475. kontakt (výňatek)

Výňatek ze 475. kontaktního rozhovoru ze 26. listopadu 2008, 14:16 hod.

Billy … teď jedna otázka, na kterou se mě někdo ptal, ohledně piva, které pijí lidé ve velkém množství obzvláště v průmyslových státech na našem světě. Znáte i vy tento »lektvar«? Mnoho lidí na Zemi jsou pivaři – jak muži, tak i ženy, ale obzvláště také mladiství, kteří se pivem a jinými alkoholickými nápoji opíjí až do bezvědomí a pořádají pijácké orgie.

Ptaah  S tím jsem obeznámen. U nás se ale žádné pivo nevaří, a tudíž se ani žádné nepije. K tomuto nápoji je také třeba říci, že je velmi zdraví škodlivý, pije-li ho člověk ve větším množství než jeden decilitr denně, neboť obsahuje jedovaté látky, které škodí játrům, srdci a ostatním orgánům, a stejně tak i buněčné tkáni. Kromě toho mají tyto jedovaté látky také ničivé účinky na mozek, v jejichž důsledku je poškozováno i vědomí. Krom toho pivo a ostatní alkohol poškozuje zrak, protože tyto jedy škodí také oční sítnici. Pivo také činí člověka mdlým a může vyvolávat tvorbu tuků, alkoholický zánět jater (steatohepatitidu) a nadváhu. V souvislosti s poškozováním vědomí narušuje pivo rovněž rychlé fungování intelektu, inteligence, a v důsledku toho také myšlenek a citů, a taktéž i tělesné reakční a hybné schopnosti. Tak jako každý nápoj obsahující alkohol – k těmto nápojům patří rovněž nápoje se sníženým množstvím alkoholu, resp. ty, které jsou proto propagované coby nealkoholické – je také pivo velký faktor způsobující cirhózu jater (pozn. Billy: smrštění jater). Zde se jedná o chronicky pokročilé onemocnění jater, které se vyznačuje ničením jaterních buněk a přetvářením struktury orgánu. Při tomto procesu dochází tedy k progredientní (postupující) fibrogenní (tvorbu vaziva, resp. pojivové tkáně vyvolávající) přeměně způsobované hojením vznikajících jizev, resp. k přetváření jater, resp. k parenchymatózní[1] přeměně. Proběhne-li tato přeměna, pak již není možné obnovit normální funkci jater a jaterní architektury. To znamená, že funkce jater je narušena, kvůli čemuž se dostavují všechny možné fyzické neduhy, které vedou až k narušení či otupení vědomí a bludným nereálným představám, které jsi jednou prohlásil za šílenství pijáků. (delirium tremens – pozn. překl.). Pivo je v tomto ohledu tak nebezpečné jako víno nebo kořalka, a sice již v malém množství, pokud se pije pravidelně. Chronický alkoholizmus je přitom dán již tehdy, když se alkohol pije pravidelně několikrát týdně, přičemž hovořím o pití alkoholu dvakrát až třikrát v malém množství, neboť již to vede k poškození jater a vyvolává rozličné neduhy, jako právě poškození vědomí, poškození reakční a pohybové volnosti inteligence, poškození intelektu, a tudíž i myšlenek a citů. Konzumace alkoholu jakéhokoliv typu, přičemž pivo zaujímá mezi alkoholickými nápoji zcela mimořádně škodlivé postavení, vede k chybnému a nedostatečnému vyživování, přičemž již jeho malé množství vede k lehkým zánětům jater, které zpravidla konzumenti alkoholu nerozpoznají, stejně jako je nerozpoznají ani pozemští lékaři, které konzument eventuálně konzultuje. Skutečnost je taková, že každý typ alkoholu, obzvláště pak pivo, ať už se silným či slabým obsahem alkoholu, vyvolává poruchy látkové výměny a v silné míře i ničí acidobazickou rovnováhu, což vede k bolestem, celkové tělesné slabosti, nevolnosti atd. Vedle zmíněného musí konzumenti alkoholu počítat také s tím, že budou trpět ucpáváním žlučovodu a budou zasaženi mnoha dalšími chorobami poškozujícími zdraví. Toto lze v krátkosti povědět o tom, jaké jsou následky pití piva a konzumace i jiného alkoholu.

Billy  To jsem nevěděl, ale pivo jsem už odjakživa považoval za žalostnou břečku.

Ptaah  Také jiné alkoholické nápoje jakéhokoliv typu jsou zdraví škodlivé stejným nebo podobným způsobem, a sice podle obsahu alkoholu a množství, které se vypije.

...

Billy … Ohledně Rudého meteoru, který 13. dubna 2029 ohrozí Zemi a o němž jsme hovořili už 16. září, jsem byl dotázán na některé věci, a proto bych rád věděl, jakou velikost tenhle chlapík vlastně přibližně má. Podle mých vědomostí ho pozemští astronomové objevili už před značnou dobou a nazývají ho Aprophis nebo tak nějak. V roce 2029 má buď narazit do Země nebo jen velmi těsně prosvištět kolem ní. V druhém případě by se opět nebezpečně objevil v roce 2036, a jeho přiblížení se k Zemi by pak teprve mohlo vést ke skutečné katastrofě, pokud proti tomu vědci nic nepodniknou nebo pokud se trajektorie meteoru sama nezmění.

Ptaah   Jeho velikost činí asi 350 metrů. To, co říkáš ohledně velkého nebezpečí, které Rudý meteor pro Zemi představuje, je vědcům známo. A pokud se něco neodehraje zvláštním vlivem vnějších satelitů soustavy SOL, tak Zemi skutečně hrozí katastrofa. Za účelem jejího odvrácení jsou však také pozemští vědci nabádáni k tomu, aby podnikli všechno myslitelné, aby meteor s konečnou platností vytlačili z jeho dráhy.

Billy   Podle mých vědomostí k tomu existují různé modely, ale vědci se na nich nedokážou shodnout. Ty říkáš, že je toho chlapíka třeba vytlačit z jeho dráhy, z čehož usuzuju, že roztrhání tedy nepřichází v úvahu. Mohl by se tedy použít jenom princip zpětného odrazu, jako např. ohromně silný atomový agregát pro zpětný odraz, principy solární plachetnice nebo atomové exploze v blízkosti meteoru.

Ptaah   Přičemž by se měly zvážit především atomové exploze v blízkosti meteoru, protože ty jsou velmi účinné a u takovýchto objektů vytvářejí velký odklánějící efekt. Exploze však nesmí proběhnout příliš blízko meteoru, aby se nerozdrobil, čímž by vzniklo ještě větší nebezpečí. Takovýto záměr však musí být proveden již zavčas, a nikoliv teprve poté, co začne hrozit skutečné nebezpečí, protože jinak může být jen stěží úspěšný. Mělo by se na tom tedy pracovat již dnes.

Billy   A jak se to má s velkými agregáty pro zpětný odraz a s principy solární plachetnice?

Ptaah   I to jsou možnosti, avšak je mnohem obtížnější je provést a jejich nezbytná účinnost je sporná. Navíc je ohledně jejich efektivity nelze obzvláště doporučovat, protože meteory nejsou po stránce své vlastní rovnoměrné pozice stálé, nýbrž vykazují vlastní rotaci, která prakticky znemožňuje připevnění účinných agregátů pro zpětný odraz či solárních plachet atd.

Billy   Tyhle věci tedy vědci musí ještě důkladně uvážit.

Ptaah   Je to skutečně tak, avšak čas v této věci spěchá.

 


[1]     Termín parenchymatózní označuje orgány obsahující parenchym (vlastní funkční tkáň orgánu). Typickým příkladem jsou játra, plíce a ledviny; pozn. překl.

 

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský