602. kontakt (výňatek)

Výňatek z 602. oficiálního kontaktního rozhovoru z 22. listopadu 2014

Billy     … O čem chci ale nyní oficiálně hovořit, to se vztahuje na ty čtyři uskupení, které se svými letovými objekty různě operují na Zemi. Naposledy jsi při jednom z našich soukromých rozhovorů přece řekl, že o tom budu smět říci něco dalším lidem, když na to budu dotázán.

Ptaah  To je správně, ale právě jen v tom rámci, že nebudou zmíněny žádné podrobnosti, které jsem ti vysvětlil.

Billy     To ani na mysli nemám, neboť jde jen o to, že víte, že přinejmenším dvě uskupení pochází definitivně mimo naší současnost, přičemž to jedno je z pozemské budoucnosti a to druhé z paralelního prostoru. Více o tom přece ani nechci říkat, nýbrž právě jen toto, a sice pouze proto, že jsem neustále dotazován na to, zdali pak v této věci skutečně nemáte více informací.

Ptaah  Samozřejmě, že máme široce rozsáhlé informace, ale naše direktivy nedovolují, abychom je sdělovali pozemšťanům. Když ale podáš odpověď tazateli způsobem, že jedno uskupení se vztahuje na budoucí pozemšťany a druhé pochází z paralelního prostoru, pak je ti tato informace dovolena a nevyzrazuje žádné důležité podrobnosti.

Billy     Více jsem ani neřekl, neboť …

Ptaah  Tak je to dobře, a tak to má i zůstat.

Billy     Otázky se vztahovaly vždy hlavně na pozorování velkých neznámých létajících objektů, které byly spatřeny v Arizoně a Belgii, stejně jako v Anglii a které přece – a to myslím asi lze říct – spadají pod ty dvě zmíněná uskupení.

Ptaah  To smí být řečeno, přičemž je potřeba zmínit, že určité pozorované létající objekty jsou také naprosto pozemského původu a viděno z pohledu veřejnosti se jednalo o tajné vojenské létající objekty.

Billy     Ano, to jsi mi vysvětlil. Pak je tím opět řečeno vše nezbytné. Pak je tu jiná věc: Jak víš, je přece u křesťanských zpovědníků, resp. kněží při zpovědi, pravidlo mlčení ve věci zpovědi. To shledávám sice do té míry dobré, jde-li o věci soukromé povahy, aby z toho dotyčným lidem vyvstaly myšlenky a pocity viny, kterými utrpí psychické škody, což lze podle okolnosti zpovědí zmírnit nebo se tomu lze zpovědí vyhnout. Jedná-li se přitom ale u zpovědi o těžkou kriminalitu, či dokonce o hrdelní zločin, o kterém se ve zpovědi mluví, pak shledávám nesprávné, když si to zpovědník, resp. kněží, ponechává pro sebe a nenahlásí to odpovědné soudní pravomoci nebo policii, čímž lze podle okolností zabránit dalším těžkým kriminálním zločinům či dokonce zločinům hrdelním, jako např. vraždy.

Ptaah  Takzvaná zpovědnická tajemství, jak je zastávají křesťanští kněží atd., by se pak nesměly nikdy objevit, jsou-li s tím spjaté těžké kriminální činy a hrdelní zločin. Dojde-li ale přesto v takto těžkých případech v důsledku zpovědnického tajemství k tomu, že jednání nebo čin je policii či soudní moci zamlčen, pak nese dotyčný zpovědník či kněz spoluvinu na spáchaném činu, jakož i na dalších činech a skutcích, které plynou z toho, z čeho se dotyčný člověk zpovídal. 

Billy     To je to, co si myslím také. Pak chci přejít k tématu Ukrajiny a IS. Na východě Ukrajiny se do bojů se separatisty jak známo přimíchává i ruská armáda, jak jsi objasnil již dávno, a o čemž se oficiálně hovoří i v médiích. Že ale poslala na Ukrajinu i vláda USA tajné speciální jednotky žoldnéřské firmy »Constellis Holdings«, resp. někdejší firmy »Blackwater«, které bojují proti separatistům, to neobjasňují žádná média. A neobjasňují ani to, že odborníci americké tajné služby CIA a i FBI na Ukrajině podporují ukrajinskou vládu a radí jí ve smyslu logistiky a vojenského vyzbrojení, jak jsi mi před nějakou dobou soukromě řekl. Nyní však něco, co se týká IS, resp. islámského státu, resp. teroristické organizace IS. V té věci jsem neustálé tázán, zdali je jejich zločinecký vůdce Abú Bakr al-Bagdádí, který se sám pozvedl na chalífu, onen krysař, který je zmíněn v knize »Proroctví a předpovědi« větou 241 na straně 405 následovně:

»V roce 1995 se také pomalu začne vyvíjet nový mocnář, který obloudí celý svět a bude kolem sebe shromažďovat stoupence jako kdysi krysař z Hamelnu, pročež jej také jedno proroctví uvádí jako krysaře.«

Jak ostatně víš, toto proroctví/předpověď se skutečně vztahuje na zločince Abú Bakra al-Bagdádího, což jsem na otázku Mariann i potvrdil. Následně k tomu napsala i článek pro mimořádný bulletin vycházející v lednu 2015. Neřekl jsem k tomu, že ty a já jsme společně sestavili výpočty pravděpodobnosti, které v tomto ohledu vykazovaly 97% pravděpodobnost, že by se všem těmto nestvůrným zvrhlostem IS bývalo dalo zabránit, pokud by oba američtí prezidenti Bushové v podobě neoprávněných a prolhaných intrik válečně nenapadli Irák a neuvrhli tak zemi do zmatků. Výpočty jednoznačně prokázaly, že Saddám Husajn by tomu celému býval zamezil dříve, než by se to bývalo stalo akutním. Avšak díky tomu, že byl popraven – což byl veřejný mord – to bylo znemožněno, pročež nesou USA vinu na tom, že spolu v Iráku začaly zápolit rivalské skupiny věřících se sebevražednými a bombovými atentátníky atd., což si dodnes vyžádalo mnoho tisíc lidských životů. Nakonec jen zabitím Husajna byl umožněn vznik teroristických IS milicí, které dnes podnikají krvavé a vraždychtivé činy, neboť pokud by býval Saddám Husajn zůstal na živu, pak by nadále vládl v zemi, v důsledku čehož by býval vzniku islámského státu zabránil v zárodku. Tím ovšem nemá být veleben, neboť i on byl zabijácký vrah stejně jako i jiní diktátoři, ke kterým je nutno řadit i oba Bushe, kteří sice byli americkými prezidenty, ale nesou vinu na vzniklém neštěstí a svárech různých náboženských směrů v Iráku, stejně tak i vinu na tom, že mohl vypuknout terorizmus IS, jenž nyní zlovolně bují. Další otázka ohledně těchto zločineckých teroristických milicí zní, co by proti nim šlo ještě udělat a podniknout, neboť USA se svým bombardováním postupuje proti IS jen bojácně, což platí i pro Sýrii a Irák atd., zatímco jiné státy, jako např. Turecko, se tomu, aby něco podnikly, vyhýbají. Má adekvátní odpověď na danou záležitost, kterou k tomu mohu nyní poskytnout, zní, že by se muselo postupovat podle Henokova systému, tedy pomocí efektivních »mezinárodních mírově bojových jednotek«, které budou mít mnohonásobnou přesilu jak v počtu osob, tak po stránce zajištění a rovněž všeho nezbytného zbrojního i technického vybavení atd. Proti IS milicím, které jsou stejně jako i Al-Káida, finančně podporovány hlavně ze strany bohatých Katarců a královské rodiny emirátu Katar, jak jsi mi vysvětlil, by se nemělo postupovat mdle, ale naopak tvrdě. To, zdá se, zjevně nezajímá ani nevadí německé spolkové kancléřce Angele Merkelové, neboť se dne 17. září 2014 potloukala s katarskou hlavou státu, emírem z Kataru, Tamím Al-Sáním, v Berlíně před vojenskou přehlídkou. Gólem celé té věci je, že chce Angela Merkelová ještě očividně dodávat zbraně, načež se lze domnívat, že ty ještě navíc skončí u teroristických milicí IS. Terorističtí »lidé« IS – označení člověk je zde pouhé slovo – jsou v důsledku svého nábožensko-sektářského fanatizmu natolik radikalizovaní, nelidští, zkažení, krvelační a vraždychtiví, že se z nich vytratily všechny lidem důstojné pohnutky, takže je už vůbec nelze oslovit hodnotami jako láska a dobrota, a rovněž tak nelze učinit rozumnými argumenty. Ve svých smyslech jsou natolik zhrublí, zdivočelí a zkažení, že už v žádném případě nedokáží nalézat cestu zpět do efektivní skutečnosti, a sice ani poté, co by mohli být pomocí všelijakých okolností odvráceni od svého vražedného konání, byli vyloučeni ze společnosti a posláni do vyhnanství – možná odhlédnuto od několika málo výjimek, které lze podle okolností resocializovat, resp. by je šlo postupně zařadit opět do společnosti po odpykání přiměřeného a účelně vyměřeného trestu za pomocí poučení, pedagogiky, lékařství a psychoterapie atd. Deportace do celoživotního vyhnanství na nějaké odlehlé a vůči okolnímu světu izolované místo by bylo jedinou možností, jak společnost uchránit od těchto zvrhlých elementů. Tito »lidé« jsou natolik nelidsky zvrhlí, zkažení a fanaticky radikalizovaní, že skoncovat jejich krvavě-vražedné počínání lze jen pomocí hrubého násilí, takže tady už »násilná nenásilnost« nic nezmůže. To tedy znamená, že něco změnit může už jen násilí proti násilí v tom smyslu, že zlo bude přemoženo a dobro bude moci opět zvítězit. K tomu může dojít jen tak, že už konečně nebude moci pronikat falešný humanizmus těch lidí, kteří jsou sami v důsledku úplného životního zchoulostivění už celkově života neschopní, a tak neumí rozpoznat a akceptovat, že v určitých situacích je hrubost či dokonce násilí nezbytností k dosažení toho, aby bylo něco zvráceného opět přivedeno k rozumu. To ovšem neznamená, že by mělo být násilí podporováno, neboť toho se má člověk od základů vyvarovat a uplatňovat ho jen nanejvýše kontrolovaným způsobem coby »násilnou nenásilnost«; což jsem popsal následujícím způsobem:

Tvořivě-přírodní zákony a doporučení předkládají, že všechny věci se nikdy nemají řešit a napravovat nelogickým násilím a tím tedy vraždou a zabíjením, nýbrž jen »násilnou nenásilností«. To slovo násilná, resp. násilnost, v tomto smyslu přitom neznamená zlé a negativní násilí a nucení, nýbrž jen a pouze logickou aktivitu, pomocí které se něco, jako např. problém, jednání či zvrácení vhodným a mírovým způsobem reguluje. Aktivita sama o sobě v podobě »násilné nenásilnosti« odpovídá v každé podobě jednání, které v sobě obsahuje násilnost coby možnost provedení, pomocí které jako takové se jedná cíleně, logicky a positivně a upotřebí se aktivního pozitivního chování. Podle Učení ducha není »násilnost« v jasném smyslu tedy nic jiného než pozitivní aktivita, která se může uskutečnit jen tak, že obsahuje sílu a moc, a tím i násilí pozitivně vystavěným způsobem.

»Násilná nenásilnost« znamená cestu pasivního, logického násilí, jinými slovy aktivního nenásilí, při kterém se koná a prosazuje násilně, resp. aktivně, nenásilí. Přitom dochází aktivně k násilnému jednání, prostřednictvím kterého se logickým způsobem násilně zachraňuje situace, přičemž prostřednictvím ní nevzniká žádná škoda, nýbrž pozitivní užitek. U násilné nenásilnosti coby aktivního nenásilí se násilně, resp. aktivně, cvičí a prosazuje nenásilí. »Násilná nenásilnost« také ale znamená pasivní odpor, přičemž pasivita v tomto smyslu představuje sílu, resp. moc či právě pasivní násilí, neboť síla, moc a násilí i v nenásilné, pasivní formě představuje coby odpor formu násilnosti, která se však vykonává v násilné nenásilnosti. Přitom se ovšem tato nenásilná, resp. pasivní násilnost nesmí chápat ve smyslu běžného pozemského chápání zlého násilí, nýbrž jen ve smyslu nějakého pozitivního, mír zjednávajícího, harmonizujícího, vyrovnávajícího, povznášejícího, zachraňujícího a pořádek vytvářejícího nasazení v podobě pasivního odporu nabízejícího sílu, moc a ovlivnění atd. logickým způsobem. To celé nemá nic společného ani s nucením, neboť když je vykonáváno násilné nenásilí, pak se tak neděje z nucení, nýbrž s rozumem a shovívavostí, neboť právě druhá strana, člověk nebo národ, není svou chápavostí v pozici, aby nějakou situaci atd. změnil k lepšímu bez zlé síly. Násilná nenásilnost probíhá bez nucení a v rámci nezbytnosti, aby se zamezilo něčemu špatnému a ukončilo se to, aby z toho vyvstalo to nejlepší, dobré a užitečné. Násilné nenásilí probíhá bez nucení a prosazování nějakého autoritativního jednání, nýbrž probíhá jen a pouze z nezbytnosti, aby se špatnému zabránilo, či aby se to špatné ukončilo. V důsledku toho není ani trvání na svém ohledně nějaké věci, požadavku či situace ani násilí, ani nucení, nýbrž nenásilné a nenucené jednání, které se nazývá násilnou nenásilností. Takže nedochází ani k nasazení zlého násilí ani nucení, když se vůči lidem ohledně logických a rozumných požadavků pevně vytrvá, anebo dojde k situaci, která učiní zásah nevyhnutelným, aby se něco dalo nezbytným způsobem do pořádku, aby se odvrátilo nebezpečí života, či aby se odvrátilo či ukončilo cokoliv špatného. Násilná nenásilnost se přitom vztahuje i na to, když je nutno nasadit tělesnou sílu, obzvláště tehdy, jde-li o ochranu a zachování života.

Nuže, »násilné nenásilí« nelze uplatnit u teroristických milicí IS, neboť u nich jsou »lidé« takovým způsobem radikálně zvrácení, že již není možno proniknout k jejich chápavosti. Z toho důvodu proti nim musí dojít k použití hrubé síly, mají-li být zastaveni a zneutralizováni. To ale znamená, že se počítá s oběťmi na lidských životech, ovšem přesto se musí dbát na to, aby obětí na životech bylo co možno nejméně. Toho se docílí právě tak, že budou zvrácení členové milic IS zatčeni a posláni na doživotí do vyhnanství. Za tímto účelem musí být vybrána místa, která jsou velmi vzdálená od každé civilizace, kde pak musí být zvrhlíkům poskytnuty všechny možnosti k zachování života a k učení se. To znamená, že jim mají být dány všechny nezbytné prostředky k tomu, aby si vypracovali prací vlastních rukou své živobytí, avšak izolováni a zajištění před společností a rovněž tak střeženi, aby neměli možnost jakkoliv uniknout. Ženy a muže je nutno oddělit a umístnit na různá místa naplnění trestů, resp. místa vyhnanství – takže žádná vězení, útočiště či azyly atd. – aby nemohli plodit žádné potomky a ty aby nemohli vychovávat a infiltrovat svými fanaticko-radikálními, krvelačnými a vražednými myšlenkami a pocity a svými nelidskými způsoby chování.

Ptaah  To vše odpovídá tomu, jak to vidím i já a jak tomu bylo před velmi dávnými časy také u nás Plejaren, když naši předkové aplikovali tyto Henokovy-metody, včetně mezinárodních mírově bojových vojsk, což nakonec vedlo k tomu, že byly ukončeny všechny války a veškerá kriminalita a zločiny všeho druhu nalezly svůj konec, takže už po tisíciletí žijeme bez válek apod., ale i bez jakékoliv kriminality a zločinů. Všechny tyto zvrácenosti se pro nás staly zcela cizí v důsledku aplikování a dodržování našich zákonů, které u nás sice stále ještě existují, ale už po tisíciletí nemusely být využity.

Billy     A jak vím, nemáte ani žádnou drobnou kriminalitu, jako např. krádeže atd., protože váš bezpeněžní systém k tomu na jednu stranu neposkytuje důvod, a protože na stranu druhou všichni Plejaren veškerý majetek, jakož i jakoukoliv věc atd., mohou oficiálně získat.

Ptaah  Tak to je, neboť bezezbytku všechno zboží náleží každému jednotlivému člověku, takže jeden může mít úplně stejný produkt, který má druhý, a sice aniž by za to musel shánět peníze.

Billy     Ale všichni musí každý den pracovat dvě hodiny, aby k tomu byli oprávněni. To by zde na Zemi nešlo, neboť všechno je závislé na penězích a práci. A protože my zde na Zemi máme mnoho těch, co se štítí práce, budižkničemů, kriminálníků a zločinců, kteří se orientují jen na peníze jiných, a proto si je obstarávají jen krádežemi, lhaním a podvody a všelijakými kriminálními činy a skutky, které vedou až k vraždám, a tak je váš systém u nás ještě na velmi dlouhou dobu pouze toužebné přání, které se možná ani nikdy neuskuteční.

Ptaah  To prokáže čas.

Billy     Přirozeně, ale když uvážím, jak velmi zlé a hrůzné je dnes na jednu stranu u velmi mnoha lidí zchoulostivění, neschopnost života, nábožensko-sektářské zvrácení a klamná víra v boha, tak se úplně děsím. A na druhou stranu, kolik dnes vládne válek, terorizmu, kriminality, zločinnosti, znevažování lidí, podvodů, brutality, žárlivosti, falešnosti, lakoty, násilí, chtivosti, nenávisti, neřesti, lží, vražd, zabíjení, rasismu, závislostí a zchátralostí atd., tak se mi spíše zdá, jako by ani nikdy nenastal stav podobný tomu, jaký právě převládá u vás Plejaren. Jak se všechno zvrácené dění na Zemi vyvinulo a přihodilo v Novém Věku od roku 1844, resp. jak děsivé a hrůzné to bylo ve dvacátém století – obzvláště pak dnes v prvním a druhém desetiletí třetího tisíciletí –, tak tak špatné, zhoubné a zlé to na tomto světě ještě nikdy nebylo. Bezbřehá lhostejnost lidí mezi sebou, jakož i lži, podvody, žárlivost, chtivost, nenávist vůči jiným etnikům, náboženstvím a nenávist vůči jiným názorům vystoupalo rovněž v nepřehlédnutelné míře. To samé platí o nelidskosti, válečném štváčství, válčení ve všech koutech světa a celosvětovém terorizmu, ve kterém hraje obzvláště hrůznou roli IS, resp. Islámský stát, který dokonce ještě překonává teroristickou organizaci Al-Káida. Stále více lidí se stává také pomatenými – zpravidla mladí lidé –, kteří páchají masové vraždy a mlátí nevinné lidi či je dokonce umlátí a ušlapou k smrti. Ve stále zvýšené míře se objevují psychicky narušení jedinci, zatímco dochází k ničení rodin a brutálnímu násilí na ženách, a obchodníci s lidmi atd. nutí ženy a děti k prostituci, přičemž ovšem chlapci a děvčata jsou sexuálně zneužíváni a týráni vlastními rodiči, knězi a pedagogy atd. Je potřeba zmínit také organizovaný vražedný byznys ohledně nájemných vrahů všeho druhu, jakož i vraždících žoldáků z povolání, kteří hlavně v USA, ale i dalších státech, provozují vojenská výcviková střediska a takto vycvičené námezdné vojáky posílají do krizových a válečných oblastí, kde vražedným způsobem a z povolání zabíjí a zneužívají bezpočty lidí, včetně nevinných, a znásilňují přitom i ženy. Všude kolem převládá také nábožensko-sektářský fanatizmus a radikalizmus, za který se rovněž vraždí, jakož i bez skrupulí kvůli tomu, že se nějakému člověku nelíbí na druhém jeho tvář či cokoliv jiného. Ale také ve věci celého hospodářství a všeho ostatního vůbec myslitelného to vypadá velmi špatně, neboť už na Zemi neexistuje žádný vztah, který by nebyl zvrácený. A když někdo proti tomu něco řekne, anebo na něco upozorní, že to celé tímto způsobem není smyslem a účelem života, pak se člověku ostatní jen vysmějí a je za trotla, který cosi sám vyřvává na liduprázdné poušti. Ano, podniká se dokonce vše možné proto, aby se té nebo tomu volajícímu znemožnila jejich práce, a sice zlými slovy, lhaním a pomluvami, zlomyslnými antagonisty a vše rádoby lépe vědoucími lidmi, kteří se před svými spolubližními zveličují svými slátaninami a chtějí tím navíc ještě vydělávat peníze. Tyto slizké živly se vyskytují masově, také zde ve Švýcarsku, provozují mazalštinu svými pomlouvačnými články a čmárají prolhané příspěvky do svých mazalských časopisů a na internetu. To ovšem stále ještě nestačí, neboť ani sektářská uskupení a tajné služby se neštítí toho, pronikat do internetu a zpracovávat počítače těch, kteří pracují pro efektivní pravdu tak, jak to bylo i po léta děláno u mě, dříve, než Stephan, Piero a Daniel dokázali těmto útokům a zásahům zamezit. Právě v tomto ohledu jsi mi před nedávnem řekl, že se na tom podílí i US-tajná služba NSA a navíc se ohledně vnikání do počítače vyvíjí nový systém, který se bude obecně jmenovat »MonsterMind« a kterým má být možné provádět takzvané kybernetické útoky proti vládám, vojsku a celému hospodářství, jakož i proti civilním osobám, přičemž NSA coby původce zůstane nepoznán. Řekl jsi, že těmito kybernetickými útoky – pokud se tyto skutečně realizují a systém »MonsterMind« se do budoucna skutečně nasadí – bude vyvolán obrovský chaos a může se také zhroutit celá infrastruktura nějaké země. Infrastruktura přece obsahuje všechna dlouhodobá zařízení materiální a institucionální povahy, která zaručují fungování nějakého sdíleného národního hospodářství. Je přitom potřeba rozlišovat mezi soukromě vytvořenou infrastrukturou, která zahrnuje všechny soukromé podniky všeho druhu atd. a státem ustavenou infrastrukturu, která zahrnuje hlavně státní investice a všechny státní podniky a hospodářský řád atd. Je také možné, jak jsi řekl, že tímto systémem mohou být státy a jejich tajné služby uváděny v omyl tím, že se budou rozšiřovat falešné informace, jež budou jiné státy diskriminovat, což pak může vést k nebezpečným útokům proti nim a může to dokonce vyvolat válku. Kromě toho jsi řekl, že se pracuje na tom, aby se »MonsterMind« vyvinul tak, že bude reagovat samostatně a plně automaticky na skutečné či domnělé kybernetické útoky a vyvolá nebezpečné a smrtící protiopatření.

Ptaah  Na tomto či podobném systému tajně pracuje nejenom americká tajná služba NSA, nýbrž na tom pracuje i Čína a Rusko, jakož i soukromě další země.

Billy     Tomu nemůže být jinak, neboť kolektivním podvědomím pozemského lidstva se to celé přirozeně zpracuje, takže ve stejnou dobu přijde celosvětově vždy celá řada osob na stejnou ideu atd., což pak právě vede k tomu, že ve stejné době na celém světě různí lidé pracují na stejných vynálezech atd. a z toho pak vzniknou produkty.

Ptaah  Což je nevyhnutelné.

Billy     Podívej se na tohle; tento krátký článek napsali dva lidé pro časopis »Welt der Wunder« (Svět zázraků), muž jménem Hannes Wellmann a žena, která se jmenuje Frederike Aszmons:

Jak vydíratelné je Německo?

2. srpna 2014 narazily německé bezpečnostní úřady na fotografii dvou nezvěstných Němců, obklopených ozbrojenými islamisty z teroristické jednotky Abu Sayyaf. Několik týdnů později pak tato jednotka od německé vlády požadovala výkupné ve výši 4,4 milionů euro. Z Berlína obecně zaznívá na téma vydírání ze strany teroristů: »Spolková vláda neplatí žádné výkupné.« O šest týdnů později, 17. října 2014, jsou rukojmí na svobodě. To je vše, co se veřejnost dozvídá. Berlín nezaujímá žádný postoj, žádné stanovisko. Experti se ovšem domnívají, že spolková vláda, jakož i v dřívějších případech, vyšla požadavkům teroristů vstříc a zaplatila výkupné. Na rozdíl od USA a Velké Británie, Merkelová a spol. vyjednávají s teroristickými organizacemi, které jsou často financovány únosy a vydíráním. Evropskou vládu mělo jen vydírání Al-Káidy v severní Africe přijít na asi 100 milionů euro. Peníze, kterými se financují další vraždy. V rozpočtu německého ministerstva zahraničí se ostatně objevuje hospodářská položka s číslem 0502 52922-029 a označením »Tajné výdaje pro mimořádné účely ministerstva zahraničí«. Nezřídka dochází také k tomu, že se žádané výkupné nepřímo zaplatí a kupříkladu deklaruje jako rozvojová pomoc. V nouzovém případě existuje stále ještě možnost sáhnout do rozpočtu Spolkové zpravodajské služby (BND). Ten se pohybuje přinejmenším na částce 496,4 milionů euro ročně.

Ptaah  To je i mně všechno známé. Tato pravdivá fakta jsou ale veřejnosti žel zamlčována.

Billy     To je ale typické pro EU-diktaturu, ve které hraje Merkelová a její vládnoucí vazalové velmi důležitou roli. Když to člověk porovná s tím, jakou hru v minulém století hrálo »vedení« Německa, pak nechává pozdravovat Třetí říše.

Ptaah  O tom není pochyb. Hovoříš otevřeným slovem, které může být pro tebe nebezpečné.

Billy     Copak si mám sedět na jazyku, namísto toho abych řekl pravdu?

Ptaah  To jistě nepožaduje nikdo, kdo má všechny smysly pohromadě a rovněž pochopil pravdu.

Billy     Právě. Otázkou jen zůstává, zda se pravda vysloví nebo zda se má jen potají zatnout ruka v pěst. Chtěl jsem se tě ještě zeptat na toto: Udělal jsi ty a Queztal ony výpočty pravděpodobnosti, o kterých jsi posledně hovořil, že vás zajímají, co by se bývalo událo, kdyby se mých celosvětově učiněných předpovědí dbalo a kdyby se bývalo podle nich rozsáhle jednalo? Upřímně řečeno, výpočty zajímají i mě, takže se tě na ně nyní tážu.

Ptaah  Tyto výpočty jsme skutečně učinili a přišli jsme přitom na velmi zajímavý výsledek. Při výpočtech všech tvých detailně uvedených předpovědí v rozsáhlé formě, z toho vyplynul celkový průměrný výsledek 82 procent pravděpodobnosti, že by se neuskutečnily jak prorocky, tak předpovědně učiněné předzvěsti. To se vztahuje na změnu klimatu a s tím spjaté přírodní katastrofy, válečná jednání, kriminalitu a zločinnost a všeobecné zvrácení pozemšťana, jeho lhostejnost vůči ostatním, terorizmus, náboženství a sektářství, náboženskou nenávist a nenávist vůči cizím etnikům a přelidnění. K tomu se počítají i všechny jeho zlé následky, jako nucená prostituce, obchodování s lidmi, pašování lidí a sexuální zneužívání dětí, nelidské jednání mladistvých, kteří okrádají jiné lidi, tlučou je k smrti, vyžívají se v asociálních způsobech chování a řádí anarchistickým a asociálním způsobem. Neblahé následky z přelidnění jsou ale i ty, které jsi uvedl v souvislosti s neonacisty a jinými extrémistickými, lidmi opovrhujícími organizacemi, vražednými žoldáky, jakož i vraždy v rodinách i na školách atd., dále ničení přírody a vodstva, přičemž je nutno zahrnout i velké škody na půdě a zamoření v atmosféře. To se týká i ničení luhů a lužních lesů, niv a deštných pralesů, přírodních rezervací, jakož i ohledně vyhubení rozličných půdních živočichů, mořských forem života, ptactva, zvířat a zvířeny. Pozorujeme-li to velmi přesně, tak tyto všechny faktory jsou zahrnuté v celém výsledku výpočtů pravděpodobnosti, které jsi prorocky a předpovědně uvedl. 82 procent pravděpodobnosti odpovídá vypočtenému průměru v té věci, že ty tebou uvedené proroctví a předpovědi se bývaly nemusely přihodit, pokud by se tvé výpovědi bývaly braly vážně a bývalo by se přistoupilo k nezbytným opatřením, aby se zabránilo tomu nejhoršímu. U tohoto celkového výsledku je nutno brát v potaz ovšem jednotlivé faktory, neboť ty je potřeba vypočítávat procentuálně samostatně, takže ty či ony faktory proroctví a předpovědí vykazuje různě vysokou procentní hodnotu.

Billy     Děkuji za tvá vysvětlení, které jsem očekával s napětím. 82 procent v průměru, to je ale velmi mnoho, čeho se bylo bývalo mohlo jen v asi 60 letech vyvarovat.

Ptaah  To je správně, …