UFO z reálného pohledu

UFO z reálného pohledu

Existuje život ve Vesmíru – ano, či ne? Odvěká otázka, kterou si lidé pokládají od nepaměti. Připustí-li člověk alespoň na malý okamžik existenci života mimo Zemi, nemůže se vyhnout další otázce: jaká je asi jeho evoluční úroveň? Mnozí lidé zůstanou u pozemských představ predátorů, vetřelců nebo zelených mužíků s tykadélky. Jiní pracují s myšlenkami více, oprostí se od nesmyslnosti pozemských představ, a nemohou vyloučit ani mnohé inteligentnější varianty. Někteří další třeba nahlédnou do pozemské historie, zapřemýšlí nad pyramidami, dávnými civilizacemi a logicky odvodí, že zde již v dávné minulosti mohli být lidé mimozemského původu, třeba i relativně podobní nám pozemšťanům. Co si však již lidé málo připustí ve své ješitnosti, povznešenosti, nadřazenosti a egoizmu, je skutečnost, že ve Vesmíru mohou být také lidé, kteří jsou kapku vyvinutější v technické a duchovní oblasti. Tedy lidé, kteří jsou chytřejší než nelogicky, extremisticky a stále ještě barbarsky uvažující pozemšťan, který se stále považuje za pána všeho tvorstva ...

Zkratka UFO pochází z anglického unidentified flying object, tj. neidentifikovaný létající objekt, který přivedl na svět Američan Kenneth Arnold dne 24. června 1947 po svém pozorování neznámých létajících objektů, které mu připomínaly létající podšálky. Pojmenování UFO je sice novodobé, ale v podstatě v historii Země ničím novým, udělal-li si člověk trochu průzkum tohoto tématu. Kupříkladu tajemná hvězda nad Betlémem před cca 2000 lety rovněž nebyla Měsíc, hvězda či lidský výmysl, nýbrž létající talíř tak, jak ho spatřili lidé v té době.

O tématice UFO bylo již popsáno tisíce a tisíce stránek. Jednalo se např. o nejrůznější pozorování po celém světě, zážitky, údajné únosy do UFO, zřícení objektů UFO a jejich následné zadržení armádou USA, popř. armádou dalších států. Někteří dokonce přisuzují UFO i vznik tzv. piktogramů (kruhů) v obilí, což je zatím pro širokou veřejnost ne zcela objasněný fenomén.