728. kontakt (výňatek)

Vysvětlení Ptaah o pozadí koronavirové pandemie

 a jejího skutečného původu

Výňatek ze 728. kontaktní zprávy ze dne 30. listopadu 2019

Ptaah: Takže mají být všichni ve vládě Spojených států stejně tak považováni za zločince proti lidskosti a mají být v této věci postaveni na roveň nacistické říši ve 20. století. Stejný princip vládne v Číně už odjakživa a zůstává to tak i nadále... (Poznámka FIGU: Impulsem tajného zločineckého výzkumu koronaviru bylo rozhodnutí, které má původ v 70. letech 20. století. Tehdy se setkal čínský vůdce, Mao Ce-tung, s jedním pomstychtivým americkým občanem, který čínskému předsedovi strany vnuknul myšlenku na vývoj virové biologické zbraně, kterou Mao Ce-tung převzal a realizoval jako tajný projekt, na kterém se dodnes stále pracuje a z něhož teď vzešel nynější koronavirus. Avšak bez toho, aby se do projektu jakkoliv zapojovala současná čínská vláda nebo aby o tom měla byť tu nejmenší znalost.) V 70. letech 20. století bylo mezi čínským vládcem Maem a jedním Američanem učiněno rozhodnutí provést tajný laboratorní výzkum, který stále pokračuje i v současnosti, protože nenávist doslova přetrvává generace. O tom je ale potřeba mlčet, a tak tomu musí – jak víš – zůstat dnes i v budoucnosti, protože ... ... ... ...

Teď se ale opět musím zabývat řadou věcí, které vyvstaly v souvislosti s tajnými laboratorními testy a které vedly k tomu, že Mao převzal motivy toho Američana, ač ho nemohl vystát a urážel ho jako pomstychtivého gǒuzázhǒnga, a to i přes to, že s ním v zásadě souhlasil, načež nechal tajně zahájit laboratorní výzkum. S pomocí několika stejně smýšlejících lidí na obou stranách bylo nakonec možné udělat vše, aby započaly tajné laboratorní práce a aby byl uskutečněn výzkum. Mao pak zemřel, tajné laboratorní práce však přesto pokračovaly, a sice až dodnes.

Billy: No hrome, kdyby tohle věděli Amíci a dnešní čínská vláda. To je ale celkem ožehavé, když o tom tady teď oba dva mluvíme, a proto při přijímání zprávy nebudu nic sepisovat a vynechám vše, co je jakkoliv důležité. Je to také proto, že mi stejně není dovoleno zmiňovat to podstatné, tudíž ani žádná jména. Takže alespoň vynechám základní fakta a ...

Ptaah: To samozřejmě musíš, neboť co je tajné, musí tajným i zůstat, takže musíš vynechat přesné podrobnosti, což ale na faktech nic nemění. Kdybychom prozradili všechny souvislosti, celá záležitost by se stala velmi vážnou a opravdu nebezpečnou. Že původ tohoto hanebného výzkumu pochází z myšlenky jednoho Američana, to – myslím si – lze zmínit, víc ale nic. A pokud se stane, že se někteří lidé ve Spojených státech pokusí tvrdit, že je epidemie přírodního původu, pak takové pokusy přijdou od lidí, kteří mají o celé záležitosti částečné nebo úplné znalosti, ale jako obvykle se vše pokusí ututlat....

Čína neudělá, co by udělat měla, totiž zakázat veškerou mezinárodní dopravu a zablokovat infikovaná místa, okresy, továrny a obchody atd., jakož i utlumit veřejný život a zavést všechny nezbytné karantény. A protože se tak nestane, nese Čína vinu za vznik pandemie, která je v podstatě výsledkem dohody mezi dvěma pomatenými pomstychtivci, jedním plným politické nenávisti, druhým plným osobní nenávisti ke Spojeným státům, protože ... ... ...

Avšak stejně jako je Čína vina zatajováním epidemie, která si již po delší dobu vybírá daň na mnoha lidských životech, což ale bude zveřejněno teprve v příštích dnech nadcházejícího měsíce, bude to bez výjimky platit i o ostatních státech na Zemi, protože jednají stejně tak nedbale a zločinecky, čímž otevřou všechny cesty pandemii, která bude stát životy mnoha set tisíc lidí. Kromě toho vzniknout s rozšířením nemoci i různé nové nemoci, včetně vážných poškození novorozenců, což může způsobit nedozírné důsledky. A to proto, že všichni odpovědní vůdci všech zemí jsou nezodpovědní a nesoudní, stejně jako neschopní prozíravosti, a v důsledku toho také všichni velkou měrou ponesou vinu za smrt tisíců lidí ve svých vlastních zemích a stovek tisíců po celém světě.  

Ptaah: Tak to skutečně je, máš pravdu, ale bude potřeba pozorně sledovat a vnímat probíhající a nadcházející globální dění a události, totiž co se děje po celém světě a podle čeho bude třeba jednat, což se týká zejména zdravotních hledisek. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že se opakuje dění kolem nemoci SARS a to za horších okolností, o čemž jsem mluvil již 3. února 1995, konkrétně že se v Číně rozsáhle rozšíří z jižní provincie Guangdong, což se pak také skutečně stalo. Že byl tento SARS, resp. původce plicní choroby, uměle vytvořen v roce 2002 jako tzv. koronavirus v tajné laboratoři, a sice jako speciální choroboplodný zárodek za účelem ... ... ... což Čína přirozeně také popřela a všemi prostředky potírala a zatajovala, stejně jako to činí i v současnosti, protože se od června šíří další a nově zmutovaná forma viru SARS, na niž již zemřelo velké množství lidí. Že však tato úmrtí pramení z nového patogenu, a sice též z rozhodnutí ze 70. let 20. století, ... ... ..., nic z toho není dnešní čínské vládě známo. A nebude jí to známo ani tehdy, až vejde za šest až osm dní poprvé ve známost, že nový virus je smrtící nákazou, která se rozšíří po celém světě a způsobí pandemii, přičemž veřejně nebude v Číně ani ve světě existovat žádná informace o tom, že virus zabíjí lidi již od června. A mluvit se nebude ani o tom, že virus unikl neopatrností z laboratoře a již pět měsíců se šíří a přenáší se na lidi a různá volně žijící zvířata, protože tato skutečnost dosud není známa ani čínské vládě, která o ničem neví, a proto za pandemii nenese žádnou odpovědnost.

Únik viru byl neúmyslný, jako tomu bylo již i v případě SARS, přesto však tajná laboratorní práce s tímto mutovaným koronavirem pokračovala a v důsledku toho mohlo nyní znovu dojít ke stejné nedbalosti, která v novém roce 2020 způsobí mnoho újmy s mnoha úmrtími dosahujícími stovky tisíc za rok a nakáza bude zavlečena také do různých jiných zemí, zejména cestujícími v letecké dopravě a turisty na lodích, jakož i hospodářskými zmocněnci atd. V práci s mutujícím koronavirem se totiž bude pokračovat dále, ale již ne v Guangdongu, protože tajné laboratorní práce byly přesunuty do jiné tajné laboratoře ve městě zvaném Wu-chan, kde vznikne další epidemie způsobená novým koronavirem, který se rozšíří po celém světě a vyžádá si smrt mnoha lidí, až neštěstí oficiálně od této chvíle za měsíc započne, čemuž se nelze vyhnout. Zhoubně nově změněný, resp. zmutovaný virus, který ... ... ..., zatím nebude odpovídat tomu, co ... ... ... takže ještě ne ... ... V podstatě je s doposud zmutovanou formou viru již ... ... ... Ale co z toho nakonec v budoucnu ohledně ... ... ještě stane, to zatím není přesně jasné. Prozatím zemře mnoho lidí, kteří mají oslabený primární a sekundární imunitní systém, a tento fakt nelze změnit, protože virus mnohokrát zmutuje a nebezpečně se promění. Tyto nové genové obměny přinesou zaprvé nový typ onemocnění, na který budou náchylné děti, jakož i další nová onemocnění, jako např. zánět cév atd., který postihuje zejména děti a dospívající se silně zformovaným primárním, ale stále nedostatečně rozvinutým sekundárním imunitním systémem. Na druhou stranu nebudou nových chorob ušetřeni ani lidé všech věkových kategorií, protože se na celém světě stanou oběťmi pandemie také stovky tisíc lidí. Faktem je a zůstane, že skutečný původ viru SARS, jakož i nového typu koronaviru, lze vysledovat až k tajným experimentům a výzkumům s čínskými netopýry vrápenci (Billyho poznámka / Wikipedia: Latinsky: Rhinolophus ferrumequinum), jak jsme byli bezpochyby schopni vypátrat. Tito létající savci nosí koronavirus v sobě, ale jsou vůči němu imunní. Podle našeho šetření se na tom v Číně stále tajně pracuje v laboratořích, a sice ... bez vědomí čínské vlády.