495. kontakt (výňatek)

Výňatek ze 495. oficiálního kontaktního rozhovoru ze 14. června 2010

Billy: Pak bych ještě rád položil jednu otázku ohledně ropné skvrny v Mexickém zálivu. Florena mi řekla, že společnost BP, tedy společnost »British Petroleum«, rozšiřuje neuvěřitelné nepravdy s ohledem na skutečný únik zemské ropy do zálivu a celé toto zlo.

Ptaah: To je správně, neboť již od počátku vytékalo do zálivu více než 8,6 miliónu litrů zemské ropy, zatímco současné množství se pohybuje okolo 14,5 miliónu litrů denně. Toto množství se však může v průběhu času rychle zvýšit větším tlakem z hlubiny, a sice podle odpovídajících poměrů uvnitř Země. Přitom hrají důležitou roli také zemské teplo a zemní plyny. A k tomu může dojít, pokud tomuto ještě většímu zlu nebudou moci v rozhodující době zabránit účinná opatření. V současnosti je k tomu však třeba říci, že je sporné, zdali společnost BP dokáže ve vhodném čase uskutečnit nezbytné kroky, aby vše dostala pod kontrolu. A pokud se tok ropy nepodaří zastavit, může to celé podle okolností tedy znamenat, že bude zemská ropa nadále zamořovat záliv, a tím nakonec ve velké míře i Golfský proud, což pak může vést k celosvětové klimatické katastrofě, která dalece předčí všechnu dosavadní klimatickou změnu. V důsledku vyteklé ropy již probíhají nové klimatické změny, které se již začínají ukazovat, což se však zamlčuje, stejně jako skutečnost, že obrovské množství ropy vylučuje jedovaté plyny a částice, jež se dostávají do troposféry a atmosféry a vlivem větru se ženou a prší po celé planetě. Požene-li se nakonec jedovatá zemská ropa s Golfským proudem na sever a zamoří-li Atlantik, potom se vyskytnou obrovské klimatické změny, oproti nimž budou ty dosavadní jen slabou předehrou. Krom toho se ze zemské ropy vylučují jedovaté látky v podobě jedovatých plynů a částic, které působí choroboplodně na člověka, zvířata a celou zvířenu. Tyto jedovaté látky se však rozkládají i v samotných mořských vodách a ukládají se na mořském dně, čímž vzniká další kontaminace, což zodpovědné osoby a vědci rovněž zamlčují. Zemská ropa proudící do výše neplave pouze na vodě a nezamořuje jen její povrch a zemi, kterou zasáhne, nýbrž plave též v koncentrované podobě pod vodou.

Billy: To není zrovna radostné. Máš ale údaje o tom, jaké množství zemské ropy se na celé Zemi denně spotřebuje?

Ptaah: Podle našich objasnění je to denně kolem 14 miliard litrů.

Billy: Nehorázné.

Ptaah: To skutečně je.