750. kontakt

750. kontakt, sobota, 22. srpna 2020, 00.17 hod.

Billy     Ach, ty už jsi tady, zdravím tě a buď vítán, můj příteli.

Ptaah  Zdravím i já tebe, Eduarde, milý příteli. Jednoduše mě nenechává v klidu, že jistá část pozemských odpovědných odborníků – kteří si přejí být odborní, třebaže nejsou – rozšiřuje velkými a chvástavými slovy zdánlivě podstatné »informace« o nákaze koronaviru, ačkoliv disponuje jen nepatrnými poznatky a nezná skutečná fakta o celé věci. Zároveň jinou část odborníků – která fakticky usiluje o úhrnná fakta a souvislosti a která je, jakož i danou choulostivou situaci, rozeznává a správně posuzuje – lidé nechtějí slyšet, anebo její zjištění a poznatky neberou vážně. Tato situace se neprojevuje jen v lékařských, virologických, epidemiologických a jiných odborných kruzích obeznalých s nákazou, ale i mezi vůdci států, čelnými úředníky a zdravotními organizacemi atd., kde mají hlavní slovo ti, kteří touží po uplatnění a kteří se ve své neznalosti a nevědomosti zveličují. Zároveň osoby, které získaly dobré poznatky a vědomosti, dotyční neposlouchají, nařizují jim mlčet a zakazují jim publikovat a zveřejňovat jejich odborné znalosti.