Celosvětová VÝZVA POZEMSKÉMU LIDSTVU

Prosím překládejte a šiřte!

»Teď se už musí bezpodmínečně podnítit celosvětová výzva, již je nutno určit pozemskému lidstvu s otázkou, zda chce mít mír, či válku; spravedlnost a svobodu, či nespravedlnost a nesvobodu.

Pokud má skutečně nastat mír, svoboda a spravedlnost, musejí však lidé v prvé řadě uvážit, že musejí v dotyčných státech ze všeho nejdříve zbavit všechny válečné štváče jejich vládních a vojenských úřadů, resp. úřadů v tajných službách atd.«

BEAM »Billy« Eduard Albert Meier, 1. březen 2018

 

Universální symbol pro MÍR

PDF KE STAŽENÍ

 

viz také: http://cz.figu.org/uceni-ducha/mir-at-je-na-zemi

 

Každý člověk by se měl denně snažit, 

aby všem ostatním šel (a žil) příkladem

Při pohledu na aktuální celosvětovou situaci v dubnu 2018 a na hrozící válečnou eskalaci se mnohý člověk táže, co může jako jednotlivec on sám udělat, aby na Zemi přispěl k uskutečnění míru. Nakonec musí každý člověk – tedy každá žena, každý muž a každé dítě – začít sám u sebe tím, že v sobě vytvoří mír, lásku, harmonii a svobodu, v důsledku čehož na základě jeho dobrého příkladu pak jednoho vzdáleného dne nastane na Zemi skutečně MÍR.

Prorok Nového Věku, BEAM = »Billy«Eduard Albert Meier k tomu řekl při 427. oficiálním kontaktu z 9. července 2006 následující:

Žel je to ale v současné době ještě tak, že inteligence velké masy pozemšťanů je dosud v plenkách, což platí i pro všechny ty, kteří zastávají funkce státních činitelů a kteří lidstvu přinášejí neštěstí, smrt, zhoubu, destrukci, válku a teror.

Všichni si ale myslí – národy, jakož i držitelé státní moci a jejich vazalové –, že jsou po stránce své inteligence natolik vzdělaní, že už se nemají co naučit, takže si myslí, že po stránce rozumu a pochopení jednají správně, což ovšem nikterak neodpovídá pravdě, neboť ve skutečnosti jsou propastně neinteligentní, a postrádají tedy cenné pochopení a skutečný rozum.

Lidí se skutečně evolutivně cennou inteligencí, resp. s výrazným rozumem a náležitou chápavostí lze na Zemi nalézt žel jen pomálu, ale oni jsou ti, kteří se snaží o evoluci vědomí pozemšťanů a kteří je učí, co je to láska, mír, moudrost, svoboda a harmonie.

A protože je takovýchto lidí žel jen málo, bude trvat ještě dlouho, než se všechny zlořády změní a než nastane proměna k lepšímu.

Ovšem každý jednotlivec ze všech těchto zmíněných nemnohých lidí se musí denně snažit o to, aby všem ostatním šel (a žil) příkladem, neboť jen na základě živoucího příkladu správného způsobu života, který je v souladu s Tvořivými zákonitostmi, je možné, aby pozemšťané budovali svou inteligenci, resp. svůj rozum a svou chápavost; toho jsou však schopni pouze na základě nezbytných rozhovorů, myšlenek, pocitů, činů a psaných poučných slov.

Změnu k lepšímu lze přivodit jen tak, že oni nemnozí opravdu vědoucí a inteligentní lidé budou nepřetržitě ponaučovat své bližní ve věci pravdy, a sice i tehdy, když se v myšlenkovém světě lidí prozatím neinteligentních zachytí jen špetka těchto ponaučení.

Přidává-li se totiž špetka ke špetce, pak se z toho utváří faktor, který se stále zvětšuje a jenž se stává stále rozsáhlejším, načež se i rozšíří, zesílí a nakonec bude nepřehlédnutelný, takže jej už nebude možné opomíjet.

(Výňatek z FIGU Zeitzeichen č. 94, květen 2018)