Paprskové lodě (UFO)

Fotografie »Billyho« Eduarda Alberta Meiera se odlišují ode všech ostatních známých případů UFO na základě:

  • vynikající obrazové kvality;
  • velkého počtu (stovky fotek, většina z nich jsou snímky za denního světla);
  • skutečnosti, že prakticky všechny fotky jsou částí celých sekvencí;
  • skutečnosti, že na některých fotografiích lze vidět více než jedno »UFO«;
  • existence paralelně pořízených 8milimetrových filmových záznamů;
  • dodatečných snímků stop po přistání a stop po výstřelu laserovou pistolí;
  • skutečnosti, že veškeré snímky vznikly dříve, než existovala možnost počítačové manipulace.

Ačkoliv jsou fotografie Billyho Meiera často označovány za falzifikáty, používají se po celém světě v tisku a televizi k ilustraci zpráv o UFO. Je typické, že se pravidelně nerespektuje Meierův copyright, a během všech minulých let obdržel BEAM asi jen ve třech případech pár »grošů« coby tantiému.

Galerie fotografií