Sedm principů skupin FIGU, jejich výklad a shrnutí

1. princip: Lidství

Studijní skupiny FIGU, jež se ve smyslu svého vývoje mohou stát zemskými a později základními skupinami FIGU, tvoří jednotliví lidé. Jsou to jednotliví lidé, již formulují slovo a pojem »studijní skupina« a kteří podmiňují beze zbytku všechno, co studijní skupina je a čím se může stát a být. Vše tedy spočívá v jednotlivém člověku samotném, v jeho potenciálu, v jeho umění, uvážení a především v jeho existujícímu požadavku po efektivní lidskosti a opravdovém lidství. Člověk se musí všeho dopracovat sám a vybudovat v sobě poznání, vědění a moudrost. Ke všemu se člověk musí uschopnit sám: k pochopení, k myšlenkovému a citovému postihnutí skutečnosti a pravdy skutečnosti.

Všechno v sobě i kolem sebe musí vystavět od samotného základu, chopit se pravlastní zodpovědnosti a iniciativy ve všech věcech a efektivně je rozvíjet a nechat účinkovat niterně i navenek. Nikdo mu při tom nemůže pomoci, neboť člověk je ze sebe samotného realizovaná jednota, jež musí v sobě samé všechno rozvíjet, vyrovnávat a zvládat, pokud si přeje mocně překonat svůj evoluční deficit ve všech směrech a proměnit jej v absolutní opak. Člověk si musí pravlastní myšlenkovou a citovou prací vypracovat přání, vůli a úctyhodnou touhu pozvednout život vlastního vědomí k hlediskům tvořivé harmonie. Toto rozhodnutí činí člověk sám, a je na čase, aby je učinil.

Shrnutí:

Skupiny FIGU jsou zrcadlem jednotlivých lidí, jejich myšlenek, citů a emocí, jejich pohnutek, motivů, záměrů, přání, představ, poznatků a schopností – proto si v sobě členové FIGU mají vybudovat absolutně silný požadavek, jakož i nezbytnou velkorysost, počestnost a sílu, aby všechno rozvíjeli a utvářeli podle zákonů Tvoření.