739. kontakt (výňatek)

Speciální poděkování od Ptaah

Výňatek ze 739. kontaktu z pátku 22. května 2020

Ptaah … Pak jsem chtěl předtím říct, že námi zjištěná fakta – jak jsem ti je zmínil – nás podněcují k tomu – obzvláště mě, ale i všechny tobě známé z našich řad a také všechny z našeho grémia – abych vyslovil zcela mimořádné poděkování všem pozemšťanům na celé planetě, kteří pozorně, všímavě, důvěrně, rozumně a v plném pochopení vzali vážně vaše rozsáhlé informace a směrnice uveřejňované na webových stránkách a následně je dodržovali.

Naše poděkování je směrováno obzvláště všem blízkým členům FIGU po celém světě, všem FIGU neznámým osobám, ale i všem různým odpovědným politikům a vědcům, kteří se zachovali správně a učinili mnoho užitečného, kterých je ovšem žel – jak jsme zjistili – co do počtu pouze málo a navíc ze strany svých kruhů nejsou nápomocně podporováni.

Naše poděkování je tímto směrováno a vysloveno obzvláště i všem těm osobám, které získaly užitek a poznatky z informací šířených FIGU, vytvořily z toho odpovídající aktivity pro blaho mnoha lidí a získaly životní jistotu ohledně své vlastní osoby. To se týká obsáhle všech, kteří následovali naše a vaše poradenství, které bylo uveřejněno na webových stránkách FIGU.