Mírová meditace

 

 

Mírová meditace

Christian Frehner, Švýcarsko

 

SALOME GAM NAN BEN URDA, GAN NJBER ASALA HESPORONA!

Mír budiž na Zemi a mezi všemi tvory!

 

Úvod

Na jaře 1984 začali členové FIGU ve Švýcarsku s takzvanou MÍROVOU MEDITACÍ. Tato mírová meditace, kterou organizují naši mimozemští přátelé z Plejaren, měla ohledně budoucnosti pozemského lidstva přivodit obrat k lepšímu. Fungovat měla tak, že se vysíláním silných a logických impulzů vytvoří protipól k negativnímu »silovému poli«, které jako zvon obklopuje Zemi a ovlivňuje lidi i celou přírodu. Toto negativní silové pole bylo (resp. je) vytvářeno po celá staletí nábožensko-sektářským, extremistickým a zvrhlým myšlením lidí. Hlavní myšlenkou tedy bylo vysílat na Zemi prostřednictvím telemetrického disku, vznášejícího se vysoko nad Semjase Silver Star Center, a pomocí dalších zařízení silné »protiimpulzy« za pomoci více než 3,5 miliardy lidí z plejarische federace. Jak se mezitím ukázalo, přineslo to očividný úspěch. V tomto ohledu mají čtyři níže uvedené výňatky z kontaktních rozhovorů s Ptaah, respektive se Semjase poskytnout odůvodnění a informace o pozadí celé věci.

Jelikož pozemské lidstvo nese v první řadě samo odpovědnost za vlastní situaci a stav planety v dobrém i špatném, a tím také za nápravu poměrů, vyzýváme tímto všechny rozumné a zodpovědné lidi, aby se zúčastnili mírové meditace FIGU. Čím více lidí se zapojí, tím větší a mocnější bude pozitivně-neutrální síla! Nechceme sice nijak vzbuzovat úzkost či nahánět strach, ale: nebezpečí čtvrtého světového požáru a jiných zlých událostí ještě zdaleka není zažehnáno! Ještě dlouhou dobu je proto v mnoha ohledech zapotřebí dalšího velkého úsilí, aby jednou v daleké budoucnosti pozemské lidstvo jako celek smýšlelo a jednalo – doufejme – mírovějším způsobem. 

Protože každý obrat k lepšímu (nebo k horšímu) vždy vytvářejí pouze jednotliví lidé svými rozhodnutími a úsilím, musí být vůdčím motivem rozumně uvažujících jednotlivců neskládat ruce do klína a nenechat se jako ovce ovládat stádním pudem. Je nutno utvářet a řídit svůj vlastní osud.

Kdo žije podle hloupého a nenávistného hesla »po mně potopa«, a nikoliv podle rčení »žít a pomáhat žít«, tomu budiž řečeno, že znovuzrození (reinkarnace) není prostě jen nějaká spekulativní, filozofická teorie, nýbrž logicky doložitelná skutečnost. Každý člověk, ať muž či žena, se na Zemi znovu a znovu inkarnuje jako nová osobnost (nezávisle na tom, zda to připouští, či nikoliv) a pak nalezne přesně ten svět, který sám v minulosti spoluvytvářel – lhostejno, zda aktivně nebo pasivně, destruktivně nebo konstruktivně.

V plném znění: Ke stažení v PDF

 

Další informace na téma mír:

Symbol míru - leták

Mír a svoboda 5

Mír a svoboda 6