475. kontakt (výňatek)

Výňatek ze 475. kontaktního rozhovoru ze 26. listopadu 2008

Billy: … Ohledně Rudého meteoru, který 13. dubna 2029 ohrozí Zemi a o němž jsme hovořili už 16. září, jsem byl dotázán na některé věci, a proto bych rád věděl, jakou velikost tenhle chlapík vlastně přibližně má. Podle mých vědomostí ho pozemští astronomové objevili už před značnou dobou a nazývají ho Aprophis nebo tak nějak. V roce 2029 má buď narazit do Země nebo jen velmi těsně prosvištět kolem ní. V druhém případě by se opět nebezpečně objevil v roce 2036, přičemž by pak jeho přiblížení se k Zemi teprve mohlo vést ke skutečné katastrofě, pokud proti tomu vědci nic nepodniknou nebo pokud se trajektorie meteoru sama nezmění.

Ptaah:

  1. Jeho velikost činí asi 350 metrů.
  2. To, co říkáš ohledně velkého nebezpečí, které Rudý meteor pro Zemi představuje, je vědcům známo.
  3. A pokud se něco neodehraje zvláštním vlivem vnějších satelitů SOL-systému, tak Zemi skutečně hrozí katastrofa.
  4. Za účelem jejího odvrácení jsou však také pozemští vědci nabádáni k tomu, aby podnikli všechno myslitelné, aby meteor s konečnou platností vytlačili z jeho dráhy.

Billy: Podle mých vědomostí k tomu existují různé modely, ale vědci se na nich nedokážou shodnout. Ty říkáš, že je toho chlapíka třeba vytlačit z jeho dráhy, z čehož usuzuju, že roztrhání tedy nepřichází v úvahu. Mohl by se tedy použít jenom princip zpětného odrazu, jako např. ohromně silný atomový agregát pro zpětný odraz, principy solární plachetnice nebo atomové exploze v blízkosti meteoru.

Ptaah:

  1. Přičemž by se měly zvážit především atomové exploze v blízkosti meteoru, protože ty jsou velmi účinné a u takovýchto objektů vytvářejí velký odklánějící efekt.
  2. Exploze však nesmí proběhnout příliš blízko meteoru, aby se nerozdrobil, čímž by vzniklo ještě větší nebezpečí.
  3. Takovýto záměr však musí být proveden již zavčas, a nikoliv teprve poté, co začne hrozit skutečné nebezpečí, protože jinak může být jen stěží úspěšný.
  4. Mělo by se na tom tedy pracovat již dnes.

Billy: A jak se to má s velkými agregáty pro zpětný odraz a s principy solární plachetnice?