772. kontakt

O vedlejších účincích vakcín proti koronaviru

772. kontakt z pátku, 30. července 2021

Kontakt v plném znění v PDF

 

Billy     Hned na začátek tady mám několik článků, které jsem obdržel v posledních dnech od Achima Wolfa. Pokud si je chcete pročíst, tak tady jsou, prosím.

Florena   To rády uděláme, ukaž nám je ...

Bermunda   ... Jak tady vidím, mají různá data, ale považuji je za dobré a dosti kvalitní na to, abys je zveřejnil v naší kontaktní zprávě.

Florena   Ano, Bermunda vyjadřuje to, co si myslím také.

Billy     Pak se tedy spolu se mnou domníváte, že má význam tyto novinové zprávy začlenit do našeho rozhovoru. Možná že Achim pošle ještě další. Pravděpodobně přijdou ještě jiná pojednání, která budou obsahovat cenné informace a která budu chtít připojit k tomu, co tady již mám. Co na to říkáte?

Florena   Tyto články jsou velmi informativní, a to budou i ty budoucí, a tudíž bude záhodné, abys připojil i je.

Bermunda   To si také myslím.

Billy     Dobrá, pak se toho tedy budu držet a učiním tak. Nyní sem tedy hned vložím ty první články, což ovšem neučiním v přesném časovém sledu, neboť ty články byly zveřejňovány v různých dnech.

 

Zdraví

Očkování pro pacienty v bdělém kómatu[1] a umírající

»Vypuklo skutečné očkovací šílenství.«

To uvádí v exkluzivním rozhovoru pracovník intenzivní péče

Susanne Ausicová, 28. července 2021; aktualizováno 28. července 2021, 15.27 hod.

 

Žádné očkování rovná se žádné školení a žádná práce. Tlak na vpíchnutí nové proticovidové očkovací technologie roste. Kdo se této injekci, žádané z politických pater, brání, ten je diskriminován a ocejchován jako nesolidární. Ale to je pouze špička ledovce.

Od doby, kdy vypukla takzvaná koronavirová krize, zaznívá z politických pater čím dál intenzivněji, jak mají lidé s nemocemi zacházet. Zvláštní rozruch budí v současnosti diskuze o genetických vakcínách proti covidu-19. Sdružení lékařů intenzivní péče požaduje, aby bylo kompletně oočkováno 85 procent dospělých jedinců, dříve než se zruší povinnost nosit roušky. Noviny »Epoch Times« hovořily s pracovníky intenzivní péče, Wernerem Möllerem a Christianem Snurawou, iniciátory sítě »Péče o osvětu«. Oba muži hodnotí své takřka 30leté zkušenosti v oboru intenzivní péče. Möller, který je současně i respiračním terapeutem, pracuje na klinice, zatímco Snurawa je aktivní v oblastech mimo kliniku. Nad aktuálními »brepty« vlády, mohou podle svých slov jen kroutit hlavou, zvláště pokud jde o situace spojené s koronavirovými vakcínami.

Epoch Times: V čem spatřujete úkol »Péče o osvětu«?

Werner Möller: Leží nám na srdci blaho pacientů. Chceme lidi vzdělávat o závažnosti onemocnění a informovat je o tom, jak se covid-19 léčí a jakým způsobem se pacientům vůbec správně poskytuje respirační podpora.

Již léta pozorujeme katastrofální způsob financování nemocnic ze strany spolkové vlády od doby, kdy byl zaveden systém DRG (Diagnosis-Related Groups, které obsahovaly i případové paušály). Tento systém vedl k tomu, že se z nemocnic stále více stávaly ekonomické podniky, jejichž cílem je spíše generovat vyšší finanční zisky, než vést rozumnou personální politiku.

Experti jsou odbýváni a nevyslyšeni; profese zdravotní a nemocniční péče je stále více demontována. Pokud je pak péče potřebná pro politické cíle, smějí čas od času někteří loajální kolegové vystoupit v show Markuse Lanze nebo na nějaké spolkové tiskové konferenci a vyjádřit kontrolovanou kritiku, kterou se žel mnozí kolegové a žurnalisté nechávají zmást.

To vše vedlo k tomu, že jsme založili »Péči o osvětu«, koronavirus byl pouze spouštěč. Zmíněné nepravosti započaly dlouhou dobu před ním. My jsme odborníci, kteří okysličují, kteří pečují o pacienty a kteří je opět od okysličování odvykají a tak dále. My vykonáváme nařízení, jež by ti, kteří je tvoří, většinou sami vykonat neuměli.

My z »Péče o osvětu« dostáváme každým dnem o situacích na klinikách a v zařízeních četná hlášení, která už jen kvůli svému omezenému času nemůžeme 100procentně prověřovat. Máme-li však konkrétní informace, navazujeme i kontakt, například s rodinnými příslušníky dotyčných obyvatel pečovatelských domovů. Navíc jsme my z »Péče o osvětu« ve spojení s velmi mnoha pečovateli, lékaři a experty z jiných oborů.

ET: Jak vnímáte koronavirové vakcíny na klinikách a v pečovatelských zařízeních, tedy jak u personálu, tak u pacientů?

Christian Snurawa: Vypuklo skutečné očkovací šílenství. Každým dnem zažívám, jak zdravotnické úřady a lékaři volají do pečovatelských domů a bytových společenství respiračních terapeutů a dotazují se na stav proočkovanosti. Zdravotní zařízení a pečovatelské služby jsou každodenně vystavovány tlaku; na zdravé spolupracovníky se dotírá, aby se nechali bez řádné osvěty ošetřit novými technologiemi. Lidem, kteří dýchají z posledních sil a stojí na prahu smrti, se dostává této terapie.

Lidé jsou vystavováni tlaku už jen vlivem veřejných médií. Každý by se měl podle nich ze solidarity, ve znamení »ochrany« svých spolubližních, nechat takto ošetřit. Zde se útočí na lidskou psychologii. I na poli vzdělávání a další kvalifikace v oboru zdravotní péče existuje jen velmi málo lidí, kteří se tímto očkovacím šílenstvím nenechávají strhnout.

Mezitím je běžné, že zaměstnavatelé dojednávají svým zaměstnancům očkovací termíny. Pokud si zdraví zaměstnanci takovouto terapii nepřejí, tak musejí i přesto v daných termínech navštívit očkovací centrum a osobně, před všemi ostatními lidmi, prohlásit, že se nechtějí nechat oočkovat. To nesmírně zvyšuje nátlak, jenž je na ně vyvíjen.

Mnozí se pak nechávají oočkovat, třebaže to vůbec neměli v plánu. Kdo se přesto oočkovat nenechá, toho si jeho nadřízený volá k pohovoru. Při takových pohovorech jsou podle zpráv, které máme k dispozici, lidé odmítající očkování prezentováni jako »asociální«. To s mladými lidmi, kteří se ještě vzdělávají, samozřejmě zamává. A rázem jsou naočkováni.

Möller: Očkováni jsou všichni, kteří se ocitnou v blízkosti jehly a neřeknou »ne«; dokonce i pacienti v bdělém kómatu. Lidé nemocní demencí mají být očkováni dvakrát, aby se mohli účastnit terapie; i pacienti na dialýze jsou nabádáni k dvojitému očkováni pod hrozbou vyřazení z péče. Situace v zařízeních jsou příšerné. Jeden pečovatel se na nás v zoufalství obracel a psal: »Pomoc, co mám dělat? U nás se očkují umírající!« Bylo nám referováno o případu, v němž byl obyvatel jednoho zařízení bez svého souhlasu a bez souhlasu svých rodinných příslušníků jednoduše rychle »naočkován«, takříkajíc mimochodem.

Pro pečovatelský personál platí na mnoha místech výjimečná ustanovení, pokud jde o účast na externích vzdělávacích akcích. V dopise, jejž mám k dispozici, stojí psáno: »Kompletně oočkovaní spolupracovníci a spolupracovnice se smějí od 14. dne po obdržení druhé dávky účastnit externího vzdělávání.«

ET: Co v takovýchto případech podnikáte?

Möller: Šíříme osvětu. To, co se lidem podává, přece není tradiční očkovací látka, nýbrž genetická terapie. Tato technologie mRNA se v onkologii zkoumá již 30 let. Jenže dosud nemohla být schválena. Kvůli vyhlášení nouzové pandemické situace se to nyní změnilo. Ačkoliv již žádnou pandemii nemáme, tak se nouzová pandemická situace z politických pater stále ještě udržuje.

Mají být oočkovány dokonce i děti, byť u nich onemocnění covid-19 probíhá většinou neškodně. Očkovat děti je zločin. Celé toto očkování je z odborného pohledu zločin.

Společnost Moderna právě vyvíjí na úrovni mRNA technologie kombinovanou očkovací látku jako prevenci před influenzou (chřipkou), covidem-19 a RSV (respiračním syncytiálním virem) a provádí v tomto směru klinický výzkum. Tím v této mRNA technologii pokračuje. V odborných kruzích se již nyní diskutuje, že se možná blížíme k chřipkové epidemii, jelikož očkování proti chřipce údajně již nepůsobí. Možná že mají být v budoucnu aplikovány už jen mRNA očkovací látky a že koronavirus je vítaným prvním článkem v řetězu.

ET: Jak vnímáte tuto situaci z toho pohledu, že jsou proticovidové očkovací látky schváleny pouze podmíněně?

Möller: Skoro 30 let pracuji na stanici intenzivní péče. Jako pečovatelé nesmíme svému pacientovi ani podávat nic k jídlu, pokud odmítá příjem potravy. Kdybych jej nutil, mohl by mě zažalovat za nucení. Nyní je však lidem vnucována tato očkovací terapie.

Tato genetická terapie je lidem nyní aplikována i v rámci služby »drive-in«, například u McDonald´s. Jedná se o lékařskou terapii, a nikoliv o »happening«. Něco takového nikdy předtím neexistovalo! Ještě nikdy jsem nezažil, aby se k věci přistupovalo tak nekriticky. Lékaři se tím směrem nedívají, profesorům je to u zad...

Na naši síť se obrací čím dále více lékařů. Když pacienti se silnou dušností nebo plicními problémy přijdou na kliniku, nikdo se netáže, zda jsou oočkováni. Očkovací status není většinou v anamnéze a/nebo v terapeutickém plánu zohledňován. Platí heslo: »Očkování za to nemůže«, podle úsloví: »Nemůže být to, co být nesmí.«

Pokud je pacient dotazován ve smyslu »kdypak začaly Vaše obtíže?« a on odpoví »minulý týden«, pak je nutné se jej dále zeptat, zda byl oočkován. Většina pacientů to pak i potvrdí. A velmi často existuje mezi jejich stavem a vakcinací přinejmenším časová souvislost.

Mnozí oočkovaní často náhle kolabují tři dny po přijetí vakcíny a trpí příznaky akutní dušnosti a plicní embolie, jež jsou často doprovázeny zvýšenou hladinou D-dimerů, trombózami a/nebo emboliemi. Začasté jsou vídány i prudké alergické reakce, zejména u pacientů s dřívějšími onemocněními, např. u astmatiků a pacientů, kteří prodělávají kortizonovou terapii. Objevují se též mnohé neurologické příznaky, jako jsou ochrnutí, křeče a podobně.

Mnozí staří pacienti umírají, jelikož dříve trpěli onemocněními srdce či plic a byli oočkováni. Existují však i mladí pacienti, kteří mají po očkováni problémy – byli jsme například informováni o případu 30leté ženy, která po očkování ochrnula. Bude muset mnoho měsíců prodělávat terapii, aby se opět postavila na nohy.

Naši kolegové po očkování kolabují a leží týden v posteli, ačkoliv byli předtím zdraví. Není divu, že očkování skolí lidi, kteří trpěli dřívějšími onemocněními. Jsou-li staří lidé oslabeni imunitní reakcí, umírají na srdeční infarkty, plicní embolii či podobné choroby. Je pozoruhodným jevem, že to lékaři nechtějí vzít v potaz. Člověk by zde mohl použít tvrdší výraz než jen odborná nekompetentnost.

ET: Pane Snurawo, jaké jsou Vaše zkušenosti v mimoklinické sféře?

Snurawa: V okysličovacích zařízeních tomu bylo také tak, že byli lidé oočkováni a následně si, nejpozději za jeden až dva týdny, stěžovali na masivní potíže s dýcháním. Respirační přístroje již nebylo možné správně nastavit, jelikož pacienti produkovali extrémně mnoho hlenu, který musel být tracheálně odsáván. Tato situace se vine jako červená nit všemi oblastmi.

Naše kolegyně a kolegové mají po vakcinaci obrovské obtíže. U žen se kupříkladu objevovala masivní vaginální krvácení. Jeden kolega si stěžoval na krvácení z močové trubice.

V případě jedné kolegyně, která trpěla krváceními, se její praktický lékař domníval, že měla alergickou reakci na očkování, a že musí proto jeden až dva dny před přijetím další očkovací dávky užívat antihistaminikum v naději, že bude druhou dávku lépe snášet. Ta kolegyně se řídila touto radou, avšak po druhé očkovací dávce měla celý víkend vysokou horečku. Zcela jí to vykolejilo.

Möller: V četných zprávách od kolegyň jsme se dočítali o obrovských potížích při menstruaci; vaginální krvácení také patří k vedlejším účinkům této terapie. Patří k nim i plicní embolie. Bylo nám dokonce referováno o mnoha případech oslepnutí, jelikož pacienti trpěli po vakcinaci trombózami v očích. Takové případy existují na mnoha klinikách. Těžce nemocní pacienti s rakovinou jsou očkováni i po své chemoterapii. Jak může člověk někoho, kdo je tak masivně nemocný, podrobit takovéto nové technologii? Opravdu nevím, co si při tom lékaři myslí. Dokonce i v odborných informacích o těchto genetických výrobcích se odrazuje od terapie v případě oslabené imunity a například i při kortizonové terapii.

Snurawa: Je to neuvěřitelné. Do prioritně očkovaných skupin se přijímají také astmatičtí pacienti. Ptám se sám sebe, kdo něco takového ustanovuje. Všichni jsou ve jménu solidarity proočkováni, aniž by lékaři tuto terapii zpochybňovali. My jsme informovali velmi mnoho lidí o tom, co stojí psáno v příbalových letácích od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Nikdo ale neposlouchá. Lidé se ženou za touto vakcinací.

ET: Čím je to způsobeno?

Möller: Jedná se o psychologický efekt. Narativ (rozšířený názor) zní: Chceme chránit staré lidi. Každý chce chránit staré lidi, já také. Ale prosím nikoliv takto! Nyní se staří lidé používají jako pokusní králíci. Trpí kvůli svým dřívějším onemocněním závažnými komplikacemi, které mladý, stabilní člověk dokáže za normálních okolností zvládnout.

Když se testuje vakcína v klinické studii, dostává vždy jedna skupina lidí skutečnou vakcínu a druhá skupina nic než placebo. Pak se sleduje, co se odehrává. Vlivem koronaviru se metodika profesionální studie zcela vymkla kontrole. Tane mi na mysli otázka: Existuje mezi aktuálně očkovanými lidmi také skupina, která dostává placebo? To vůbec nevíme, museli bychom prověřovat šarže vakcín a zjišťovat, zda obsahují účinnou látku. Platí vůbec ještě nějaké profesionální metody, které byly při vývoji rozumných léčiv dosud obvyklé?

ET: Jak velký je tlak na zaměstnance, kteří se nenechali oočkovat?

Möller: Obrovský. Byla zde ta situace neočkovaných zaměstnanců na klinice v Ludwigshafenu (viz zpráva »Epoch Times«). Postarali jsme se o to, aby se to dostalo na veřejnost. Tamní pracovníci jsou vystaveni nesmírnému tlaku, jelikož podle obchodního vedení představují riziko pro pacienty. Je mi známo, že mnozí tamější kolegové, kteří se přece jen nechali oočkovat, mají nejtěžší očkovací reakce.

Tyto reakce ale vůbec nejsou hlášeny Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA). Takovéto případy nebývají dokumentovány! A co je horší: Zcela se vylučuje spojitost s očkováním, byť pouze potenciální.

Kdyby lidé pracovali profesionálně a skutečně se zajímali o zdraví ostatních, pak by řádně tyto věci dokumentovali, přinejmenším časovou souvislost s očkováním.

Lidé jsou k očkování nuceni. Kdo není oočkován, nebývá dokonce ani přijat v novém zaměstnání. Pracovní smlouvy neočkovaných nebývají prodlouženy, anebo se vedení těchto lidí zbaví během jejich zkušební doby. Zaměstnanci jsou zváni k rozhovorům a odcházejí z nich oočkováni, jelikož již nemají chuť být diskriminováni. Většina z nich se koronaviru neobává, ale nechávají se oočkovat, jelikož chtějí mít klid. »Péče o osvětu« bude o těchto věcech v blízké budoucnosti dále referovat.

Snurawa: Znám to z oblasti dostihů. Jezdci se chtějí účastnit soutěží, ale nechtějí se neustále nechat testovat, což by byla alternativa k očkování. Na to nikdo nemá chuť.

Nedávno jsem u sebe měl jednu starou dámu, která se ode mě nechala testovat. Ta žena mohla špatně chodit a byla zcela vyřízená z toho, že celé to testování je tak náročné. I ona uvažovala o tom, že by se nechala oočkovat, jelikož to testovací šílenství již nevydrží.

ET: Spolková kancléřka vyzývala ke kreativním řešením v té věci, aby se lidem vakcinace přiblížila. Co si o tom myslíte?

Snurawa: Za zvláště zlý považuji ten nový postup »vaccines to go«. Tady se očkování srovnává s jedením u McDonald´s. Představme si jen situaci, že někdo si na svém skútru zajede k očkovacímu místu a hned po vakcinaci odjede. To je naprosto neodpovědné. Víte vlastně, jak by bylo nebezpečné, kdyby se tato osoba po 100 metrech zhroutila?

Möller: Z lékařského hlediska je to neobhajitelné. Očkování představuje lékařskou terapii. Když jsem v minulém roce obdržel svoji vakcínu proti tetanu, musel jsem z bezpečnostních důvodů ještě 15 minut sedět v čekárně. Tato bezpečnost se nyní zametá pod koberec.

ET: Jak vnímáte datová šetření ve vztahu k případům úmrtí?

Snurawa: My netvrdíme, že všichni lidé, kteří zemřeli po očkování, zesnuli z důvodu očkování, ale přinejmenším je nutno zohledňovat časovou souvislost a zkoumat příčinu úmrtí. Musí se prověřit, zda lidé umírají na očkování nebo kvůli reakci svého těla. Kdyby měli lidé skutečně na zřeteli zdraví druhých, pak by se museli u všech pacientů, kteří přijdou k nim na kliniku, tázat, jaký je jejich očkovací status. To ovšem činí sotvakdo.

Vlastně už jen oficiálně hlášené případy úmrtí hovoří proti těmto očkovacím látkám; počet statisticky nezjištěných případů je přitom nesmírně vysoký. Znám velmi mnoho případů s nejzávažnějšími komplikacemi, které vůbec nejsou začleněny do datových šetření.

Möller: Otázkou je, proč se vůbec očkují lidé s oslabenou imunitou. Jak se může lékař, který složil Hippokratovu přísahu, podílet na něčem takovém? Skutečně jsme se všemi prostředky snažili o to, abychom lidem poskytli osvětu. Ale poslouchá sotvakdo. To je navýsost neprofesionální přístup k novému typu terapie.

Od počátku pandemie jsem stál u postelí svých covidových pacientů, kteří vyžadovali intenzivní péči. Vím, jak koronavirus funguje. Poskytuji svým pacientům respirační podporu, pečuji o ně, opět je od této podpory odvykám a dělám i mnoho dalších věcí. Já zajisté koronavirus nepopírám, vidím převážně jeho těžké průběhy, i když je křivka úmrtí, díky Bohu, nízká.

Tu nemoc je nutno brát vážně a je nutné poskytovat občanům správnou osvětu, aniž by se však šířila panika. Občané musejí mít možnost s tou chorobou kompetentně zacházet. Nepomáhá, když jsou sugestivně přizpůsobováni k tomu, aby nosili neužitečné roušky. Není dobré ani to, když se nechávají vodit za ručičku jako nezletilé děti, neboť něco takového ústí nakonec v nebezpečnou genetickou terapii (očkování proti covidu-19).

Tato vakcinace slouží spíše finančním a geopolitickým zájmům farmaceutického průmyslu a politice než blahu občanů. Vím, kde začíná politika a kde končí nemoc. Mnozí zdravotníci mají patrně vymytý mozek a řídí se politickými doporučeními, místo aby se hlouběji zabývali danou látkou.

ET: To zní jako velmi paušální hodnocení. Existují i výjimky?

Möller: Naštěstí existují i pečovatelské domovy, byť nemnohé, které se na tomto šílenství nepodílejí. Existují i zařízení, která vůbec netestují, v každém případě ne tehdy, když lidé nemají žádné příznaky. Pokud se nějaký pracovník nebo klient cítí nejistě nebo má symptomy, může být samozřejmě otestován.

Ve Stuttgartu jsou i dvě pečovatelská zařízení, jejichž vedoucí, s níž jsme také již spolupracovali, nenechává klienty testovat ani jim neukládá povinnost nosit roušky. Tam koronavirus nevypukl. Zdravotní úřad to ovšem neviděl rád a chtěl ta zařízení uzavřít, nicméně soud s tím nesouhlasil. Správní soud ve Stuttgartu vynesl 16. března 2021 rozsudek, podle nějž je povinné testování bezpříznakových spolupracovníků v nemocniční péči protiústavní. Mnozí lidé nevědí, že vůbec neexistuje povinnost se nechat otestovat; existuje pouze doporučení tak činit.

Ve zdravotnictví existuje v tomto ohledu jen velmi, velmi málo výjimek. Viděli jsme tolik negativ – v pečovatelských domovech, na klinikách, z rozhovorů s kolegy, každý den dostáváme mnoho zpráv.

ET: Máte přehled o tom, kolik členů personálu odpadlo po očkování?

Snurawa: Samozřejmě že byli spolupracovníci, kteří po očkování odpadli; mnozí dokonce již nemohou dále pracovat. Někteří nadřízení dávají zcela jasné pokyny v tom směru, že se smí personál nechat očkovat pouze o pátcích, aby přes týden nescházel v práci. Když se jedna spolupracovnice přece jen nechala naočkovat před pátkem, onemocněla a vypadla z práce. Její šéf byl pak nesmírně rozhněván, takže tato žena bezmála dostala oficiální napomenutí.

Znám mnoho nemocnic, v nichž jsou v současnosti na mnohých stanicích stěží nějací pacienti, jelikož pracovní tým je po očkování na pracovní neschopnosti. Náklady nemocnic za tuto absenci pracovníků nejsou zanedbatelné. Mzda se vyplácí dále, avšak pacienti musejí být převáženi na jiné kliniky; to znamená méně příjmů pro nemocnici. Pečovatelské domy a nemocnice by si měly jednou porovnat výpadky personálu kvůli nemoci a kvůli očkování. Každý provozovatel kliniky či zařízení by si vlastně měl ve svůj vlastní prospěch udělat o této věci obrázek.

ET: Jak nahlížíte na otázku ručení za reakce a případy úmrtí po vakcinaci?

Möller: Jak může někdo ručit za újmu způsobenou očkováním, když není vůbec nahlášena? Za to neručí nikdo! Existují zdraví klienti pečovatelských domů ve vysokých letech, kteří jsou k očkování nuceni. Je mi znám případ, kdy očkovaná osoba krátce po aplikaci vakcíny zemřela. Rodina o tom vůbec nebyla informována. Rodinní příslušníci tedy vůbec nepřijdou na to, že tato osoba zesnula kvůli očkování.

Chtěl bych ještě něco poznamenat k tomu spornému PCR testu. Když přišli první covidoví pacienti na kliniky, bylo brzy jasné, že se nemůžeme spoléhat pouze na PCR test. Hodnota Ct od 30 a výše nemá z hlediska infekciozity žádnou výpovědní hodnotu. Mezitím je také oficiálně běžné, že pacienti s hodnotou Ct od 30 výše mohou jít z izolace, což znamená, že my, pečovatelé, musíme nosit už jen roušku, avšak nikoliv ochranný oděv, přičemž pacient může být uložen vedle jiných pacientů, jelikož se vychází z toho, že virová nálož je bezrizikově nízká.

Když nyní Institut Roberta Kocha (RKI) zase vypráví, že existuje tolik a tolik tisíc »nakažených«, kteří byli jen otestováni jako pozitivní, pak by měl každý nutně vědět, jak vysoká je jejich Ct hodnota. Na to by se měli lidé, kteří byli testováni, bezpodmínečně dotazovat. Při hodnotě Ct od 30 výše je karanténa zcela nevhodná. Jinak izolujeme zdravé. To ale mnozí lidé nevědí. Ti, kteří o tom vědí, o sobě často nedávají vědět. Jinak by byli hned kategoricky pomlouváni. Ale u nás, pracovníků intenzivní péče, se nejedná jen o kdejaké mínění. Není to žádná konspirační teorie. Víme to z desetiletí trvající praxe!

Můžeme ostatně napjatě očekávat, zda RKI při rostoucích číslech nakažených bude diferencovaně uvádět, kolik z pozitivně otestovaných jsou očkovaní.

Pečovatelský sektor celá léta trpěl pod katastrofálním a nekompetentním vedením spolkové vlády. »Péče o osvětu« by chtěla dosáhnout toho, aby pečovatelé znovu vystoupili ze stínu a aktivně referovali o stavu v nemocnicích a zařízeních. My jsme experti – nikoliv politici.

ET: Mnohokrát díky za rozhovor.

Interview vedla Susanne Ausicová.

Tento článek vyšel nejprve v týdeníku Epoch Times, vydání KT29.

Zdroj: https://www.epochtimes.de/gesundheit/

 

 

Zdravotní sestra Nicole hovoří o očkování proti covidu-19:

»To jsem ještě nikdy neviděla.«

uncut-news.ch, 29. července 2021

Na webové stránce C19VaxReactions.com bylo zveřejněno video, na němž zdravotní sestra Nicole z Baltimoru v americkém spolkovém státě Maryland referuje o svých zkušenostech s koronavirovou vakcínou. Tato webová stránka byla založena rostoucí skupinou lidí, jejichž zdraví bylo závažně narušeno v důsledku koronavirové očkovací látky.

Nicole v řečeném videu uvádí, že bylo narušeno zdraví mnoha pacientů. »To jsem skutečně ještě nikdy neviděla,« podotýká. Od ledna tohoto roku pozorovala šest smrtelných případů po očkování. Viděla také početné případy těžkých vedlejších účinků. »Přestala jsem je počítat.«

Tato nemocniční sestra uvedla následující: »Nemluvíme tu o vedlejších účincích, jako je horečka, zimnice či svalové bolesti, ale o krevních sraženinách, parestéziích (poruchách čití), gastroparézách (poruchách vyprazdňování žaludku), zástavách dechu a srdce, mrtvicích a cukrovkách. Mám pacienty, kteří již nemohou chodit. Pacienty, kteří si stěžují na pálení chodidel a rukou. Zapomínají, kde jsou. To jsem ještě nikdy neviděla.«

Lékaři a ostatní nemocniční sestry ji ignorují nebo nevědí, co si s ní mají počít. Nicole podotýkala, že mnozí pacienti nevýslovně trpí, jelikož zdravotní personál nemá ani tušení, co s nimi je. »Jejich zdraví je narušováno experimentální léčbou (exper. vakcínami; pozn. překl.), a na to nejsou žádné protokoly.«

Tato nemocniční sestra také uváděla, že je nanejvýš obtížné prolomit kognitivní disonanci a objasnit lékařům, že zdraví těchto pacientů bylo poškozeno očkováním.

 

Kde jsou pitvy, když lidé zemřou po očkování?

autor hwludwig, zveřejněno 23. července 2021

Po celém světě umírá stále více lidí v časové souvislosti s očkováním proti covidu-19. Jelikož byly všechny očkovací látky kvůli silně zkrácené testovací fázi schváleny pouze dočasně v rámci nouzového řízení, je vlastně nutné prověřovat, zda mezi případy úmrtí a očkováním existuje i příčinná souvislost. To lze s nezbytnou jistotu konstatovat jen po pitvě. Stejně jako dříve se však ani dnes neprovádějí prakticky žádné pitvy, při nichž by se zkoumala kauzální souvislost s očkovacími látkami. Státní zdravotní úřady odbývají dotazy a ubezpečují lidi, že případy úmrtí nejsou způsobovány proticovidovými vakcínami.

Již 23. 3. 2021 zde bylo v jednom článku upozorňováno na tento komplex. Státní Institut Paula Ehrlicha (PEI), pověřený otázkou bezpečnosti očkování, a státní média již v únoru, kdy bylo hlášeno do 31. 1. 2021 113 mrtvých po koronavirových vakcínách, konejšily populaci tvrzením, že mezi častějšími případy úmrtí a očkováním neexistuje souvislost. Generální státní zástupce ve Stuttgartu kategoricky odmítal obecné provádění pitev u osob, které zemřely krátce po koronavirovém očkování, zejména podle svých slov proto, že se v seriózních zdrojích nebylo možné dopátrat žádných hmatatelných indicií na možnou příčinnou souvislost mezi očkováním a úmrtím starších lidí. Ani na webových stránkách Institutu Roberta Kocha (RKI) a Institutu Paula Ehrlicha nebylo prý možné nalézt žádné platné indicie. V případě na těchto stránkách nastiňovaných případů úmrtí se kauzální souvislost s očkováním jeví prý spíše jako vyloučená.

Zmíněný zástupce podle svým slov nemůže rozeznat počáteční podezření na nepřirozenou smrt či smrt z cizího zavinění, přičemž toto podezření by bylo podle trestně procesního práva nezbytné k nařízení pitvy. Samotná vakcína aplikovaná před smrtí prý tedy nestačí. Tento názor údajně platí i pro všechna státní zastupitelství a policejní služebny v jeho okrese.[i]

Na této praxi se zjevně dodnes nic nezměnilo. V bezpečností zprávě PEI ze 4. 3. 2021 se uvádělo:

»Institutu Paula Ehrlicha bylo nahlášeno 330 případů úmrtí oočkovaných osob ve věku od 33 do 101 let. (...) Riziko těžkého nebo i smrtelného průběhu při infekci onemocněním SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) se s rostoucím věkem zřetelně zvyšuje. Riziko úmrtí na covid-19 je nejvyšší pro velmi staré lidi. V kontextu celosvětového rozšíření SARS-CoV-2 je důležité, aby byli starší lidé chráněni před infekcí tak dobře, jak jen to bude možné. Když budou starší lidé nebo lidé s těžkými dřívějšími onemocněními, tedy lidé s vyšším rizikem úmrtí, očkováni, bude se objevovat jistý počet případů úmrtí, které nastanou krátce po očkování, aniž by však příčinně souvisely s očkováním.«[ii]

Do 30. 4. 2021 vzrostl počet hlášení u PEI na 49 961 případů vedlejších účinků a 524 případů úmrtí. PEI ve své bezpečnostní zprávě pouze lapidárně poznamenal:

»V převážné většině případů zesnulých osob se jednalo o osoby s vícenásobnými dřívějšími onemocněními, jako jsou např. karcinomy, chronická insuficience ledvin, srdeční choroby a arteriosklerotické změny, které patrně byly (!) příčinou úmrtí.«[iii]

Zamysleme se nad tímto vyjádřením: »byly patrně příčinou úmrtí«! Neví se to tedy bezpečně, a tak by mohlo být příčinou i očkování. Pověřené osoby se ale nesnaží přijít věci na kloub pomocí pitvy. Proč ne?

Nejnovější bezpečnostní zpráva PEI z 15. 7. 2021[iv] hlásí nyní nárůst vedlejších účinků po očkování do 30. 6. 2021 na 106 835 případů. K případům úmrtí po očkování se na straně 12 uvádí: »V 10 578 podezřelých případech byly hlášeny závažné nežádoucí reakce. (...) V 1028 těchto podezřelých případů došlo k úmrtí osob v různých časových odstupech od přijetí vakcíny.«

Ve speciálních odstavcích následuje krátká poznámka k příčinám úmrtí, str. 14:

»Devět osob (šest mužů ve věku 90, 80, 71, 59 a 56 let tři ženy ve věku 84, 67 a 64 let), u nichž byla mimo jiné diagnostikována perikarditida/myokarditida, zemřelo v různé časové souvislosti s očkovací látkou »Comirnaty« 1 den až 50 dnů po aplikaci vakcíny. U jedné osoby chybí údaje o věku a datu narození, takže nemohlo být bezpečně vyloučeno dvojité hlášení případu. Institut Paula Ehrlicha nevidí žádnou souvislost s očkováním, jelikož všech devět osob trpělo již před přijetím vakcíny onemocněními srdečního oběhu, která připadají v úvahu jako příčina úmrtí. (...)«

»Připadají v úvahu jako příčina úmrtí«! Neví se to tedy jistě, příčinou úmrtí by mohlo být i očkování.

Na jiném místě, na str. 17, se píše:

»Průměrný věk osob činil 49,5 roku. U více než poloviny pacientů a pacientek trpících syndromem TTS (trombózou se syndromem trombocytopenie) byly zjištěny mozkové žilní trombózy. Smrtelné průběhy byly převážně spojovány s mozkovými žilními trombózami, jež způsobily komplikaci mozkového krvácení. Častost smrtelných průběhů u osob, u nichž se vyvinula mozková žilní trombóza / trombóza sinusových žil činí 28,3 %, a je tedy vyšší než u neočkovaných osob popsaných v literatuře (3 %)«

Přesto z toho však nejsou vyvozovány důsledky. Vlastně se bezprostředně vnucuje potřeba pitev. Ale pověřené osoby mezi koronavirovými vakcínami a nežádoucími vedlejšími účinky s případy úmrtí zjevně nevidí žádnou souvislost, přičemž nehovořím o bezprostředních, krátkodobých neškodných reakcích.

V tuzemsku i v cizině ovšem existují vyhlášení odborníci, jako prof. Bhakdi, prof. Hockertz či MUDr. Charles Hoffe[v], kteří upozorňují na souvislost mezi genetickými očkovacími látkami a vznikem krevních sraženin se smrtelnými důsledky.

»Kde jsou pitvy?«

V USA tomu není jinak. Tam se 7. července 2021 obrátila na veřejnost výkonná ředitelka Asociace amerických lékařů a chirurgů (Association of American Physicians and Surgeons, AAPS), MUDr. Jane M. Orientová a spustila alarm kvůli netypickému průběhu neočekávaných případů úmrtí. Píše následující:

»V tomto věku údajně vědeckého lékařství a pandemie se spoléháme ve věci statistiky příčin úmrtí na úmrtní listy, třebaže jsou, jak známo, extrémně nespolehlivé.

Tisíce zdravých lidí neočekávaně umírají, ale naše zdravotní úřady nás ubezpečují o tom, že jejich případy úmrtí nebyly způsobeny očkováním proti covidu-19. Počet smrtelných případů podle Systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS) bezmála již dospěl k hranici 7000. Je to nejlepší systém, který máme k dispozici, byť přehlédl 90 % či více skutečných událostí.«

Aktualizace: Do 9. července 2021 dospěl počet smrtelných případů v USA k číslu 10 991! (autor)

Orientová pokračuje tvrzením, že viděla jen jednu jedinou pitevní zprávu. Tento pacient dostal jednu dávku vakcíny od společnosti Pfizer a o čtyři týdny později zemřel. Třebaže neměl žádné charakteristické znaky covidu-19, byly takřka všechny jeho tkáně pomocí PCR otestovány jako SARS-CoV-2 pozitivní.

Jedna 45letá matka podle Orientové právě zemřela na srdeční problémy a otok mozku, krátce poté co jí byla aplikována proticovidová injekce, kterou nutně potřebovala, aby mohla nastoupit do své práce na Univerzitě Johnse Hopkinse (JHU). Tato událost bude oplakána a na hrob této ženy budou pokládány květiny, ale pravděpodobně nebude provedena pitva – a v očkování se bude dále pokračovat i v případě matek a potenciálních matek, pokud chtějí pracovat na JHU.

Orientová uvádí: »Vzdělávala jsem se v oboru vnitřního lékařství v temných časech výpočetní tomografie (CT) a magnetické rezonanční tomografie (MRT), ale i přesto jsme měli vytvářet přesnou diagnózu. Pacient, který zemřel bez anamnézy, byl »případ soudního lékařství«. Museli jsme zavolat soudního lékaře, která následně rozhodl, zda bude nutné provést pitvu. Vše, co mohlo vykazovat spojitost se smrtí, jako např. lahvičky s pilulkami, sloužilo jako důkazní prostředek. Kdyby byla podána injekce, byla by lahvička se sérem pokud možno zajištěna. V případě očkovacích látek si měl člověk zaznamenat čísla šarže, aby bylo možno prověřit, zda roztok nebyl kontaminován.

Když pacient zemřel v nemocnici, musel si lékař sehnat povolení k pitvě. Pozůstalí mohli být přiměni k tomu, aby s pitvou souhlasili, vzhledem k tomu, že jejich milovaný mohl trpět dědičnou nemocí nebo infekcí, kterou mohl nakazit ostatní. V každém případě jsme je ubezpečovali o tom, že s jejich zesnulým rodinným příslušníkem budeme zacházet s respektem a že pitva nebude mít vliv na pohřební přípravy. Zapojil by se dobrovolně i nějaký duchovní.

Nejpodstatnější věcí bylo, že ›oltářem pravdy‹ byl ultimativní ›mechanizmus zabezpečující kvalitu‹. Nemocnice měly povinnost provádět na jistém procentu zesnulých pitvy, aby si zachovaly svoji akreditaci. Z jedné klasické studie, která zkoumala 100 náhodně vybraných pitev ze tří let (1960, 1970 a 1980), vyplynulo, že ve všech třech epochách byly asi ve 22 % případů přehlédnuty důležité diagnózy, a to navzdory zavedení moderních screeningových metod.

Křivka provedených pitev bohužel v posledních čtyřech desetiletích klesla z 25 % na méně než 5 %. Pitvy nikdy nepřinášely zisk, jenom profesionálně chybujícím advokátům.«

Orientová se dle svých slov vždy účastnila pitvy, pokud mohla. Nejvíce se prý poučila v případě pacienta, u nějž všichni přehlédli jistý stav, který se stal po otevření lebky naprosto zjevným. Uvádí, že jej možná nemohli zachránit, ale jelikož ani nemysleli na správnou diagnózu, neměl vůbec žádnou šanci.

 Podle Orientové zemřely desítky tisíc pacientů na covid-19, dříve než série 12 pitev v Německu ukázala, že většina z nich trpěla krevními sraženinami a že nemohli být zachráněni tím, že by se jim respiračním přístrojem pumpoval do plic kyslík.

Když nějaká osoba zemře po koronavirové vakcíně, tak by Orientová ráda věděla, zda jsou ve tkáních a krevních cévách přítomny hrotové proteiny (spike proteiny) a zda probíhala imunologická reakce, která tyto tkáně poškodila. Když matka ztratí své dítě, tak by Orientová ráda viděla důkladné vyšetření placenty a chtěla by vědět, zda dítě přestalo být zásobováno kyslíkem a živinami na základě poškození krevních cév.

»Považuji za šokující, že ›Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí‹ (CDC), ›Úřad pro kontrolu potravin a léčiv› (FDA), ›Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče‹ (HHS) a ›Společná komise‹ (Joint Commission), které akreditují nemocnice, nepožadují žádné pitvy ani testy vzorků očkovacích látek. Není možné prohlásit nějaký produkt za bezpečný a účinný, aniž by byly poskytnuty přímé důkazy ve věci potenciálních obětí.

Výrobci jsou chráněni před ručením za svůj produkt, ›díky‹ kongresu. Ale proč nenaplňují svoji odpovědnou povinnost vládní úřady, které nás mají chránit, nebo soukromá zařízení, která zaměstnance či studenty nutí k tomu, aby přijali experimentální, potenciálně nebezpečný, či dokonce smrtelný produkt?«

MUDr. Jane Orientová se pak obrací na své čtenáře s výzvou:

»Když neočekávaně zemře někdo, koho milujete, zavolejte soudnímu lékaři a požadujte soudně lékařskou pitvu.«[vi]

Informace od odborníků

Mezitím je ze solidních alternativních médií známo, že proticovidové očkovací látky, jimiž se vlastně provádí genetické experimenty na obyvatelstvu, zapříčiňují krevní sraženiny, jež mají za následek trombózy a často končívají smrtí. Někdejší úřední lékař, pneumolog, doktor v oblasti hygieny a životního prostředí, MUDr. Wolfang Wodarg, již dávno varoval zdravotní úřady.

7. 3. 2021 uvedl na své webové stránce ve známost, že rakouský Spolkový úřad pro bezpečnost v oblasti zdravotní péče (BASG) sdělil, že má k dispozici dvě hlášení, podle nichž »zemřela jedna žena (49 let) v důsledku závažných poruch srážlivosti krve v časové souvislosti s vakcínou téže šarže (ABV 5300) od společnosti AstraZeneca (...)«, přičemž »jedna další žena (35 let), která začala trpět plicní embolií«, je »na cestě uzdravení«.

Úřad vynesl v této věci následující ortel:

»Aktuálně neexistují žádné indicie, které by svědčily o příčinné souvislosti s očkováním. Na základě známých klinických dat nelze hovořit o kauzální souvislosti, jelikož zvláště trombotické příhody nepatří ke známým nebo typickým vedlejším účinkům dotyčné očkovací látky.«

MUDr. Wodarg napsal neprodleně rakouskému Spolkovému úřadu a současně i německému PEI:

 

»Vážené dámy, vážení pánové,

navzdory Vaší zprávě je známo, že silný sklon k trombózám vzniká jako vedlejší účinek spike proteinů. A právě spike proteiny se přece utvářejí v těle vlivem všech genetických technických ›vakcín‹. Tyto proteiny jsou v případě samotné koronavirové infekce za normálních okolností zneškodněny lokální imunitní odpovědí těla v horních cestách dýchacích. V případě ›očkování‹ je však tato ochranná bariéra obejita. (...)«[vii]

14. 3. 2021 napsal MUDr. Wodarg z dalšího podnětu znovu do PEI:

»Nejen já sám, ale i jiní nutně požadují, abyste se k věci vyjádřili, a to

– na základě i z Vašeho pohledu nesporného faktu, že spike proteiny působí jako katalyzátor buněčných fúzí;

– na základě prací o působnosti spike proteinů jakožto katalyzátorů trombóz;

– na základě ohlášené studie od autora z Univerzity Kafr aš-Šajch u Káhiry, který očekává ›dlouhodobé‹ zdravotní škody;

– a na základě dosud úředně nezdokumentovaných, ale přesto velmi pravděpodobných souvislostí případů úmrtí s ›vakcínami‹, které mají vést v těle k tvorbě vlastních spike proteinů.

 

Byla mi hlášena řada případů, při nichž bylo zdokumentováno krvácení do kůže po zásazích genetické technologie, jež se nazývá ›očkování‹. V přímé časové souvislosti s ›očkováním‹ se prý vyskytla i cerebrální krvácení.

Toto jsou na základě účinných mechanizmů, které jste pozorovali i Vy, možné změny, jež mohou být vyvolávány z jednotlivé či kombinované příčiny v důsledku poškození cévních stěn, které mohou vznikat buněčnou fúzí a/nebo krvácením po prodělané spotřební koagulopatii.

Vícekrát byla jako příčina smrti zmiňována i vícenásobná žilní trombóza, která rovněž mohla být zvýhodněna fúzemi a škodami v endotelu, nebo mohla být dokonce způsobena trombocyty (trombocytovými ACE2 receptory) přímo reagujícími se spike proteiny, jak popsal Zhang a kol. (...)«[viii]

Všechny tyto odborné argumenty by vlastně musely ihned vést k větší míře pitev u osob, které zemřely po koronavirové vakcíně, aby bylo možno přijít na kloub příčinným souvislostem. Nic se ale nestalo. Dále se tato tematika potlačuje.

Chtějí snad pověřené osoby za každou cenu zabránit tomu, aby pravda vyšla na světlo? Neboť pak by se samozřejmě globální očkovací kampaň ihned zhroutila – z čehož by byly vyvozeny důsledky v personální politice pověřených osob a farmaceutickému průmyslu by ušly zisky.

To, co se zde odehrává, má gigantické rozměry.[1]     Bdělé kóma, jinak též apalický syndrom nebo nově i syndrom areaktivní bdělosti; pozn. překl.[ii]      pei.de 4. 3. 2021

[iii]     pei.de 7. 5. 2021

[iv]    pei.de 15. 7. 2021

[v]     tkp.at 8.7.2021

[vi]    uncutnews.ch 14.7.2021

[viii]  viz uvedené zdroje

 

Zdroj: https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/07/23/wo-sind-die-autopsien-wenn-menschen-nach-der-impfung

 

 

 

Více než 20 595 mrtvých a 1,9 miliónu zraněných (z toho 50 % těžce), tolik případů bylo hlášeno v databance Evropské unie shromažďující údaje o nežádoucích účincích léčivých přípravků v souvislosti s vakcínami proti covidu-19

uncut-news.ch, 4. srpna 2021

 

Databanka Evropské unie, která shromažďuje podezřelé reakce na léčivé přípravky, se jmenuje EudraVigilance a bylo jí dosud hlášeno 20 595 smrtelných případů a 1 960 607 případů zranění po koronavirových injekcích.

Jeden předplatitel serveru Health Impact News z Evropy nám připomínal, že tato databanka spravovaná sítí EudraVigilance je určena pouze pro evropské země, které jsou členskými státy Evropské unie (EU), a to je 27 států.

Celkový počet evropských zemí je ovšem mnohem vyšší, takřka dvojnásobně, a zahrnuje asi 50 zemí. (Existují názorové neshody o tom, jaké země z technického pohledu patří do Evropy.)

Třebaže jsou uvedená čísla vysoká, NEZRCADLÍ situaci v celé Evropě. Skutečný počet Evropanů, kteří jsou po obdržení koronavirových vakcín hlášeni jako mrtví či zranění, je tedy mnohem vyšší než ten, o němž zde referujeme.

Databanka EudraVigilance informuje o tom, že do 31. července 2021 bylo hlášeno 20 595 smrtelných případů a 1 960 607 případů zranění po injekcích čtyř experimentálních očkovacích látek proti covidu-19:

 

Covid-19 mRNA očkovací látka Moderna (CX-024414)

Covid-19 mRNA očkovací látka Pfizer-BioNTech

Covid-19 očkovací látka AstraZeneca (CHADOX1 NCOV-19)

Covid-19 očkovací látka Janssen (AD26.COV2.S)

 

Polovina všech hlášených zranění jsou závažné případy (968 870 případů).

»Závažnost zranění poukazuje na domnělý nežádoucí účinek; jako ›závažný‹ lze hodnotit účinek tehdy, když představuje lékařskou událost, která vede ke smrti, ohrožuje život, vyžaduje stacionární pobyt v nemocnici, vede k jinému lékařsky významnému stavu, k prodloužení stávajícího pobytu v nemocnici, k dlouhodobému či podstatnému postižení nebo k invaliditě, anebo se jedná o událost spojenou s vrozenou anomálií, resp. s vadou při porodu.«

Zmíněný předplatitel serveru Health Impact News v Evropě sestavil zprávy o každé ze čtyř covidových vakcín, které zde uvádíme. Tento předplatitel projevil ochotu tak učinit, a je pořádná práce registrovat v tabulkách každou reakci ohledně zranění či případu úmrtí, jelikož v systému EudraVigilance není žádné místo, kde by se daly tabulkově registrovat všechny události.

Od doby, kdy jsme tyto údaje zveřejnili, přepočítaly i jiné osoby z Evropy tato čísla a potvrdily dané sumy.

Zde jsou souhrnná data k 31. červenci 2021 (viz https://healthimpactnews.com/2021/20595-dead-1-9-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reaction)

Zdroj: 20,595 DEAD 1.9 MILLION INJURED (50% SERIOUS) REPORTED IN EUROPEAN UNION’S DATABASE OF ADVERSE DRUG REACTIONS FOR COVID-19 SHOTS (Viz i https://www.globalresearch.ca)

 

Na člověka se působí čím dál citelněji

4. 8. 2021, 15.34 hod.

Měšťanští elitáři se považují za ty dobré, kteří vždy všechno dělají správně a kteří se cítí být povolaní k tomu, aby ostatním detailně vysvětlovali, jak se věci mají a jak má z jejich pohledu svět vypadat. To již nemá nic, vůbec nic společného s tolerancí. Tito lidé spolkli všechnu moudrost a jen jejich svět je světem pravým, přičemž musí svůj pohled na věc i prosazovat, v případě nutnosti i pomocí zákazů a vylučováním těch, kteří se na tom nechtějí podílet, ze společnosti. Dotyční se cítí být morálně dobří, jelikož ONI, pouze ONI jednají správně. Všichni ostatní samozřejmě pak zákonitě nejsou v právu, a tudíž se musejí zásadně mýlit. Hnutí dotyčných lidí se nazývá »wokeness«, hnutí »uvědomělců«. Kdo k němu patří, ten se cítí být vůči ostatním nadřazený, čímž vyvíjí nátlak, jemuž se musí podřídit každý, kdo si cení svého jména ve společnosti nebo kdo se pohybuje ve veřejném životě.

Témata, v jejichž souvislosti tito »uvědomělci« jednoduše vše dělají správně, jsou různorodá. Jedná se o témata genderů, politické korektnosti, LBGT, BLM (Black Lives Matter) a ostatní témata související s ochranou menšin, ale také o témata ochrany klimatu a nyní i koronavirové pandemie. A tito »uvědomělci« mají úslužné pomocníky. Média se totiž na těchto věcech ráda podílejí. Ale i politici se cítí donuceni k tomu, aby se zapojili, pokud nechtějí ztratit svoji společenskou prestiž. A to skutečně nechtějí, neboť i měšťanští »uvědomělci« jsou přece jejich voliči.

Politici si pravděpodobně myslí, že je důležitější přesvědčit městské »uvědomělce« o svých kvalitách. Jsou to přece většinou nároční, elitářští, mladí a hlasití nestálí voliči. Ti ostatní jsou většinou starší lidé, na něž už není nutno brát ohled, jelikož jednak již nebudou moci dlouho volit a jednak volí pokaždé ty, které volili vždy; jsou to právě věrní voliči. O ty se tedy politici nemusejí starat.

Tak se utváří společnost »uvědomělců«, která chce o všem rozhodovat a mezitím to i smí. »Wokeismus« roztahuje svá chapadla jako chobotnice.

Je známo, že se tento »wokeismus« již dlouho projevuje ve velkých městech. Ale nyní pronikl i do měst provinčních. Posledně jsem byla v kanceláři a visely tam na černé tabuli 2 seznamy se jmény pracovníků, hezky rozděleni na očkované a neočkované. A to ještě není vše, neboť v kanceláři teď ti očkovaní mobbují ty neočkované. Ti, kteří mobbují neočkované, se domnívají, že jsou v právu. S mobbingem člověk dnes již patří k dobré společnosti.

Je to vlastně velmi podivné. Očkovaní trápí neočkované. Ale proč vlastně? Ti očkovaní se přece neočkovaných nemusejí obávat. Muselo by to být spíše obráceně, tedy že by neočkování nechtěli mít nic co do činění s očkovanými kvůli obavě, že by se od nich nakazili. Ale situace, která vládne nyní, je skutečně poněkud podivná. Za zvláštní považuji, že očkovaní neprojevují vůči jinak uvažujícím lidem žádnou toleranci.

Zde se nejedná pouze o očkování, neboť spíše jde i o to, aby se pokud možno všichni nutně podřídili téže věci. My všichni máme mít týž názor, tytéž ideály. Proto mají být také všichni oočkováni. Tomu se právě nikdo nesmí vzpírat. Diskuze zde také nic nepřináší, neboť »uvědomělci« tuto diskuzi již nejsou ochotni vést, mají dobrý pocit, že vše dělají správně. Nárokují si pro sebe celou MORÁLKU.

Podporu nalézají všude kolem. Média přece bezmála vyzývají k tomu, aby se na lidi vyvíjel nátlak. Zrovna jsem slyšela o tom, že nechtějí zavést nucené očkování, jelikož to z právního hlediska není možné, avšak spoléhají se na nyní lid, aby ten zvýšil tlak na odpůrce očkování. To je určitě bezvadné pro pokojné soužití ve společnosti, když se podněcuje nenávist vůči lidem, kteří se nechtějí na tom všem podílet.

Vybavuji si ještě dobu, kdy také existoval takový hromadný nátlak, který byl tehdy vyvíjen ze strany církve. Každý, kdo nechtěl žít tak, jak církev předepisovala, byl z kola venku. Dnes se ovšem již ví, že církev právě i v tehdejší době měla hodně másla na hlavě a sama se nedržela předpisů, jejichž dodržování očekávala od svých oveček.

To je důvod, proč již 50 let nepatřím k žádnému náboženskému společenství. Jednoduše myslím příliš samostatně, ptám se na hlubší souvislosti. Není mým šálkem kávy jednoduše věřit tomu, co někdo říká nebo co někdo napsal.

Zvláštní je také fakt, že strana Zelených na počátku své historie myslela právě tak jako já. Jejich mottem byla také tolerance. Každý měl žít tak, jak chtěl. Svobodně a nenuceně. Měla jsem s touto stranou hodně společného, ale dnes už jen velmi málo. A to nesouvisí s tím, že jsem se tak změnila. Zelení i strana SPD (Sociálnědemokratická strana Německa) se vydali po cestě »wokeismu«, na níž je nemohu a ani nechci následovat. Činitelé SPD jsou mezitím již tak namyšlení, že dokonce nechtějí být voleni lidmi, kteří nejsou dostatečně »woke«, byť mohou tímto způsobem i spadnout pod hranici 10 procent. ;-)

Stále se setkávám i s touto podivností: Tady u nás mají »uvědomělci« velké pochopení pro každého kriminálníka, i pro vrahy, ti musejí mít všechny dveře dokořán, ti se musejí resocializovat, těm se nesmí dít nic nepřístojného. Ale jinak myslící lidé? Ti smějí být zatraceni na všechny časy. To tedy znamená, že dokonce i vrah má v Německu mezitím větší společenskou vážnost než zcela bezúhonný člověk, který myslí jinak.

Zločinec se ale přece proviňuje proti smyslu lidského společenství. Není přece ani se společností solidární. Chová se jinak, než jak si přejí ti dobří. Většinou to ani není »uvědomělec«. Ale přesto se všechny trestné činy nezdají být tak zlé jako právě jiný způsob myšlení. Samostatné a jiné myšlení se stává nejhorším přečinem, který my, lidé, známe a který si zaslouží nejvyšší trest, vyloučení z celé společnosti.

Člověče, mám velké štěstí, že nepatřím k těm dobrým, přestože i já jsem oočkovaná. Mně by bylo zatěžko vylučovat své spolubližní, kdyby si nepřáli naprosto totéž co já. Tolerance je pro mě stále ještě velmi důležitá. I ve vztahu k lidem, kteří uvažují zcela odlišně. Morálku ať každý hledá nejprve u sebe samého a ať ji požaduje od sebe. Od sebe může člověk také požadovat mnohem více než od ostatních. Člověk to má sám ve svých rukou. Žít příkladně je stále ještě stěžejním principem společnosti.

Vy, »uvědomělci«, poslyšte: Žijte příkladně takovým způsobem, jaký máte na srdci, a mějte z toho dobrý pocit, ale mějte pochopení pro to, že ne všichni uvažují stejně jako vy. Žijte a nechte žít. Nátlakem nevytvoříte samé dobré lidi, ale vytvoříte i mnoho těch, kteří budou předstírat pokojné smýšlení a kteří budou vaše přání splňovat jen zdánlivě. Lidé se umí také velmi dobře přetvařovat. Jsou vám takoví lidé milejší? Mně nikoliv! Já si přeji takové lidi, kteří se projevují takovým způsobem, jaký je jim skutečně vlastní, kteří říkají to, co si myslí, kteří mají srdce na dlani. Upřímné lidi.

Zdroj: https://www.fischundfleisch.com/claudia56/es-rueckt-immer-naeher-73139

 

Lidé se stále ještě rozstonávají –

navzdory kompletnímu očkování se objevují tisíce případů nemoci covid-19

23. června 2021, 11.13 hod., autorka: Susan Bonathová

Navzdory »kompletní imunitní ochraně« bylo více než 17 000 osob oočkovaných dvěma dávkami vakcíny otestováno pozitivně na koronavirus. Tento údaj sdělilo na dotaz televize RT DE spolkové ministerstvo zdravotnictví. Institut Roberta Kocha chce tato čísla o »průlomových infekcích u oočkovaných osob« a o jejich důsledcích v budoucnu uvádět v situační zprávě.

Ještě nikdy nebylo pověřenému Institutu Paula Ehrlicha (PEI) hlášeno v souvislosti s nějakým lékem tolik podezření na vedlejší účinky jako v souvislosti s očkovacími látkami proti covidu-19. Kromě bezpečnosti podmíněně schválených mRNA a vektorových vakcín je nadále sporná i jejich účinnost. Po několika dotazech sdělilo nyní Spolkové ministerstvo zdravotnictví (BMG) autorce tohoto článku následující: Do 11. června, včetně tohoto dne, registroval Institut Roberta Kocha (RKI) 17 409 pozitivně testovaných osob, které byly již dvakrát očkovány a které přečkaly 14denní lhůtu k »výstavbě kompletní imunitní ochrany«.

»Průlomové infekce« i u mladších lidí

Kolik těchto pozitivně testovaných onemocnělo covidem-19 nebo zemřelo, to nechal mluvčí Ministerstva, Sebastian Gülde, otevřené. RKI chce tato čísla údajně výhledově, v nejbližší době, každý týden uveřejňovat ve svých situačních zprávách. RKI rozlišoval pozitivně otestované proočkované osoby podle jejich věku. Ze 17 409 dotčených bylo 60 osob mladších 18 let, 6 371 osobám bylo mezi mezi 18 a 59 lety a 11 001 dalších osob bylo tarších 60 let.

Skutečnost, že v archivech RKI bylo registrováno více starších lidí, kteří se navzdory kompletní imunitní ochraně nakazili covidem-19, vychází patrně z toho, že tato skupina byla oočkována jako první. Úvaha, kterou v některých médiích častokrát postulovali odborníci a která zní tak, že vakcíny působí hůře jen u starších lidí se slabým imunitním systémem, každopádně není těmito čísly potvrzena. Více než třetina případů byla totiž mladší 60 let.

Tito kompletně oočkovaní lidé, kteří byli přesto otestováni jako pozitivní, obdrželi tedy svoji druhou dávku vakcíny minimálně 14 dní před posuzovaným dnem, nejpozději 28. května. Toho dne hlásil RKI celkově bezmála 13,68 miliónu dvakrát oočkovaných osob. Později 0,13 procenta z nich mělo při PCR testu pozitivní nález. První očkování druhou dávkou zaznamenal RKI ve své situační zprávě z 18. ledna 2021. První pozitivně testované případy s kompletní imunitní ochranou se tedy mohly poprvé vyskytnout o 14 dní později, 1. února. Od tohoto dne vzrostl až do 11. června podle Institutu celkový počet nových pozitivně testovaných případů na území celé Spolkové republiky o 1,49 miliónu. Bezmála 1,2 procenta z nich bylo kompletně oočkováno a překročilo svoji dvoutýdenní »karenční lhůtu«.

Když srovnám situaci s celkovou populací, vyplývá následující: V registrovaném období se podle způsobu výpočtu RKI nakazilo virem 1,8 procenta všech obyvatel Německa, každopádně byli pozitivně testováni. Tím byl podíl pozitivně testovaných v celkové populaci (1,8 procenta) asi 14krát vyšší než u skupiny osob, která měla kompletní imunitní ochranu (0,13 procenta).

Případy se neobjevují v bezpečnostních zprávách

Již před déle než jedním měsícem, 13. května, obdržel žurnalista Boris Reitschuster po svém dotazu na spolkové tiskové konferenci odpověď od Ministerstva zdravotnictví ve věci »průlomových infekcí u očkovaných osob«. Podle této odpovědi registrovaly úřady až do neznámého signifikantního dne, patrně do konce dubna, celkem 57 146 pozitivně testovaných případů. Z nich bylo 44 059 oočkováno jednou dávkou a 13 087 dvěma dávkami. Celkem 2707 těchto osob, tedy 4,7 procenta, zemřelo na covid-19 nebo s ním.

U bezmála dvou třetin jednou očkovaných osob a 38 procent dvakrát očkovaných osob bylo sděleno, kdy začalo jejich onemocnění. U první skupiny činila křivka úmrtnosti podle Ministerstva 4,6 procenta a u druhé 5,1 procenta. Ministerstvo tehdy ovšem ještě nedokázalo říci, kolik onemocnělých a zemřelých dostalo svoji poslední dávku před dvěma týdny či dříve – tedy kdo vlastně, podle dnešního názoru odborníků, musel mít již vytvořenou »kompletní vakcinační ochranu«.

Autorka tohoto článku se v polovině května nejprve dotázala Institutu Paula Ehrlicha (PEI) na to, proč se 2707 případů osob, které po očkování zemřely na koronavirus nebo s ním, neobjevuje v bezpečnostních zprávách. Odpověď na tuto otázku zatím nedorazila. Do 30. dubna registroval PEI 524 smrtelných případů po očkování, do 31. května to bylo již 873 zemřelých, tedy o 349 více případů.

Mimoto referovala zpráva celkem o 79 106 hlášených případech spojených s podezřelými vedlejšími účinky. Z nich 8134 případů představovalo »závažné události«, jež se objevovaly v časové souvislosti s očkováním. Samotný PEI vychází z toho, že existuje ještě dodatečný počet statisticky nezjištěných případů. Podle různých průzkumů bývá obvykle hlášeno asi jedno procento až maximálně deset procent vedlejších účinků spojených s užíváním léčivých přípravků.

RKI chce »průlomové infekce u očkovaných osob« a jejich důsledky brzy pravidelně publikovat

PEI odmítl nést odpovědnost. Jeho mluvčí poskytla vysvětlení v tom smyslu, že je možné registrovat pouze případy, které jsou mu zprostředkovávány a odkazovala na Spolkové ministerstvo zdravotnictví. Mluvčí tohoto ministerstva, Hanno Kautz, tehdy zdůrazňoval, že jeho úřad disponuje čísly od RKI a že je nutné se zeptat jeho. Mluvčí RKI, Susanne Glasmacherová, se pak 18. května k věci nevyjádřila. Ujišťovala však, že její úřad bude v nejbližší době, »výhledově ještě v tomto týdnu«, publikovat zprávu o »průlomových infekcích u očkovaných osob«.

Tato slíbená zpráva nebyla dodnes – po uplynutí dobrého jednoho měsíce – publikována. Na dotaz sdělila Glasmacherová minulý týden, že RKI ještě nemůže uvést žádný termín. Autorka tohoto článku má každý den nahlížet do (až 25stránkových) situačních zpráv. V nich budou údajně také obsažena vyjádření k této věci. Mluvčí každopádně nebude zprávu zasílat, až bude uveřejněna. Mluvčí Ministerstva, Gülde, přesto sliboval následující:

»Za krátkou dobu budou data o průlomových infekcích u očkovaných osob rutinně, jednou týdně, uveřejňovány v situační zprávě RKI. Současně s nimi budou dány k dispozici a k zahrnutí i hlubší analýzy (např. o hospitalizaci a zemřelých).«

Proč ale »průlomové infekce u očkovaných osob« a s nimi spojené případy úmrtí dosud nejsou zohledňovány v bezpečnostních zprávách PEI, to stále ještě není pochopitelné. Jestliže vakcína v několika tisících případech neúčinkovala, bylo by to vlastně podstatné vědět, aby mohl člověk zvážit výhody a rizika.

Zdroj: https://de.rt.com/meinung/119571-immunisierung-fehlgeschlagen-tausende-corona-falle/

 

Situace po aplikaci bezmála 75 miliónů očkovacích dávek: PEI hlásí 10 000 závažných vakcinačních reakcí a přes 1000 mrtvých

20. července 2021, 13.53 hod., autorka: Susan Bonathová

Trombózy, srdeční záněty, krvácení a ještě více reakcí: Institut Paula Ehrlicha (PEI) hlásí za první polovinu roku, po aplikaci bezmála 75 miliónů vakcín, 107 000 eventuálních vedlejších účinků po covidové vakcíně. Každá desátá reakce byla závažná, více než 1000 lidí zemřelo.

První půlrok po prvotním schválení očkovacích látek proti covidu-19 ukazuje pochybnou bilanci prospěchu a rizika. Po celém světě i v naší zemi se množí zprávy o postižených, kteří navzdory aplikaci obou dávek onemocněli či zemřeli na covid-19. Mimoto se objevuje čím dál více závažných vedlejších účinků.

Pro území Německa nahlásil pověřený Institut Paula Ehrlicha ve své nové bezpečnostní zprávě, uveřejněné koncem minulého týdne, celkem 106 835 registrovaných eventuálních vedlejších účinků, v období mezi 27. prosincem 2020 a koncem června 2021. Z nich projevovalo 10 578 oočkovaných osob tak těžké reakce, že musely být ošetřeny v nemocnici, utrpěly trvalé škody, nebo dokonce zemřely.

PEI ohlásil za první půlrok v Německu – po prvotním podmíněném schválení covidových vakcín v Evropské unii (EU) – celkem 1028 smrtelných případů jako následek očkování. Ve zmíněném období bylo podáno dohromady 74 871 502 očkovacích dávek.

Případy hlášeny Institutu Paula Ehrlicha jsou sotva prověřovány a lze je obtížně interpretovat

Zmíněná čísla lze však přesto jen těžce interpretovat. PEI neregistruje očkovací reakce na novodobé mRNA a vektorové vakcíny, které působí na bázi genetické technologie, proaktivně. Jako v případě všech ostatních léků mají dotčené osoby eventuálně samy nahlásit své vedlejší účinky, avšak vlastně to musí činit v případě podezření lékaři. Ve skutečnosti dorazí touto cestou do úřadu zřejmě jen jedno procento až deset procent všech případů. To každopádně dokládaly patřičné studie vypracované v minulosti.

Mimoto úřady, hlavní média a různí »kontroloři faktů« ubezpečují při každé příležitosti veřejnost o tom, že se jedná o onemocnění, která mají s očkováním pouze časovou souvislost. To mají sice pravdu, ale problém zde přesto zůstává: Samotný PEI sice vyčísluje nahlášené případy, ale sám nenařizuje žádná další, bližší šetření, jelikož to »není jeho úkolem«, jak vícekrát zdůrazňoval vůči autorce tohoto článku.

Může to být tedy tak, že některé z nahlášených zdravotních komplikací se skutečně vyskytly pouze v náhodné souvislosti s očkováním, avšak je nutno vycházet z toho, že počet případů domnělých vedlejších účinků je desetkrát, a možná až stokrát vyšší, než jaký byl skutečně nahlášen PEI.

Více jsou dotčeny ženy, vyskytují se trvalé újmy

V Německu se při vakcinaci nejvíce používala mRNA očkovací látka »Comirnaty«, vyrobená a uvedená na trh farmaceutickými koncerny Pfizer a BioNTech. Podle PEI bylo do konce června aplikováno 54,9 miliónu očkovacích dávek. Do té doby obdrželo 23,85 miliónu lidí i druhou dávku, a byli tedy kompletně oočkováni. PEI bylo nahlášeno v souvislosti s touto vakcínou 49 735 případů eventuálních vedlejších účinků, z nich 5781 závažných. 1,1 procenta všech ohlášených případů skončilo smrtí pacienta, u 1,3 procenta se objevila trvalá újma. Zhruba ve třech ze čtyř případů byly postiženy ženy.

Kritickou bilanci vykazuje i vektorová vakcína »Vaxzevria« od švédsko-britského farmaceutického gigantu AstraZeneca. Podle zprávy PEI bylo v Německu zatím aplikováno 11,57 miliónu očkovacích dávek této látky.  Do konce června dostalo druhou dávku 2,44 miliónu lidí. PEI bylo v souvislosti s touto vakcínou hlášeno 39 398 eventuálních vedlejších účinků v podobě komplikací po očkování, z nichž 3899 byly vážné případy. I v tomto případě byly postiženy většinou ženy, které tvořily 71 procent postižených osob. Podle PEI skončilo 0,3 procenta všech těchto případů smrtí a 1,1 procenta případů utrpělo trvalé škody.

Němečtí lékaři aplikovali do konce června 6,47 miliónu dávek vakcíny mRNA-1271 – nově nazývané »Spikevax« – od farmaceutického podniku Moderna. Do zmíněné doby obdrželo druhou dávku 2,77 miliónu lidí. PEI registroval dosud 14 153 hlášení o nežádoucích reakcích, z nichž 629 bylo závažných. I v tomto případě byly postiženy zejména ženy, které tvořily 76,1 procenta postižených osob. Zemřela asi jedna osoba z 1000 nahlášených případů, asi jedna ze sta utrpěla trvalou újmu.

Dvě oočkované děti ošetřeny na klinice

S teprve před několika málo týdny podmíněně schválenou vektorovou očkovací látkou »Janssen« (Ad26.COV2.S) od britského koncernu Johnson & Johnson bylo v Německu do 30. června podle PEI oočkováno 1,9 miliónu lidí. Zde doposud platí, že k dosažení dostatečné vakcinační ochrany postačuje pouze jedna dávka. Nyní se i v případě látky »Janssen« množí hlášení. PEI registroval do konce června 3061 eventuálních vakcinačních komplikací, z nichž 125 bylo závažných. Bezmála v 54 procentech nahlášených případů byly postiženy ženy. Podle PEI skončilo v případě látky »Janssen« zatím 0,1 procenta všech nahlášených případů smrtí a 0,6 procenta utrpělo trvalou újmu. Jelikož se tato látka aplikuje jen krátce, mohla by se ovšem bilance ještě změnit. Děti covidem-19 prakticky nejsou dotčeny, avšak i přesto byla očkovací látka od koncernů Pfizer a BioNTech od počátku června podmíněně schválena na evropské úrovni pro věkovou kategorii od 12 do 15 let. V Německu však Stálá očkovací komise (STIKO) na Institutu Roberta Kocha (RKI) i nadále doporučuje očkovat děti této věkové kategorie jen tehdy, když trpěly jistými dřívějšími onemocněními, jelikož jen pro tyto děti a mladistvé údajně platí zvýšené riziko, že onemocní těžkým průběhem covidu-19.

To se odráží na počtech případů hlášených PEI. Spolkový institut registruje 24 nahlášených případů eventuálních vedlejších účinků u oočkovaných osob mezi 12 až 15 lety. Dvě děti musely být ošetřeny v nemocnici. Kolik dětí tohoto věku bylo do konce června v Německu vůbec naočkováno, to ze zprávy bohužel nevyplývá, a tudíž jsou čísla případů prakticky bezcenná.

Stále více případů TTS – 24 mrtvých

Za těžký vedlejší účinek byl již mezitím uznán syndrom TTS v souvislosti s látkou »Vaxzevria« od společnosti AstraZeneca. Tento syndrom zahrnuje závažné trombózy v mozkových, jaterních, střevních, slezinných či nožních cévách se současně se vyskytujícím poklesem počtu krevních destiček. Poslední zmíněný problém představuje takzvanou trombocytopenii, která je podle dosavadních poznatků vyvolávána autoimunitní reakcí a může vést k těžkému krvácení v mozku či v jiných orgánech těla.

Do konce června nyní PEI nahlásil 157 případů TTS. Skoro dvě třetiny postižených tvořily ženy. Podle Spolkového institutu zemřelo na tyto vakcinační komplikace 24 osob, z nichž 14 bylo mladších 60 let. Průměrný věk osob postižených syndromem TTS – který často končí trvalými škodami, nebo dokonce i smrtí – činil 49,5 roku, což je hluboce pod průměrným věkem osob, které zemřely na covid-19. Jejich průměrný věk činí zhruba 80 let.

Případy TTS se však objevily i v souvislosti s jinými očkovacími látkami, nejen těmi od společnosti AstraZeneca. PEI mezitím nahlásil šest případů v souvislosti s vektorovou vakcínou »Janssen«, všechny osoby byly mladší 50 let. Jeden muž ve věku mezi 30 a 39 lety zemřel. Dvanáct podezření na TTS se objevilo ve spojitosti s látkou »Comirnaty« od společností Pfizer/BioNTech a jeden takový případ vyvstal v souvislosti s očkovací látkou »Spikevax« od společnosti Moderna.

Trombózy a krvácení: Stovky osob zemřely

Zvláště významnou roli při vakcinačních komplikacích sehrávají, jak se zdá, obecně trombózy. V prvním půlroce registroval Spolkový institut podle svých vlastní údajů 2 138 hlášení v souvislosti s trombotickými onemocněními. 200 postižených, tedy bezmála každý desátý, těmto neduhům podlehl.

1076 nahlášených případů trombóz se 143 smrtelnými oběťmi se vztahovalo k nejčastěji aplikované očkovací látce »Comirnaty« od společností Pfizer/BioNTech. 943 trombóz se 48 případy úmrtí je nutno připsat na vrub vakcíně »Vaxzevria« od společnosti AstraZeneca. 96 těchto onemocnění s pěti případy úmrtí bylo hlášeno po aplikaci očkovací látky od společnosti Moderna a 23 trombóz se čtyřmi případy úmrtí se vyskytlo po očkování vakcínou »Janssen«.

PEI hlásil jako podezřelé případy poprvé i silná krvácení, včetně příliš těžkých a dlouho trvajících menstruací, někdy dokonce i u žen, které byly již dlouho po menopauze. O těchto příhodách po covidové vakcíně se již celé měsíce referuje na různých internetových platformách, těmto případům se začala věnovat už i větší média.

PEI registroval zatím 1128 hlášení o těžkých krváceních, která nastala krátce po očkování, přičemž 45 osob kvůli této újmě do konce června dokonce zemřelo. 727 postižených, z nichž dvanáct zemřelo (1,65 procenta), bylo oočkováno vakcínou od společnosti AstraZeneca. Po vakcinaci látkou »Comirnaty« od spol. Pfizer/BioNTech se objevilo 356 případů krvácení, 31 lidí (8,7 procenta) na tyto následky zemřelo. Po aplikaci vakcíny od spol. Moderna registroval PEI 43 případů, z nichž nakonec dva měly smrtelný průběh (4,65 procenta), zatímco po aplikaci vakcíny »Janssen« byly PEI hlášeny dva případy.

PEI v současnosti nevnímá hlášení o krváceních jako riziko. V jeho zprávě se doslova uvádí: »Při zohlednění očkovacích kvót nevnímáme v současnosti žádné riziko.« Jinými slovy pro PEI není nic nápadného na registrovaných případových číslech.

Srdeční záněty a autoimunitní šoky

V Německu, a nejen v něm, se po aplikaci covidových vakcín častěji objevují záněty srdečního svalu či osrdečníku. Souvislost s vakcínou »Comirnaty« od společností Pfizer/BioNTech je vnímána jako pravděpodobná. PEI bylo do konce června hlášeno 173 takovýchto závažných onemocnění. Postiženi jsou zejména mladší lidé, často muži.

Po očkování vakcínou od spol. Moderna, která rovněž funguje na mRNA bázi, zaznamenal úřad zatím 31 případů zánětu srdečního svalu. Po injekcích spol. AstraZeneca se vyskytlo 21 srdečních zánětů, k jednomu dalšímu případu došlo po vpíchnutí vakcíny »Janssen«. Z celkem 226 postižených osob – čtyři byly mladší 18 let a 102 dalších patřilo do věkové kategorie mezi 18 a 59 lety – zemřelo podle údajů PEI šest mužů a tři ženy.

Mimoto bylo do konce června hlášeno 362 anafylaktických šoků. Tyto reakce se většinou objevují velmi záhy po vakcinaci. Postižení lidé musejí být neprodleně ošetřeni. Příčinou je přehnaná reakce imunitního systému.

Záněty míchy doprovázené ochrnutím

PEI vnímá mezitím také souvislost mezi očkováním a takzvaným syndromem Guillain-Barré (GBS). Po aplikacích látky »Vaxzevria« (AstraZeneca) bylo toto onemocnění hlášeno častěji, »než bylo na základě počtu očkovaných osob očekáváno jako náhodný jev, což signalizuje jisté riziko.« PEI registroval 83 takovýchto případů. Šest postižených osob bylo ošetřeno na stanici intenzivní péče a dvě z nich na dané následky zemřely.

GBS představuje zánět míchy a z ní vycházejících nervů. Je vyvoláván autoimunitní reakcí. Způsobuje silné bolesti a trvalé ochrnutí různých tělesných krajin.

Zdroj: https://de.rt.com/meinung/120967-paul-ehrlich-institut-veroeffentlicht-halbjahres-bilanz-mit-10000-im

 

Kontakt v plném znění v PDF