Vítejte na stránkách FIGU Studiengruppe Česká republika!

FIGU-Studiengruppe Česká republika je oficiální skupinou FIGU ŠVÝCARSKO (»Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií«). Cílem skupiny je efektivní studium a diskuze o poznatcích FIGU/BEAM (= "Billy" Eduard Albert Meier), stejně jako prezentace těchto poznatků české veřejnosti ve formě překladů, přednášek a infostánků. Skupina je otevřena všem hledajícím, bádajícím a vědoucím lidem bez rozdílu věku či povolání, jakož i těm, kteří chtějí svým dílem přispět k misi FIGU na území České republiky.

Semjase-Silver-Star-Center

Pravidelná setkání každou druhou sobotu v měsíci

Vážení zájemci o tématiku FIGU. Naše skupina se schází každou druhou sobotu v měsíci na svých pravidelných setkáních v Praze a tato setkání jsou volně přístupná pro veřejnost. Každý člověk tak může přijít a účastnit se společného studia a diskuze, čímž si může udělat přesnější obrázek o naší činnosti, jakož i o Svobodném zájmovém společenství vůbec. V případě zájmu nám prosím napište pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách. Děkujeme.

 

Výňatek z č. 92

Výňatek z 620. oficiální kontaktní zprávy z 23. dubna 2015

Billy     … Žádnou radost mi ale nepřináší události ve věcech, které se projevují v tragédiích uprchlíků a že se proti tomu nepodniká nic užitečného.

Ptaah  Ty už jsi se svými různými předpověďmi z 50., 60. a 70. let minulého století varoval světové vlády před těmito událostmi, jež se už notnou dobu uskutečňují. Poslal jsi své předpovědi mnoha deníkům a rádiím v Evropě a USA, ale nikdo na ně nereagoval. Pokud tvé předpovědi vůbec někdo četl, tak se ti vysmál, že jsi hloupý fantasta a světonápravce, takže nebylo učiněno nic, aby se učinily směrodatná opatření a hodnotná příprava, totiž nezbytné soubory opatření za účelem zamezení toho všeho.

Otevřený dopis č. 13 / březen 2014

Všem lidem v Evropské unii a ve Švýcarsku

Švýcarsko a diktátorská Evropská unie

Ponejprv je nutné říci, že já, BEAM, nepatřím k žádné politické či jiné straně, ani nejsem jakkoliv politicky činný. Co bude tedy nadále řečeno, není v žádném případě politikaření, nýbrž jen a pouze celkově vzato jasné zjištění daných a z toho plynoucích faktů. Řeč je o EU, resp. Evropské unii a Švýcarsku, jež se dne 9. února 2014 opět politicky činili ve věci masového přistěhovalectví a volného pohybu osob. Ve hře přitom měla přirozeně své špinavé prsty diktatura EU, aby do Švýcarské země z cizích států mohlo přijít ještě více lidí a nakonec zde i zůstat. Diktatura EU nutí Švýcarsko zlovolnými hrozbami k tomu, aby se podrobilo a politicky vše uspořádalo tak, jak to pasuje do krámu a vyhovuje diktátorské Evropské unii. Když se Švýcarsko nepodrobí a setrvává-li ve své suverenitě, pak přichází na řadu hrozby EU, že se pozastaví dosud vyjednané bilaterální smlouvy. Vláda EU v Bruselu tedy vládne v podobě burácející diktatury, násilným donucováním a obyčejným nátlakem, což by si jednoduše odpovědní ve švýcarské vládě a švýcarský lid měli nechat líbit. Odvahu si diktatura EU získává navíc ještě od těch Švýcarů, kteří se zrádcovsky vůči vlastní domovině chopí všeho, aby se sprostě vetřeli do přízně EU, a tím obětovali neutrální Švýcarsko a jeho národ za diktátorskou porobu. To se jeden táže, jak slepý a hloupý takový člověk musí být, když zradí svůj domov, svobodu a neutralitu tím, že touží po diktátorské porobě a otroctví EU, kde bude nakonec každý jednotlivý občan zcela totalitně sledován a trestán člověka nedůstojnými zákony, a tím ve své vlastní osobitosti natolik omezen, že diktátorům EU nejen pokorně poleze do přízně, nýbrž jim poleze rovnou až hluboko do zadku. Jak tupí a hloupí musí přece být tito lidé, kteří se coby přátelé EU slabomyslně zaprodávají, nebo se EU zaprodávat chtějí, aniž by zapřemýšleli o tom, co Evropská unie ve skutečnosti je – holá diktatura, jak se to ostatně po volbách dne 9. února 2014 prokázalo v podobně vypěněných nenávistných výroků stran politiků EU a jejich přívrženců a těch, kteří po EU solidárně prahnou. Nacistické metody nechávají pozdravovat; pokud by to mělo dojít skutečně tak daleko jako tehdy, k čemu se vůbec začínalo s EU? V této věci přece ani neudávali tón ti ze švýcarského národa, kteří volají po členství v EU a po kriminálních machinacích EU, jež pohrdají lidskou svobodou. Právě naopak, nadávali všem těm voličům – což ostatně dělali i politici EU –, kteří hlasovali pro iniciativu proti masovému přistěhovalectví a kteří chrání sebeurčování Švýcarska a chtějí si zachovat svobodný domov. Jsou to právě tito volající po porobě EU, kteří se holedbají ve věci demokracie, ale co demokracie skutečně je, o tom nemají vůbec žádné ponětí. Jak by tomu totiž mohlo být jinak, když (po prohrané bitvě s vůlí většiny v lidovém hlasování) zlomyslně a nenávistně nadávají všem těm občankám a občanům opačného názoru, a označují je za blouznivce atd., což dělají také všichni ti stoupenci a stoupenkyně EU v Bruselu a všude jinde –, neboť jsou neskutečně naštvaní, že jim to zkřížilo jejich špinavé plány.