Život ve Vesmíru aneb učme se také od jiné civilizace!

Život ve Vesmíru: ano, či ne? Toť velká otázka, na jejíž zodpovězení se musíme zbavit řady předsudků a popustit uzdu své fantazii. Obojího je nutně zapotřebí, protože velký kámen úrazu tkví např. v následujících souvislostech:

S odpovědí, že planeta Země je oseta evoluce schopným životem jako jediná ve Vesmíru, se již dnes stěží dostaneme dál. Navíc tento typ uvažování spadá do lidské víry stejného typu jako dávná tvrzení některých egocentrických a neznalých pozemšťanů, že Země je placatá. S odpovědí, že planeta Země není jediné místo v celém Vesmíru oseto životem, se nám naproti tomu rozšiřuje obzor a vědomí a vůbec se připouští možnost dalších úvah o možné evoluci na jiných planetách.

Vedle toho také pohled do historie planety Země a zdejších dávných civilizací dává znát velkou pravděpodobnost výskytu různých skupin lidí, které mohly být mimozemského původu, přesto se však v základních rysech podobaly životu pozemskému.

V případě života ve Vesmíru se může jednat o život v podobách vskutku nejrůznějších, ba dokonce nelze vyloučit ani okolnost, která může docela dobře být velkým strašákem pro některé současné pozemské vědce a mocnáře. Totiž že se může také jednat o lidi, od kterých se mohou obyčejní pozemšťané něco naučit. Jiné civilizace tak mohou být na vyšším evolučním stupni, a to jak ve znalostech vědy, techniky a materiální oblasti, tak ve znalostech duchovních, respektive etických hodnot a s tím souvisejícího poznání přírodních zákonitostí a principů, na kterých vše stojí.

Na základě egoistického myšlení vedoucích mocenských struktur je totiž efektivní a zásadní informace o případném kontaktu s mimozemšťany zvenčí v současné době zcela tabu a jedná se o všeobecně zakázané, resp. nepopulární téma. Je to proto, že jejich uvažování je nasměrováno na tu skutečnost, že mnoho lidí by mohlo přestat brát nynější mocenské struktury jako autoritu a raději by se přiklonilo k autoritě jiné. Z toho plynou různé dezinformace a zatajování vlád USA, Ruska, Německa a dalších mocností na téma UFO. Vlastně je pro mnohé rádobychytré a vzdělané vědce a mocnáře nemyslitelné, aby někdo věděl více než právě oni sami.

Nezbývá proto nic jiného, než aby se jednotlivci na dané téma začli sami zamýšlet a hledat důkazy, informace a pravdu, kterou pak mohou šířit dál, protože fenomén UFO má v pozemské historii opravdu zcela unikátní podtext.

Na základě svého vlastního studia fenoménu UFO od počátku 90. let 20. století jsem si po určité době uvědomil, že může opravdu existovat řada skutečných pozorování neidentifikovatelných létajících objektů mimozemského původu, a to jak v dávné historii tisíce let zpět, tak i v současnosti a minulosti nedávné. Mnohem více jsou však tyto reálné případy v médiích a tisku v poslední době zatlačeny do pozadí všelijakými nesmysly, bludy, výmysly, lžemi, falzifikacemi, omyly, sektářskými výplody a náboženskými kejklemi, které neměly a nemají žádné opodstatnění a zcela tak chybí to základní a žádoucí – totiž reálné, logické důkazy, o které se člověk může v bádání opřít.

Jeden případ z oblasti ufologie je však zcela unikátní. Jde o případ Švýcara Billyho Meiera (nar. 3. 2. 1937) a jeho kontakty s mimozemskou civilizací z oblasti Plejaren. Ještě žádný jiný případ v celé pozemské ufologii si nevysloužil tolik obdivu na základě předložených materiálních důkazů na straně jedné a opovrhování a hanění na straně druhé. Svědčí o tom do roku 2003 celkem 21 neúspěšných atentátů na Billyho osobu. Za povšimnutí stojí také několik stovek přímých zájemců o jeho činnost a tisíce příznivců, kteří Billyho texty a práci studují, analyzují, zamýšlí se nad jeho spisy a dnes již více jak 40 knihami. Mezi opus magnus díla patří Billyho knihy OM (1987) a Kelch der Wahrheit (Kalich pravdy) (2008). »Billy« Eduard Albert Meier, jak zní jeho plné jméno, v roce 1975 založil společenství FIGU (= Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií), které se pomalu rozšiřuje i do dalších států a získává si jak příznivce, tak nevyhnutelně i odpůrce.

Tento případ představuje velikou výzvu pro všechny lidi žijící na naší planetě Zemi. Myslet si však, že pojednává o UFO, je po důkladném průzkumu stejně tak správné jako tvrdit, že případ Kryštofa Kolumba byl o jeho lodích Pintě, Nině a Santě Marii. Toto úsměvné přirovnání nemůže být trefnější.

Žijeme ve zcela unikátní době, a to nejen v první fázi tzv. astrologického nového Věku Vodnáře začínajícího 3. 2. 1844 a v plné míře se projevujícího od data 3. 2. 2029, nýbrž i v mezidobí, kdy již lze při troše poctivého hledání nalézt pravdivé informace k rozvoji vědomí a poznání takového rozsahu, v jakém to ještě nikdy na Zemi nebylo možné. Avšak získávání znalostí, vědomostí a informací ještě nikdy člověku nespadlo a ani nespadne do klína, nýbrž vše musí být důkladně promyšleno, prozkoumáno, nalezeno a ověřeno všemi sedmi smysly člověka.

Cožpak si necháme v tomto životě ujít tu možnost konfrontovat naše dosažené informace, vědomosti a znalosti s jinou, vyspělejší civilizací? To, že první oficiální kontakt s mimozemšťany je od 28. ledna 1975 již dávno za námi a mnozí si toho vůbec nemuseli všimnout, je jen důsledek toho, že případ Billyho probíhá mimo veškerá politická, náboženská, mediální, mocenská a jiná celosvětově etablovaná uskupení a společnosti. Není to přece možnost nového poznání a evoluce, na které lidstvo tak dlouho čekalo?

 

Všechno vždy velmi důkladně prověřuj

jen tomu dobrému pak ale důvěřuj

kniha Dekalog/Dodekalog

autor »Billy« Eduard A. Meier, strana 4

 

Jan Bayer (2008)