Mírová meditace

Saalome gam naan ben urda, gan njjber asaala hesporoona!
 
Mír budiž na Zemi a mezi všemi tvory!

Úvod

Na jaře 1984 začali členové FIGU ve Švýcarsku s takzvanou MÍROVOU MEDITACÍ. Tato mírová meditace, kterou organizují naši mimozemští přátelé z Plejaren, měla ohledně budoucnosti pozemského lidstva přivodit obrat k lepšímu. Fungovat měla tak, že se vysíláním silných a logických impulzů vytvoří protipól k negativnímu »silovému poli«, které jako zvon obklopuje Zemi a ovlivňuje lidi i celou přírodu. Toto negativní silové pole bylo (resp. je) vytvářeno po celá staletí nábožensko-sektářským, extremistickým a zvrhlým myšlením lidí. – Hlavní myšlenkou tedy bylo vysílat na Zemi prostřednictvím telemetrického disku, vznášejícího se vysoko nad Semjase-Silver-Star-Center, a pomocí dalších zařízení silné »protiimpulzy« za pomoci více než 3,5 miliard lidí z Plejarische federace. To přineslo očividný úspěch, jak se mezitím ukázalo. V tomto ohledu mají tři níže uvedené výňatky z kontaktních rozhovorů s Ptaah, respektive se Semjase poskytnout odůvodnění a informace o pozadí celé věci.

Jelikož pozemské lidstvo nese v první řadě samo odpovědnost za vlastní situaci a stav planety v dobrém i špatném, a tím také za nápravu, vyzýváme tímto všechny chápavé a zodpovědné lidi, aby se zúčastnili mírové meditace FIGU. Čím více lidí se zapojí, tím větší a mocnější bude pozitivně-neutrální síla! – Nechceme sice nijak vzbuzovat úzkost či nahánět strach, ale: nebezpečí třetího světového požáru a jiných zlých událostí ještě zdaleka není zažehnáno! Ještě dlouhou dobu je proto v mnoha ohledech zapotřebí dalšího velkého úsilí, aby jednou v daleké budoucnosti pozemské lidstvo jako celek smýšlelo a jednalo mírovějším způsobem.

Protože každý obrat k lepšímu (nebo k horšímu) vždy vytvářejí pouze rozhodnutí a úsilí jednotlivých lidí, musí být vůdčím motivem chápavě uvažujících jednotlivců, aby neskládali ruce do klína a nenechali se jako ovce ovládat stádním pudem, nýbrž aby sami utvářeli a řídili vlastní osud.

Kdo žije podle hloupého a mizantropického hesla »po mně potopa«, a nikoliv podle rčení »žít a pomáhat žít«, tomu budiž řečeno, že znovuzrození (reinkarnace) není prostě jen nějaká spekulativní, filozofická teorie, nýbrž logicky doložitelná skutečnost. Každý člověk se na Zemi znovu a znovu inkarnuje (nezávisle na tom, zda to chce připustit či nikoliv), a pak nalezne přesně ten svět, který sám v minulosti spoluvytvářel – lhostejno, zda aktivně nebo pasivně, destruktivně nebo konstruktivně.