734. kontakt

734. kontakt

neděle, 22. března 2020, 23:38 hod

Billy     Ach, vy už jste tady, buďte také vítáni. Zdravím tě Enjana …

Enjana   Buď i ty pozdraven …, potěšení je na mé straně.

Billy     Promiň, Florena, zdravím i tebe … Vždy, když přijdete společně, nevím, kterou z vás dvou mám nejdříve ...

Florena   To není důležité, neboť bychom se museli všichni tři současně …, a to by bylo trochu obtížné. Pokaždé, když k tobě přicházíme, je to pro nás vždycky něco mimořádného. I já tebe zdravím, milý otcovský příteli …

Enjana    Jsme tady, protože Ptaah byl někam odvolán a sám nemůže přijít; je však potřeba vysvětlit něco důležitého, což ti ale vysvětlí Florena.

Billy     … pak to musí být asi fakt důležité, že?

Florena      Ano, je potřeba, abych ti vysvětlila nějaké nepříjemné informace, čímž mě Ptaah pověřil, a sice následující:

Převládající situace s pandemií koronaviru se stále více stupňuje, a nyní zasahuje i Švýcarsko v takovém měřítku, které si i od vás vyžaduje mimořádnou opatrnost a také opatření, kterých se máte chopit, provést a dodržovat je. Jedná se o následující:

  1. Nebezpečnost a smrtelnost choroby plyne z mutace a vznikajících změn, ze kterých vznikají nové genové variace viru, které se už staly mnohem nebezpečnějšími a agresivnějšími, v důsledku čehož dochází ke vzrůstajícím a nevypočitatelným možnostem ohledně infikování a také k šíření toho celého, a sice i ve Švýcarsku, jak už jsem zmínila.
  2. Nákaza koronavirem bude v následující době řádit nejen po celé Zemi, ale i ve Švýcarsku, takže množství infikovaných a zemřelých se povážlivě nebezpečně zvýší, k čemuž Ptaah vysvětluje, že všechny osoby bydlící v Centru jsou nabádány k tomu, aby Centrum už neopouštěly.
  3. Osoby v Centru, které mají svá denní zaměstnání mimo něj, mají být nabádány k tomu, aby se z nich uvolnily, resp. aby se z nich nechaly zprostit, a sice přinejmenším na 14 dní, ovšem lépe až do 20. dubna, což je bezpodmínečně nezbytné. Po době tohoto uvolnění z práce je pak potřeba rozhodnout na dobu dalších týdnů dle stávající situace, a sice jaké chování je dále nezbytné a co bude rozumným způsobem dále třeba udělat.
  4. Všechny osoby v Centru ho odteď už nemají opouštět na dobu přinejmenším do 20. dubna a mají zůstat doma v arestu, neboť jen ten může nabídnout jistou zdravotní bezpečnost.

Výjimky se mají vzít v potaz jen v případě nevyhnutelných návštěv lékaře, jakož i v případě Evy a Barbary, které se musí starat o své matky, musí však dbát toho, aby se vyvarovaly jakýmkoliv kontaktům, a sice i s vlastními členy rodiny bydlících mimo Centrum.

  1. Během celé toto doby arestu je třeba se zdržet všech činností sdružení, jako jsou: přednášky, generální shromáždění pasivních členů, KG-GV, kontakt s návštěvníky, korektorských prací v kuchyni a povinných prací pasivních členů; dobrovolná venkovní spolupráce v lese, zahradě a jiné nutné činnosti členů základní i pasivní skupiny lze provést, když pracující zůstanou sami, nevstoupí do budov Centra a budou dodržovat patřičný odstup přinejmenším 2 metrů od obyvatel Centra, aby se předešlo tělesnému kontaktu a kontaminaci prostřednictvím aerosolů z dechu či výdechu.
  2. Během doby arestu se nemá chodit nakupovat, ani se nemá mimo Centrum cokoliv zařizovat. Dle údajů od Ptaah je v Centru díky preventivním opatřením Billyho uskladněno dostatek potravin a nouzových zásob, že lze bez problémů překlenout i delší období arestu.

Čerstvou zeleninu a ovoce či jiné nezbytnosti lze v nouzi zajistit v podobě doručení do domu, přičemž je nutné se vyvarovat kontaktu s osobami, které nezbytné zboží doručují.

  1. To, co Ptaah přísným způsobem doporučuje všem osobám v Centru, má platit i pro všechny mimo Centrum bydlící členy základní i pasivní skupiny, jak ve Švýcarsku, tak i ve všech dalších státech, takže se všichni mají zařídit, chovat a chránit před nákazou koronavirem dle nejlepších možností zmíněným způsobem.

Toto, milý otcovský příteli, jsou ta doporučení, která nařídil Ptaah a ty se mají dodržovat, neboť se jedná o naléhavou nezbytnost ochranných opatření, která je nutno zavést. Sdělit ti tyto informace bylo mou povinností, kterou mě Ptaah pověřil.

Billy     Děkuji Florena. Budeme se snažit, abychom dodržovali doporučení od Ptaah. Vyřiď mu prosím naše poděkování za jeho poradenství.

Enjana     Dodržovat tato doporučení je skutečně nanejvýš nezbytné, neboť jak víme, jsou opatření a zákroky učiněné státními orgány zcela nezodpovědně nedostatečné, a sice jak ve Švýcarsku, tak i celosvětově ve všech dalších zemích.

Florena     Tak tomu skutečně je, neboť jak víme skrze naše objasňování, pozorování a předvídání, je globálně většina všeho státního vedení od té nejvrchnější po tu nejspodnější instanci neschopná a není v pozici, aby prozíravě a dostatečně zodpovědně byla s to rozumně pojmout celou záležitost ve věci pandemie, jakož rovněž není schopna dát podnět k nezbytným souborům opatření. I většina národa vegetuje pasivně a bez účasti ve stejné podobě a způsobuje tak masovým nakažením masové umírání, a sice od teď nejen umírání starších lidí, jelikož tato rovina je totiž překročena kvůli proměně viru, neboť vznikly nové genové variace viru, které napadají a působí smrtelně i na mladší lidi až po novorozence.

Billy     To se dalo očekávat, podle mého názoru, neboť u všech nepoučitelných nelze využívat rozumu a chápavosti. Nehorázná, do-nebe-volající hloupost a neodpovědnost většiny pozemšťanů, vládnoucích, úřadujících a obyvatelstev – u kterých všechna ta rozum a chápavost používající minorita nemá žádnou šanci, aby projevila názor a jednala – musela vést přece zákonitě k tomu, že pandemie vůbec mohla vzniknout a zvrátit se, a teď – dle vašich vysvětlení – začíná zuřit ještě více a mnohem dál, právě i zde ve Švýcarsku.

Enjana   Tak tomu skutečně je, ale když dovolíš, pak bychom měly obě ještě nějaké otázky, které se vztahují na Učení. Pokud ti to tvůj čas dovolí?

Billy     Proč můj čas, jistě jde přece o váš čas, ne?

Florena     Ano, tak tomu sice je, ale …

Billy   To jsem si přece myslel, pak už se nezdržujte a sem s otázkami ...