271. kontakt (výňatek)

Výňatek z 271. kontaktního rozhovoru, sobota, 13. 3. 1999, 8.00

Billy    Dobře, potom mám následující: V televizi jsem viděl jeden pořad, ve kterém vysvětlovali, že různí vědci rozpoznali zdraví škodlivý účinek přílišné tělesné hygieny.

Ptaah

  1. Tento poznatek je správný, neboť přehnaná hygiena oslabuje imunitní systém a činí tělo náchylným k nemocem, a to především po stránce alergií.
  2. Zdravá hygiena neznamená sterilitu, ale jednoduše čistotu, jíž se dosahuje čistou vodou a bez pomoci chemických prostředků atd. Čistota dále způsobuje, že do těla skrze póry vnikají i cizorodé látky, které jsou napadány imunitním systémem a přetvářeny ve faktory zabraňující nemoci.
  3. Tímto způsobem se může imunitní systém posílit a vytvořit nezbytné obranné momenty proti nejrůznějším chorobám.
  4. Tak to lze jednoduše vyjádřit.