739. kontakt

 

Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva

Sedmistý devětatřicátý kontakt

pátek, 22. května 2020, 4.26 hod.

 

Ptaah   Zdravím tě, milý příteli; jsme tady sice dnes v poněkud časnou hodinu, avšak ty jsi povídal Florena, že na mě budeš čekat, jelikož chceš prohovořit něco naléhavého.

Quetzal   Také tě zdravím, můj příteli. Nejprve bude nutné, abych s tebou šel ven, a prohlédl si a objasnil nějaké věci, dříve než vy dva povedete svůj rozhovor, neboť dnes mám málo času.

Kontakt v plném znění v PDF

 

Speciální poděkování od Ptaah

Výňatek ze 739. kontaktu z pátku 22. května 2020

Ptaah   Ano. – Předtím jsem chtěl říct, že námi zjištěná fakta – jak jsem ti je zmínil – nás podněcují k tomu – obzvláště mě, ale i všechny tobě známé z našich řad a také všechny z našeho grémia – abych vyslovil zcela mimořádné poděkování všem pozemšťanům na celé planetě, kteří pozorně, všímavě, s důvěrou, rozumně a s plným pochopením vzali vážně vaše obsáhlé informace a směrnice, uveřejňované na webových stránkách, a následně je dodržovali. Naše poděkování je určeno obzvláště všem blízkým členům FIGU i členům žijícím po celém světě, všem FIGU neznámým osobám, ale i všem různým odpovědným politikům a vědcům, kteří se zachovali správně a učinili mnoho užitečného, jejichž počet je ovšem žel – jak jsme zjistili – pouze nízký, a navíc ze strany svých kruhů nejsou nápomocně podporováni. Naše poděkování je tímto určeno a vysloveno obzvláště i všem těm osobám, které získaly užitek a poznatky z informací šířených FIGU, začaly pro blaho mnoha lidí patřičně aktivně jednat a získaly životní jistotu ohledně své vlastní osoby. To se týká obsáhle všech, kteří následovali naše a vaše rady, které byly uveřejněny na webových stránkách FIGU.