669. kontakt (výňatek)

Výňatek z oficiálního kontaktního rozhovoru č. 669 ze dne 1. ledna 2017

Ptaah  … Předtím, si myslím, budeš chtít vědět nejnovější stav pozemské populace, který jsme minulou noc přesně o půlnoci zjišťovali.

Billy     Samozřejmě, neboť to je důležité. Stejně tak je důležitý přesný počet zdánlivých uprchlíků, kteří přivandrovali, resp. se vkradli do Evropy vinou uprchlické vítací kultury ve vědomí pomatené německé spolkové kancléřky Angely Merkelové.

Ptaah  Také tato data ti mohou uvést, neboť jsme naše registrace v této věci pro rok 2016 rovněž o půlnoci ukončili. Pak tedy slyš: Přelidnění pozemského lidstva vystoupalo o 104 milionů, 995 tisíc osob na přesný počet čítající 8 739 001 024 lidí. K tomu je ale žel potřeba říct, že pozemské obyvatelstvo se počítá mylně pomocí jednoho matematického vzorce a různé úřady srovnávají pravidelně chybné odhady. Přitom se chybně tvrdí, že celosvětové obyvatelstvo přibývá o cca 2,5 osob za sekundu, což by znamenalo, že se rodí o 2,5 člověka více, než umírá. Tento výpočet, resp. jedná se o výpočet Německé nadace pro světovou populaci (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung), je ovšem krajně chybný, neboť počítá s mnohem méně porody, než které se ve skutečnosti odehrávají, v důsledku čehož do dnešní doby žije na planetě přibližně o 1 miliardu 350 milionů pozemšťanů více, než udává »matematický výpočetní systém« a »hodiny světové populace«. To se opět využívá k tvrzení, že se každoročně zaznamenává menší počet porodů, což ale neodpovídá pravdě, neboť je tomu přesně naopak.

Billy     Tak to je síla, děkuji za údaje, a že samozřejmě dochází k popírání pravdy a uvádějí se zcela chybné údaje, to je typické pro pozemšťany zodpovědné v tomto ohledu, ke kterým patří ale i ty prolhané elementy, které lživě tvrdí, že na Zemi se mají věci v každém ohledu nikoliv hůře, nýbrž lépe. A to jen proto, že se v médiích nově objevují časté zprávy o dobrých a pokrokových věcech, jako např. o tom, že na mnoha místech prý mizí analfabetismus a vícero pozemšťanů má prý lepší podmínky k životu atd. Co se ale skutečně děje a co existuje v pozadí ohledně mnohačetného a rostoucího zla, toho špatného, děsného a člověka nehodného, to se snaží schovat a zakrýt těmi dobrými a pozitivními věcmi a zprávami. Takže dochází tímto způsobem k pokusům udělat z pozemšťanů ještě větší hlupáky a blbce a klamat je ještě vydatněji, než jak se tomu děje už od té doby, co jsou média zaměřeny už jen na senzace, které pravdu a skutečnost lživě překrucuji, falšují a čtenářstvo a posluchačstvo považují lhaním a podvody za hlupáky.

Ptaah  O tom není žel sporu a nelze to změnit, neboť média tím vydělávají peníze.

Billy     Ano, a mají politické a náboženské sklony a angažují se v těchto věcech, takže se orientují proti veškeré chápavosti a pravdě, totiž podle bídného politického vedení a dle jejich bludné víry v boha. Ale teď něco jiného: Víš jak vysoko se pohybují čísla v celé Evropě, ale i ve Švýcarsku, týkající se vetřelých malých i velkých kriminálníků všeho druhu, jakož i zločinců páchajících zločiny na těle i životě - jako vrahů? A kolik stoupenců Islamistického státu čeká na to, aby provedli atentáty a pro IS infiltrovali a naverbovali nové úslužníky, a kolik jich je znásilňovatelů žen a dívek, stejně jako podvodníků na sociálních systémech apod.? A možná máte procentuální údaje o tom, kolik bylo spácháno trestných činů celkově a kolik násilnických zločinů bylo spácháno v Evropě a v Německu v důsledku merkelovské »vítací kultury« v roce 2016 vinou azylantů, zdánlivých azylantů, uprchlíků, hospodářských uprchlíků a vetřelými teroristy atd.?

Ptaah  Ve věci kriminálníků a násilných zločinců, kteří se vkradli do všech evropských států, vykazují naše záznamy za celý rok 2016 celkový počet čítající 131 476 osob, kteří jsou ovšem fakticky rozděleni do všech států Evropy, což se týká i Švýcarska. Tento počet se vztahuje hlavně na legální a nelegální kriminální přistěhovalce z různých afrických, arabských a asijských, stejně jako i jihoevropských a východoevropských států, přičemž v samotném Německu jsme jich registrovali 102 108 a ve Švýcarsku 916. Zbývající počet je rozdělen do všech států EU diktatury. Ostatní zdánliví uprchlíci, jako ekonomičtí uprchlíci a ti, kteří jen žádali o finanční pomoc, nejsou v našich záznamech obsaženi, neboť když nejsou ani kriminálně, ani násilnicky zločinečtí, pak nejsou důležití pro naše objasňování v této věci. A co se týká tvé otázky ohledně procentních výpočtů, tak jsou takovéto výpočty krajně vrtkavé, neboť jsou příliš specifické co do kriminality či zločinnosti, což pro nás není důležité, takže ti o tomto ani nemohu podat žádné údaje. Jen část většiny všech uprchlíků odpovídá skutečným uprchlíkům, kteří v evropských zemích hledají ochranu pro svůj život a uprchli ze svých domovských zemí před válečnými činy.

Billy     Nicméně základní kámen uprchlických proudů do Evropy byl zasazen prostřednictvím uprchlické kultury vyvolané pomatenou německou spolkovou kancléřkou. V pohybu je přece dle tvých údajů celosvětově už více než 70 milionů lidí coby uprchlíků, přičemž těch přibližně 1,6 milionů – jež přišli v roce 2016 do Evropy, anebo se do ní nelegálně vkradli – je proti tomu jen malé procento. Uvážíme-li ovšem, že následující dvě staletí – jak uvádí proroctví – přinese pozemsko-lidské přelidnění 250-350 milionů uprchlíků, a sice nejenom vinou válek a terorizmu, nýbrž i v důsledku zničeného klimatu, životního prostředí a z toho plynoucího nedostatku potravin a vody, tak kráčí Země, její lidské přelidnění, příroda a její fauna a flóra vstříc velmi zlým dobám. Co ovšem chci ještě říct ohledně legálně či nelegálně příchozích a vkradnuvších se kriminálníků a násilníků atd., tak ti budou ještě od falešných humanistů – obzvláště ve Švýcarsku a v Německu – navíc vynášeni do nebes a tito falešní humanisté budou dělat vše proto, aby byli chráněni před zákonem za jejich přečiny a zločiny. K tomu bude zcela mimořádně docházet teď, neboť všude – obzvláště ve Švýcarsku a v Německu, jakož i na jiných místech Evropy – provedli po dobu vánočních a novoročních svátků policisté a jiné úřady a bezpečnostní orgány přísné kontroly, pozatýkaly osoby a ochránily obyvatelstvo před vražednými teroristy a násilníky a zabránily další škodě. Ti nepolepšitelní chorobně zchoulostivělí, inteligenčně slabí a skrz na skrz hloupí falešní humanisté, kteří zcela speciálně pochází z levicových politických partají, anebo kteří by jinak nemohli existovat ve svém zchoulostivění a životní neschopnosti bez ochrany policie, úřadů a dalších bezpečnostních sil, přitom stojí v popředí se svou kritikou ochrany a ochranných opatření. A pokud tito idiotsky a chorobně hloupí s nulovou inteligencí sami utrpí škodu vinou kriminálníků nebo násilníků, pak jsou oni první ze všech, kteří začnou řvát na celé kolo jako pominutí kvůli zanedbané ochraně stran bezpečnostních sil, úřadů a policistů. …