Výňatek z knihy Miguela Ángela Ruize »Čtyři dohody« ...

aneb svědectví o dalším nejapném opisování a falšování spisů a informací »Billyho« Eduarda Alberta Meiera a jím založeného a vedeného společenství FIGU

Je známý fakt, že informace z početných spisů a knih »Billyho« Eduarda Alberta Meiera a jím založeného a vedeného spolku FIGU jsou kradeny, falšovány a vkládány do pravdě odcizených a matoucích konceptů a bludných učení. Nečestní, sobečtí, sebe samé přeceňující, ziskuchtiví a mocichtiví lidé, jakož i nábožensko-sektářští bludaři a fanatici se slétají na Billyho dílo a životní odkaz jako supi a trhají je na kusy. Smět vykrádat a falšovat Billyho dílo, stejně jako i jeho fotografie, bylo a je v očích mnohých od samého počátku naprostou samozřejmostí, neboť kdo by věřil »UFO-Billymu«, jehož důvěryhodnost byla četnými machinacemi a pomluvami médií atd. zbavena veškeré vážnosti, zpitvořena a vystavena posměchu? Každý hlupák se vůči Billymu cítil a dodnes cití velký a mocný a neštítí se žádné nečestnosti, ubohosti ani podlých pomluv. Veřejně Billyho ostouzet, zesměšňovat či zcela ignorovat je od začátku až dodnes typickým rysem všech nanicovatých hlupáků dmoucích se vlastní pýchou a nádherou, všech odpůrců pravdy, jakož i zastánců a fanatiků nejrůznějších kultovních náboženství, sekt a uskupení, nevyjímaje esoterické, exopolitické a ufologických kruhy. Právě tito pošetilci vykrádají Billyho dílo a prezentují pak zfalšované a někdy až k nepoznání zkomolené myšlenky a principy jeho »Učení ducha« jako své pravlastní. Poté co se egoisticky, ziskuchtivě a mocichtivě zmocnili jeho díla, zfalšovali je a učinili bezcenným, neváhají na něj útočit a podsouvat mu, že to byl on sám, kdo od nich či od jiných náboženství, sekt a bludných uskupení své dílo ukradl a opsal. Přitom se mylně domnívají, že pro ně tato lživá nařčení nepředstavují žádné nebezpečí, neboť vycházejí z toho, že Billymu přece tak jako tak nikdo nevěří a že v pozdějších dobách nikdo nebude moci rozlišit, kdo od koho opisoval. Fakt, že to tak není a že pravda nakonec s absolutní jistotou vypluje na povrch, si připustit nechtějí, a tak si namlouvají, že svými bludnými učeními pravdu dostihli, zničili a odstranili.

Nepříliš jinak tomu bude s učením Mexičana a vystudovaného chirurga Miguela Ángela Ruize (*1952), takzvaného šamana a toltéckého mistra. Své učení vyložil ve své autorské prvotině, světovém bestselleru The New York Times »Čtyři dohody« s podtitulem »Kniha moudrosti starých Toltéků – Praktický průvodce osobní svobodou«. Tato útlá knížečka, která byla po svém prvním vydání v roce 1997 přeložena do mnoha jazyků a jíž se prodalo přes 4 milióny výtisků, umožňuje autorovi a jeho velké rodině, pocházející z velmi skrovných poměrů mexického venkova, zámožný život. Po tak ohromném a nevídaném úspěchu vyšla samozřejmě celá řada edic a dotisků. Následovaly praktický průvodce knihou, speciální ilustrovaná a zvuková verze, záložky do knihy, různé jiné zpeněžitelné doplňky, jakož i další knihy, nezbytně patřící k úspěšnému uvedení produktu na trh. Po vydání této knižní prvotiny se autor a  jeho  rodina  dodnes mohou  vézt na vlně úspěchu a  oddávat se euforii, že