646. kontakt (výňatek)

Výňatky z 646. oficiálního kontaktního rozhovoru z 3. března 2016

Billy       Pak mám teď jednu otázku, která se týká amerického prezidenta Baracka Obamy, který se přece od doby svého prezidentství změnil na úplně jiného člověka. Můžeš mi k tomu prosím něco říct, neboť jsme přece byli ta první léta rádi, že se tento muž stal prezidentem a měl dobré předpoklady k tomu, aby vytvořil v USA v různých ohledech lepší pořádky. Pak se ale začal měnit a už před svým druhým funkčním obdobím vybočil ze své dobré cesty.

Ptaah    Je tomu tak, jak říkáš, což je velmi politováníhodné. Důvod jeho selhání a jeho změny tkví v tom, že žel pozbyl své silné vůle v důsledku mocenského ovlivnění svými poradci, armádou a tajnými službami, jakož i jiných ovlivňujících lidí, ale i vinou republikánů a lidí z vlastní strany pracujících proti němu a své cíle vypustil z veškerého svého snažení a usilování. Obama tedy nebyl dostatečně silný, aby setrval na své původní linii a u svých záměrů a předsevzetí, které chtěl od začátku prosadit. Čím déle byl ve svém úřadě v důsledku chybných rad a požadavků ode všech otevřeně či skrytě utiskován, anebo mu dokonce bylo vyhrožováno – což se samozřejmě nikdy nezveřejnilo a ani se tomu tak asi ani nestane –, tím poddajnějším se stal vůči požadavkům na něj kladeným, následkem čehož se bez vůle stále více podroboval otevřeným a úskočným našeptávaným radám a požadavkům poradců, armády, tajných služeb a jiných osob ovlivňujících jeho samotného a začal jednat podle jejich vůle. Nicméně se pokoušel a pokouší i na nadále – když se jeho staré plány atd. objeví v jeho paměti – dopomoci tomu či onomu, přičemž mu ale jsou do cesty k uskutečnění stavěny takové překážky, že musí selhat. Takže se může už jen podrobit a jednat podle vůle těch, kteří jej umí směrovat podle jejich vůle. Tím se všechno přihodilo tak, jak je tomu dnes, přičemž na jeho sen o slíbené změně nikdy nedošlo a ani k němu nedojde. Takže dokázal během svého funkčního období jen velmi málo a jím propagovaný hospodářský pokrok USA taktéž nenadešel, což se týká i zákazu mučení a uzavření opovrženíhodného vězení Guantanámo. Toto a mnoho dalšího se mu dnes klade za vinu a tvrdí se, že nedodržel svůj slib. Právě to ale neodpovídá pravdě, neboť on svůj slib dodržel, nýbrž naplnění tohoto slibu mu bylo znemožněno všemi jeho protivníky, kteří ho nechali vyznít do prázdna a zničili jeho snažení k naplnění jeho dobrých plánů ke změně k lepšímu a dobrému. To mělo za následek, že téměř nic ze svých předsevzetí nedokázal prosadit a uskutečnit. Za to je nyní v USA, v EU diktatuře, stejně jako všude po světě, označován za člověka neschopného a nedodržujícího své sliby, zavrhován a označován za viníka všeho, co zločinecky způsobili přisluhovači moci z USA v mnoha zemích světa. A protože je nucen podepisovat a »nařizovat« odpovídající akce tak, jak je mu to vše nadiktováno, je za to činěn osobně odpovědným a dokonce se tvrdí, že je prý ve věci porušování mezinárodního práva horší než jeho zločinecký předchůdce George Walker Bush. Důvodem je totiž to, že Barack Obama je nucen vlastnoručním podpisem stvrdit vše, co je mu předloženo, a sice lhostejno, zda je to ve věci armády, tajných služeb či těch, kteří ho otevřeně, úskočně nebo tajně řídí. Tímto způsobem nejsou nikdy ve všem na vině skuteční viníci, nejsou to ani vládnoucí politické strany, tajné služby, přímí či nepřímí poradci, ani to nejsou tajní vládnoucí a mocní kolem Baracka Obamy, kteří vytváří neuvěřitelné intriky a prezidenta řídí podle své vůle.

Billy       Nechávají ho skákat podle své vůle, tak jak oni pískají, podvádí ho na celé čáře, využívají ho a obelstívají ho v každém ohledu. A to hrůzné na tom je, že se proti tomu nebrání, neboť přesně ví, že by byl jinak zlikvidován od těch přisluhovačů moci, kteří ho ovládají. A protože se neodváží postavit na odpor, mají muži v pozadí moc pevně v rukou, jsou v absolutním bezpečí a jsou nepoznáni navenek, zatímco Barack Obama je obětní beránek a musí se coby hromosvod postavit všemu zlému a zločineckému a je činěn odpovědným za vše, co všichni biřici a drábové z USA spáchají za zločiny po celém světě.

Ptaah    Kdyby Obama před svým snažením o prezidentství v USA býval věděl – to jsem vypátral velmi přesně –, že bude ve svém úřadu násilně manipulován svými poradci, armádními násilníky, tajnými službami, stejně jako všemi ostatními kolem něho, kteří nad ním rozhodují o armádní a státní politice, tak by býval nikdy o prezidentský úřad neusiloval. Žel si toho všeho na jednu stranu není úplně vědom, v důsledku čeho přistupuje na ta zlá našeptávání, zatímco je mu na druhou stranu ale jasné, že prostě musí udělat mnoho z těch věcí, kterými je úskočně ovlivňován, neboť velmi přesně ví, že jen tím může chránit svůj vlastní život a svou rodinu. Pokud by nejednal podle vůle ovlivňujících osob, které samozřejmě zůstávají v pozadí, pak by už dlouho nebyl na živu, což – dle okolností – platí i pro jeho rodinu. To speciálně proto, že Obama a jeho rodina jsou Afroameričané.

Billy       Tak nějak mi připomíná přemetacího panáčka, tzv. vstáváčka, neboť vždy se tak nějak vzmátoří a narovná, aby mohl přece jen něco ze svých starých plánů uskutečnit a zrealizovat, což se žel pořád nedaří, neboť jeho protivníci vždy vše smetou a mají více moci než on. I když mu vše není úplně jasné, že je veskrze kolem dokola manipulován, jak říkáš, tak musí přece v této věci leccos vnímat, tvářit se při této špinavé hře jako by se nic nestalo, a nechat si v USA a dokonce i po celém světě nadávat do neschopů a stát se obětním beránkem. A to jen proto, že ti blázni, kteří ho degradují na neschopu a dělají z něho obětního beránka za všechny US-americké zločiny ve vlastní zemi a po celém světě a kteří nu nadto nadávají, nejsou dostatečně inteligentní, aby rozpoznali skutečnou pravdu. Takže je učiněn odpovědným za zásahy pomocí dronů v různých zemích, neboť rozumbradové a odpůrci Obamy – jako např. mnoho novinářů atd. – skutečně nevidí do zákulisí US-americké vlády, a proto stále hledají hloupě, pitomně a primitivně chyby na Obamovi. A to proto, že jsou příliš jednoduší a hloupí, než aby věděli, že z donucení musí podepsat rozkazy k nasazení pro to či ono, aby sám sebe a svou rodinu chránil. Tak jsi to v každém případě jednou vyjádřil.

Ptaah    To je správně a odpovídá to i skutečnosti. V podstatě je tento muž bezmocný proti všem svým odpůrcům kolem něho, kteří ho zneužívají jako předsunutou figurku a degradují ho na neschopu, jak říkáš.

Billy       Elementy kolem Obamy, které ho zákeřně řídí, považuji za tajnou bandu mocichtivých zločinců. A Obamu nelze srovnávat s otcem a synem Bushovými, kteří oba byli váleční zločinci a stále jimi ještě jsou, neboť oba přece ještě žijí.

Ptaah    Tak tomu také fakticky je a odpovídá to skutečné situaci.

Billy       Barack Obama by se vlastně měl vzdát svého úřadu coby prezident USA, neboť nevládne přece on, nýbrž zákeřná a po moci bažící banda zločinců kolem něho.

Ptaah    To žel nemůže z různých důvodů, které kvůli jeho bezpečnosti nechci otevřeně uvádět.

Billy       V pořádku, pak tedy asi ukončeme toto téma a přejděme k německé spolkové kancléřce Angele Merkelové, ke které chci říct, že vidím, pozoruji-li německý národ, že rozštěpuje německou společnost, jako to dělají i různé rasistické organizace v Německu, především neonacisté a nepřátelé islámu, kteří jsou všichni dohromady věrným odrazem NSDAP. Hitler a spol. nechávají pozdravovat. Merkelová samotná je vynášena do nebes svými stejně smýšlejícími z celého Německa a z EU diktatury, přičemž všichni její stoupenci nejsou dostatečně chytří, aby rozpoznali, že tato žena je nebezpečná psychopatka, která chce zničit Německo. Její uprchlická politika je přitom dobrý prostředek, neboť pro mnoho naivů vytváří tato žena zcela chybný obrázek lidskosti a lásky k bližnímu. A právě tuto skutečnost zákeřně využívá, aby mohla za pomocí všech svých hloupých stoupenců, poddaných a všech patolízalů provést své zničující dílo ve věci Německa a všech EU států. Všichni se jejím prostřednictvím nechávají zaslepit a uvádět v omyl, protože jsou nuly v psychologii, nedokážou pohlédnout za její strojenou fasádu a nedokážou posoudit ani její jednání. A jak už jsme přece o této ženě mnohokrát hovořili, tak je jak nemocná ve svém vědomí, tak i ve své psychice, přičemž její celé jednání a chování určuje skrytá nenávist vůči Německu, které pomstychtivě vyústí ke zničení Německa a Evropy, přičemž hluboko sahající důvod její nenávisti vůči Německu a Evropě tkví – coby důvod sionistky – v holocaustu poslední světové války. A co se s touto ženou opravdu děje, o tom nevíme jen my, neboť i jiní lidé o tom přemýšlí, disponují určitými psychologickými znalostmi a schopností úsudku v této věci, takže o tom také píší a zveřejňují v novinách a časopisech to, na co přichází. Obzvláště v současné době, kdy byla uvedena do chodu tzv. »kultura vítání uprchlíků« v důsledku hluboko sahajícího nenávistného šílenství spolkové kancléřky Merkelové, aby se tím nechalo zatížit a zhroutit Německo i celá Evropa, se objevují různí lidé s články v novinách, kteří své poznatky o této ženě zveřejňují. V důsledku jejího zákeřného jednání formou tzv. »kultury vítání uprchlíků«, kterou založila, »přivandrovalo« do Evropy stovky tisíc – ba přímo více než milion skutečných uprchlíků, jakož i velmi mnoho zdánlivých uprchlíků – jako právě hospodářských uprchlíků, kriminálních živlů, zločinců a vrahů-spáčů z řad Islamistického státu (IS), což vytváří veliké problémy a do budoucna z toho vyvstane problémů ještě mnohem více, které už nebude možné zvládnout vůbec, anebo jen stěží. A to vyvolala jedna ve vědomí a psychice nemocná žena, která je vnitřně rozervaná a není schopna nést odpovědnost coby spolková kancléřka. To ale zjistili i ostatní, jak jsem už zmínil, tak např. i Gerhard Hess z Německa, který na internetu uveřejnil výstižný článek, který zmiňuje skutečná fakta, která se vztahují na Angelu Merkel a který jsem včera také zahrnul do periodika FIGU Zeitzeichen č. 37. Zde je, takže si ho můžeš přečíst.

Ptaah    Děkuji, … ano, to co zde stojí psáno, a k tomu trefný snímek, říkají přesně to, o čemž jsme my dva už často hovořili a co jsme často zjišťovali. Žel tu není zmíněno nic z toho, jaké je to vlastní pozadí jejího ničivého jednání vůči své zemi, což jsme my mohli posoudit a uvést v důsledku našich poznatků.

Billy       K tomu celému, co Angela Merkel záludně a zničujícím způsobem provádí, patří i mocnáři a intrikáni z USA, kteří prostřednictvím Merkel rovněž záludně ovlivňují přisluhovače EU diktatury a poštvávají proti Rusku a Putinovi, který chce uchovat mír a také chce být nápomocným prostředníkem, což ovšem USA a Merkel, stejně jako EU diktatura splachuje do stoky. Za sebe si myslím, že Putin sice coby vůdce státu ve vlastní zemi jedná v určitých věcech diktátorsky, ale v případě zahraniční politiky má v každém případě všech pět pohromadě a více rozumu a chápavosti v hlavě, než Merkel a všichni US-američtí a EU-diktátorští mocnáři dohromady. To dokazují i idiotské sankce ze strany USA a EU diktatury proti Rusku, přičemž Ukrajina představuje velmi dobrý účelný prostředek. A jaký cíl USA sledují, to je přece také jasné, neboť ten sestává z rozsáhlé války, kterou chtějí způsobit Evropě a která by se mohla rychle rozšířit na 4. světovou válku. Tři už jsme tu měli, když se jako 1. světová válka počítá období 1756–1763, které se ale označuje jako Sedmiletá válka, avšak která skutečně byla celosvětová. Hrozící neštěstí tedy USA rozdmýchává v EU diktatuře speciálně prostřednictvím spolkové kancléřky Merkel, přičemž Rusko se činí odpovědné coby obětní beránek za prekérní politickou situaci na Ukrajině, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Ukrajina má obrovské finanční problémy, to je jasné a jasné je také to, že USA a EU diktatura toho zneužívají a do této země se vkrádají, aby si jí jednoho dne podmanily. Ovšem USA zcela mimořádně zajímá to, aby vnikly do Evropy a rozehrály v ní svou moc, přičemž k tomu bude vhodným prostředkem zákeřná válka, pokud by to skutečně mělo zajít až tak daleko. Faktem je, jak jsi mi už mnohokrát soukromě řekl, že dlouhodobý základní cíl USA spočívá v tom, přivést celou Evropu a Rusko, stejně jako nakonec celý svět, pod svou nadvládu, tedy si ho podmanit a nekonečně z toho profitovat za pomoci násilí a tlaku. Válečným štváčkům z USA jsou přitom lidské životy naprosto lhostejné, neboť jdou ve skutečnosti přes mrtvoly, a je úplně jedno, zda se jedná o desetitisíce, statisíce nebo dokonce miliony. Tomu napomáhají i evropská a US-americká média všeho druhu a tím nezodpovědní novináři, kteří všechna fakta překroutí a čtenáře podvádí chybnými zprávami a fingovanými reportážemi. Kromě těch jsou to ale také různé mocichtivé partaje, jakož i hospodářství, obzvláště zbrojní průmysl, jež představují nezodpovědné komplice mocných státníků USA a EU diktatury atd., kteří podvádí národy sugestivním uměním přemlouvání a naladí je na válku. A pokud nějakou takovou USA a EU diktatura vyprovokuje, pak z toho bude pořádná šleha, a sice proto, že pak bude Rusko donuceno se bránit a nebude se odvracet od toho, aby – coby dobře vyzbrojená atomová velmoc – ukázala svou sílu, čímž by se pak naplnilo proroctví, které praví, že Evropa by pošla v atomovém ohni a také USA by zakusily podobný osud. A že USA a EU diktatura vyprovokují takovouto válku, to je bezpochybné, neboť USA i EU diktatura jsou zcela ztřeštěné a ohledně zdravé politiky zcela přetížené, neboť ani v USA, ani v EU diktatuře neexistují chápavostí obdaření vládnoucí.

Ptaah    Všemu, co říkáš, mohu jen přitakat. Žel je přitom skutečnost i taková, že – kromě lidí v pokročilém věku, kteří poslední světovou válku ještě v nějaké působivé podobě zažili – dnešní obyvatelstvo USA, Německa a EU diktatury atd. ve věci války něco zažilo jen zpovzdálí, např. z televize, rádia či časopisů, takže válkou sami nebyli dotčeni. V důsledku toho se vůči válce chovají velmi lhostejně, nedotčeně a mohou jednoduše své myšlenky a pocity vyřadit, aniž by sami přejímali odpovědnost proti tomu něco dělat. Většina tohoto obyvatelstva nedělá fakticky nic, nýbrž ponechává prostě volnost státním mocnářům a dalším zodpovědným osobám za stát atd., aby zosnovávali války. Bylo by ale přece tak snadné pro národy i v těch alespoň částečně svobodných státech, aby vyšly do ulic a demonstrovaly za mír, jakož i aby účelnými spisy probudily ty lhostejné lidi, a vůbec všechny lidi, z letargie a poučily je o efektivní skutečnosti a její pravdě. Přitom ale také musí platit, že se vytvoří tlak na politiky neschopné vládnout, aby začali myslet a jednat logicky, odložili své mocenské choutky a národy vedli ke svobodě a míru a uchránili je před válkou. A přesně toto je potřeba mít v první řadě na paměti v dnešní době v důsledku kriminálních a ba zločineckých intrik USA a EU diktatury, takže dotyčné národy se musí chopit samy činu, než bude příliš pozdě. A když národy samy nic nepodniknou a mocichtivým státníkům bude ponechána moc v rukou a nic se nepodnikne proti jejich mocenskému chování a válečně-štváčským intrikám, pak skutečně dojde ke 4. světové válce. To by ale znamenalo, že na to nejvíce doplatí civilní obyvatelstvo, jako je tomu odnepaměti, protože totiž v takzvaném »normálním případě« na jednoho zabitého vojáka zpravidla připadne »jen« do patnácti zabitých civilistů. To se ovšem násobně stupňuje, pokud dojde k nasazení zbraní hromadného ničení. A pokud toto nebezpečí nebude odvráceno, pak je nutno obávat se to nejhoršího. Odklon od toho lze provést jen tehdy, když budou co nejrychleji zastavené kriminální a zločinecké intriky a válečné štváčství USA a EU diktatury proti Rusku.

Billy       Na to ale dotyčné mocichtivé zločinecké bandy s jistotou nepřistoupí.

Ptaah    Tak to odhadem nejspíš bude, přičemž dosud zůstává otevřena otázka, co se z toho celého vyvine. Vše je stále ještě otevřeno a nejasné, takže nelze zmínit žádnou přesnou prognózu a žádné přesné posouzení budoucí situace.