2. kontakt

 
Semjase
  1. Jistě, já vím, neboť myslíš velmi dalekosáhle.
 
Billy: Dobře, dobře, řekni mi teď prosím tě tohle: už několikrát jsi mluvila o podvodnících a šarlatánech, kteří se svými fantastickými příhodami o UFO-kontaktech vystoupili či pořád ještě vystupují na veřejnosti. Můžeš mi uvést nějaká jména?
 
Semjase
  1. Zajisté, avšak většinu z nich znáš podle jména.
 
Billy: Přesto mi jmenuj aspoň nějaké.
 
Semjase
  1. Jak si přeješ, jakým jménem mám začít?
 
Billy: Na prvním místě by mě zajímalo, jak se to má s Kennethem Arnoldem. Domnívám se správně, že to nebyl žádný podvodník?
 
Semjase
  1. Jistě, tento muž nebyl žádný podvodník, neboť skutečně viděl naše paprskové lodě.
  2. Také mnoho jiných pilotů se setkalo s našimi nebo s cizími loděmi.
  3. Největší podvodník byl ale muž, který se nazýval Karl Michalek.
  4. A za ním nezůstal v žádném případě pozadu muž, který dosáhl celosvětové slávy pod jménem George Adamski.
  5. Také jeho takzvaní spolupracovníci a přátelé spadají do téže kategorie.
  6. To jest ti, kteří s námi údajně společně s ním měli kontakt.
  7. Další jména jsou méně známá, avšak přesto mají určitý význam, protože se jedná o podvodníky: Harushi Tsukamoto, Jerrold Baker, R. O. Schmidt, C. A. Anderson, Angelucci a mnoho, mnoho dalších.