Život ve Vesmíru aneb učme se také od jiné civilizace!

Život ve Vesmíru: ano, či ne? Toť velká otázka, na jejíž zodpovězení se musíme zbavit řady předsudků a popustit uzdu své fantazii. Obojího je nutně zapotřebí, protože velký kámen úrazu tkví např. v následujících souvislostech:

S odpovědí, že planeta Země je oseta evoluce schopným životem jako jediná ve Vesmíru, se již dnes stěží dostaneme dál. Navíc tento typ uvažování spadá do lidské víry stejného typu jako dávná tvrzení některých egocentrických a neznalých pozemšťanů, že Země je placatá. S odpovědí, že planeta Země není jediné místo v celém Vesmíru oseto životem, se nám naproti tomu rozšiřuje obzor a vědomí a vůbec se připouští možnost dalších úvah o možné evoluci na jiných planetách.

Vedle toho také pohled do historie planety Země a zdejších dávných civilizací dává znát velkou pravděpodobnost výskytu různých skupin lidí, které mohly být mimozemského původu, přesto se však v základních rysech podobaly životu pozemskému.

V případě života ve Vesmíru se může jednat o život v podobách vskutku nejrůznějších, ba dokonce nelze vyloučit ani okolnost, která může docela dobře být velkým strašákem pro některé současné pozemské vědce a mocnáře. Totiž že se může také jednat o lidi, od kterých se mohou obyčejní pozemšťané něco naučit. Jiné civilizace tak mohou být na vyšším evolučním stupni, a to jak ve znalostech vědy, techniky a materiální oblasti, tak ve znalostech duchovních, respektive etických hodnot a s tím souvisejícího poznání přírodních zákonitostí a principů, na kterých vše stojí.

Na základě egoistického myšlení vedoucích mocenských struktur je totiž efektivní a zásadní informace o případném kontaktu s mimozemšťany zvenčí v současné době zcela tabu a jedná se o všeobecně zakázané, resp. nepopulární téma. Je to proto, že jejich uvažování je nasměrováno na tu skutečnost, že mnoho lidí by mohlo přestat brát nynější mocenské struktury jako autoritu a raději by se přiklonilo k autoritě jiné. Z toho plynou různé dezinformace a zatajování vlád USA, Ruska, Německa a dalších mocností na téma UFO. Vlastně je pro mnohé rádobychytré a vzdělané vědce a mocnáře nemyslitelné, aby někdo věděl více než právě oni sami.