě časový údaj, 9.40 hod. Ten dopis je určen tobě osobně, avšak není adresován »Billymu«, nýbrž E. Meierovi. Ale nechej mě nyní, abych si jej přečetl ...

To je skutečně podivuhodné – – –, ta důvěra, která se do tebe vkládá – – To je skutečně neobvyklé. Že tyto osoby uvádějí svá celá jména, to je vskutku velmi – – nuže, tihle lidé – – já skutečně nevím, co na to mám říct.

Billy   Že mi natolik důvěřují, to také nedokážu pochopit. Zda možná Bruni tehdy ... já nevím. Je to jednoduše tak – – podivuhodné, jak říkáš. To celé je pro ně přece tak nebezpečné, protože oni v ... toto Zelenskému ... Tomu skutečně nerozumím.

Quetzal   Také to, co ty osoby tady píšou, nedokážu pochopit – – – musejí být skutečně v závažném konfliktu se svým svědomím, jinak si jejich jednání ohledně tohoto psaní neumím představit. A ta důvěra, kterou ti tím projevují, ta z mého pohledu plyne z více než jen zásadní, důvěrné jistoty, která každou pochybnost od počátku odsuzuje jako nicotnou lež.

Billy   Rád bych pomohl, ale skutečně to udělat nemohu. Fakticky bych tím zradil sebe samého a udělal něco, co by leželo zcela mimo rámec, který jsem po celý svůj život ještě nikdy nepřekročil, a ani nikdy nepřekročím.

Quetzal   Osobní rozhovor (...)

Billy   To by bylo sice správné, ale nevěřím, že by to bylo možné.

Quetzal   Ty přece stále říkáš, že má člověk myslet a vidět možnosti, které se mu otevírají.

Billy   Ano, ale někdy jsou právě tak schované, že je člověk stěží najde.

Quetzal   Právě – stěží. Někdy to potřebuje právě delší čas.

Billy   Ano, máš zřejmě pravdu, ale ani přesto nemohu nic udělat pro to, aby se vyřešil problém, který tihle lidé mají. Musejí fakticky sami myslet v tom směru, co musejí udělat, a sice cestou, která bude pro ně schůdná. Více k tomu nemohu povědět. Možná že čas ukáže, co se má dít, to se těm lidem prokáže. Vezmi si každopádně ten dopis a ofoť si jej, abych jej mohl následně zničit. To poslední psaní a to ze včerejška si ale uchovám v paměti a pouze ten dopis pak zlikviduji. Skutečně by nebylo dobré, kdyby ty dopisy zůstaly zachovány.

Quetzal   To by skutečně nebylo dobré. Jak si ale myslím (...)

Billy   To bude jistě iluzorní.

Quetzal   Uvidíme. Možná že (...)

Billy   Přirozeně, svět je přece plný zázraků.

Quetzal   Někdy (...)

Billy   Ano, já vím (...)

Quetzal   Pak bych chtěl teď odejít, neboť mám ještě nějaké věci na práci. Žij blaze, můj příteli.

Billy   Na shledanou, Quetzal.