ZDRAVÍ

Vážení čtenáři,

v tomto úvodním článku bychom vás rádi blíže seznámili s tématem, který se týká nás všech a o němž jste se jistě i vy hodně napřemýšleli. Již dlouho jsme si přáli napsat v tomto ohledu shrnující informace, ale až nyní jsme k tomu našli potřebný čas, takže bychom se s vámi rádi podělili o naše poznatky. Budeme pojednávat o tématu ZDRAVÍ – tělesném i psychickém, kdy oba faktory spolu úzce souvisejí. Vzhledem k tomu, že kontaktní zprávy »Billyho« Eduarda Alberta Meiera obsahují v tomto ohledu velké množství hodnotných, důležitých a v mnohém směru převratných informací, máme tak přístup k unikátnímu zdroji poznatků, které i vy můžete aktivně využít ke zlepšení svého celkového zdravotního stavu, posílení imunitního systému, zmírnění a vyléčení obtíží všeho druhu a prevenci obtíží nových. Oblast lidského zdraví je přitom tak rozsáhlá a zásadní, že jsme se rozhodli jí na našich stránkách věnovat samostatnou rubriku, kterou budeme postupně doplňovat a rozvíjet. Hlavním zdrojem nám budou již zmíněné kontaktní zprávy a jiné spisy FIGU, ale nebudeme se vyhýbat ani jiným zdrojům, pokud je na základě výsledků vědeckého výzkumu budeme považovat za směrodatné. Věříme, že si tuto novou rubriku oblíbíte, vše sami důkladně promyslíte a to nejlepší z toho úspěšně začleníte do svého života.

Všechno vždy velmi důkladně prověřuj

jen tomu dobrému pak ale důvěřuj.

kniha Dekalog/Dodekalog

»Billy« Eduard A. Meier