238. kontakt

 

Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva

Dvoustý osmatřicátý kontakt

sobota, 18. května 1991, 00.55 hod.

Billy     Mám radost, že tě smím po více než jednom roce opět pozdravit, můj příteli. Myslel jsem si, že se objevíš nejpozději koncem dubna, až se vrátíš od Semjase z Vesmíru DAL. Buď pozdraven a srdečně vítán, salome.

Ptaah  Tvůj pozdrav bych rád opětoval a mám ti také vyřídit velmi milé pozdravy od své dcery Semjase a její přítelkyně Nera. Nesmím však zapomenout ani na pozdravy od všech ostatních, jako např. od Quetzal, který bravurně složil všechny své zkoušky a nyní nosí titul JHWH, z čehož má nesmírnou radost a nedokáže skrýt určitou hrdost. Příležitostně tě navštíví, avšak až poté, co vyřídí nutné, důležité záležitosti. I já sám přijdu znovu poněkud později, neboť čas se mi naskytne až ve druhé polovině roku. Okolnost, že k tobě přicházím – po své roční návštěvě mé dcery Semjase ve Vesmíru DAL – tak pozdě, má určitý důvod. 

Kontakt v plném znění v PDF