Skupiny FIGU

Skupiny FIGU a nehierarchické struktury

Billyho mise zahrnuje šíření pravdy. Díky jeho vlastnímu velmi dalekosáhlému vědění, rozumění a spojení s Plejaren má základní skupina FIGU-Švýcarsko bezprostřední přístup k pravým informacím ve všech oblastech života. Do toho spadá mimo jiné evoluce lidského vědomí a správný způsob života. Takový podnik, jakým je tato mise, vyžaduje velkou zodpovědnost, neboť vše se musí ubírat cestou pravdy, jinak by byla ohrožena celá mise a její úspěch.

Jelikož se i všichni členové základní skupiny musejí nejdříve obeznámit s pravdou, neboť se toho musejí v mnoha životních oblastech velmi mnoho naučit, je nezbytné, aby se všichni lidé i věci uváděli na správnou cestu pomocí daných pravidel a směrnic. Pracovat v této skupině znamená, že se člověk konfrontuje s pravdou v mnohem větší a intenzivnější míře, než jak je tomu v normálním každodenním životě. Tato permanentní konfrontace od něj vyžaduje velkou myšlenkovou práci, aby dosáhl základního porozumění otevřenosti, upřímnosti, zodpovědnosti, tolerance, rovnosti, akceptace, úcty, respektu, povinnosti, svobody, míru a lásky atd.

Na jedné straně musejí členové odklonit své vlastní zájmy od sebe samých a svého malého světa, neboť zprvu stojí v popředí cosi jiného. To značí, že se nejdříve musejí snažit o to, aby se integrovali do celku života, a tedy do plánu Tvoření. Tím, že pro to upřímně otevřou své vědomí, začnou chápat, že mají coby součást tohoto tvořivého plánu jak svá práva, tak své povinnosti. Poznání vlastních povinností je na straně druhé opět zavádí k sobě samým, neboť pokud chce člověk naleznout svou vlastní správnou cestu v rámci velké cesty evoluce, je pro něj nevyhnutelně důležité vážně zkoumat svou vlastní niterní podstatu.

Existuje velmi mnoho věcí, jež musí člověk zpracovat a pochopit, takže se též dopouští mnoha chyb. Chyby jsou samozřejmě povoleny, nicméně je nutno je korigovat. To znamená, že o nich má člověk neutrálně-pozitivně přemýšlet, aby dospěl k logickým závěrům, díky nimž se dokáže v budoucnu stejným chybám pokud možno vyvarovat. Jsou-li však chyby natolik závažné, že směřují proti cíli mise, nebo mohou dokonce misi nyní či v budoucnu ohrozit, pak o tom musejí být členové zpraveni. To ovšem nelze učinit milými a chlácholivými slovy, neboť ta v tomto případě nepřinášejí ten správný efekt. Dotyčná slova musejí být jasná a jednoznačná, v důsledku čehož znějí tvrdě, avšak dostat tu a tam ohledně vlastního chybného chování malý šok ještě nikomu neuškodilo – právě naopak se tak nastartuje proces myšlení, který problém dokáže vyřešit.