249. kontakt (výňatek)

249. kontakt (výňatek)

Výňatek z 249. kontaktu z 13. června 1994, 23:36

Billy: Má první otázka se opět vztahuje na pozorování UFO a takzvané únosy mimozemšťany: Můžeš mi uvést počet nepozemských ras, které v současnosti vlétávají a vylétávají do/z pozemského prostoru, resp. zde provozují svá studia nebo jsou jinak aktivní?

Ptaah:

  1. Již mnoho let jsou to stále tytéž a jedná se jen o tři rasy.
  2. Naše chování vůči nim je takové, že je pozorujeme a do jejich konání, počínání a jednání se nevměšujeme, takže ani nikterak nevědí o naší existenci.

Billy: A mají tyto tři nepozemské rasy kontakty s pozemšťany, resp. udržovaly kontakty s obyčejnými pozemšťany nebo vojáky atd.?

Ptaah:

  1. Již v jednom dřívějším rozhovoru jsem vysvětlil, že nesmím podávat žádné oficiální informace, vztahují-li se otázky na úřední nebo vojenské záležitosti v souvislosti s možnými kontakty s nepozemskými lidskými inteligencemi.

Billy: Dobře, jak se ale věci mají s obyčejnými pozemšťany?

Ptaah:

  1. Ze strany těch tří skupin, resp. nepozemských ras neexistují žádné kontakty, odhlédneme-li od vyšetřovacích kontaktů, při nichž jsou nebo byli pozemšťané, rostliny a zvířata skutečně kontaktováni za účelem testů a výzkumů, což ovšem neznamená, že masová hysterie a masová psychóza všech těch, kteří tvrdí, že byli uneseni, vyšetřeni, či dokonce oplodněni nepozemskými bytostmi, skutečně vychází z takovýchto zážitků.