786. kontakt

Rozhovor mezi Quetzal z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

Sedmistý šestaosmdesátý kontakt

úterý, 23. listopadu 2021, 7.23 hod.

 

Quetzal   Ahoj, můj příteli, jsem tady již v této časné hodině. Minulou noc jsi mě volal prostřednictvím Florena, a jelikož jsem chtěl beztak přijít, tak jsem již zde.

Billy   Máš štěstí, můj synu, neboť jsem tady chtěl být asi až za 30 minut. Ale vítej v mém domě – ahoj. Očekával jsem tě, ano, avšak až večer.

Kontakt v plném znění v PDF

 

Nacistické metody při vynucované vakcinaci

Výňatek ze 786. kontaktu, z úterý, 23. listopadu 2021

 

Billy   ... ale musí to být právě řečeno, neboť populace mají vědět, jaká jsou skutečná fakta – i když je berou na vědomí pouze kruhy, které se o ně právě zajímají.

Quetzal   Zájem by ale měl být obsáhlejší. Když se zamyslím nad všemi těmi machinačními, falešnými vyhláškami, které vydávají státní představitelé různých států, tak vidím, že jim schází rozum a zdravý úsudek. Jsou totiž neschopní koronavirovou situaci správně posoudit, a tudíž svému národu, jejž mají ze své pozice vést, nenařizují správná opatření. V tomto ohledu musím přiznat, že se to dalece vymyká mému chápání.

Billy   Ano, to dokážu pochopit. Ptaah o tom již nechtěl hovořit, nicméně Bermunda mi sdělila, že se k tomu ve vašem kruhu vyjadřoval a byl rozzloben z toho, že jsou vládní mocenští činitelé na Zemi tak hloupí a omezení, že nevidí a nechápou kroky, jež by musely být správně učiněny. Nicméně se tážu sám sebe, jak by měli tihle idioti tyto kroky učinit, když nečtou to, co Ptaah říká?

Quetzal   Částečně jsou jim ale tyto informace donášeny, jak vím.

Billy   Je to ovšem neplodné, což dokazují vládní mocenští činitelé v Rakousku, kteří chtějí přinejmenším od února 2022 donutit všechny obyvatele své země k tomu, aby se nechali naočkovat těmi nevhodnými očkovacími látkami. Zamýšlí tak učinit navzdory všem známým případům, resp. navzdory varováním, že budou lidé kvůli tomu umírat a trpět závažnými vedlejšími účinky, které budou mnohým lidem zatěžovat a poškozovat zdraví, někdy až po sám jejich skon. V tomto ohledu mi stále telefonují poškození lidé nebo mně různé osoby posílají e-maily, v nichž si stěžují, jak špatně se jim daří, poté co se nechali oočkovat. Oproti tomu lidé, kteří se nechali oočkovat a netrpěli žádnými vedlejšími účinky, měli zjevně pouhé štěstí. To ale není divu, když se zamyslím nad tím, co povídali Ptaah a Bermunda o tom, že někdy byla jako údajná »očkovací látka« aplikována právě jen destilovaná voda a roztok kuchyňské soli a že si tímto podvodem někteří »vydělali« velmi mnoho peněz. Z toho důvodu existuje závratný počet těch, kteří se pokládají za imunní proti nákaze koronaviru, aniž by však ve skutečnosti imunní byli, neboť jim byla právě vpíchnuta neužitečná destilovaná voda nebo právě roztok kuchyňské soli. Situaci nezlepšují ani falešné očkovací průkazy a milióny očkovacích pasů, které se hromadně prodávají a které jsou tak perfektně zfalšované, že je nelze odhalit, jak plyne z údajů Bermunda a Ptaah.

Quetzal   Státní činitelé a všemu přikyvující národy se v ničem nepoučili z nacistických metod minulé světové války, neboť dělají přesně to, co dělali i nacisté. Používají velmi zlovolné donucovací metody, jimiž olupují lid o svobodu a které se shodují s těmi, jaké uplatňovali i nacisté, a jde tedy o to, že budou trestáni lidé, kteří se nebudou podvolovat nátlakovým, donucovacím opatřením, která národu upírají svobodu. Je to zvláštní, už i tehdejší nacistický vůdce, Adolf Hitler, pocházel z Rakouska. Narodil se sice 20. dubna 1889 ve městě Braunau na Innu (též Brunov na Innu), avšak svoji nekalou činnost spustit vlastně ve Vídni, jak vím. Své zvrhlé konání a chování však potom uskutečňoval v Německu a vedl pozemské lidstvo do katastrofy světové války. Své skutky vykonával s pomocí lidu, který mu s jásotem přitakával, slepě mu věřil a na celé pohromě se bezmyšlenkovitě spolupodílel, což si nakonec vyžádalo milióny lidských životů. Většina národa sama nemyslela, a byla tedy hloupá, což byl žel rozšířený jev, jaký je stejnou měrou rozšířený i dnes. Ohledně ohlášeného nuceného očkování vypadá situace stejně, jako vypadala i ta, která tehdy vedla ke světová válce a v níž byla pominuta a ignorována menšina těch, kteří skutečně samostatně přemýšleli, a kteří tedy nesouhlasili s většinou národa, která se nerozvážně a hloupě zastávala tohoto Adolfa Hitlera, věřila mu a následovala jeho pochopy.

Billy   Ano, tak tomu vskutku bylo, a to nejen v Německu a Rakousku, ale i v případě nacistických zastánců ve Švýcarsku, neboť jsme ve své zemi měli lidi, kteří s Hitlerem souhlasili; to jsem sám zažil v našem sousedství, a jako šestiletý jsem také viděl, že na obytných stěnách visely obrazy s namalovanými hákovými kříži. Dokonce i ve vládě jsme měli zrádce, kteří s Hitlerem koketovali. Současně popravčí komanda střílela jiné Švýcary jako vlastizrádce, nebo dokonce i proto, že údajně oloupili svého kamaráda. U jezera Katzensee jsem sám viděl jednu popravu, kterou vykonala vojenská policie, vzpomínám si, že o ní hovořil můj kmotříček. Bylo mi ovšem pověděno, že v tomto případě měl být skutečně popraven vlastizrádce, což později potvrdil Sfath – ten muž se jmenoval Göbel nebo nějak podobně, už to nevím přesně. Moje paměť právě již řadu let kolísá, a tudíž si vzpomínám jednou na to, jednou více na ono. Nestrávil jsem právě svá léta jen tady na Zemi, nicméně ještě přesně vím, že tehdy mi bylo před 3 měsíci 6 let a že jsem byl u svého kmotra, své tety Marty a svého bratrance Waltiho v Regensdorfu na prázdninách, kde jsem se pak seznámil i s Elsi Moserovou; tehdy bylo zrovna jaro roku 1943, to si ještě přesně vybavuji. V deštivém počasí jsme se, můj »kmotříček« Alfred Flückiger – který tehdy pracoval v regensdorfském vězení se zvýšenou ostrahou jako hlídač – a já, plížili na místo popravy u jezera Katzensee a mohli vše pozorovat. Můj kmotříček – kterého jsem měl i bez křtu, a který byl tudíž mým kmotrem, avšak nikoliv kmotrem křestním, neboť já jsem pokřtěný nebyl – znal dobu popravy a chtěl se na ni podívat. Vzal mě s sebou, jelikož potřeboval mít v záloze nějakou výmluvu, kdybychom byli přistiženi, pak by totiž řekl, že jsme se my dva již časného rána vydali na procházku – každopádně si to dnes myslím. Vojáci celé okolí zabezpečili tak mizerně, že jsme se my dva mohli nepozorovaně připlížit a pozorovat vše, co se odehrávalo v té malé jámě, v níž byl právě ten muž zastřelen.

I dnes máme ve Švýcarsku četné lidi, kteří – jako tehdy nacističtí zastánci – chtějí druhé sužovat donucovacími opatřeními, jenže tentokrát se jedná o nucenou vakcinaci proti koronavirové nákaze. Jak to chtějí vládní činitelé v Rakousku praktikovat, to je mi záhadou, avšak také v Německu, Švýcarsku a ostatních zemích existují podobní živlové, kteří se již ohánějí takovýmito nápady a hrozí nuceným očkováním. A je patrně životu nebezpečné tyto věci říkat, neboť tehdy, v únoru 1942, jsem viděl, jak na popravním lešení popravili Sophii Schollovou a její názorové spřízněnce, jelikož říkali to, co si mysleli a viděli, a tudíž se něco takového může stát i ve Švýcarsku – jen právě jiným způsobem. Přinejmenším úřady si neberou servítky, pokud jde o to mě sveřepě obtěžovat, což se opět prokázalo před několika měsíci, kdy jela kolem policie, aby se podívala, zda ten Američan, který u nás bydlel po dobu 3 měsíců, skutečně odjel, jelikož mu vypršelo vízum. Od té doby se v USA na švýcarském velvyslanectví marně pokouší obdržet povolení k pobytu ve Švýcarsku. Úřad jej pomocí všech možných výmluv opakovaně odbývá a odkazuje na pozdější dobu, jelikož jeho pracovníci jsou údajně tak zahlceni, že nestíhají řádně vyřizovat svoji práci.

Když se zamyslím nad tím vším, co se tehdy nepřístojně dělo v Německu a po celém světě – tedy právě vlivem světové války – a co se se Hitlerovi a jeho pobočníkům nezamlouvalo, jako právě to, že Sophie Schollová šířila letáky proti nacistickému režimu, načež se dostala do víru a mašinérie režimu, tak dospívám k závěru, že by se něco podobného mohlo stát i mně, jenže právě jiným způsobem, neboť já jsem přece člověk, který říká, co si myslí. A proto je tomu ještě i dnes tak, že různí lidé, kterým se nehodí do krámu, že nemlčím, a že jsem navíc ve spojení s vámi, postupují proti mě nacistickými metodami. Mimoto se pokoušejí s týmiž nacistickými manýry prorazit se svojí nucenou vakcinací národa ve vztahu ke koronavirové pandemii, a tudíž tíhnou k tomu prosazovat vše násilím, jako to dělali tehdejší nacisté.

Takzvaná 2. světová válka – která byla ve skutečnosti 3. světovou válkou, jelikož ta první byla vedena již mezi lety 1756 až 1763 – si následně vyžádala mnoho miliónů mrtvých. Ve světové válce vedené mezi lety 1939 až 1945 zabíjeli, vraždili a masakrovali v koncentračních táborech nacisté a slepě vazalští němečtí vojáci kromě zločinců (o čemž nebyly do dnešního dne uvedeny ve známost vůbec žádné informace, nebo jen nemnohé) hlavně židovské věřící, jakož i nevinné ženy, děti a muže. A to kromě miliónů dalších nevinných lidí po celém světě. Skutečnost, že i soukromé osoby zrazovaly četné židovské věřící, nebo je dokonce samy zavraždily, byla dodnes zamlčována a nevešla nikdy ve známost. I to jsem spolu se Sfath několikrát viděl a pozoroval na vlastní oči, stejně jako to, jak byli lidé stříleni před otevřenými a hlubokými hroby, do nichž následně padali. Bylo to skutečně úděsné, stejně jako fakt, že mnozí z těch, kteří se zřítili do hrobu, nebyli mrtví, takže byli následně zaživa pohřbeni, když byly hroby zasypány. To celé jsem mohl tehdy se Sfath pozorovat z jeho vesmírné lodi, a na to, co jsem viděl, nikdy nezapomenu.

Nacistické metody vypadají dnes ovšem jinak a zaměřují se na nucené očkování, ačkoliv očkovací látky nejsou vyzrálé a dostatečně prověřené, resp. dostatečně otestované, což si žádá i lidské životy a způsobuje dlouholeté nebo doživotní zdravotní škody a nevýhody. Kdyby tomu bylo jinak, tedy kdyby vakcíny skutečně byly vyrobeny jako léčivo po dlouhodobých a celá léta trvajících testech a prověrkách, což by zaručovalo jejich značnou bezpečnost, tak by ochota všech národů k očkování vypadala také zcela jinak, a sice dosti pozitivně. Velmi, velmi mnozí z těch, kteří od roku 2020 reagovali negativně, by neváhali se nechat oočkovat, neboť kdyby si mohli být v zásadní míře jisti, že na základě vakcinace nebudou hazardovat se svým životem a že nebudou muset po jeho zbytek chodit světem jako churaví mrzáci nebo jiní ochořelci, tak by se oočkovat nechali. Jelikož však byly očkovací látky po vypuknutí nákazy jednoduše vrženy na trh, aniž by byly otestované a prověřené, a jelikož se z nich vyklubaly nebezpečné, zčásti smrtící a zdraví škodlivé produkty, vyvstal v myslících částech národů rychle odpor proti nim. Ani nová vlna, která v současnosti vládne a která bude ještě horší, nezmění nic na nadcházející koronavirové katastrofě, neboť celá situace bude – jak jsem uváděl již dříve – eskalovat, přičemž pouze v severní části Evropy, právě v Německu, vystoupá počet mrtvých rychle a hodně přes 100 000. Tohoto vývoje nebude ušetřeno ani Švýcarsko a ani všechny ostatní evropské země, a to ani ve vztahu k nové mutaci, která se již v nejbližší době projeví v Jihoafrické republice a bude přenesena do Evropy. Avšak od nynějška budou znovu hlásit vysoké počty obětí ve spojitosti s koronavirovou nákazou i četné další země po celém světě, neboť kvůli neschopnosti vládních představitelů, kteří nepodnikají správné kroky, bude celá situace ještě výrazně horší, než byla doposud. Avšak všechna varování, která člověk křičí do světa, nepřinášejí žádné plody, neboť vládní činitelé chtějí všechno vědět nejlépe a dělají pravý opak toho, co by se muselo učinit. Z toho důvodu své vlastní selhání na plné čáře svalují na neočkované, jimž vyčítají nový výskyt a nové šíření nákazy a využívají bez rozpaků starotradiční nacistické metody ve víře, že tak nákazu zvládnou – ta sice časem jistě odezní, avšak bude existovat po veškerou budoucnost. Kvůli naprostému selhání vládních činitelů – kteří již od nepaměti stále jednají chybně, jelikož coby vládní neschopníci nejsou dostatečně chytří, ale mají jen velkou hubu – budou až do vzdálené budoucnosti umírat četní pozemšťané, a to nejen vinou dalších nákaz, jež budou nevyhnutelně přicházet v důsledku stále více se vzmáhajícího přelidnění, nýbrž i vinou válek, které budou neschopní a mocichtiví vládní činitelé rozpoutávat. Mimoto existuje faktor nejistoty ohledně toho, co podniknou ti cizinci (nepozemšťané; pozn. překl.), jimž se chce Pentagon v USA nově dostat na kůži pomocí nového programu »Task force«[1], jak mi nedávno sdělil Ptaah. Projekt »Modrá kniha« (»Bluebook«) byl přece pouhým začátkem celé věci, na níž se podílel i Mr. Weaver, Waever nebo Wever, jeho přesné jméno si již nevybavuji, s nímž jsem se seznámil spolu se Semjase a který nám pak i sdělil, že musí říkat pravý opak toho, co odpovídalo faktické skutečnosti a pravdě. Je mu prý zapovězeno mluvit a nesmí říkat skutečnou pravdu.

Nu ano, tak tomu je, a nyní dospěla situace tak daleko jako tehdy, jak uvádíš, takže mají být, jako v minulé světové válce, uplatněny nacistické metody, přičemž všichni ti křiklouni a nemyslící jedinci, resp. hlupáci, neodpovědně, bez okolků a zjevně i se zakaleným vědomím – jak by tomu mohlo být jinak – hlasitě vyjí a skučí své ANO a ROZHODNĚ ve vztahu k požadavkům vlády. A toto se děje nejen v Rakousku, nýbrž už i v Německu, ale dokonce i ve Švýcarsku, kde je podníceno související hlasování, které má proběhnout 28. listopadu a které budou schvalovat všichni hloupí, na vládě otrocky závislí a sami nemyslísí živlové. To vše se ale bude vzmáhat v mnoha dalších zemích, což nepovede k dobrému konci.

Quetzal   Všechny takovéto správné informace by musely být oznámeny státním činitelům a většině národů, které jsou na nich vazalsky a slepě závislé. Mimoto těch 24 útoků, jež byly spáchány na tvoji osobu, dokazuje, že pro jisté lidi nejsi pohodlný, a proto jsem ...

Billy   Ano, to bylo doposud účinné. Ale hloupost vládních činitelů a většiny národů je mocnější, což nepřipouští, aby se stalo něco takového, tedy že by např. naše rozhovory byly přihrány vládním představitelům a jejich slepým a nemyslícím přívržencům. To je ...

Quetzal   To vyžaduje odvahu, kterou však mají pouze nemnozí.

Billy   Žel. – To, o čem hovoříme, se dostává do rukou pouze těch, kteří čtou naše internetové stránky.

Quetzal   To souhlasí, ale v tomto případě existují zájemci, kteří by v dané věci mohli vyvinout svoji iniciativu a zaslat pověřeným činitelům tyto informace.

Billy   To souhlasí, avšak dovolím si zpochybnit to, že by to vše následně četli, skutečně promysleli, oslovili svůj rozum a zdravý úsudek, a jednali tedy následně lépe a rozumněji. Nakonec musí každý člověk sám vědět, co dělá a co si chce dovolit, avšak tohoto uvědomění vládní činitelé a jejich hloupí zastánci nejsou schopni, jelikož právě nejsou s to rozvíjet jasné myšlenky. Žel existuje pouze málo vládních představitelů a občanů národů, kteří jsou z takového těsta, že by dokázali jasně myslet, neboť ve skutečnosti místo toho pouze věří, že myslí. A že právě otvírám svá ústa a hovořím o tom, co by mělo být, to se jim vůbec nezamlouvá, a proto se pokoušejí mě sprovodit ze světa.

Jsem vzdálen toho, abych pozemšťanům radil, co mají dělat s ohledem na vládní vyhlášky, neboť jim neradím – stejně jako vy sami – ani to, ani ono, nicméně věci, které jsou nebo by byly správné, mohou být i přesto vyřčeny, a to i tehdy, když se nezakládají na žádné radě. Radění se skutečně zdržuji, stejně jako i vy, neboť každý člověk se musí sám rozhodnout, co chce, nebo nechce činit, a co pro sebe považuje, nebo nepovažuje za správné. To vše by ale muselo vypadat tak, aby člověk skutečně a opravdově přemýšlel o vznikajících věcech a aby jednoduše věřivě nečinil to, co mu předžvýkávají ostatní a co rozšiřují jako své správné či chybné mínění, jako svá nařízení, své vyhlášky či své donucovací, nátlakové prostředky atd. Neexistuje jednoduše nic, co by nahrazovalo pravlastní myšlení, správné rozhodování a z něj plynoucí, kvalitní jednání a chování – zejména tyto věci nemůže nahrazovat víra v něco či na něco, co hovoří proti veškeré logice, kterou může člověk rozeznat a následovat pouze na základě svého rozumu a zdravého úsudku. Proto ani nemohu udílet rady ohledně toho, co má, nebo nemá nyní jednotlivec osobně dělat po stránce své vlastní bezpečnosti a svého vlastního zdraví, pokud jde koronavirovou nákazu. Mohu pouze podotknout to, co k tomu povídá rozum a zdravý úsudek, tedy že musí každý člověk sám, na základě své vlastní povinnosti, využívat své pravlastní myšlení, rozhodování a jednání, aby chránil sebe samého a všechny své spolubližní a jednal správně. To v případě koronavirové nákazy znamená, že musí dbát o to, aby správně nosil vhodnou a kvalitní respirační roušku třídy FFP2 a aby zachovával nezbytné, dostatečné odstupy při svých stycích s ostatními. Toto je a zůstává jedinou věcí, kterou však nelze chápat jako radu, nýbrž jako platnou povinnost, kterou si člověk sám ukládá, aby chránil zdraví sebe samého i svých spolubližních.

Quetzal   Je jednoduše obdivuhodné, jak precizně a výstižně dokážeš pokaždé vše povědět a vyložit. Skutečně to shledávám záviděníhodným.

Billy   Promiň prosím, ale to není nic zvláštního, neboť u Sfath jsem se učil tomu, že člověk, který musí někomu něco povědět nebo vysvětlit, to má činit takovým způsobem, aby tomu jeho posluchač porozuměl, který se jej také může dotazovat, když se vyskytne něco, co eventuálně nedokáže správně pochopit nebo myšlenkově rozvést. K tomu všemu je zapotřebí trpělivosti, správných slov, vůle i schopnosti vážit si spolubližního jako takového, přistupovat k němu s úctou a být mu nápomocen slovy a odpověďmi, jak se vůči němu právě sluší.

Quetzal   Tomu rozumím, ale skutečně toto umět, to je něco docela jiného.

Billy   To možná ano, avšak odkláníme se od tématu, které má vlastně poněkud jinou povahu.

Quetzal   Ano, máš pravdu. Abych se vrátil k tomu, o čem jsme vedli svůj rozhovor, tak zmíním, že celou věci chápu tak, že státní činitelé – kteří jsou neschopní v případě koronavirové nákazy učinit správné kroky – se chovají zcela chybně a nařídili svým národům fakticky falešná opatření. Své vadné chování, chybné vyhlášky, a tedy svoji vlastní vinu svalují nyní na neočkované části národů tím, že je činí odpovědnými za další šíření nákazy, jejíž opětovné vzplanutí bylo předvídatelné, jelikož národy se řídily chybnými opatřeními, jež nařídili nákazu nezvládající státní představitelé.

Nyní mají být tedy neočkovaní pomocí nacistických metod donuceni k vakcinaci, čemuž stejně smýšlející občané národů hlasitě a jásavě přitakávají, jako tomu bylo tehdy, kdy se nacisté a jejich přívrženci pod vadným vedením Adolfa Hitlera vyslovovali pro světovou válku. Toto se nyní odehrává znovu jiným způsobem, a sice tím, že státní mocenští činitelé svalují svoji odpovědnost na svoje populace, a usilují o nucenou vakcinaci, a sice velmi pochybnými očkovacími látkami, jež jsou nevyzrálé, příliš málo otestované, a tedy špatně prověřené, a které tedy potřebují ještě celá léta k tomu, aby mohly být s dobrým svědomím aplikovány jako vakcíny proti koronaviru. To, co je v současné době způsobováno pozemšťanům podáváním nedostatečných očkovacích látek – pokud jsou vůbec používány očkovací látky a nikoliv jednoduše jen destilovaná voda nebo roztoky kuchyňské soli –, je nutno označit nejen za kriminální, nýbrž přímo za těžký zločin. Skutečnost, že za celou věcí stojí snaha se finančně obohatit, nepřichází státním činitelům zjevně na mysl, stejně jako ani nepřemýšlejí o tom, že celým svým konáním a falešným smýšlením narušují důvěru národů ve vedoucí představitele, a to měrou, kterou z dlouhodobého pohledu nebudou moci ustát. Neboť když národ ztratí svoji důvěru ve své vůdčí představitele, tak se může situace zvrhnout tak zle jako tehdy, když je národ klamán politickými vůdci, jako tomu bylo vlivem nacistů, jejichž metody budou nyní nově prosazovat státní mocenští činitelé tím, že budou vyvíjet očkovací nátlak na tu část populace, která se vyslovuje proti používání těchto vakcín, jež budou ještě po delší dobu nedostatečné. Okolnost, že se hloupí, stejně smýšlející občané z národů na tomto požadavku státních činitelů neodpovědně podílejí, a navíc ještě v tomto směru vyvíjejí propagandu, celou situaci ještě zhoršuje.

Billy   Tak tomu žel je a zřejmě to nebude možné změnit, neboť nacistická metoda, jak se o ní zmiňuješ, existuje a funguje již od nepaměti. Již ve velmi dávných dobách byli pozemšťané opakovaně přesvědčováni – a tedy právě »přesvědčeni« – schopnými přemlouvavými agitátory, kteří je odvraceli od samostatného myšlení a činili z nich věřící. Bylo pokaždé lhostejné, zda při tom byla vyvolána válka, občanská či světová válka, anebo lidský masakr a nějaký jiný zlořád. O skutečnosti, že kvůli těmto způsobům, jež se zachovaly i do dnešní doby – tedy právě vlivem přesvědčování, jež ve skutečnosti neznamená nic jiného než přemlouvání, a tedy obracení na nějaký názor –, zachvacovaly lidstvo od nepaměti četné neuvěřitelné a nezměrné pohromy, nepřemýšlejí ani vládní činitelé, ani ti občané z národů, kteří těmto činitelům lezou do zadku, aniž by tito museli spustit své kalhoty a odhalit svoje smrduté pozadí.

Ale když už jsem u toho, abych ukazoval pravé machinace vládních činitelů, tak bych neměl zapomenout zmínit, že také ve švýcarské vládě sedí živlové, kteří do ní nepatří. Při tom myslím zrovna na ty, kteří mají něco společného s tím, že se hloupě zahazují daňové prostředky švýcarské populace tím, že se v rámci kohezní politiky darují miliardy cizím vládám, aby vládlo »dobré klima«, resp. »soudržnost« mezi nimi a Švýcarskem. Ve smyslu této kohezní politiky má Švýcarsko opět vyplatit jednu miliardu diktatuře EU, aby se znovu vytvořila »dobrá atmosféra«, jelikož minulý rok nebo tak se Švýcarsko chvályhodně již nenechalo drze vodit za nos EU a vymezilo se proti jejím požadavkům. Nyní chce však Švýcarsko s EU znovu vyjednávat a vytvořit v tomto ohledu »dobré klima«, a sice tím, že zahodí peníze daňových poplatníků a přeje si věnovat této diktatuře jednu kohezní miliardu, aby bylo touto diktaturou opět akceptováno jako »partner pro vyjednávání«. Ale zanechme těchto věcí, neboť normální občan na ně nemá žádný vliv, jelikož i v tomto případě je tomu tak, že hlavní slovo má většina těch, kteří vyjí s vládními činiteli ve sboru a schvalují jejich falešné a zákeřné sliby a usnesení – aniž by se na cokoliv tázali a sami mysleli, neboť pouze přijímají to, co se diktuje shora. A jelikož tomu skutečně tak je, nemůže proti tomu myslící člověk nic učinit, neboť většina nemyslících pokaždé vyhraje, jelikož právě platí princip většiny. Člověk, který vskutku uplatňuje své pravlastní myšlení, však k této většině nepatří, a tudíž nemá nikdy žádnou šanci přednést nebo předložit k volbě něco skutečně uváženého, co by pak hlasující národ pomocí rozumu, zdravého úsudku a vlastních myšlenek do posledního detailu zanalyzoval a následně shledal správným a schválil to.

Quetzal   Takovéto věci by u nás nebyly možné, neboť u nás je slovo každého jednotlivého Plejare důležité a v každém případě nepřeslechnutelné.

Billy   Ano, já vím, neboť u vás – na rozdíl od nás tady na Zemi – má člověk a jeho mínění stejnou váhu jako právě celý národ. Dobrá, pak mám něco jiného: (...)

 


[1]     Task force, tedy jednotka nebo útvar zřízený pro práci na jediném definovaném úkolu nebo činnosti; pozn. překl.